eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › czasowa niezdolność do pracy
 • Koniec świadczenia rehabilitacyjnego i renta z tytułu czasowej niezdolności do pracy

  Koniec świadczenia rehabilitacyjnego i renta z tytułu czasowej niezdolności do pracy

  04:04 10.07.2020 PORADA

  Czy będzie duża różnica w kwocie po przejściu ze świadczenia rehabilitacyjnego na rentę z tytułu czasowej niezdolności do pracy, jak świadczenie było 90% 4500 zł i później 75% 3500 zł. WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie rehabilitacyjne, niezdolność do pracy, czasowa niezdolność do pracy, renta z tytułu niezdolności do pracy
 • Urlop wypoczynkowy a L4

  Urlop wypoczynkowy a L4

  11:56 05.07.2019 PORADA

  Witam, po urlopie rodzicielskim, jestem obecnie na zaległym urlopie wypoczynkowym, który trwa do 9 lipca. Już wcześniej złożyłam wniosek o dalszy urlop wypoczynkowy od 10 lipca, który należy mi się z tego roku. Czy mogę złożyć 10 lipca L4 z powodu ciąży i urlop będzie anulowany? WIĘCEJ

  Tematy: zaległy urlop wypoczynkowy, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wykorzystanie urlopu, urlop wypoczynkowy
 • Prawo do zasiłku chorobowego po upływie 182 dni

  Prawo do zasiłku chorobowego po upływie 182 dni

  18:48 23.05.2017 PORADA

  Witam! Od 20.01.17 Przebywam na zwolnieniu lekarskim z powodu problemów z kręgosłupem (rwa barkowa oraz dyskopatia, jeżdżę na rehabilitację i czekam na rezonans oraz dalsze decyzje lekarza w związku z leczeniem, prawdopodobieństwo powrotu do pełni sił przed upływem 182 dni jest dość ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek chorobowy, prawo do zasiłku chorobowego, 182 dni chorobowego, czasowa niezdolność do pracy
 • Czasowa niezdolność do pracy

  Czasowa niezdolność do pracy

  13:52 19.06.2015 PORADA

  W ostatni dzień umowy o pracę na czas określony, tzn. 30.04.2014 roku udałem się do lekarza, który wystawił mi popularne L4 z: datą wystawienia 30.04.2014 roku, a niezdolność do pracy z dniem 02.05.2014. W tym momencie wszystkie towarzystwa ubezbieczeniowe kwestionują tą czasową ... WIĘCEJ

  Tematy: L4, niezdolność do pracy, czasowa niezdolność do pracy, umowa na czas określony
 • Orzecznik ZUS nie uznaje skierowania na dalsze leczenie.

  Orzecznik ZUS nie uznaje skierowania na dalsze leczenie.

  11:48 10.08.2014 PORADA

  Po operacji kręgosłupa przebywałem na zwolnieniu 182 dni. Na komisji w ZUS-ie lekarz orzecznik rokuje moje wyzdrowienie po 1 miesiącu świadczenia rehabilitacyjnego (badanie orzecznika polegało na zważeniu i zmierzeniu mnie). Nie uznał mego skierowania na drugą operację, na którą ... WIĘCEJ

  Tematy: 182 dni chorobowego, świadczenie rehabilitacyjne, choroba pracownika, komisja lekarska ZUS
 • Zwolnienie lekarskie będzie wystawiane według nowych zasad?

  Zwolnienie lekarskie będzie wystawiane według nowych zasad?

  00:46 26.03.2014

  ... czasowej niezdolności do pracy. Miałyby dotyczyć formy wystawiania zaświadczeń, sporządzania wydruku wystawionych zaświadczeń lekarskich, a także zaświadczeń lekarskich wystawionych na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego. Zgodnie z projektem, dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu ... WIĘCEJ

  Tematy: zaświadczenie lekarskie, niezdolność do pracy, zwolnienie lekarskie, czasowa niezdolność do pracy
 • Zwolnienie lekarskie L4 od Psychiatry a wypowiedzenie umowy o pracę - proszę o pomoc !

  Zwolnienie lekarskie L4 od Psychiatry a wypowiedzenie umowy o pracę - proszę o pomoc !

  14:29 23.11.2013 PORADA

  Witam serdecznie, jestem pracownikiem działu, gdzie normą jest praca pod ogromną presją czasu i wyników. Od prawie półtora miesiąca przebywam na zwolnieniu lekarskim z tytułu opieki nad dzieckiem. Jako, że powinienem wrócić do pracy bardzo się stresuję na myśl o tym powrocie i ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie lekarskie, L4, psychiatra, opieka nad dzieckiem
 • Czy osoba zatrudniona na umowę zlecenie może wystawiać w moim imieniu faktury VAT?

  Czy osoba zatrudniona na umowę zlecenie może wystawiać w moim imieniu faktury VAT?

  16:29 06.10.2013 PORADA

  Witam,  prowadzę działalność gospodarczą, moje obowiązki przekazałam zleceniobiorcy. Czy w czasie mojej niezdolności do pracy osoba, z którą podpisałam umowę zlecenie może wystawiać za mnie faktury VAT? Czy to wymaga jakiegoś uregulowania w postaci upoważnienia lub coś w tym ... WIĘCEJ

  Tematy: zleceniobiorca, działalność gospodarcza, niezdolność do pracy, czasowa niezdolność do pracy
 • Prezenteizm czyli chory pracownik przychodzi do pracy

  Prezenteizm czyli chory pracownik przychodzi do pracy

  09:38 04.10.2013

  ... pracowników coraz częściej choroba nie jest wystarczającym powodem, by iść na zwolnienie lekarskie. Pomimo niedyspozycji przychodzą do pracy i wykonują swoje obowiązki. Prezenteizm (ang. present – obecność), czyli przychodzenie do pracy dla samej obecności jest zjawiskiem stosunkowo nowym, ale już staje się coraz większym problemem, zarówno ... WIĘCEJ

  Tematy: chory pracownik, choroba pracownika, niezdolność do pracy, czasowa niezdolność do pracy
 • Co robić w przypadku braku wypłaty przez pracodawcę świadczenia orzeczonego przez ZUS?

  Co robić w przypadku braku wypłaty przez pracodawcę świadczenia orzeczonego przez ZUS?

  21:31 20.05.2013 PORADA

  Witam, Od 6 miesięcy przebywam na zwolnieniu lekarskim do 15 maja. Od 15 maja mam przyznane świadczenie rehabilitacyjne przez ZUS na okres 6 miesięcy. W tym miesiącu nie przelano mi świadczeń - pracodawca twierdzi, że ma kłopoty finansowe, kontrahenci zalegają z płatnościami i on nie ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracodawcy, zwolnienie lekarskie, L4, świadczenie rehabilitacyjne
 • Ile wynosi podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego w 2013 roku?

  Ile wynosi podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego w 2013 roku?

  15:58 10.05.2013 PORADA

  Mam przyznane świadczenie rehabilitacyjne do 7 września 2013 roku w wysokości 75%. Otrzymałam tylko 566,40 zł za cały miesiąc tj. od 11 kwietnia 2013 roku. Nie rozumiem, dlaczego tak mało? Wcześniej otrzymywałam około 1000 zł. Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: rok 2013, świadczenie rehabilitacyjne, podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, czasowa niezdolność do pracy
 • Kontrola zwolnień lekarskich - jak wygląda w praktyce?

  Kontrola zwolnień lekarskich - jak wygląda w praktyce?

  13:49 07.05.2013 PORADA

  W jaki sposób ZUS wzywa chorego na kontrolę w celu sprawdzenia zwolnienia lekarskiego? Czy można się odwołać, jeśli ubezpieczony za późno otrzymał wezwanie, nie stawił się na kontrolę i przez to stracił prawo do zasiłku? WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie lekarskie, kontrola zwolnienia lekarskiego, ZUS, kontrola ZUS
 • Zwolnienie chorego pracownika

  Zwolnienie chorego pracownika

  00:10 26.10.2012

  ... rokują powrót do zdrowia. Warunkiem uzasadniającym podjęcie decyzji o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia jest niezdolność do pracy trwająca dłużej niż okresy, za które pracownik pobrał wynagrodzenie i zasiłek chorobowy. Trzeba zaznaczyć, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku ... WIĘCEJ

  Tematy: chory pracownik, choroba pracownika, niezdolność do pracy, czasowa niezdolność do pracy
 • Kiedy można zwolnić chorego pracownika?

  Kiedy można zwolnić chorego pracownika?

  10:30 17.08.2012

  ... , którego staż zakładowy wynosi: poniżej 6 miesięcy - okres ochronny trwa przez 3 pierwsze miesiące chorobowej niezdolności do pracy, co najmniej 6 miesięcy lub którego niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową - okres ochronny trwa przez okres pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: chory pracownik, choroba pracownika, niezdolność do pracy, czasowa niezdolność do pracy
 • Jak rozliczać wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku?

  Jak rozliczać wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku?

  00:20 20.06.2012

  ... do limitu za tamten rok, a dni od 1 do 11 stycznia do limitu bieżącego? Odpowiedź: Dni od 5 do 31 grudnia 2011 r. należy wliczyć do limitu za 2011 r., a dni od 1 do 11 stycznia – do limitu za 2012 r. Wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikom za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenie chorobowe, niezdolność do pracy, choroba pracownika, czasowa niezdolność do pracy
 • Druk ZUS ZLA: pola 06 i 07

  Druk ZUS ZLA: pola 06 i 07

  11:39 13.03.2012

  ... Przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, pobyt w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej - są zaświadczenia lekarskie. Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub ... WIĘCEJ

  Tematy: ZUS ZLA, druk ZUS ZLA, czasowa niezdolność do pracy, zwolnienie lekarskie
 • Kontrola pracownika na zwolnieniu

  Kontrola pracownika na zwolnieniu

  11:54 10.01.2012

  ... do tego celu osoby. Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby, polega na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy: nie wykonuje pracy zarobkowej, nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem. Stanowi o tym § 5 rozporządzenia Ministra Pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: chory pracownik, choroba pracownika, zwolnienie lekarskie, czasowa niezdolność do pracy
 • Jakie dokumenty do świadczenia rehabilitacyjnego?

  Jakie dokumenty do świadczenia rehabilitacyjnego?

  13:44 22.06.2011

  Trzeba pamiętać o tym, że świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do odzyskania zdolności do pracy - nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne Np-7 Ubezpieczony występujący o świadczenie rehabilitacyjne powinien złożyć w oddziale ZUS wniosek ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie rehabilitacyjne, Np-7, czasowa niezdolność do pracy
 • Od 1 stycznia zmiany w zasiłku chorobowym

  Od 1 stycznia zmiany w zasiłku chorobowym

  12:06 10.12.2010

  ... . Zasiłek przy pobycie w szpitalu do 31 grudnia 2011 r. Pracownicy, którzy ukończyli 50 lat, otrzymują zasiłek chorobowy od 15. dnia niezdolności do pracy. Natomiast pracownicy, którzy nie ukończyli 50. roku życia, otrzymują zasiłek chorobowy od 34. dnia niezdolności do pracy. W sytuacji gdy niezdolność do pracy pracownika związana jest z pobytem ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek chorobowy, niezdolność do pracy, czasowa niezdolność do pracy, pobyt w szpitalu pracownika
 • Czasowa niezdolność do pracy a kontrola ZUS

  Czasowa niezdolność do pracy a kontrola ZUS

  12:29 08.10.2010

  ... konieczności doręczenia zaświadczenia pracodawcy i stawienia się w pracy. Traktowane jest ono na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, wydanym w myśl art. 229 § 4 Kodeksu pracy. ZUS wydaje wówczas decyzję o braku prawa do zasiłku chorobowego, przekazując kopię decyzji pracodawcy ubezpieczonego ... WIĘCEJ

  Tematy: czasowa niezdolność do pracy, choroba pracownika, kontrola zwolnień lekarskich, kontrola ZUS

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: