eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
 • L4 w ciąży a sprzedaż placówki

  L4 w ciąży a sprzedaż placówki PORADA

  Witam, obecnie jestem w ciąży i przebywam na L4. Mój pracodawca posiada trzy placówki bankowe. Placówka, w której jestem zatrudniona ma być sprzedana innej firmie, ale pozostałe dwie placówki zostają. Mam umowę na czas nieokreślony. Czy mogę dostać wypowiedzenie umowy, jeśli ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, L4 w ciąży, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, umowa na czas nieokreślony
 • Ciąża a utrata pracy

  Ciąża a utrata pracy PORADA

  Dzień dobry, pracuję w oddziale banku, który ma być zamknięty w związku z przeprowadzaniem transformacji. Placówki przejmuje inny bank, są zwolnienia grupowe a oddzialy zamykane. Dziś dowiedziałam się, że jestem w 6. tygodniu ciąży i jestem wystraszona, co dalej. Czy jeśli pójdę ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, utrata pracy, zwolnienia grupowe, likwidacja oddziału
 • Przejęcie pracownika art. 23​1​, a podstawa do wypłaty zasiłku chorobowego

  Przejęcie pracownika art. 23​1​, a podstawa do wypłaty zasiłku chorobowego PORADA

  W połowie czerwca przeszliśmy do nowego pracodawcy na podstawie art. 231. Pracodawca wręczył nam w lipcu porozumienie zmieniające podstawę wynagrodzenia na niższą. Porozumienie to zostało podpisane przez obie strony, ale ja mam cały czas kontynuację leczenia i dostałam kolejne ... WIĘCEJ

  Tematy: art. 231 kodeksu pracy, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, porozumienie zmieniające, podstawa wynagrodzenia
 • Urlop wychowawczy a stosunek pracy, odszkodowanie restrukturyzacyjne

  Urlop wychowawczy a stosunek pracy, odszkodowanie restrukturyzacyjne PORADA

  Dzień dobry, wróciłam do pracy po urlopie macierzyńskim, mam umowę na czas nieokreślony, ale moja placówka przeszła na franczyzę i ma nowego właściciela, który zmienił mi warunki zatrudnienia. Po powrocie dał mi nową umowę na najniższą krajową, podpisałam i pracuję ... WIĘCEJ

  Tematy: powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, umowa na czas nieokreślony, franczyza, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
 • Minimalne wynagrodzenie przy pracy na pełny etat

  Minimalne wynagrodzenie przy pracy na pełny etat PORADA

  Chciałabym wiedzieć, czy możliwa jest w ogóle taka sytuacja, że przy umowie o pracę i pracy na cały etat, wynagrodzenie wyniesie mniej niż najniższa krajowa? Bowiem od kwietnia mój zakład pracy przejął nowy pracodawca i zmniejszył on mi stawkę godzinową, którą miałam do tej pory, ... WIĘCEJ

  Tematy: praca na pełny etat, minimalne wynagrodzenie, najniższa krajowa, wynagrodzenie dla pracownika
 • Przejęcie pracownika przez innego pracodawcę na podstawie art. 23 a odprawa?

  Przejęcie pracownika przez innego pracodawcę na podstawie art. 23 a odprawa? PORADA

  Witam serdecznie, 26 stycznia nasz sklep został przejęty wraz z pracownikami na podstawie art. 23. Firma zatrudniała ok 100 osób. Pracownice mają umowy do 2021r. Mimo iż zapewniali nas na piśmie, że warunki pozostaną bez zmian, to nowy pracodawca wszystko zmienił. Umowy miałyśmy na ... WIĘCEJ

  Tematy: art. 23 kodeksu pracy, sklep, przejęcie pracowników, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
 • Czy pracodawca może mi zmienić umowę?

  Czy pracodawca może mi zmienić umowę? PORADA

  Z dniem 1 lipca 2015 r. część pracowników przejął inny pracodawca (jestem zatrudniona od 2008 r. na umowę o pracę czas nieokreślony.) z art. 23 prim 1. Obowiązuje mnie rok ochronny, który kończy się ostatniego dnia czerwca 2016 r. Firma, która mnie przejęła ma podpisany kontrakt na ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana umowy o pracę, art. 23 kodeksu pracy, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, umowa na czas nieokreślony
 • Przejęcie z art. 23 prim KP a treść świadectwa pracy

  Przejęcie z art. 23 prim KP a treść świadectwa pracy PORADA

  Czy pracodawca ma obowiązek zamieścić w świadectwie pracy informację o przejęciu zakładu pracy przez firmę X, na podstawie art. 23 prim KP? WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, art. 23 kodeksu pracy, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
 • Umowa o pracę a wychowawczy

  Umowa o pracę a wychowawczy PORADA

  Witam, w lipcu 2014 r. zaczęłam pracę, we wrześniu zaszłam w ciążę i dostarczyłam pracodawcy L4 z pracy, że pracowałam ze środkami chemicznymi. Na wychowawczym jestem od maja ubiegłego roku. W grudniu dowiedziałem się, że wszyscy pracownicy zostali zwolnieni z 3 miesięczną ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, ochrona przed zwolnieniem, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, aneks do umowy o pracę
 • Druga ciąża a urlop wychowawczy

  Druga ciąża a urlop wychowawczy PORADA

  Witam, moja umowa jest na czas określony do 2018 roku. Ostatnio dostałam list, że w mojej firmie zmienił się pracodawca, ostatnio też się dowiedziałam, że wszyscy z firmy zostali zwolnieni natomiast ja nic nie dostałam. Czy to oznacza, że moja umowa przedłużona jest automatycznie do ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa jest na czas określony, urlop wychowawczy, ciąża, ciąża na urlopie wychowawczy
 • Artykuł 23&1 Kodeksu Pracy - ochrona czy eliminacja?

  Artykuł 23&1 Kodeksu Pracy - ochrona czy eliminacja?

  ... pracy, płacy i przekwalifikowania. Przekazanie wskazanych informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. I jest to jedyne prawo pracownika, bo tak naprawdę jest to czas na ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks pracy, ochrona przed zwolnieniem, zwolnienie z pracy, zwolnienia grupowe
 • Okres wypowiedzenia umowy o pracę w razie przekształceń własnościowych firmy

  Okres wypowiedzenia umowy o pracę w razie przekształceń własnościowych firmy

  ... , jeżeli przejście zakładu pracy na innego pracodawcę nastąpiło na zasadach określonych w art. 231 Kodeksu pracy, pracownikowi do okresu zatrudnienia u nowego pracodawcy dolicza się okres przepracowany u poprzedniego. Przydatne linki: Kodeks pracy Mieć na uwadze także należy to, że przejęcie zakładu pracy przez innego pracodawcę w momencie ... WIĘCEJ

  Tematy: okres wypowiedzenia umowy o pracę, okres wypowiedzenia, wypowiedzenie umowy o pracę, umowy o pracę
 • Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy a przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę

  Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy a przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę

  ... jedynie ze stosunków pracy oraz art. 231 § 2 k.p., statuującego solidarną odpowiedzialność dotychczasowego i nowego pracodawcy za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy.” (Twardowska – Mędrek I., „Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę” Lex, Wolters Kluwer business Warszawa 2011, str. 273). Przydatne linki: Kodeks pracy Co zatem wynika ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz konkurencji, zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy, umowa o zakazie konkurencji, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
 • Przejęcie zakładu pracy a stare umowy o pracę

  Przejęcie zakładu pracy a stare umowy o pracę

  ... pracy w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Norma ta jest skorelowana z art. 3 ust. 1 Dyrektywy Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. Pojęciem zakładu pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, przejęcie zakładu pracy, umowa o pracę, zmiana umowy o pracę
 • Przejście zakładu pracy a prawo do trzynastki

  Przejście zakładu pracy a prawo do trzynastki

  ... mogą liczyć na otrzymanie tego świadczenia, czy też nowy szef może ich go pozbawić? Kwestie związane z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę podlegają regulacjom art. 23 K.p. W myśl tego przepisu, przejęcie firmy powoduje, że nowy szef staje się z mocy prawa stroną stosunków pracy, które dotychczas łączyły „starego” pracodawcę z personelem ... WIĘCEJ

  Tematy: trzynastka, trzynaste wynagrodzenie, dodatki do wynagrodzeń, trzynastki
 • Przejście (części) zakładu pracy w orzecznictwie SN

  Przejście (części) zakładu pracy w orzecznictwie SN

  ... niektórych tematów związanych z transferem firmy prezentowane jest w aktualnym orzecznictwie. Czym w istocie jest „przejście”? Przypomnijmy, przejście (części) zakładu pracy na innego pracodawcę reguluje art. 231 K.p. Ustawodawca nie wyjaśnia terminu „przejście”, wskazuje się jednak, że ma on dość szerokie znaczenie (np. kupno, faktyczne przejęcie ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, przejęcie firmy, kodeks pracy, Sąd Najwyższy
 • Przejście części zakładu pracy: kogo obejmują jego skutki?

  Przejście części zakładu pracy: kogo obejmują jego skutki?

  ... pracodawcę w razie przejścia na niego tych jednostek organizacyjnych jako części zakładu pracy. Ponadto, nie można mówić o przejściu pracownika do nowego pracodawcy w trybie art. 23 § 1 K.p., jeżeli nie był on zatrudniony w przejętej części zakładu pracy i został ,,przekazany" w dacie późniejszej niż przejęcie wydzielonej części zakładu pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, przejęcie firmy, kodeks pracy
 • Przejście zakładu pracy: czy można obniżyć wynagrodzenie?

  Przejście zakładu pracy: czy można obniżyć wynagrodzenie?

  ... na to, że nie był stroną zawartego porozumienia. Dlaczego? Otóż, zgodnie z opinią wyrażoną przez SN w wyroku z 4 lutego 2008 r. (I PK 193/07, OSNP 2009, Nr 7-8, poz. 91), strony stosunku pracy mogą obniżyć wynagrodzenie pracownika na czas oznaczony do momentu przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę. Nic zatem nie stoi na ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, przejęcie firmy, wysokość wynagrodzenia, wynagrodzenia pracowników
 • Dofinansowanie kształcenia pracowników a przejęcie firmy

  Dofinansowanie kształcenia pracowników a przejęcie firmy

  ... pracy zawartych w umowie o pracę o ten obowiązek. W takiej sytuacji nie wynika on bowiem ani z treści umowy o pracę, ani też z jakiegokolwiek przepisu prawa pracy. W konsekwencji tego umowa o dofinansowanie dokształcania zostaje pozbawiona charakteru pracowniczego i w przypadku przejęcia zakładu pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, przejęcie firmy, podnoszenie kwalifikacji, dokształcanie pracowników
 • Przejście zakładu pracy bez informowania personelu

  Przejście zakładu pracy bez informowania personelu

  ... dział, w którym pracuje ma innego szefa. Co to oznacza? Czy pracownik ma prawo uznać, że zmiana pracodawcy nie nastąpiła? Do kogo ma kierować ewentualne roszczenia związane ze stosunkiem pracy? Przypomnijmy, przejście (części) zakładu pracy na innego pracodawcę reguluje art. 231 K.p. Pod użytym przez ustawodawcę terminem „przejście” kryje się m.in ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, zmiana warunków pracy, obowiązki pracodawcy, kodeks pracy

 

1 2 ... 7

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.