eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › rozpoznanie przychodu
 • Jak ustalić datę powstania przychodu w spółce z tytułu sprzedaży lokali?

  Jak ustalić datę powstania przychodu w spółce z tytułu sprzedaży lokali?

  12:16 25.11.2022

  ... od osób prawnych, zaliczki na poczet dostawy towarów i usług nie będą stanowiły przychodu, a co za tym idzie nie będą stanowiły o momencie powstania przychodu. W związku z powyższym, w przypadku sprzedaży nieruchomości powstanie przychodu będzie zależeć od wydania rzeczy nabywcy. Wydanie rzeczy wiązać się będzie natomiast z momentem ... WIĘCEJ

  Tematy: data powstania przychodu, rozpoznanie przychodu, powstanie przychodu w CIT, podatek od firmy
 • Sprzedaż budynku na cudzym gruncie w podatku dochodowym

  Sprzedaż budynku na cudzym gruncie w podatku dochodowym

  13:28 07.06.2019

  ... dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 865; dalej: „ustawa o CIT”) nie zawiera definicji przychodu. Przepis art. 12 tej ustawy, regulujący kwestię przychodów, nie wymienia źródeł przychodu, lecz określa zdarzenia, których wystąpienie powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Poprzez przykładowe wyliczenie zawarte w kolejnych ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, rozpoznanie przychodu, opodatkowanie CIT, opodatkowanie podatkiem dochodowym
 • Czy roczna umowa zlecenie jest opodatkowana podatkiem ryczałtowym?

  Czy roczna umowa zlecenie jest opodatkowana podatkiem ryczałtowym?

  13:13 09.11.2018

  ... w wysokości 18% przychodu. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-4b, 5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (art. 30 ust. 3 ww. ... danych w niej zawartych. Błędnie mogła zostać określona m.in. kwota przychodu, wysokość zobowiązania podatkowego, wysokość nadpłaty lub zwrotu podatku, a także inne ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, ryczałt, zaliczka na podatek, stawka miesięczna
 • Opodatkowanie wynagrodzenia z kilku umów cywilnoprawnych

  Opodatkowanie wynagrodzenia z kilku umów cywilnoprawnych

  13:13 26.06.2018

  ... stosując najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej, tj. 18%. Podstawą opodatkowania jest tutaj natomiast należność wynikająca z umowy, pomniejszona o koszty uzyskania przychodu (w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 updof) oraz składki na ubezpieczenie społeczne, których podstawę wymiaru stanowi to wynagrodzenie. Samą zaliczkę na ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, ryczałt, zaliczka na podatek, stawka miesięczna
 • Wynagrodzenie sędziego sportowego opodatkowane na zasadach ogólnych

  Wynagrodzenie sędziego sportowego opodatkowane na zasadach ogólnych

  13:29 29.01.2018

  ... dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania niektórych przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 - w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, ryczałt, zaliczka na podatek, stawka miesięczna
 • Umowa zlecenie: stawka godzinowa przekreśla podatek zryczałtowany

  Umowa zlecenie: stawka godzinowa przekreśla podatek zryczałtowany

  13:20 30.06.2017

  ... niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł - należy pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 18% przychodu. Powyższe zatem oznacza, że przy liczeniu podatku nie będą uwzględniane ani koszty uzyskania przychodu, ani też składki na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne, których podstawę naliczenia stanowi to wynagrodzenie ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, ryczałt, zaliczka na podatek, stawka miesięczna
 • Zwrot wydatków nieuznanych za koszty firmy nie jest przychodem

  Zwrot wydatków nieuznanych za koszty firmy nie jest przychodem

  12:27 24.08.2014

  Zwrot przedsiębiorcy wydatków przez jego kontrahenta, które wcześniej nie zostały zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodu, nie stanowią przychodu w podatku dochodowym. Wnioski takie płyną z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16.07.2014 r. nr ITPB1/415-447/14/AD. Jakie wątpliwości wyjaśnił ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, przychody podatkowe, rozpoznanie przychodu
 • Zawody sportowe: wynagrodzenie sędziego wg skali podatkowej?

  Zawody sportowe: wynagrodzenie sędziego wg skali podatkowej?

  13:20 10.02.2014

  ... osób fizycznych, koszty uzyskania niektórych przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 ustala się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, ryczałt, zaliczka na podatek, stawka miesięczna
 • Zryczałtowany podatek od wynagrodzenia sędziego sportowego?

  Zryczałtowany podatek od wynagrodzenia sędziego sportowego?

  13:32 19.11.2013

  ... osób fizycznych, koszty uzyskania niektórych przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 ustala się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, ryczałt, zaliczka na podatek, stawka miesięczna
 • Wynagrodzenie dla sędziego sportowego w podatku dochodowym

  Wynagrodzenie dla sędziego sportowego w podatku dochodowym

  13:14 05.07.2013

  ... osób fizycznych, koszty uzyskania niektórych przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 ustala się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, ryczałt, zaliczka na podatek, stawka miesięczna

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: