eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Rozwiązanie umowy z biurem rachunkowym

  Rozwiązanie umowy z biurem rachunkowym

  11:37 12.11.2021 PORADA

  Witam mam takie pytanie w związku z rozwiązaniem umowy z biurem rachunkowym. Umowa była zawarta w 2013 r. W umowie nie jest zawarty punkt odnośnie okresu wypowiedzenia. Jeżeli umowa trwa 8 lat, to okres wypowiedzenia będzie 3 miesięczny czy można go skrócić do 1 miesiąca? WIĘCEJ

  Tematy: biuro rachunkowe, księgowość, usługi księgowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Rozszerzenie działalności

  Rozszerzenie działalności

  15:08 05.08.2020 PORADA

  Witam. Mam biuro turystyczne, chciałbym rozszerzyć działalność o usługi księgowe. Czy mogę poszerzyć PKD? Oraz czy żeby prowadzić księgi klientom muszę mieć do tego zatrudnioną osobę z kompetencjami i uprawnieniami czy mogę to robić np. sam? Bez wykształcenia księgowego, ale z ... WIĘCEJ

  Tematy: PKD, kody PKD, rozszerzenie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza
 • Obowiązek założenia ksiąg rachunkowych: otrzymana dotacja
  Tematy: ewidencja księgowa, pkpir, księgi rachunkowe, prowadzenie działalności gospodarczej
 • Łączenie metod ustalania różnic kursowych w PIT

  Łączenie metod ustalania różnic kursowych w PIT

  12:50 27.03.2018

  ... różnic kursowych metodą podatkową. Jednakże Ustawa o PIT dopuszcza ustalanie różnic kursowych metodą rachunkową przy łącznym spełnieniu poniższych warunków: • prowadzenia ksiąg rachunkowych; • stosowania rachunkowej metody ustalania różnic kursowych przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Różnice kursowe w podatku dochodowym rozliczane per saldo?

  Różnice kursowe w podatku dochodowym rozliczane per saldo?

  13:09 26.08.2016

  ... , prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2. W związku z powyższym przepisy ustawy o rachunkowości nakazują wykazywanie w księgach rachunkowych różnic kursowych „per saldo”, jako przychodów lub kosztów w rachunku zysków i strat. Wydaje się zatem, że jednostka, która na potrzeby podatkowe ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Różnice kursowe „per saldo” w księgach rachunkowych i podatku CIT?

  Różnice kursowe „per saldo” w księgach rachunkowych i podatku CIT?

  11:27 27.05.2016

  ... lub ujemnych różnic kursowych danego okresu, ujętej w księgach rachunkowych, tzw. „per saldo”. Zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o ... ust. 8 pkt 2. Z powyższych regulacji wynika zatem, że przepisy ustawy o rachunkowości nakazują wykazywanie w księgach rachunkowych różnic kursowych „per saldo”, jako przychodów lub kosztów w rachunku zysków i strat ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Rezygnacja z kasy fiskalnej w biurze rachunkowym możliwa

  Rezygnacja z kasy fiskalnej w biurze rachunkowym możliwa

  13:27 23.10.2015

  ... wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami; 2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie; 3. sporządzanie, w imieniu ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi podatkowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych, ustawa o VAT, obowiązek podatkowy VAT
 • Biura rachunkowe bez podatku VAT i kasy fiskalnej

  Biura rachunkowe bez podatku VAT i kasy fiskalnej

  06:03 06.06.2015

  ... ustawy o doradztwie podatkowym. W ustawie tej (art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3) wskazano, że czynności doradztwa podatkowego obejmują min. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie; sporządzanie, w imieniu i na ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi podatkowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych, ustawa o VAT, obowiązek podatkowy VAT
 • Biura rachunkowe ze zwolnieniem z VAT od maja 2015 r.

  Biura rachunkowe ze zwolnieniem z VAT od maja 2015 r.

  12:41 22.04.2015

  ... ksiąg rachunkowych może m.in. prowadzić księgi czy inne ewidencje podatkowe swoich podatników, jak też sporządzać dla nich bądź pomagać im w wypełnianiu deklaracji i zeznań podatkowych. Poczynając od wskazanej daty organy podatkowe zaczęły uznawać, że biura rachunkowe, jako że wykonują czynności doradztwa podatkowego (prowadzenie ksiąg rachunkowych ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi podatkowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych, ustawa o VAT, obowiązek podatkowy VAT
 • Biura rachunkowe zwolnione z VAT i kas fiskalnych?

  Biura rachunkowe zwolnione z VAT i kas fiskalnych?

  10:47 14.04.2015

  ... wykonujących usługi związane wyłącznie z obsługą rachunkowo-księgową, takie jak m.in. wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o doradztwie podatkowym np. prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, czy też wypełnianie deklaracji podatkowych.(…)” Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi podatkowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych, ustawa o VAT, obowiązek podatkowy VAT
 • Problem przy wniosku CEIDG

  Problem przy wniosku CEIDG

  20:43 22.03.2015 PORADA

  Mam problem z rubryką 22. Adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy: bo będę prowadził księgowość on-line w WFirma, a do wyboru mam fizyczne adresy zamieszkania, zameldowania lub głównego miejsca wykonywania działalności. Ja tę dokumentację będę mógł ... WIĘCEJ

  Tematy: CEIDG, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi rachunkowe, dokumentacja księgowa
 • Biuro rachunkowe obowiązkowo rozlicza podatek VAT?

  Biuro rachunkowe obowiązkowo rozlicza podatek VAT?

  12:58 17.03.2015

  ... . Z powyższej regulacji wynika uznanie czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych za czynność doradztwa podatkowego. Niemniej jednak uznanie takich usług za doradztwo podatkowe nie ogranicza kręgu podmiotów, które mogą zajmować się taką działalnością. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, w świetle art. 3 ust. 2 ustawy doradztwie podatkowym, nie ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi podatkowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych, ustawa o VAT, obowiązek podatkowy VAT
 • Prowadzenie księgi podatkowej: zgłoszenie do urzędu skarbowego

  Prowadzenie księgi podatkowej: zgłoszenie do urzędu skarbowego

  09:25 06.01.2015

  ... uproszczoną - KPiR, następuje zmiana sposobu prowadzenia księgowości w firmie - z ksiąg rachunkowych na formę uproszczoną - KPiR. Uwaga! Kto nie musi prowadzić KPiR? ... też korzystają z usług zewnętrznego biura rachunkowego. Uwaga! W sytuacji gdy prowadzenie ksiąg zostało zlecone biuru rachunkowemu, przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić w siedzibie ... WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja księgowa, pkpir, księgi rachunkowe, prowadzenie działalności gospodarczej
 • Błędy w księgach z lat ubiegłych

  Błędy w księgach z lat ubiegłych

  15:34 24.06.2014 PORADA

  W 2012 roku zamiast wprowadzić 1211 omyłkowo wprowadziłam 1121 do pozostałych przychodów operacyjnych. W tym roku wykryłam błąd. Jak ująć to w księgach roku 2014? Proszę o przykład księgowania w korespondencji kont. WIĘCEJ

  Tematy: księgi rachunkowe, ewidencja księgowa, prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Uzyskanie certyfikatu księgowego

  Uzyskanie certyfikatu księgowego

  12:45 06.03.2014 PORADA

  Czy jeśli mam ukończone studia mgr w kierunku finansów oraz studia podyplomowe z rachunkowości i podatków oraz doświadczenie w księgowości 11 lat w tym 6 księgi rachunkowe, ale byłam zatrudniona na umowę o pracę na 1/2 etatu u prywatnego przedsiębiorcy, który nie świadczył ... WIĘCEJ

  Tematy: certyfikat księgowy, księgi rachunkowe, działalność usługowa, umowa na pół etatu
 • Dzień otwarcia ksiąg rachunkowych

  Dzień otwarcia ksiąg rachunkowych

  09:36 03.07.2013 PORADA

  Witam, Jesteśmy nowo powstałą spółką z o.o. Mamy problem z ustaleniem dnia otwarcia ksiąg rachunkowych. Czy powinien to być dzień zawarcia pierwszego zobowiązania czy dzień uiszczenia opłaty o wpis do KRS? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., księgi rachunkowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych, otwarcie ksiąg rachunkowych
 • Spółka z o.o. a wyrobienie pieczątki firmowej

  Spółka z o.o. a wyrobienie pieczątki firmowej

  08:59 28.06.2013 PORADA

  Jesteśmy nowo powstałą spółką z o.o. Siedziba spółki mieści się gdzie indziej, niż prowadzone są księgi rachunkowe. Tak jak każdy nowo tworzący się podmiot, wyrabiamy dla spółki pieczątki firmowe, czy możemy zamieścić w treści pieczątki: nazwa spółki z siedzibą w np ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., siedziba spółki, księgi rachunkowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych

  Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych

  14:10 20.06.2013 PORADA

  Księgi rachunkowe są prowadzone poza siedzibą jednostki, ale w miejscu sprawowania zarządu. Czy taką sytuację podatnik ma obowiązek zgłosić do Urzędu Skarbowego? Siedziba naszej spółki mieści się w innym miejscu niż sprawowany jest Zarząd i w tym miejscu prowadzone są prowadzone ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi rachunkowe, ewidencja księgowa, księgowość, sprawozdanie finansowe
 • Dwie firmy, jedna wypłata. Czy to zgodne z prawem?

  Dwie firmy, jedna wypłata. Czy to zgodne z prawem?

  18:24 25.03.2013 PORADA

  Dzień dobry, Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę w firmie X, gdzie wykonuję pracę związaną ze sprzedażą i ogólnie obsługą biura handlowego. Umowa jest w pełnym wymiarze czasu pracy. W tym samym pomieszczeniu i w tych samych godzinach działa firma Y należąca do małżonka ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, ustalenie stosunku pracy, stosunek pracy, brak umowy o pracę
 • Księgowość w biurze rachunkowym

  Księgowość w biurze rachunkowym

  23:44 13.02.2013 PORADA

  Witam, Czy opłaca się zlecić prowadzenie księgowości biuru rachunkowemu? Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja księgowa, księgowość, księgi rachunkowe, biuro rachunkowe

 

1 2 ... 6

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: