eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wydatki a koszty
 • Podróż służbowa przedsiębiorcy w podatku dochodowym

  Podróż służbowa przedsiębiorcy w podatku dochodowym

  13:42 18.12.2018

  ... pracodawcy), a zakład pracy rozlicza ponoszone z tego tytułu koszty. Nie ma przeszkód, aby ujmować w rachunku podatkowym także wydatki na takie podróże odbyte ... . 1 updof. O jakie wydatki tutaj chodzi? Naturalnie otwierają je koszty przejazdu. I tak w przypadku podróży publicznymi środkami transportu (pociąg, autobus, prom, samolot) koszty zostaną ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, podróż służbowa, koszty podróży służbowej
 • Koszty podatkowe: racjonalne działanie to nie zawsze maksymalizacja zysku

  Koszty podatkowe: racjonalne działanie to nie zawsze maksymalizacja zysku

  13:41 06.12.2018

  ... właśnie od wartości sprzedaży. Zdaniem urzędu celno-skarbowego w tej sytuacji wydatki z tytułu opłaty licencyjnej nie miały racjonalnego związku z przychodami: ... technologiczne i marketingowe, udostępniane spółce w zamian za opłacaną licencję. Dlatego też koszty licencji przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż spełniają ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, prowadzenie firmy
 • Marketing czyli reprezentacja i reklama w kosztach podatkowych

  Marketing czyli reprezentacja i reklama w kosztach podatkowych

  13:38 16.10.2018

  ... nowych klientów. Jednak nie każdy wydatek związany z promocją firmy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Koszty uzyskania przychodów Zgodnie z definicją ustawową kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem tych wydatków, które ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi rachunkowe, koszty firmy, ewidencja księgowa, paragon
 • Wynajem mieszkania w kosztach podatkowych firmy

  Wynajem mieszkania w kosztach podatkowych firmy

  13:24 05.10.2018

  ... i życiowych zainteresowanego pozostaje R., w którym mieści się też siedziba jego firmy. Wnioskodawca zadał pytanie, czy wydatki związane z utrzymaniem wynajętego mieszkania mogą zostać uznane za podatkowe koszty uzyskania przychodu prowadzonej firmy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z art. 22 ... WIĘCEJ

  Tematy: wynajem mieszkania, koszty wynajmu, koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu
 • Historyczne wydatki na szkolenia nie są kosztem podatkowym

  Historyczne wydatki na szkolenia nie są kosztem podatkowym

  13:07 31.08.2018

  ... , że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, PKPiR, własna firma
 • Usługi gastronomiczne w kosztach podatkowych - wybrane problemy

  Usługi gastronomiczne w kosztach podatkowych - wybrane problemy

  13:15 04.06.2018

  ... i każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie. Wyżywienie w podróży służbowej Pracownik w podróży służbowej to zwiększone koszty dla pracodawcy. Jest on bowiem zobowiązany ponieść też wszystkie wydatki z tą podróżą związane. Jednocześnie wydatki takie może na ogół zaliczyć do kosztów podatkowych. Tak jest m.in. z wydatkami na wyżywienie ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, koszty reprezentacji
 • Promesa bankowa w kosztach uzyskania przychodu

  Promesa bankowa w kosztach uzyskania przychodu

  12:13 28.05.2018

  ... podatnika. Wydatki te powinny być zatem oceniane – pod względem skutków podatkowych – w oparciu o przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodów. Na uwadze należy mieć, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonują jednocześnie podziału kosztów na koszty bezpośrednio związane z przychodami i koszty pośrednie (koszty inne niż ... WIĘCEJ

  Tematy: promesa kredytowa, promesa kredytowa dla firm, usługi bankowe dla firm, dotacje dla firm
 • Wydatków na zdrowie nie zaliczysz do kosztów firmy

  Wydatków na zdrowie nie zaliczysz do kosztów firmy

  13:46 17.04.2018

  ... że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, ... źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, podatek od firmy
 • Czynsz najmu mieszkania jest kosztem podatkowym firmy

  Czynsz najmu mieszkania jest kosztem podatkowym firmy

  12:46 20.12.2017

  ... znajdują zastosowanie postanowienia art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skoro zatem wydatki z tego tytułu spełniają kryterium celowości, o którym mowa w tym przepisie to mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Należy jednak zwrócić uwagę na konieczność właściwego ... WIĘCEJ

  Tematy: wynajem mieszkania, koszty wynajmu, koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu
 • Wydatki a koszty spółki: ważne skąd pochodzą pieniądze na zakup

  Wydatki a koszty spółki: ważne skąd pochodzą pieniądze na zakup

  13:44 05.09.2017

  ... może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Aby zatem ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pośrednie, wydatki a koszty

 

1 2 ... 10 ... 13

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: