eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › źródła przychodów podatkowych
 • Ulga na złe długi w PIT i CIT na wzór tej w podatku VAT

  Ulga na złe długi w PIT i CIT na wzór tej w podatku VAT

  10:29 12.10.2019

  ... straty, jeśli ona występuje. W przypadku, gdy wierzytelność przewyższa podstawę opodatkowania, dłużnik ma możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania w ciągu kolejnych 3 lat podatkowych. Jeśli obowiązek zastosowania ulgi na złe długi w podatku dochodowym powstanie po likwidacji działalności, zmianie formy opodatkowania lub zmianie zasad ustalania ... WIĘCEJ

  Tematy: forma opodatkowania, ulgi podatkowe, działalność gospodarcza, źródła przychodów podatkowych
 • Odsetki od spóźnionej spłaty także z podatkiem dochodowym

  Odsetki od spóźnionej spłaty także z podatkiem dochodowym

  13:32 11.10.2019

  ... nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17. Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności” wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ... należnością główną, jednak źródło ich powstania różni się zasadniczo od źródła powstania długu głównego. Wierzyciel może ich żądać dopiero, jeżeli ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-39, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, podatek od sprzedaży nieruchomości, odsetki
 • Wirtualna waluta: starej straty podatkowej nie odliczysz

  Wirtualna waluta: starej straty podatkowej nie odliczysz

  13:56 01.10.2019

  ... uzyskania przychodów – być wykazane w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanym za 2019 rok. Dodał również, że o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może: obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Dyrektor ... WIĘCEJ

  Tematy: osoba fizyczna, zakładanie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, bitcoin
 • Dochód dziecka z tytułu udzielenia licencji na grę komputerową

  Dochód dziecka z tytułu udzielenia licencji na grę komputerową

  13:57 30.09.2019

  ... należy kwalifikować do źródła przychodów z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W sytuacji Wnioskodawcy, gdzie – jak wskazano – umowa dystrybucyjna nie jest zawierana w ramach działalności gospodarczej: gra tworzona jest hobbystycznie – do przychodów z tego źródła należy zaliczyć przychody ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek dochodowy, podatki, metody rozliczania podatków
 • Czy odsetki od spóźnionego wynagrodzenia są opodatkowane PIT-em?

  Czy odsetki od spóźnionego wynagrodzenia są opodatkowane PIT-em?

  13:36 26.09.2019

  ... za pracę, będzie wolny od opodatkowania. W myśl art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od osób fizycznych (dalej jako ustawa PDOF), źródłami przychodów jest m.in. stosunek pracy. Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia, wynagrodzenie chorobowe, odsetki, odsetki za zwłokę
 • Wynajem nieruchomości obok działalności gospodarczej?

  Wynajem nieruchomości obok działalności gospodarczej?

  13:46 17.09.2019

  ... źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i pkt 6 ustawy PIT, źródłami przychodów są: • pozarolnicza ... przesądzającą o kwalifikacji uzyskiwanych przychodów z najmu do określonego źródła przychodu. Powyższe potwierdzają interpretacja organów podatkowych, m.in. interpretacja ... WIĘCEJ

  Tematy: najem lokalu, wynajem mieszkania, podatek od najmu, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Najem nieruchomości w firmie bez ryczałtu ewidencjonowanego

  Najem nieruchomości w firmie bez ryczałtu ewidencjonowanego

  12:32 16.08.2019

  ... przychodów ewidencjonowanych. Dochody z tego tytułu, kwalifikowane do źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy opodatkować na zasadach przewidzianych dla tego źródła przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: najem lokalu, wynajem mieszkania, podatek od najmu, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Handel kryptowalutą: strata z 2018 r. nie zmniejszy podatku w kolejnych latach

  Handel kryptowalutą: strata z 2018 r. nie zmniejszy podatku w kolejnych latach

  13:38 13.08.2019

  ... ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może: 1. obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo 2. obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym ... WIĘCEJ

  Tematy: osoba fizyczna, zakładanie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, bitcoin
 • Bitcoinowa koparka nie jest kosztem podatkowym?

  Bitcoinowa koparka nie jest kosztem podatkowym?

  12:37 05.08.2019

  ... 1a ww. ustawy. Dochodem z odpłatnego zbycia walut wirtualnych jest natomiast różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 14-16 ww. ustawy. W opisywanej sprawie kluczowy ... krajów, którzy de facto w ogóle nie są objęci przepisami polskich ustaw podatkowych ... WIĘCEJ

  Tematy: osoba fizyczna, zakładanie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, bitcoin
 • Handel wirtualną walutą: gdzie zapłacić podatek?

  Handel wirtualną walutą: gdzie zapłacić podatek?

  13:35 18.07.2019

  ... źródeł przychodów. Natomiast, jeśli podatnik będzie posiadał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów uzyskanych w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Mając powyższe na uwadze, Dyrektor KIS potwierdził, że skoro zbywca wirtualnych walut posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych ... WIĘCEJ

  Tematy: osoba fizyczna, zakładanie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, bitcoin

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 44

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: