eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › świadczenia związane z pracą
 • Koszty przywrócenia do pracy w kosztach uzyskania przychodu

  Koszty przywrócenia do pracy w kosztach uzyskania przychodu

  13:18 04.11.2016

  ... nagrody, premie, diety i inne należności za czas podróży służbowych, wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Z przepisu art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o CIT ... Zatem, jeżeli orzeczenie sądu wskazuje, że żądanie pracownika co do wypłaty takiego świadczenia jest zasadne, to pracodawca nie może odmówić jego realizacji. Ponadto ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pracy
 • Odprawa pośmiertna albo ubezpieczenie na życie

  Odprawa pośmiertna albo ubezpieczenie na życie

  11:16 11.05.2010

  ... ubezpieczeniową na życie. Czy w takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek wypłacić jego rodzinie odprawę pośmiertną w pełnej wysokości, czy też wypłata tego świadczenia ulega jakiemuś ograniczeniu? Przypomnijmy, wraz ze śmiercią zatrudnionego na pracodawcę spadają dodatkowe obowiązki- musi on bowiem powziąć czynności, które normalnie ... WIĘCEJ

  Tematy: śmierć pracownika, odprawa pośmiertna, obowiązki pracodawcy, świadczenia związane z pracą
 • Odprawa pośmiertna zawsze dla żony

  Odprawa pośmiertna zawsze dla żony

  13:32 04.05.2010

  ... pozostawali w separacji, która- o ile przepisy nie przewidują inaczej- ma skutki tożsame z rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód. Inne powinności związane ze śmiercią zatrudnionego Przypomnijmy, wypłata świadczenia pośmiertnego rodzinie zmarłego to jeszcze nie koniec obowiązków związanych ze zgonem pracownika. Oprócz tego pracodawca zobligowany jest ... WIĘCEJ

  Tematy: śmierć pracownika, odprawa pośmiertna, obowiązki pracodawcy, świadczenia związane z pracą
 • Odprawa pośmiertna: prawa współmałżonka a separacja

  Odprawa pośmiertna: prawa współmałżonka a separacja

  09:20 19.02.2010

  ... on zmarłemu pracownikowi), wypłacić uprawnionym osobom odprawę pośmiertną. Zagadnienia związane z odprawą pośmiertną reguluje art. 93 K.p. Zgodnie z tym przepisem, w ... Czynnością poprzedzającą wypłatę odprawy jest ustalenie kręgu osób, którym przysługują świadczenia po zmarłym pracowniku. Zgodnie z art. 631 § 2 K.p, prawa majątkowe ze stosunku ... WIĘCEJ

  Tematy: śmierć pracownika, odprawa pośmiertna, obowiązki pracodawcy, świadczenia związane z pracą
 • Sprawa o przywrócenie do pracy a śmierć pracownika

  Sprawa o przywrócenie do pracy a śmierć pracownika

  14:10 23.07.2009

  ... z 17 stycznia 2006 r. (I PK 143/05, OSNP 2006, Nr 23–24, poz. 359), w którym sąd zwrócił szczególną uwagę na fakt, iż świadczenia ze stosunku pracy służą przeważnie nie tylko samemu zatrudnionemu, ale także zaspokajaniu potrzeb jego najbliższych. Biorąc pod uwagę powyższe, nie ... WIĘCEJ

  Tematy: śmierć pracownika, świadczenia związane z pracą, przywrócenie pracownika do pracy, nieprawne wypowiedzenie umowy
 • Odprawa emerytalna chroniona jak wynagrodzenie

  Odprawa emerytalna chroniona jak wynagrodzenie

  14:06 03.02.2009

  ... r., III APr 11/96). O ile prawo do odprawy emerytalnej jest niezbywalne, o tyle pracownik ma możliwość zrzeczenia się odsetek od nieterminowo wypłaconego świadczenia. Charakter prawny odsetek kształtuje się bowiem zgoła odmiennie, co przesądza o niemożności zastosowania w stosunku do nich omawianego tu zakazu. Ponadto art ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona wynagrodzenia za pracę, odprawa emerytalna, odprawa rentowa lub emerytalna, świadczenia związane z pracą
 • Umowy cywilnoprawne i o pracę a wynagrodzenie

  Umowy cywilnoprawne i o pracę a wynagrodzenie

  14:04 22.09.2008

  Wybór umowy i związany z tym rodzaj stosunku prawnego łączącego strony umowy przesądza o charakterze świadczenia wypłacanego przez zatrudniającego w zamian za wykonaną pracę. Poniżej porównano "wypłaty" z tytułu najczęściej wykorzystywanych w praktyce umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Wynagrodzenie za ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie, umowy cywilnoprawne, warunki umowy o pracę
 • Telefon dla pracownika a odprowadzanie składek

  Telefon dla pracownika a odprowadzanie składek

  13:32 12.05.2008

  ... odbiorców niż pracownicy, jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczy lub usługi zakupione przez pracodawcę - według cen ich zakupu, jeżeli przedmiotem świadczenia jest udostępnienie lokalu mieszkalnego: dla lokali spółdzielczych typu lokatorskiego i własnościowego - w wysokości czynszu obowiązującego dla tego lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia rzeczowe, świadczenia w naturze, telefon służbowy, świadczenia związane z pracą
 • Kiedy odprawa pośmiertna?

  Kiedy odprawa pośmiertna?

  12:48 17.04.2008

  Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek wypłacenia odprawy pośmiertnej rodzinie w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby. Odprawa taka jednak się nie należy, gdy pracodawca ubezpieczył pracownika na życie. ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa pośmiertna, świadczenia związane z pracą, śmierć pracownika
 • Ewidencja wycieczki sfinansowanej pracownikowi

  Ewidencja wycieczki sfinansowanej pracownikowi

  11:52 09.10.2007

  ... - czyli fakturę obciążającą za imprezę turystyczną oraz wszystkie koszty związane z opodatkowaniem i składkami ZUS pracownika - zaewidencjonować na kontach księgowych? Zakup ... tych wypłat i świadczeń. Do przychodów takich zalicza się również nieodpłatne świadczenia, jakimi w tym przypadku jest wycieczka. Od takiego rodzaju przychodu pracownik ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia pracownicze, świadczenia rzeczowe, świadczenia związane z pracą, Świadczenia na rzecz pracowników

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: