eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › świadczenie pracy
 • Praca zdalna wykonywana za granicą - jakie zasady?

  Praca zdalna wykonywana za granicą - jakie zasady?

  11:20 25.10.2021

  ... . Dodatkowo, przy zmianie miejsca wykonywania pracy poza obszarem kraju, należy szczegółowo zapoznać z zagadnieniami takimi jak różnice w warunkach zatrudnienia, czy zapisy dotyczące ubezpieczeń społecznych i rezydencji podatkowej. Pracodawca powinien wziąć także pod uwagę fakt, że świadczenie przez pracownika pracy z zagranicy może wiązać się ... WIĘCEJ

  Tematy: praca zdalna, praca z domu, praca w domu, miejsce pracy
 • Gotowość do pracy - co to oznacza w prawie pracy?

  Gotowość do pracy - co to oznacza w prawie pracy?

  00:22 24.02.2021

  ... wykonywaniu przez pracownika pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy. GOTOWOŚĆ PRACOWNIKA DO WYKONYWANIA PRACY Przyjmuje się, że cechami charakterystycznymi gotowości pracownika do wykonywania pracy są: zamiar wykonywania pracy – rozumiany jako realna chęć świadczenia pracy przez pracownika; faktyczna zdolność do świadczenia pracy przez pracownika ... WIĘCEJ

  Tematy: gotowość do pracy, prawo pracy, wynagrodzenie za pracę, świadczenie pracy
 • Zmiana miejsca pracy pracownika a wypowiedzenie

  Zmiana miejsca pracy pracownika a wypowiedzenie

  19:22 16.02.2018 PORADA

  Firma, w której pracuję zmienia swoją lokalizację, przenosi się do miasta oddalonego o ok. 60 km od obecnego miejsca. W związku z tym, że nie wyraziłam zgody na zmianę warunków pracy, jestem na 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Czy w trakcie trwania wypowiedzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiana miejsca pracy, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, wypowiedzenie zmieniające, okres wypowiedzenia
 • Czy mogę wnioskować o zwolnienie ze świadczenia pracy na wypowiedzeniu z zachowaniem wynagrodzenia?

  Czy mogę wnioskować o zwolnienie ze świadczenia pracy na wypowiedzeniu z zachowaniem wynagrodzenia?

  18:11 23.07.2017 PORADA

  Dzień dobry, na początek opiszę swoją sytuację. Dnia 30 czerwca po 9 latach pracy otrzymałem od pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę. Okres wypowiedzenia kończy się 30 września. Powodem wypowiedzenia jest rzekoma likwidacja mojego zespołu i cięcie kosztów. Piszę rzekoma gdyż z ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, świadczenie pracy, wniosek o zwolnienie ze świadczenia pracy, zwolnienie ze świadczenia pracy
 • Nieodpłatne świadczenie pracy

  Nieodpłatne świadczenie pracy

  11:04 07.03.2017 PORADA

  Prowadzę mały bar, niestety w ostatnim czasie nie przynosi przychodu, ale nie zamierzam się jeszcze poddać. Moja kuzynka chce mi pomóc nieodpłatnie. Moje pytanie więc czy możemy zawrzeć jakąć umowę np. o nieodpłatne świadczenie pracy?  Z góry bardzo dziękuję za pomoc. WIĘCEJ

  Tematy: brak dochodów, działalność gospodarcza, świadczenie pracy, brak wynagrodzenia
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w czasie trwania umowy o pracę na czas nieokreślony

  Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w czasie trwania umowy o pracę na czas nieokreślony

  18:28 14.03.2016 PORADA

  Żona ma orzeczoną niepełnosprawność od 2013 w stopniu znacznym a teraz w stopniu umiarkowanym. Poinformowała o tym fakcie pracodawcę w 2015 r. w lutym, dostarczając do kadr w/w orzeczenia. W tym miesiącu jeszcze raz poinformowała o tym fakcie a konkretnie 11.03.2016 r. Dzisiaj otrzymała ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, orzeczenie o niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, współmałżonek
 • Czy mogę przejść na świadczenie przedemerytalne?

  Czy mogę przejść na świadczenie przedemerytalne?

  22:19 08.07.2015 PORADA

  Otrzymałam świadectwo pracy z wpisem nieprzyjęcie zmiany warunków pracy (z całego na pół etatu) ZUS tego nie przyjął, bo stwierdzili, że żaden sąd nie przyzna mi na tej podstawie świadczenia przedemerytalnego i nie mam prawa się o nie ubiegać, co w tej  sytuacji. Nie mogłam ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie pracy, świadczenie przedemerytalne, warunki pracy, zmniejszenie etatu
 • Dyżur a gotowość świadczenia pracy

  Dyżur a gotowość świadczenia pracy

  17:04 19.11.2014 PORADA

  Witam, mam takie dość osobliwe wątpliwości odnośnie dyżurów. Przyjmijmy sytuację, że pracodawca wymusza dyżur po godzinach pracy i tu rodzą się pytania. Co znaczy gotowość do świadczenia pracy? Natychmiastowe podjęcie pracy w razie potrzeby, czy możliwość stawienia się do ... WIĘCEJ

  Tematy: dyżur, czas pracy, godziny pracy, grafik pracy
 • Czy szef może zmienić ustalony termin powrotu z urlopu wychowawczego bez konsultacji z pracownikiem?

  Czy szef może zmienić ustalony termin powrotu z urlopu wychowawczego bez konsultacji z pracownikiem?

  20:29 27.08.2014 PORADA

  Witam, jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. Od 1 września 2014 planuję powrót do pracy. Rozmawiałam o tym ze swoim szefem i otrzymałam zgodę na powrót 1 września. Dodatkowo na 30 dni przed powrotem do pracy wysłałam do pracy odpowiednie pisemne oświadczenie ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na czas nieokreślony, uprawnienia pracodawcy, powrót do pracy po urlopie wychowawczym, skrócony czas pracy
 • Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika i brak możliwości świadczenia pracy

  Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika i brak możliwości świadczenia pracy

  12:36 15.08.2014 PORADA

  Witam Wypowiedziałem pracodawcy umowę o pracę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, który zamierzałem świadczyć. (wypowiedzenie z 08.08.2014 okres wypowiedzenia kończył by się 30.09.2014) Pracodawca wezwał mnie do Firmy (350 km od domu) i zabrał narzędzia pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, okres wypowiedzenia, prawa pracownika, wypowiedzenie umowy o pracę
 • Czy pracodawca może żądać ode mnie świadczenia pracy podczas wypowiedzenia?

  Czy pracodawca może żądać ode mnie świadczenia pracy podczas wypowiedzenia?

  22:50 24.03.2014 PORADA

  Po powrocie z urlopu wychowawczego pracodawca rozwiązał ze mną umowę o pracę z trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia ponieważ: "brak jest dotychczas zajmowanego stanowiska "kierownik d.s.... " oraz brak akceptacji pracownika na podjęcie pracy na innym stanowisku biurowym z tym samym ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, okres wypowiedzenia, likwidacja stanowiska pracy, świadczenie pracy
 • Okres wypowiedzenia a praca

  Okres wypowiedzenia a praca

  13:14 16.01.2014 PORADA

  Czy mogę podjąć nową pracę w okresie wypowiedzenia bez utraty prawa do odprawy? WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie pracy, okres wypowiedzenia, odprawa, prawo do odprawy
 • Umowy stanowiące podstawę świadczenia pracy: część II

  Umowy stanowiące podstawę świadczenia pracy: część II

  12:36 01.08.2013

  ... do odstąpienia od niej. Podsumowując, świadczenie pracy jest możliwe zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umowy cywilnoprawnej, przy czym charakter nawiązywanych stosunków prawnych różni się w przypadku tych dwóch form. Do najpopularniejszych form „zatrudnienia” cywilnoprawnego należą umowa o świadczenie usług i umowa o dzieło ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie pracy, umowa o pracę, zawarcie umowy o pracę, umowa o świadczenie usług
 • Umowy stanowiące podstawę świadczenia pracy: część I

  Umowy stanowiące podstawę świadczenia pracy: część I

  11:44 30.07.2013

  ... świadczenia pracy lub usług na podstawie umowy o świadczenie usług lub umowy o dzieło, wzajemne prawa i obowiązki stron, w wielu elementach, kształtują się w sposób odmienny niż ma to miejsce w stosunku pracy zdefiniowanym w kodeksie pracy. 1. Osobiste świadczenie pracy W umowie o pracę Jako jeden z podstawowych elementów stosunku pracy wymienia ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie pracy, umowa o pracę, zawarcie umowy o pracę, umowa o świadczenie usług
 • Umowa zlecenia w czasie zwolnienia lekarskiego

  Umowa zlecenia w czasie zwolnienia lekarskiego

  00:26 11.07.2012

  ... chorujący pracownik świadczył umowę zlecenia, powinien swoją informację sprostować. Pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie może świadczyć w tym czasie pracy zarobkowej, w tym usług związanych z umową zlecenia. Za czas choroby pracownik otrzymuje świadczenia chorobowe (wynagrodzenie za czas choroby albo zasiłek chorobowy ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, zwolnienie lekarskie, świadczenie pracy, wynagrodzenie za czas choroby
 • Praca na rzecz pracodawcy w ramach innej umowy zlecenia

  Praca na rzecz pracodawcy w ramach innej umowy zlecenia

  11:55 28.11.2011

  ... lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli: umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. W przypadku, o którym mowa ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, świadczenie pracy, stosunek pracy
 • Sposoby nawiązania stosunku pracy

  Sposoby nawiązania stosunku pracy

  10:36 14.07.2011

  ... jeżeli z wyboru wynika obowiązek świadczenia pracy w charakterze pracownika. Do powstania takiego stosunku pracy niezbędne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: przepisy szczególne przewidują wybór jako podstawę obowiązku wykonywania pracy w charakterze pracownika oraz zgoda wybranego pracownika na świadczenie pracy wynikającej z tego wyboru. Na ... WIĘCEJ

  Tematy: stosunek pracy, umowa o pracę, świadczenie pracy, zawarcie umowy o pracę
 • Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy

  Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy

  09:11 03.08.2009

  ... pracodawcę miejscu wykonywania pracy, ale jego stan bądź okoliczności sprawiają, że pracy tej świadczyć nie może. Gotowość do pracy oznacza bowiem m.in., że pracownik cieszy się taką kondycją psychofizyczną, która wskazuje na chęć i możliwość wykonywania zadań służbowych a w konsekwencji umożliwia faktyczne świadczenie pracy. W świetle powyższego ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie pracy, czas pracy, czas pracy pracowników, czas pracy pracownika
 • Zwolnienie lekarskie a świadczenie pracy

  Zwolnienie lekarskie a świadczenie pracy

  14:15 15.12.2008

  ... wyrazi zgodę na powrót pracownika do pracy w czasie zwolnienia lekarskiego, wówczas pracownik od dnia podjęcia pracy traci prawo do świadczeń chorobowych (wynagrodzenia ... ponad 30 dni. Pracownik taki musi uzyskać zgodę lekarza medycyny pracy na powrót do pracy. Badania kontrolne pracownik wykonuje na podstawie skierowania pracodawcy. Zgodnie bowiem z ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie lekarskie, świadczenie pracy, zwolnienie chorobowe

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: