eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › okres zatrudnienia
 • okres wypowiedzenia

  okres wypowiedzenia

  14:30 20.07.2021 PORADA

  Witam, mam pytanie jaki okres wypowiedzenia umowy o pracę mnie obowiązuje skoro: pierwszą umowę jaką dostałam to umowa na czas określony na rok, a następną otrzymałam na czas nieokreślony. Łącznie w tej firmie pracuję 3,5 roku, w tym 1 rok umowy na czas określony a 2,5 roku na ... WIĘCEJ

  Tematy: okres wypowiedzenia, warunki wypowiedzenia umowy o pracę, długość okresu wypowiedzenia, warunki wypowiedzenia umowy
 • Jaka wielkość odprawy

  Jaka wielkość odprawy

  07:48 15.07.2020 PORADA

  Dzień dobry. Bardzo proszę o odpowiedź. Pracowałam w firmie od 01.06.2018 do 31.05.2020 r. Księgowa powiedziała mi, że brakuje 1 dnia do otrzymania dwumiesięcznego wynagrodzenia w ramach odprawy, dlatego otrzymałam jednomiesięczną odprawę. Z moich wyliczeń wynika, że mam równe 2 ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa dla pracownika, odprawa, wysokość odprawy, staż pracy
 • Ciąża a 1 miesiąc zatrudnienia

  Ciąża a 1 miesiąc zatrudnienia

  08:41 11.06.2020 PORADA

  Czy jeśli jestem zatrudniona na czas nieokreślony przepracowalam miesiąc a dowiedziałam się, że jestem w 4 miesiącu ciąży, to należy mi się chorobowe i macierzyńskie roczne ? WIĘCEJ

  Tematy: umowa na czas nieokreślony, ciąża, L4 w ciąży, zasiłek chorobowy
 • Koniec umowy o pracę a roczny urlop macierzyński

  Koniec umowy o pracę a roczny urlop macierzyński

  16:45 11.05.2020 PORADA

  Witam, pod koniec grudnia upływa termin umowy o pracę. 21 listopada mam termin porodu. Po nim chciałabym wykorzystać 52 tygodni macierzyńskiego (macierzyński, rodzicielski) zamiast podstawowych 20 tygodni. Czy w związku z upływem pod koniec roku okresu zatrudnienia jest szansa abym taki ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na czas określony, urlop macierzyński, zasiłek macierzyński, prawo do zasiłku
 • Kiedy zasiłek chorobowy?

  Kiedy zasiłek chorobowy?

  12:16 26.02.2020 PORADA

  Witam, aby otrzymać zasiłek chorobowy trzeba przepracować 30 dni. Czy liczą się dni kalendarzowe czy przepracowane bez niedziel i wolnego? WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek chorobowy, prawo do zasiłku chorobowego, okres zatrudnienia
 • Umowa na czas określony a ciąża

  Umowa na czas określony a ciąża

  00:19 21.12.2019 PORADA

  Dzień dobry, podpisałam umowę na czas określony, ale zawarty na niej okres zatrudnienia zaczyna się w pierwszym dniu następnego miesiąca. W tej chwili pracuję u tego samego pracodawcy, ale do końca bieżącego miesiąca jestem na umowie próbnej. Dowiedziałam się właśnie, że jestem w ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, umowa na czas określony, ciąża a umowa na czas określony, umowa na okres próbny
 • Niezdolność do pracy na danym stanowisku w czasie wypowiedzenia

  Niezdolność do pracy na danym stanowisku w czasie wypowiedzenia

  20:21 25.02.2019 PORADA

  Kończy mi się 3 miesięczne wypowiedzenie, przyznana emerytura i zawieszona. Czy muszę pracować do końca wypowiedzenia - lekarz chce mi wypisać brak zdolności do wykonywania tej pracy, czy skróci to okres zatrudnienia? WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, emeryt, zawieszenie emerytury, niezdolność do pracy
 • L4 w ciąży. Czy będą przepracowane 32 miesiące?

  L4 w ciąży. Czy będą przepracowane 32 miesiące?

  16:21 05.10.2018 PORADA

  Witam, co w przypadku, kiedy umowa kończy mi się 31 października, od 16 października będę na L4 ponieważ jestem w ciąży. Czy przedłużenie umowy do dnia porodu oznacza dalsze naliczanie miesięcy do pracy, czyli czy na L4 normalnie naliczają się miesiące pracy i umowa zostanie ... WIĘCEJ

  Tematy: wygaśnięcie umowy o pracę, L4, L4 w ciąży, ciąża
 • Czy ZUS dopuścił się zaniedbań w postępowaniu wyjaśniającym w sprawie zasiłku macierzyńskiego?

  Czy ZUS dopuścił się zaniedbań w postępowaniu wyjaśniającym w sprawie zasiłku macierzyńskiego?

  16:16 06.02.2018 PORADA

  Witam, w związku z zajściem w ciążę niedługo po podjęciu zatrudnienia, ZUS przeprowadził postępowanie wyjaśniające w mojej sprawie. W momencie podjęcia zatrudnienia nie byłam w ciąży. Na zwolnienie poszłam po 2 miesiącach od chwili zatrudnienia. I teraz moje wątpliwości: w ... WIĘCEJ

  Tematy: podpisanie umowy o pracę, ciąża, okres zatrudnienia, postępowanie wyjaśniające
 • Ciąża podczas okresu wypowiedzenia

  Ciąża podczas okresu wypowiedzenia

  19:35 03.01.2018 PORADA

  Witam, czy mogę starać się o przywrócenie do pracy w wypadku, kiedy nastąpiło już rozwiązanie umowy o pracę, a na wypowiedzeniu zaszłam w ciążę? Umowę miałam na czas określony do 2030 roku, wypowiedzenie otrzymałam 30 paździenika 2017 r. z inicjatywy pracodawcy i trwało ono ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, wypowiedzenie umowy o pracę, ciąża na wypowiedzeniu, przywrócenie do pracy
 • Praca w gospodarstwie rolnym a okres zatrudnienia

  Praca w gospodarstwie rolnym a okres zatrudnienia

  12:28 03.06.2013

  ... . Przydatne linki: - Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Jak potwierdzić pracę Dla uzyskania zaliczenia do stażu pracy okresów zatrudnienia w indywidualnym gospodarstwie rolnym, konieczne jest przedłożenie przez pracownika zaświadczenia, które na jego wniosek wydaje właściwy urząd gminy (art. 3 ustawy o wliczaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: staż pracy, okres zatrudnienia, gospodarstwo rolne, gospodarstwa rolne
 • Obliczanie stażu pracy

  Obliczanie stażu pracy

  00:10 10.09.2012

  ... one zasady uwzględniania okresów zatrudnienia i innych okresów zaliczalnych do stażu pracy potrzebnego dla konkretnego uprawnienia, a także przypadki szczególne, dotyczące m.in. występowania równoległego zatrudnienia. Takie zróżnicowanie nie ułatwia sprawy służbom kadrowym, które muszą na bieżąco i regularnie ustalać okres zatrudnienia przy okazji ... WIĘCEJ

  Tematy: staż pracy, staż pracowniczy, okres zatrudnienia, czas pracy
 • Potwierdzanie okresu zatrudnienia

  Potwierdzanie okresu zatrudnienia

  13:20 26.01.2012

  ... , co do zasady, nie ma zakazu, aby potwierdzać okres zatrudnienia umową o pracę z poprzedniego miejsca pracy, jednak przydatność takiej umowy może być bardzo ograniczona. Należy bowiem zauważyć, iż umowa nie potwierdza faktycznego okresu zatrudnienia, a jedynie planowany okres zatrudnienia, na jaki strony zawarły umowę. Pracodawca z umowy o pracę ... WIĘCEJ

  Tematy: okres zatrudnienia, świadectwo pracy, potwierdzanie okresu zatrudnienia, obowiązki pracodawcy
 • Okres wypowiedzenia wlicza się do stażu pracy

  Okres wypowiedzenia wlicza się do stażu pracy

  13:46 25.08.2011

  ... KP) decyduje okres zatrudnienia u danego pracodawcy liczony od dnia zawarcia umowy o pracę do daty jej rozwiązania z upływem okresu wypowiedzenia (art. 32 § 2 KP). (Wyrok Sądu Najwyższego z 11 maja 1999 r., I PKN 34/99, OSNP 2000/14/544) Zatem o długości okresu wypowiedzenia decyduje cały okres zatrudnienia u danego pracodawcy, czyli okres trwający ... WIĘCEJ

  Tematy: okres wypowiedzenia, okres wypowiedzenia umowy, okres zatrudnienia, staż pracy
 • Wysokość odprawy pośmiertnej a zmiana pracodawcy

  Wysokość odprawy pośmiertnej a zmiana pracodawcy

  12:33 11.07.2011

  ... najmniej 10 lat, 6-miesięczne wynagrodzenie, jeśli pracownik był zatrudniony przez co najmniej 15 lat. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy wysokość odprawy pośmiertnej wliczamy również okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 23 1 kp (przejście zakładu pracy na ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa pośmiertna, wysokość odprawy pośmiertnej, śmierć pracownika, okres zatrudnienia
 • Zasady obliczania stażu pracy

  Zasady obliczania stażu pracy

  13:46 12.04.2011

  ... w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Sąd Najwyższy stwierdził, że okres pracy powinien być ustalony przy uwzględnieniu potocznego sposobu liczenia terminów, a więc bez sięgania do tej swoistej reguły. W prawie pracy ustanowione ... WIĘCEJ

  Tematy: staż pracy, obliczanie stażu pracy, staż pracowniczy, okres zatrudnienia
 • Zasady liczenia stażu pracy

  Zasady liczenia stażu pracy

  13:48 28.03.2011

  ... okres zatrudnienia, tzw. staż pracy. To od niego w wielu wypadkach zależy prawo do świadczeń pracowniczych i ich wysokość. Potoczny sposób obliczania stażu Wiele świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy zależy od posiadanego przez pracownika okresu zatrudnienia ... życiu roku pracy, jeżeli pomiędzy okresami zatrudnienia występowały przerwy, nabywa prawo ... WIĘCEJ

  Tematy: staż pracy, staż pracowniczy, obliczanie stażu pracy, okres zatrudnienia
 • Co uwzględnić w wymiarze urlopu wypoczynkowego?

  Co uwzględnić w wymiarze urlopu wypoczynkowego?

  13:01 13.10.2010

  ... z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Okresów pobierania zasiłku i stypendium nie wlicza się jednak do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego. Okres przebywania na urlopie wychowawczym – inne zasady Okres przebywania na urlopie wychowawczym w dniu zakończenia urlopu ma wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wypoczynkowy, wymiar urlopu wypoczynkowego, urlopy wypoczynkowe, prawo do urlopu
 • Przerwy w zatrudnieniu a wysokość odprawy pośmiertnej

  Przerwy w zatrudnieniu a wysokość odprawy pośmiertnej

  10:11 13.08.2010

  ... jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Chodzi tu zatem o cały okres zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy - bez względu na przerwy w zatrudnieniu. W celu ustalenia wysokości przysługującej rodzinie zmarłego pracownika odprawy należy więc zsumować poszczególne okresy zatrudnienia pracownika u pracodawcy. Tym ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa pośmiertna, wysokość odprawy pośmiertnej, śmierć pracownika, okres zatrudnienia
 • Obcojęzyczne świadectwo pracy musi być przetłumaczone

  Obcojęzyczne świadectwo pracy musi być przetłumaczone

  12:40 28.05.2010

  ... Europejskiej. Jeżeli więc pracownik posiada świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający okres zatrudnienia za granicą, wydany zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie, w którym świadczył pracę, to pracodawca zobowiązany jest uwzględnić ten okres przy ustalaniu uprawnień pracowniczych. Podstawa prawna: art. 7 ust.1 i ust. 3, art. 8 ust ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, okres zatrudnienia, dokumentacja pracownicza, tłumaczenie świadectwa pracy

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: