eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › składniki wynagrodzenia
 • Jak stworzyć dobry prowizyjny system wynagrodzeń?

  Jak stworzyć dobry prowizyjny system wynagrodzeń?

  00:41 16.11.2022

  Efektywne motywowanie sprzedawców do zwiększenia wydajności za pomocą prowizji to problem, nad którym od wielu lat głowią się eksperci z dziedziny wynagrodzeń. Należy pamiętać, że wyższa prowizja nie gwarantuje od razu zwiększenia wydajności. Żeby to osiągnąć musi być odpowiednio dobrana do celów firmy, sprzedawanego produktu, stanowiska oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: system wynagradzania, system wynagrodzeń, prowizja, system prowizyjny
 • Wynagrodzenia sprzedawców - trendy i prognozy

  Wynagrodzenia sprzedawców - trendy i prognozy

  08:30 02.11.2022

  ... rozwiązania problemów, które mogą się pojawić. Osoby w zespole muszą znać swoje role i obowiązki, by system mógł sprawnie działać. Do obliczania wynagrodzenia w takim modelu sprzedaży używa się przeważnie programu komputerowego zapewnianego przez Salesforce. Pozwala on na wprowadzenie transakcji do systemu, a następnie przypisanie ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia sprzedawców, sprzedawca, sprzedaż, wynagrodzenia w sprzedaży
 • Wynagrodzenie stałe i zmienne. Jak określić miks płacowy dla handlowców?

  Wynagrodzenie stałe i zmienne. Jak określić miks płacowy dla handlowców?

  00:35 10.10.2022

  ... decyduje także szeroko rozumiany proces sprzedażowy. W poniższej tabeli pokazujemy jego poszczególne elementy wraz z ich wpływem na miks płacowy. Proporcja zmiennego wynagrodzenia powinna być większa jeśli mamy do czynienia z krótkim cyklem sprzedażowym, niewielką liczbą transakcji, dużą liczbą klientów, łatwą do przewidzenia sprzedażą ... WIĘCEJ

  Tematy: system wynagrodzeń, system wynagradzania, wynagrodzenie, wynagrodzenie prowizyjne
 • Jak zbudować system wynagrodzeń w firmie sprzedażowej?

  Jak zbudować system wynagrodzeń w firmie sprzedażowej?

  00:50 20.08.2022

  ... najczęściej u pracowników z wysokimi kompetencjami. Głównie prowizja W Polsce jest obowiązek wypłacania pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę wynagrodzenia minimalnego, wiec nie można oferować wynagrodzenia opartego wyłącznie na prowizji. Jednak może ona znacząco przeważać w wynagrodzeniu całkowitym. W takim trybie płaci się pracownikom ... WIĘCEJ

  Tematy: system wynagrodzeń, system wynagradzania, wynagrodzenie, wynagrodzenie prowizyjne
 • Składniki podstawy zasiłku chorobowego

  Składniki podstawy zasiłku chorobowego

  11:44 21.08.2017 PORADA

  Zmieniałam stanowisko pracy w tej samej firmie. Przed zmianą moja pensja składała się z podstawy i premii, które wypracowałam (sprzedaż, efektywność itd). Po zmianie stanowiska było podobnie, podstawa, premia za wypracowane wyniki. Premia wypłacana jest z 2-miesięcznym ... WIĘCEJ

  Tematy: składniki wynagrodzenia, zasiłek chorobowy, wysokość zasiłku chorobowego, podstawa wymiaru zasiłku
 • Jak wypełnić listę płac pracowników w 2016 r.?

  Jak wypełnić listę płac pracowników w 2016 r.?

  11:37 17.05.2016

  ... obliczenia tej składki w przeliczeniu na okres miesiąca jest co najmniej: minimalne wynagrodzenie za pracę 80% minimalnego wynagrodzenia w przypadku pracowników w pierwszym roku pracy 50% minimalnego wynagrodzenia w przypadku osób wykonujących pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania Wyjątków, w których nie ... WIĘCEJ

  Tematy: lista płac, wynagrodzenia, płace, ustalanie wynagrodzenia za pracę
 • Jak wyliczyć wartość ekwiwalentu z premią roczną?

  Jak wyliczyć wartość ekwiwalentu z premią roczną?

  16:10 15.04.2015 PORADA

  Proszę o pomoc w sprawie naliczenia ekwiwalentu za urlop. Pracownik i firma rozstali się na mocy porozumienia stron z dniem 31 marca. Pracownikowi przysługiwało prawo do ekwiwalentu za 20 dni niewykorzystanego urlopu. Na początku marca (03 marca) została wypłacona premia roczna, a w ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop, premia roczna
 • Lista płac - wzór na 2015 r

  Lista płac - wzór na 2015 r

  09:39 27.02.2015

  ... niższa. Koszty po stronie pracodawcy związane z wypłatą takiego wynagrodzenia są za to odpowiednio wyższe, jako że musi on sfinansować część składek z własnej kieszeni. Przy ustalaniu wartości wynagrodzenia pracownika, poza samym określeniem kwoty brutto takiego wynagrodzenia, należy prawidłowo wyliczyć także wartości obciążających to wynagrodzenie ... WIĘCEJ

  Tematy: lista płac, dokumentacja płacowa, ustalanie wynagrodzenia za pracę, dokumentacja płacowo-kadrowa
 • Świadczenia obowiązkowe

  Świadczenia obowiązkowe

  15:04 02.12.2014

  Materialne elementy wynagrodzenia pracownika, których przyznanie jest obligatoryjne i zależne od podstawy prawnej. Obowiązkowe są świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego: w razie choroby, macierzyństwa, z tytułu następstw wypadków przy pracy oraz z tytułu choroby zawodowej.WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia obowiązkowe, elementy wynagrodzenia, wynagrodzenie, wynagrodzenie pracownika
 • Świadczenia nieobowiązkowe

  Świadczenia nieobowiązkowe

  15:02 02.12.2014

  Elementy wynagrodzenia, których przyznawanie zależne jest od woli pracodawcy – nie są one obligatoryjne pod względem prawnym. Do tych elementów wynagrodzenia zaliczamy np. premie, bonusy.WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia nieobowiązkowe, premia, bonus, wynagrodzenie
 • Składniki dodatkowe wynagrodzenia

  Składniki dodatkowe wynagrodzenia

  12:49 02.12.2014

  ... Dobrowolnie przyznawane przez pracodawcę dodatki do obligatoryjnego wynagrodzenia, których zasady przyznawania i wypłacania określane są w wewnętrznym regulaminie firmy, układach zbiorowych pracy funkcjonujących u danego pracodawcy bądź w umowie o pracę. Składnikami dodatkowymi wynagrodzenia mogą być na przykład: premie, dodatki, nagrody, prowizje, ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatkowe składniki wynagrodzenia, składniki wynagrodzenia, wynagrodzenie, dodatki płacowe
 • Premia

  Premia

  16:46 01.12.2014

  ... Składnik wynagrodzenia bieżącego, stanowiący dodatek do pensji zasadniczej. Jej przyznanie uzależnione jest od spełnienia ściśle określonych w odpowiednim regulaminie kryteriów – premia nie może ... WIĘCEJ

  Tematy: premia, składniki wynagrodzenia, pensja, dodatki płacowe
 • Włączenie "13" do wynagrodzenia a chorobowe

  Włączenie "13" do wynagrodzenia a chorobowe

  14:27 21.03.2013 PORADA

  Witam. Od 01.01. "13" została włączona do wynagrodzenia. W lutym została wypłacona za 2012 r. Od 15.03. "13" została wykreślona z układu zbiorowego przez Inspekcję Pracy. Czy do podstawy świadczeń chorobowych za m-c marzec wliczać 1/12 "13" za 2012 r. (jeśli tak to w jaki sposób) ... WIĘCEJ

  Tematy: trzynastka, trzynaste wynagrodzenie, wynagrodzenie chorobowe, wynagrodzenie za czas choroby
 • Wynagrodzenie minimalne i zasadnicze a dyskryminacja ze względu na wiek

  Wynagrodzenie minimalne i zasadnicze a dyskryminacja ze względu na wiek

  11:45 17.02.2013 PORADA

  Moje wynagrodzenie zasadnicze wynosi 1580 zł, natomiast dodatek za staż pracy 20% (316 zł). Czy to jest zgodne z kodeksem pracy o minimalnym wynagrodzeniu? Czy to nie jest dyskryminacja ze względu na wiek w porównaniu z młodym pracownikiem: 0 stażu - 1600 zł  na podobnym stanowisku? WIĘCEJ

  Tematy: minimalne wynagrodzenie, wynagrodzenie zasadnicze, płaca minimalna, wysokość wynagrodzenia

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: