eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zwolnienie pracownika
 • Wypowiedzenie umowy o pracę w praktyce

  Wypowiedzenie umowy o pracę w praktyce

  11:03 25.02.2019

  ... (nie pozorne lub wymyślone) powody rozwiązania umowy, w sposób zrozumiały dla pracownika. Innymi słowy z wypowiedzenia powinno wynikać jakie zachowania/braki pracownika spowodowały negatywną ocenę pracodawcy lub jakie inne przyczyny niedotyczące pracownika powodują konieczność rozwiązania umowy (np. likwidacja stanowiska pracy, zmiany organizacyjne ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, okres wypowiedzenia, zwolnienie pracownika
 • Jakie konsekwencje za braki w towarze dla zwolnionego już pracownika?

  Jakie konsekwencje za braki w towarze dla zwolnionego już pracownika?

  20:26 17.01.2019 PORADA

  Witam, od prawie miesiąca nie pracuję, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Teraz wychodzi, że roczna inwentaryzacja przebiegła bardzo źle. Zatrudniając się nie podpisywałem odpowiedzialności materialnej. Czy będę ponosić za to jakieś konsekwencje prawne i czy będę musiał ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie pracownika, rozwiązanie umowy o pracę, porozumienie stron, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
 • Wypowiedzenie umowy o pracę - obowiązki pracodawcy i pracownika

  Wypowiedzenie umowy o pracę - obowiązki pracodawcy i pracownika

  11:11 09.11.2018

  ... natychmiastowym (art. 55 K.p.) jeśli: lekarz stwierdzi szkodliwy wpływ pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w odpowiednim terminie do innej pracy, ... 30.11.2018 r. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy Według art. 36(2) K.p. do upływu okresu wypowiedzenia pracodawca może zastosować tzw. zwolnienie z obowiązku świadczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy, wypowiedzenie umowy o pracę, okres wypowiedzenia, zwolnienie pracownika
 • Zwolnienie dyscyplinarne a prywatność pracownika

  Zwolnienie dyscyplinarne a prywatność pracownika

  10:50 21.11.2017

  ... dóbr osobistych pracownika, w szczególności prawa do prywatności, pracodawca powinien czuwać, aby dostęp do kontrolowanych treści posiadał jedynie ograniczony krąg osób oraz by stosowane były odpowiednie zabezpieczenia pozwalające na efektywną ochronę prywatności kontrolowanego pracownika, przyczyną uzasadniającą zwolnienie pracownika nie powinno ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie dyscyplinarne, zwolnienie dyscyplinarne pracownika, rozwiązanie umowy o pracę, zwolnienie pracownika
 • Nie chcę zwolnić pracownika, a muszę. Czy jest jakieś wyjście?

  Nie chcę zwolnić pracownika, a muszę. Czy jest jakieś wyjście?

  08:45 11.10.2017 PORADA

  Witam, jestem dyrektorem w jednej z zagranicznych firm i właśnie spotkałem się z problemem nie do przejścia, ale mimo wszystko proszę o pomoc. Być może istnieje rozwiązanie tego problemu. Sytuacja jest dość dramatyczna. Firma zamyka jeden z oddziałów i siłą rzeczy do zwolnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie pracownika, likwidacja oddziału firmy, zmniejszenie etatu, uprawnienia pracodawcy
 • Zamknięcie sklepu a zwolnienie pracownika

  Zamknięcie sklepu a zwolnienie pracownika

  18:34 07.01.2017 PORADA

  Witam, firma w której pracuję ma kilka sklepów w mieście, w którym mieszkam. Umowę każdy pracownik ma podpisaną na miasto nie na sklep, ale listy obecności (nawet jeśli pracujemy w innym sklepie), podpisujemy w sklepie, w którym zostałyśmy zatrudnione. I stąd moje pytanie ... WIĘCEJ

  Tematy: zamknięcie sklepu, praca w sklepie, zwolnienie z pracy, zwolnienie pracownika
 • Wypowiedzenie umowy o pracę: powody muszą być prawdziwe

  Wypowiedzenie umowy o pracę: powody muszą być prawdziwe

  10:53 01.12.2016

  ... naruszenia obowiązków pracowniczych. Nadużycie zaufania musi wiązać się z takim zachowaniem pracownika, które może być obiektywnie ocenione jako naganne, także wtedy, gdy jest niezawinione. Nieefektywność pracownika Często zdarza się, iż możliwości pracownika rozmijają się zasadniczo z oczekiwaniami pracodawcy, który wypowiada pracownikowi umowę ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, zwolnienie pracownika, rozwiązanie umowy o pracę, umowa o pracę
 • 3 oznaki, że grozi Ci zwolnienie z pracy

  3 oznaki, że grozi Ci zwolnienie z pracy

  14:39 05.10.2016

  Nawet jeśli ludzie zwykle mówią, że "spodziewałem się tego", to komunikat o utracie pracy jest na ogół naprawdę niemiłym zaskoczeniem. Oczywiście poza zapowiadanymi z dużym wyprzedzeniem restrukturyzacjami obejmującymi likwidację całych działów czy jednostek. To zaskoczenie bierze się najczęściej z głęboko zakorzenionej u wielu z nas tendencji do ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z pracy, wypowiedzenie umowy o pracę, zwolnienie pracownika, wypowiedzenie
 • Podwyższone koszty uzyskania przychodu dla byłego pracownika

  Podwyższone koszty uzyskania przychodu dla byłego pracownika

  12:12 08.06.2016

  ... kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Za pracownika w rozumieniu ustawy uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, koszty podatkowe, umowa o pracę
 • Możliwość i tryb zwolnienia pracownicy z powodu zawieszenia działalności sklepu

  Możliwość i tryb zwolnienia pracownicy z powodu zawieszenia działalności sklepu

  18:07 24.09.2015 PORADA

  Witam, jestem właścicielką dwóch sklepów. W jednym zatrudniam dwie osoby, w drugim - mniejszym, jedną osobę. Mniejszy sklep jest nierentowny, sprzedawany jest w nim towar sezonowy. Mam zamiar zmienić sposób jego pracy - na pracę jedynie przez 4 miesiące w roku, co pozwoli przywrócić ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, przyczyna wypowiedzenia, likwidacja stanowiska pracy, zawieszenie działalności gospodarczej
 • Czy pracownik który pracuje na 1/2 etatu może zastępować osobę pracującą na cały etat?

  Czy pracownik który pracuje na 1/2 etatu może zastępować osobę pracującą na cały etat?

  16:18 19.09.2015 PORADA

  Pracuję na 1/2 etatu jako pomoc biurowa. Czy szef może mi nakazać pracę na zastępstwo za intendenta, który jest na zwolnieniu? Intendent pracuje na cały etat. Nie posiadam żadnych uprawnień, badań czy odpowiedzialności materialnej. Moim błędem jest to, iż tak jak inni pracownicy ... WIĘCEJ

  Tematy: praca na pół etatu, kwalifikacje pracownika, brak kwalifikacji, zastępstwo pracownika
 • Rozwiązanie umowy o pracę: odszkodowanie w koszty firmy

  Rozwiązanie umowy o pracę: odszkodowanie w koszty firmy

  13:51 18.09.2015

  Odszkodowanie za zwolnienie z pracy, należne byłemu pracownikowi na podstawie sądowej ugody, jest związane z wynagrodzeniem pracownika. A więc stanowi dla przedsiębiorcy wypłacającego odszkodowanie koszt uzyskania przychodów – wynika z orzeczenia WSA w Białymstoku. Sytuacje, kiedy trzeba zwolnić pracownika dyscyplinarnie, nie są rzadkie. Ale i dość ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, zwolnienie pracownika
 • Zwolnienie pracownika - dylematy menadżera

  Zwolnienie pracownika - dylematy menadżera

  00:16 27.07.2015

  ... osoby. Zwalniam cię, bo mam takie polecenie Menadżer może danego pracownika bardzo cenić i lubić, ale decyzja o zwolnieniu jest uzależniona również od innych ... z ugrupowania politycznego czy członka rodziny. Nie można oczywiście podejmować decyzji o zwolnieniu pracownika po przeanalizowaniu tylko części danych dotyczących jego efektów pracy. Jeśli ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie pracownika, zwalnianie pracowników, redukcja zatrudnienia, zwolnienie z pracy
 • Prawo pracy w Anglii: zwalnianie pracowników

  Prawo pracy w Anglii: zwalnianie pracowników

  14:24 15.12.2014

  ... żeby nie zwolnić „konstruktywnie niesłusznie”. Otóż złamanie umowy w sposób istotny przez pracodawcę może doprowadzić do rezygnacji pracownika i powstania po jego stronie tzw. roszczenia o konstruktywne niesłuszne zwolnienie. Pracownik może zrezygnować i domagać się odszkodowania, na takich samych zasadach jak w przypadku zwolnień opisanych powyżej ... WIĘCEJ

  Tematy: praca w Anglii, zwalnianie pracowników, prawo pracy, zwolnienie pracownika
 • Odprawa

  Odprawa

  16:26 26.11.2014

  Odprawa pieniężna przysługuje pracownikowi zwolnionemu z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (na mocy porozumienia stron bądź wypowiedzenia), który zatrudniał nie mniej niż 20 osób. Wysokość odprawy zależy od stażu pracy i jest to: jednomiesięczne wynagrodzenie w przypadku osób zatrudnionych mniej niż 2 lata u danego pracodawcy; dwumiesięczne ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa, odprawa pieniężna, wysokość odprawy, zwolnienie pracownika
 • Zwolnienie grupowe a zwolnienie lekarskie

  Zwolnienie grupowe a zwolnienie lekarskie

  18:00 19.09.2013 PORADA

  Czy i w jakim przypadku można zwolnić pracownika na zwolnieniu lekarskim? WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie lekarskie, L4, zwolnienie pracownika, uprawnienia pracodawcy
 • Kiedy można zwolnić osobę, która nabyła prawa do emerytury?

  Kiedy można zwolnić osobę, która nabyła prawa do emerytury?

  08:46 06.08.2013 PORADA

  Obecnie dana osoba jest w okresie chronionym. W sierpniu kończy 60 lat, więc nabywa jak rozumiem prawa - posiada wypracowane lata. Kiedy pracodawca może taka osobę zwolnić? WIĘCEJ

  Tematy: okres chroniony, prawo do emerytury, zwolnienie pracownika, emerytura
 • Świadczenie rehabilitacyjne. Czy po jego zakończeniu można zwolnić pracownika?

  Świadczenie rehabilitacyjne. Czy po jego zakończeniu można zwolnić pracownika?

  14:57 17.07.2013 PORADA

  Pracownikowi skończyło się 3-miesieczne świadczenie 6.07. Do dnia dzisiejszego nie mam informacji o dalszym ciągu. Co w takiej sytuacji robić: jest to nieobecność usprawiedliwiona czy nie? I czy można takiego pracownika zwolnić (pracuje od 2011 roku)? WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie rehabilitacyjne, zwolnienie pracownika, świadczenie rehabilitacyjne a zwolnienie z pracy, rozwiązanie umowy o pracę
 • Dokumenty do ZUS

  Dokumenty do ZUS

  18:56 02.06.2013 PORADA

  Witam, Jakie dokumeny muszę wysłać do ZUS-u po 33 dniu zwolnienia pracownika? WIĘCEJ

  Tematy: dokumentacja pracownicza, zwolnienie pracownika, rozwiązanie umowy o pracę, rozliczenia z ZUS
 • Nieobecność w pracy a kara pozbawienia wolności

  Nieobecność w pracy a kara pozbawienia wolności

  13:22 22.05.2013 PORADA

  Dzień dobry, Co zrobić, gdy pracownik od 3 miesięcy nie pojawia się w pracy, nie informuje  pracodawcy, prawdopodobnie (wiemy to od siostry pracownika), że odbywa karę pozbawienia wolności, ale innych dowodów, zaświadczeń nie mamy. Co w tej sytuacji? W ewidencji wpisałam inną ... WIĘCEJ

  Tematy: kara pozbawienia wolności, więzienie, nieobecność w pracy, zwolnienie z pracy

 

1 2 ... 8

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: