eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Przetwory zbożowe: kontrola IV kw. 2009

Przetwory zbożowe: kontrola IV kw. 2009

2010-04-08 11:15

Przetwory zbożowe: kontrola IV kw. 2009

Procentowy udział liczby partii przetworów zbożowych niewłaściwej jakości handlowej, w 2008 roku i 2 © fot. mat. prasowe

Zgodnie z Rocznym ramowym planem kontroli Inspekcji JHARS na 2009 rok, w IV kwartale 2009 roku wszystkie wojewódzkie inspektoraty JHARS przeprowadziły kontrolę, której celem było sprawdzenie jakości handlowej przetworów zbożowych: mąki pszennej i żytniej, kaszy manny, kaszy jęczmiennej oraz kaszy gryczanej, w zakresie zgodności z deklaracją producenta.

Przeczytaj także: Wyroby garmażeryjne: kontrola III kw. 2009

ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 90 jednostkach produkujących przetwory zbożowe oraz w 1 jednostce zajmującej się konfekcjonowaniem przetworów zbożowych (tj. 28% zarejestrowanych w WIJHARS).

Kontrolą objęto:
 • w zakresie oceny organoleptycznej – 191 partii przetworów zbożowych, o łącznej masie 886 t, w tym: 109 partii mąki pszennej o masie 615 t, 40 partii mąki żytniej o masie 197 t, 30 partii kaszy jęczmiennej o masie 45 t, 10 partii kaszy manny o masie 21 t oraz 2 partie kaszy gryczanej o masie 8 t,
 • w zakresie oznaczania parametrów fizykochemicznych – 191 partii przetworów zbożowych, o łącznej masie 886 t, w tym: 109 partii mąki pszennej o masie 615 t, 40 partii mąki żytniej o masie 197 t, 30 partii kaszy jęczmiennej o masie 45 t, 10 partii kaszy manny o masie 21 t oraz 2 partie kaszy gryczanej o masie 8 t,
 • w zakresie znakowania - ogółem 224 partie przetworów zbożowych, o łącznej masie 919 t, w tym: 131 partii mąki pszennej o masie 624 t, 45 partii mąki żytniej o masie 217 t, 35 partii kaszy jęczmiennej o masie 47 t, 11 partii kaszy manny o masie 23 t, 2 partie kaszy gryczanej o masie 8 t.
WYNIKI KONTROLI

Ocena organoleptyczna

Inspektoraty JHARS nie stwierdziły nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych.

Parametry fizykochemiczne

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 41 partii przetworów zbożowych (21% skontrolowanych partii), o łącznej masie 166 t (19 % skontrolowanej masy).

Nieprawidłowości dotyczyły:
 • w przypadku mąk żytnich i pszennych:
  • wyższych niż deklarowane zawartości popiołu całkowitego - odchylenie wynosiło od 0,04 p.p. do 0,47 p.p. (11 partii mąk żytnich i pszennych, o łącznej masie 42 t),
  • niższych niż deklarowane zawartości popiołu całkowitego - odchylenie wynosiło od 0,03 p.p. do 0,13 p.p. (10 partii mąk żytnich i pszennych, o łącznej masie 39 t),
  • wyższych niż deklarowane wilgotności w mąkach pszennych - odchylenie wynosiło od 0,16 p.p. do 1,50 p.p (5 partii mąk pszennych, o łącznej masie 50 t),
  • wyższej niż deklarowana liczby opadania – różnica sekund wynosiła: 16, 41 i 150 (3 partie mąk żytnich, o łącznej masie 6 t),
  • niższej niż deklarowana liczby opadania – różnica sekund wynosiła od 16 do 41 (3 partie mąk żytnich i pszennych, o łącznej masie 11 t),
  • niewłaściwego stopnia rozdrobnienia w mąkach pszennych, wyższych przesiewów przez sita: 150 µm, 230 µm - o 20 p.p. oraz o 16 p.p. oraz niższego przesiewu przez sito 132 µm o 0,3 p.p. (3 partie mąk pszennych, o łącznej masie 16 t),
  • niższej niż deklarowana zawartości glutenu - odchylenie wynosiło: 4 p.p. (1 partia mąki pszennej o masie 177 kg),
 • w przypadku kasz jęczmiennych i kaszy manny:
  • niewłaściwego stopnia rozdrobnienia: niższych przesiewów przez sito o średnicy oczek 1,8 mm, 2,2 mm lub 2,8 mm, o: 2 pp., 19 p.p., 24 p.p., 29 p.p., 29 p.p., 29 p.p. (6 partii kasz jęczmiennych, o łącznej masie 7 t) oraz wyższego przesiewu przez sito o średnicy oczek 1,8 mm o: 4 p.p., 10 p.p. (2 partie kasz jęczmiennych, o łącznej masie 2 t),
  • niewłaściwego stopnia rozdrobnienia, wyższego przesiewu przez sito opięte gazą młyńską o wielkości pierwiastka kwadratowego z prześwitu 230 µm, o 0,6 p.p. (1 partia kaszy manny o masie 3 t),
  • obecności zanieczyszczenia metalicznego o większych wymiarach o 0,3 mm i większej masie o 0,1 mg, niż dopuszczalne zgodnie z deklaracją (1 partia kaszy manny o masie 3 t).
Należy zauważyć, że niektóre z wymienionych nieprawidłowości dotyczyły tej samej partii towaru.

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: