eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
 • Zmiana właściciela firmy, a umowa lojalnościowa

  Zmiana właściciela firmy, a umowa lojalnościowa PORADA

  Witam, w przedsiębiorstwie, w którym pracuję, z dniem 1.08 została wyodrębniona spółka, do której zostałem przeniesiony wraz z kilkoma pracownikami z mojego pionu. Podpisałem dokument, w którym jasno opisany tryb mojego wypowiedzenia, gdybym jednak postanowił opuścić nową ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka, umowa lojalnościowa, lojalka, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
 • Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę i zaległy urlop wypoczynkowy, gdy podpisałem nową umowę

  Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę i zaległy urlop wypoczynkowy, gdy podpisałem nową umowę PORADA

  Mój były pracodawca sprzedał firmę wraz z pracownikami zgodnie z art. 23(1) Kodeksu Pracy. Zostaliśmy o tym poinformowani na piśmie na miesiąc przed zmianą, acz w bardzo oszczędnych słowach - żadnych szczegółów odnośnie nowych warunków zatrudnienia itd. W dniu przejęcia firmy nowy ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, zmiana właściciela firmy, zaległy urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop
 • Czy przy wykupie firmy mogą zmienić umowę z czasu nieokreślonego na określony jeśli jestem w ciąży?

  Czy przy wykupie firmy mogą zmienić umowę z czasu nieokreślonego na określony jeśli jestem w ciąży? PORADA

  Dzień dobry, obecnie jestem w 5. miesiącu ciąży i mam umowę na czas nieokreślony od 6 lat. Firma w której pracuję, została wykupiona przez inną i zmieniają wszystkim umowy, poprzez zmianę z czasu nieokreślonego na rok. Czy mi również mogą wprowadzić taką zmianę mimo, że jestem ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, przejęcie firmy, umowa na czas nieokreślony, ciąża
 • 7-dniowe uprzedzenie

  7-dniowe uprzedzenie PORADA

  Dzień dobry, proszę o poradę, poniżej nakreślę zarys sprawy. Uchwała w sprawie likwidacji zakładu budżetowego została podjęta 29 listopada 2016 r. Dnia 29 grudnia 2016 r. Został podpisany akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z dniem 1 stycznia 2017 r ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, zasiłek dla bezrobotnych
 • Przejęcie zakładu pracy przez innego pracodawcę, a wypowiedzenie

  Przejęcie zakładu pracy przez innego pracodawcę, a wypowiedzenie PORADA

  Witam, w poprzedniej firmie byłam zatrudniona od 1 listopada 2009 do grudnia 2015 roku. W lipcu 2014 roku nastąpiło przejście zakładu w ręce innego pracodawcy. 31 stycznia tego roku otrzymałam miesięczne wypowiedzenie. Pytanie brzmi: czy należy mi się 3-miesięczne wypowiedzenie, gdyż ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, okres wypowiedzenia, warunki wypowiedzenia umowy, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
 • Przejęcie firmy przez nowego pracodawcę a pracownicy

  Przejęcie firmy przez nowego pracodawcę a pracownicy PORADA

  Witam, piszę w imieniu znajomej. Pracuje ona w barze i z tego co wiem od grudnia jest szukany kupiec na bar. Pracownicy już słyszeli o możliwości zmiany szefa. W środę się dowiedzieli iż w połowie lutego bar zostaje sprzedany, a obecny właściciel z nowym ustalili niby żeby pracownicy ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż firmy, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
 • Ciąża, zmiana firmy, a macierzyński i L4

  Ciąża, zmiana firmy, a macierzyński i L4 PORADA

  Witam, moja żona jest na zwolnieniu lekarskim ponieważ praca, którą wykonuje nie jest wskazana podczas ciąży. Moja żona pracuje w centrum handlowym w pewnej sieciówce, ale nie zatrudnia ją ta sieciówka tylko facet, który ma założoną własną działalność, który wystawia pod koniec ... WIĘCEJ

  Tematy: L4, ciąża, L4 w ciąży, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
 • Zlikwidowany zakład pracy a dokumentacja płacowa

  Zlikwidowany zakład pracy a dokumentacja płacowa PORADA

  Dawny zakład pracy mojego męża został zlikwidowany i przejęty przez innego pracodawcę. W chwili obecnej mąż składa papiery o rentę. Dotarliśmy do księgowości, która jest w posiadaniu dokumentacji za lata, w których mąż tam pracował i wystawili nam druk RP-7. Wcześniej mąż ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja firmy, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, ZUS Rp-7, dokument Rp-7
 • Przejęcie zakładu pracy przez innego pracodawcę a urlop wypoczynkowy

  Przejęcie zakładu pracy przez innego pracodawcę a urlop wypoczynkowy PORADA

  Od stycznia 2017 r. mój obecny pracodawca zmieni się. Zostanie przejęty przez innego. Pracownicy podpisali wypowiedzenia za porozumieniem stron i dostaną nowe umowy, od nowego pracodawcy. Obecnie jest na urlopie wychowawczym do 10/2017 r. W 2016 r. po zakończeniu macierzyńskiego, a przed ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, urlop wypoczynkowy, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, zmiana umowy o pracę
 • Przejęcie zakładu pracy przez innego pracodawcę

  Przejęcie zakładu pracy przez innego pracodawcę PORADA

  Witam, w chwili obecnej przebywam na urlopie wychowawczym. Otrzymałam informację, że mój obecny zakład pracy zostanie przejęty przez innego pracodawcę. Zaproponowano mi wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia stron i drugi pracodawca wystawi list intencyjny, w którym zobowiązuje ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę za porozumiem stron
 • Artykuł 23&1 Kodeksu Pracy - ochrona czy eliminacja?

  Artykuł 23&1 Kodeksu Pracy - ochrona czy eliminacja?

  ... pracy, płacy i przekwalifikowania. Przekazanie wskazanych informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. I jest to jedyne prawo pracownika, bo tak naprawdę jest to czas na ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks pracy, ochrona przed zwolnieniem, zwolnienie z pracy, zwolnienia grupowe
 • Okres wypowiedzenia umowy o pracę w razie przekształceń własnościowych firmy

  Okres wypowiedzenia umowy o pracę w razie przekształceń własnościowych firmy

  ... , jeżeli przejście zakładu pracy na innego pracodawcę nastąpiło na zasadach określonych w art. 231 Kodeksu pracy, pracownikowi do okresu zatrudnienia u nowego pracodawcy dolicza się okres przepracowany u poprzedniego. Przydatne linki: Kodeks pracy Mieć na uwadze także należy to, że przejęcie zakładu pracy przez innego pracodawcę w momencie ... WIĘCEJ

  Tematy: okres wypowiedzenia umowy o pracę, okres wypowiedzenia, wypowiedzenie umowy o pracę, umowy o pracę
 • Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy a przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę

  Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy a przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę

  ... jedynie ze stosunków pracy oraz art. 231 § 2 k.p., statuującego solidarną odpowiedzialność dotychczasowego i nowego pracodawcy za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy.” (Twardowska – Mędrek I., „Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę” Lex, Wolters Kluwer business Warszawa 2011, str. 273). Przydatne linki: Kodeks pracy Co zatem wynika ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz konkurencji, zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy, umowa o zakazie konkurencji, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
 • Przejęcie zakładu pracy a stare umowy o pracę

  Przejęcie zakładu pracy a stare umowy o pracę

  ... pracy w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Norma ta jest skorelowana z art. 3 ust. 1 Dyrektywy Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. Pojęciem zakładu pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, przejęcie zakładu pracy, umowa o pracę, zmiana umowy o pracę
 • Przejście zakładu pracy a prawo do trzynastki

  Przejście zakładu pracy a prawo do trzynastki

  ... mogą liczyć na otrzymanie tego świadczenia, czy też nowy szef może ich go pozbawić? Kwestie związane z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę podlegają regulacjom art. 23 K.p. W myśl tego przepisu, przejęcie firmy powoduje, że nowy szef staje się z mocy prawa stroną stosunków pracy, które dotychczas łączyły „starego” pracodawcę z personelem ... WIĘCEJ

  Tematy: trzynastka, trzynaste wynagrodzenie, dodatki do wynagrodzeń, trzynastki
 • Przejście (części) zakładu pracy w orzecznictwie SN

  Przejście (części) zakładu pracy w orzecznictwie SN

  ... niektórych tematów związanych z transferem firmy prezentowane jest w aktualnym orzecznictwie. Czym w istocie jest „przejście”? Przypomnijmy, przejście (części) zakładu pracy na innego pracodawcę reguluje art. 231 K.p. Ustawodawca nie wyjaśnia terminu „przejście”, wskazuje się jednak, że ma on dość szerokie znaczenie (np. kupno, faktyczne przejęcie ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, przejęcie firmy, kodeks pracy, Sąd Najwyższy
 • Przejście części zakładu pracy: kogo obejmują jego skutki?

  Przejście części zakładu pracy: kogo obejmują jego skutki?

  ... pracodawcę w razie przejścia na niego tych jednostek organizacyjnych jako części zakładu pracy. Ponadto, nie można mówić o przejściu pracownika do nowego pracodawcy w trybie art. 23 § 1 K.p., jeżeli nie był on zatrudniony w przejętej części zakładu pracy i został ,,przekazany" w dacie późniejszej niż przejęcie wydzielonej części zakładu pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, przejęcie firmy, kodeks pracy
 • Przejście zakładu pracy: czy można obniżyć wynagrodzenie?

  Przejście zakładu pracy: czy można obniżyć wynagrodzenie?

  ... na to, że nie był stroną zawartego porozumienia. Dlaczego? Otóż, zgodnie z opinią wyrażoną przez SN w wyroku z 4 lutego 2008 r. (I PK 193/07, OSNP 2009, Nr 7-8, poz. 91), strony stosunku pracy mogą obniżyć wynagrodzenie pracownika na czas oznaczony do momentu przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę. Nic zatem nie stoi na ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, przejęcie firmy, wysokość wynagrodzenia, wynagrodzenia pracowników
 • Dofinansowanie kształcenia pracowników a przejęcie firmy

  Dofinansowanie kształcenia pracowników a przejęcie firmy

  ... pracy zawartych w umowie o pracę o ten obowiązek. W takiej sytuacji nie wynika on bowiem ani z treści umowy o pracę, ani też z jakiegokolwiek przepisu prawa pracy. W konsekwencji tego umowa o dofinansowanie dokształcania zostaje pozbawiona charakteru pracowniczego i w przypadku przejęcia zakładu pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, przejęcie firmy, podnoszenie kwalifikacji, dokształcanie pracowników
 • Przejście zakładu pracy bez informowania personelu

  Przejście zakładu pracy bez informowania personelu

  ... dział, w którym pracuje ma innego szefa. Co to oznacza? Czy pracownik ma prawo uznać, że zmiana pracodawcy nie nastąpiła? Do kogo ma kierować ewentualne roszczenia związane ze stosunkiem pracy? Przypomnijmy, przejście (części) zakładu pracy na innego pracodawcę reguluje art. 231 K.p. Pod użytym przez ustawodawcę terminem „przejście” kryje się m.in ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, zmiana warunków pracy, obowiązki pracodawcy, kodeks pracy

 

1 2 ... 8

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.