eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › trzynastka
 • Trzynastka dla byłego żołnierza

  Trzynastka dla byłego żołnierza

  21:45 03.01.2023 PORADA

  Dzień dobry, mam pytanie do ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Proszę o interpretację art. 2 ust. 3 pkt 5 e. Czy żołnierzowi zawodowemu, który przeszedł na emeryturę w styczniu a później zatrudnił się jako pracownik w innym ... WIĘCEJ

  Tematy: żołnierz zawodowy, trzynaste wynagrodzenie, żołnierz, prawo do trzynastki
 • Wynagrodzenie w okresie niezdolności do pracy w ciąży - nauczyciel

  Wynagrodzenie w okresie niezdolności do pracy w ciąży - nauczyciel

  18:23 02.12.2020 PORADA

  Proszę o pomoc w sprawie wysokości wynagrodzenia nauczyciela będącego na zwolnieniu lekarskim w ciąży. Czy są podstawy prawne regulujące wynagrodzenie w tej sytuacji? W mojej pensji nie zostały zawarte wypłacane wcześniej świadczenia: dodatek motywacyjny, wychowawczy, godziny ... WIĘCEJ

  Tematy: nauczyciel, dodatki do wynagrodzeń, ciąża, L4 w ciąży
 • 13-sta pensja

  13-sta pensja

  09:46 03.09.2020 PORADA

  Witam, umowę z firmą (sektor budżetówki) podpisałem 7.10.2019. Dnia 6.10.2020 kończę z nimi umowę na czas określony. Oczywiście za okres 2019 roku nie dostałem 13nastki ze względu na nieprzepracowanie 6 miesięcy, pomimo iż była brana z pensji kwota w wysokości 8,5%. Pytanie ... WIĘCEJ

  Tematy: budżetówka, praca w budżetówce, trzynastka, trzynaste wynagrodzenie
 • Staż pracy u dwóch pracodawców

  Staż pracy u dwóch pracodawców

  08:29 11.05.2020 PORADA

  Witam, pracuję na dwa etaty w szkole jako pracownik administracyjny.  W 1 szkole mam cały etat, 6 lat prac, w drugiej szkole mam pół etatu i 8 lat pracy. Czy otrzymując wypowiedzenie umowy z ostatnim dniem czerwca tego roku należą mi się tzw wczasy pod gruszą oraz co z tzw. trzynastką. ... WIĘCEJ

  Tematy: dwie umowy o pracę, praca dodatkowa, staż pracy, trzynastka
 • Trzynasta wypłata a zmiana stanowiska pracy

  Trzynasta wypłata a zmiana stanowiska pracy

  20:39 03.01.2020 PORADA

  Witam, mam pytanie dotyczące trzynastej wypłaty. Czy po przepracowaniu całego roku u jednego pracodawcy powinnam otrzymać pełną trzynastkę, jeżeli otrzymałam awans od października i zmieniłam stanowisko swojej pracy, ale nadal pracuję w tej samej firmie i u tego samego pracodawcy? WIĘCEJ

  Tematy: trzynasta wypłata, trzynastka, zmiana stanowiska pracy, awans
 • Trzynasta emerytura a komornik

  Trzynasta emerytura a komornik

  13:08 27.03.2019 PORADA

  Czy komornik będzie miał prawo zabrać część lub całość trzynastej emerytury? WIĘCEJ

  Tematy: trzynastka, trzynasta emerytura, prawo do emerytury, zasady przyznawania emerytur
 • Komornik a zajęcie tzw. trzynastej pensji

  Komornik a zajęcie tzw. trzynastej pensji

  14:15 26.02.2019 PORADA

  Dzień dobry! Mam zajęcie komornicze za dług pozaalimentacyjny. W tym miesiącu otrzymałam pensje 2100 zł, z czego komornik potrącił do kwoty 1575 zł. Trzy tygodnie później (w tym samym miesiącu) zakład wypłacał tzw. trzynastą pensję. Jej wysokość wyniosła ok. 2400 zł. Kwota ... WIĘCEJ

  Tematy: komornik sądowy, zajęcie komornicze, zajęcie wynagrodzenia przez komornika, trzynastka
 • Nagroda jubileuszowa. Czy wchodzi w skład L4 w ciąży?

  Nagroda jubileuszowa. Czy wchodzi w skład L4 w ciąży?

  09:25 09.09.2018 PORADA

  Co wchodzi do obliczenia zasiłku chorobowego w ciąży? W sensie premie czy trzynastka czy nadgodziny? WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek chorobowy, ciąża, L4 w ciąży, podstawa wymiaru zasiłku
 • Zwolnienie w ciąży

  Zwolnienie w ciąży

  11:30 09.03.2018 PORADA

  Witam, pracuję w urzędzie miasta jako pomoc administracyjna. Mam pytanie odnośnie jak ZUS wylicza zwolnienie lekarskie kobiecie w ciąży? Moje wyngrodzenie to 2300 zł brutto. Co miesięczna premia uznaniowa 250 zł oraz raz w roku jest przyznawa premia 2300 zł, jak i również trzynastka w ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, L4 w ciąży, zasiłek chorobowy, podstawa wymiaru zasiłku
 • Dodatkowe wynagrodzenie tzw. 13 pensja, a zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków

  Dodatkowe wynagrodzenie tzw. 13 pensja, a zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków

  12:08 06.03.2018 PORADA

  Witam, jestem nauczycielem z 30-letnim stażem pracy. Od 1.09.2016 r. do 3.11.2017 r. miałem status nauczyciela zawieszonego w pełnieniu obowiązków. Postępowanie dyscyplinarne zakończyło się dla mnie pozytywnie. Wypłacono mi zatrzymane wynagrodzenie za w/w okres. Pytanie: czy należy ... WIĘCEJ

  Tematy: nauczyciel, zawieszenie w pracy, postępowanie dyscyplinarne, trzynastka
 • Jakie prezenty świąteczne od szefa?

  Jakie prezenty świąteczne od szefa?

  15:26 23.12.2014

  Nadszedł czas prezentów. Przygotowani na ich wręczenie są również pracodawcy - dane przedstawione przez HRK wskazują, że w grudniu polscy szefowie wypłacą swoim podwładnym o 5 procent więcej niż w poprzednim miesiącu. Wpłyną na to m.in. świąteczne premie i trzynastki. Jak już wspomniano we wstępie, z danych zgromadzonych i przeanalizowanych przez ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia pozapłacowe, świadczenia pracownicze, świadczenia dodatkowe, benefity dla pracowników
 • Trzynastka w podstawie wymiaru zasiłku

  Trzynastka w podstawie wymiaru zasiłku

  10:59 08.01.2013

  Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków obowiązuje zasada, że jeżeli do czasu ostatecznego sporządzenia listy wypłat zasiłków, składnik wynagrodzenia nie został jeszcze wypłacony, przyjmuje się ten w wysokości wypłaconej za poprzedni okres. Pytanie: Pracownik choruje na początku roku, zanim zostanie mu wypłacona nagroda roczna za rok poprzedni. ... WIĘCEJ

  Tematy: podstawa wymiaru zasiłku, trzynastka, wynagrodzenie pracownika, niezdolność do pracy
 • Trzynastka i nagroda roczna a jubileuszowa

  Trzynastka i nagroda roczna a jubileuszowa

  13:41 16.03.2012

  ... , o którym mowa w pytaniu, odwołują się do zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy lub zarządzenia z 23 grudnia 1989 r., zarówno trzynastka, jak i nagroda roczna nie powinny być brane pod uwagę. Podstawa prawna: Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 23 grudnia 1989 r. w sprawie ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda roczna, nagroda jubileuszowa, trzynastka, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej
 • Trzynastka za 2010r. jako koszty podatkowe

  Trzynastka za 2010r. jako koszty podatkowe

  13:18 16.03.2011

  ... składki ZUS będą kosztem miesiąca, w którym zostały zapłacone. Pytanie: Czy trzynastka za 2010 r., która będzie wypłacona w marcu 2011 r. jest kosztem podatkowym 2010 r. czy 2011 r.? A co ze składkami ZUS od tej trzynastki? Odpowiedź: Jeśli trzynastka zostanie wypłacona w terminie przewidzianym przepisami będzie kosztem okresu, za który jest ... WIĘCEJ

  Tematy: trzynastka, trzynastki, trzynaste wynagrodzenie, koszty podatkowe
 • Wynagrodzenie roczne a urlop szkoleniowy

  Wynagrodzenie roczne a urlop szkoleniowy

  00:20 18.02.2011

  Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości pracownik nabywa po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Natomiast pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, co do zasady, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatkowe wynagrodzenie, trzynastka, wysokość trzynastki, wynagrodzenie roczne
 • Zwolnienie od pracy a trzynasta pensja

  Zwolnienie od pracy a trzynasta pensja

  13:22 05.01.2011

  ... uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych w ramach odbywanej aplikacji radcowskiej - należy uwzględnić przy ustalaniu podstawy wymiaru trzynastki. 1. Co do zasady, trzynastka - po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki) w pełnej wysokości pracownik nabywa po przepracowaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie od pracy, prawo do wynagrodzenia, nieobecność w pracy, wynagrodzenie za pracę
 • Przejście zakładu pracy a prawo do trzynastki

  Przejście zakładu pracy a prawo do trzynastki

  12:31 04.05.2010

  Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: część jednostki sfery budżetowej przechodzi w ręce spółki. Dotychczas pracownicy mieli zagwarantowane prawo do "trzynastki". Czy po transferze nadal mogą liczyć na otrzymanie tego świadczenia, czy też nowy szef może ich go pozbawić? Kwestie związane z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę podlegają ... WIĘCEJ

  Tematy: trzynastka, trzynaste wynagrodzenie, dodatki do wynagrodzeń, trzynastki
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne: trzynastka

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne: trzynastka

  00:52 13.03.2010

  ... przepisów, sprawdźmy, co na ten temat uważa Sąd Najwyższy oraz ministerstwo pracy. Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym przewiduje szereg sytuacji, w których "trzynastka" przysługuje pracownikowi, nawet jeśli nie przepracował on wymaganych co najmniej 6 miesięcy w roku (m.in.: praca sezonowa w sezonie trwającym nie krócej niż ... WIĘCEJ

  Tematy: trzynastki, wysokość trzynastki, trzynaste wynagrodzenie, trzynastka
 • Trzynastki a podstawa wymiaru składek

  Trzynastki a podstawa wymiaru składek

  14:01 18.03.2009

  ... miesiącu pracownik oprócz wynagrodzenia otrzyma trzynastkę, składki na ubezpieczenia społeczne powinny być naliczane od łącznego przychodu, jaki zostanie mu wypłacony. Trzynastka dla osoby na urlopie wychowawczym lub macierzyńskim Okoliczność, że nagroda jest wypłacana osobie, która aktualnie przebywa na urlopie wychowawczym czy ... WIĘCEJ

  Tematy: wysokość trzynastki, trzynaste wynagrodzenie, trzynastka
 • Wysokość trzynastki a dodatki do wynagrodzeń

  Wysokość trzynastki a dodatki do wynagrodzeń

  12:30 17.03.2008

  Czy pracownik, który otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem stażowym, oraz premią okresową i dodatkiem funkcyjnym za sprawowanie dodatkowych funkcji (jedynie okresowo) będzie miał zaliczone te składniki do trzynastki? Trzynastki wypłacamy na zasadach obowiązujących w budżetówce. Obliczając wysokość trzynastki należy wziąć pod uwagę ... WIĘCEJ

  Tematy: trzynastki, trzynaste wynagrodzenie, ustalanie wynagrodzenia za pracę, wysokość wynagrodzenia

 

1 2 ... 7

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: