eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › źródła przychodów podatkowych
 • Handel mieszkaniami rozliczasz w ramach prowadzonej firmy

  Handel mieszkaniami rozliczasz w ramach prowadzonej firmy

  13:33 08.04.2020

  ... w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Z powyższego wynika zatem, że aby przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości mógł zostać zaliczony do źródła przychodów, określonego wyżej wskazanym przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy, spełnione winny zostać co najmniej dwie podstawowe przesłanki: • nieruchomość nie ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów, sprzedaż gruntu
 • Zakup na firmę, wynajem i sprzedaż mieszkania w podatku dochodowym

  Zakup na firmę, wynajem i sprzedaż mieszkania w podatku dochodowym

  12:55 07.04.2020

  ... nabycia, to przychód ze sprzedaży tych nieruchomości stanowić będzie przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od ... określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio. Do przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów, sprzedaż gruntu
 • Przekształcenie spółki to sposób na wysokie koszty przy sprzedaży udziałów

  Przekształcenie spółki to sposób na wysokie koszty przy sprzedaży udziałów

  13:46 06.04.2020

  ... spółki z o.o. wartość tych udziałów, a więc taka, jaka jest zgodna z bilansem zamknięcia spółki komandytowej. „(…) wydatki na nabycie udziałów są kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tych udziałów. Koszty te wyznacza wartość środków poniesionych dla uzyskania majątku spółki komandytowej, który w dacie ustania bytu prawnego ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od zysków kapitałowych, dochody kapitałowe, udziały w spółce z o.o., spółka z o.o.
 • Prowadzenie firmy = rozliczanie kosztów rzeczywistych

  Prowadzenie firmy = rozliczanie kosztów rzeczywistych

  12:17 27.03.2020

  ... zauważyć, że kwalifikacja uzyskanych przychodów do odpowiedniego źródła przychodów determinuje sposób ustalania kosztów uzyskania tych przychodów. W myśl art. 22 ust. 1 ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, koszty podatkowe, przychody podatkowe
 • Kara umowna przychodem podatkowym także poza działalnością gospodarczą

  Kara umowna przychodem podatkowym także poza działalnością gospodarczą

  13:37 23.03.2020

  ... kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy źródłami przychodów są również inne źródła. Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, odszkodowanie, odszkodowania, przychody podatkowe
 • Obrót kryptowalutą: rozliczenie podatku

  Obrót kryptowalutą: rozliczenie podatku

  13:55 09.03.2020

  ... uzyskania przychodów ponad sumę tych przychodów uzyskanych w danym roku (w ramach jednego źródła przychodów) stanowi stratę ze źródła przychodów. W przypadku obrotu walutą wirtualną jest inaczej. Tutaj nadwyżka kosztów może zostać uwzględniona w roku następnym. Wykluczono przy tym możliwość rozliczenia tej nadwyżki na zasadzie strat podatkowych Gdy ... WIĘCEJ

  Tematy: osoba fizyczna, bitcoin, inwestowanie w waluty, waluty cyfrowe
 • Prywatnego najmu nie można kompensować z działalnością gospodarczą

  Prywatnego najmu nie można kompensować z działalnością gospodarczą

  13:00 04.03.2020

  ... od osób fizycznych zawiera uregulowania, zgodnie z którymi strata ze źródła przychodów może być rozliczana przez podatnika z dochodów uzyskanych z tego źródła przychodów w następnych latach podatkowych. Strata jest nadwyżką kosztów uzyskania przychodów nad sumą przychodów i określana jest za rok podatkowy. Podstawowym warunkiem dla zaistnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: najem lokalu, wynajem mieszkania, podatek od najmu, podatek od wynajmu mieszkania
 • Najem prywatny czy w ramach działalności gospodarczej?

  Najem prywatny czy w ramach działalności gospodarczej?

  10:02 24.02.2020

  ... przychodów do danego źródła, ale to, czy w okolicznościach faktycznych danej sprawy omawiane kryteria zostały rzeczywiście spełnione. Jak wynika z powyższego istniejące regulacje prawne dopuszczają możliwość osiągania przychodów z tytułu zawartych umów najmu zarówno w ramach źródła przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: najem lokalu, wynajem mieszkania, podatek od najmu, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Ulga na złe długi w podatku dochodowym: uwaga na ustawowy termin płatności

  Ulga na złe długi w podatku dochodowym: uwaga na ustawowy termin płatności

  12:39 18.02.2020

  ... tych faktur, których wartość została wcześniej zaliczona przez dłużnika do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku amortyzacji mogą pojawić się pewne wątpliwości, czy zwiększenie podstawy ... jest za niski – zmniejszenia podstawy opodatkowania można dokonać w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej niż przez 3 lata, licząc od końca roku ... WIĘCEJ

  Tematy: forma opodatkowania, ulgi podatkowe, działalność gospodarcza, źródła przychodów podatkowych
 • Najem prywatny i w ramach prowadzonej firmy

  Najem prywatny i w ramach prowadzonej firmy

  12:56 31.01.2020

  ... źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy ww. ustaw nie zawierają zakazu jednoczesnego osiągania przez podatników przychodów z obydwu ww. źródeł przychodów. Ponadto zauważyć należy, iż prawo do opodatkowania przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: najem lokalu, wynajem mieszkania, podatek od najmu, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 46

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: