eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawa i obowiązki pracownika
 • Czasowe powierzenie innej pracy

  Czasowe powierzenie innej pracy

  12:50 14.03.2009

  ... , okres powierzenia innej pracy nie przekracza trzech miesięcy w roku kalendarzowym, wynagrodzenie pracownika nie ulega obniżeniu, powierzone obowiązki odpowiadają kwalifikacjom pracownika. Wyłącznie wystąpienie wszystkich wyżej wypunktowanych przesłanek obliguje pracownika do podjęcia innej pracy niż dotychczas wykonywana. W takim też przypadku na ... WIĘCEJ

  Tematy: uprawnienia pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika, zmiana warunków pracy, zmiana stanowiska pracy
 • Wygląd i ubiór pracownika: ile może pracodawca?

  Wygląd i ubiór pracownika: ile może pracodawca?

  14:08 10.03.2009

  ... określi swoje wymagania, to dodatkowo stworzy podstawę, w oparciu o którą będzie mógł egzekwować obowiązki pracowników w zakresie wyglądu czy ubioru. A zatem, w regulaminie pracy można ... nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umową o pracę (por art. 100§ 1 K.p.). W sytuacji kiedy wygląd pracownika nie godzi w interes firmy oraz nie ... WIĘCEJ

  Tematy: uprawnienia pracodawcy, obowiązki pracownika, ubiór pracownika, zasady ubioru w pracy
 • Złe warunki bhp a powstrzymanie się od pracy

  Złe warunki bhp a powstrzymanie się od pracy

  14:00 19.01.2009

  ... prawa pracy lub umową o pracę. Z drugiej strony w wyjątkowych sytuacjach kodeks pracy pozwala, aby pracownik odmówił wykonania pracy. I tak, w myśl art. 210 § 1 K.p., w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracownika ... WIĘCEJ

  Tematy: BHP. bezpieczeństwo i higiena pracy, prawa pracownika, prawa i obowiązki pracownika
 • Prawa pracownika: czy można krytykować pracodawcę?

  Prawa pracownika: czy można krytykować pracodawcę?

  13:57 24.10.2008

  ... , które dotyczą pracy, o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. W świetle orzecznictwa SN, na podporządkowanie się legalnym poleceniom przełożonego nie powinna wpływać merytoryczna ocena ich słuszności dokonana przez pracownika. Takie postępowanie nie mieści się bowiem w granicach dopuszczalnej krytyki działań ... WIĘCEJ

  Tematy: krytyka, prawa pracownika, prawa i obowiązki pracownika, prawa pracowników
 • Prawa pracownika: powstrzymanie się od pracy

  Prawa pracownika: powstrzymanie się od pracy

  14:04 30.09.2008

  ... ale i w ekstremalnej sytuacji skorzystać z, przewidzianego w art. 55 § 11 K.p., prawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Stan psychofizyczny Art. 210 K.p. przewiduje również zupełnie inny przypadek, w którym powstrzymanie się pracownika od pracy jest uzasadnione. Zgodnie bowiem z § 4 tego przepisu, pracownik ma prawo ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa pracownika, uprawnienia pracownika, prawa i obowiązki pracownika, obowiązki pracodawcy
 • Nie każde polecenie służbowe trzeba wykonać

  Nie każde polecenie służbowe trzeba wykonać

  14:05 08.09.2008

  ... służbowe nie spełnia któregoś z powyższych warunków, można odmówić jego wykonania. I tak np. w ramach polecenia dotyczącego pracy nie mieści się zobowiązanie pracownika do zbadania jego prawdomówności wariografem. Sprzeczne z prawem będzie nakazanie ciężarnej pracownicy pracy w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych czy polecenie ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracownika, prawa i obowiązki pracownika, zakres obowiązków pracownika, zakres czynności pracownika
 • Podstawowe obowiązki pracownika

  Podstawowe obowiązki pracownika

  10:06 02.08.2008

  ... pracownika do dbania o dobro zakładu pracy i ochrony jego mienia oznacza ustanowienie szczególnej zasady lojalności pracownika względem pracodawcy, z której przede wszystkim wynika obowiązek powstrzymania się pracownika ... listy. Są to podstawowe obowiązki wymienione w przepisach Kodeksu pracy. Pozostałe wynikają z innych przepisów prawa pracy lub są ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracownika, prawa i obowiązki pracownika, kara dla pracownika, obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Niepodpisany zakres obowiązków a zwolnienie pracownika

  Niepodpisany zakres obowiązków a zwolnienie pracownika

  13:48 18.06.2008

  ... pracownika, ale także zapis, że jest on zobowiązany do wykonywania innych czynności, niewymienionych w zakresie obowiązków. Niewykonywanie obowiązków uzasadnia zwolnienie Samo niepodpisanie przez pracownika zakresu obowiązków nie uzasadnia jeszcze wypowiedzenia umowy, pod warunkiem że pracownik wykonuje swoje obowiązki ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracownika, zwolnienie pracownika, wypowiedzenie umowy o pracę, prawa i obowiązki pracownika
 • Dress code - zasady ubioru w pracy i jego zalety

  Dress code - zasady ubioru w pracy i jego zalety

  12:07 29.05.2008

  ... nie będą odnosić skutku i nie będą przez pracowników dobrze odebrane. www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.WIĘCEJ

  Tematy: dress code, ubiór pracownika, prawa i obowiązki pracownika, zasady ubioru w pracy
 • Kara finansowa za nietrzeźwość lub spożywanie alkoholu w pracy?

  Kara finansowa za nietrzeźwość lub spożywanie alkoholu w pracy?

  12:55 09.01.2008

  ... usługi i czy taki wymóg jest zgodny z obowiązującymi przepisami? Żądanie od pracownika podpisania takiego zobowiązania nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa pracy. 1. Trzeźwość - to podstawowy obowiązek pracownika Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest zachowanie trzeźwości w miejscu pracy, a tym samym niespożywanie alkoholu na ... WIĘCEJ

  Tematy: kary dla pracowników, kara dla pracownika, prawa pracownika, prawa i obowiązki pracownika

poprzednia  

1 ... 3 4Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: