eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawa i obowiązki pracownika
 • Weksel in blanco od pracownika: będzie zakaz

  Weksel in blanco od pracownika: będzie zakaz

  00:55 29.08.2013

  ... do podpisu tzw. „umowy lojalnościowe”. Znajduje się w nich zobowiązanie się pracownika do podpisania weksla in blanco i deklaracji wekslowej jako zabezpieczenie ewentualnych szkód w mieniu pracodawcy. Podpisywanie takich umów na płaszczyznach prawa ma być zabronione. Pracodawcy, którzy stosują zabezpieczenia wekslowe w umowach z pracownikami ... WIĘCEJ

  Tematy: weksel in blanco, weksel, umowa lojalnościowa, zabezpieczenie wekslowe
 • Odwołanie pracownika z urlopu a zwrot kosztów przejazdu

  Odwołanie pracownika z urlopu a zwrot kosztów przejazdu

  09:54 31.07.2013

  ... . Co więcej, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy nie może się tego prawa zrzec. Przepisy regulują również liczbę dni przysługującego nam wypoczynku, zależną od ... służbowe czy dłuższa choroba osoby zastępującej wypoczywającego pracownika. Koszty muszą być udokumentowane Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego wiąże się jednak dla pracodawcy z ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa i obowiązki pracownika, urlop wypoczynkowy, urlop pracownika, odwołanie pracownika z urlopu
 • Dress code to nie zawsze to samo

  Dress code to nie zawsze to samo

  00:16 15.06.2013

  Wyniki ankiety przeprowadzonej przez portal Praca.pl wskazują na istnienie tendencji do zwiększania swobody pracowników w decyzjach dotyczących ich biznesowego dress code'u. Jednocześnie spora grupa polskich pracowników przestrzega na co dzień ustalonych w firmie zasad doboru stroju. Czym jest dress code? Dress code jest swojego rodzaju "granicą" ... WIĘCEJ

  Tematy: uprawnienia pracodawcy, obowiązki pracownika, ubiór pracownika, zasady ubioru w pracy
 • Dress code w pracy

  Dress code w pracy

  00:05 02.08.2012

  ... z tym przepisem, należy ją nosić kiedy istnieje ryzyko, że ubiór oraz obuwie pracownika mogą ulec zniszczeniu, bądź gdy ich noszenie jest podyktowane wymaganiami technologicznymi, ... nagany. - Wyrok SN 25 stycznia 2005 r. (I PK 153/04) potwierdził, że pracownika za brak stroju korporacyjnego, można zwolnić dyscyplinarnie, tylko wówczas, gdy swoim ... WIĘCEJ

  Tematy: uprawnienia pracodawcy, obowiązki pracownika, ubiór pracownika, zasady ubioru w pracy
 • Odmowa wykonania pracy - kiedy możliwa?

  Odmowa wykonania pracy - kiedy możliwa?

  11:57 11.07.2012

  ... od pracy z uwagi na zły stan psychofizyczny następuje na podstawie oświadczenia pracownika. Zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane. Za czas powstrzymania się od pracy z powodu złego stanu psychofizycznego pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Jednak jego oświadczenie w omawianej sprawie nie może być kwestionowane ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracownika, prawa i obowiązki pracownika, obowiązki pracodawcy w zakresie BHP, bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Telefon służbowy na urlopie

  Telefon służbowy na urlopie

  00:10 25.06.2012

  ... i Partnerzy. Stale w gotowości Komórka, laptop, a nawet samochód służbowy są w dzisiejszych czasach standardowym wyposażeniem każdego pracownika na wyższym stanowisku. Wiążą się z tym nie tylko przywileje, ale także obowiązki. Odbieranie służbowego telefonu, odpowiadanie na e-maile po godzinach pracy czy podczas urlopu wypoczynkowego stają się ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wypoczynkowy, urlopy wypoczynkowe, urlopy, pracownicze
 • Odwołanie pracownika z urlopu

  Odwołanie pracownika z urlopu

  13:13 01.04.2011

  ... stawić się po prostu trzeba, a odmowa uzasadnia zastosowanie względem niezdyscyplinowanego pracownika środków największego kalibru, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie pracownika. Odmowa pracownika podjęcia pracy i powrotu z urlopu może być potraktowana jako naruszenie obowiązków pracowniczych ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa i obowiązki pracownika, urlop wypoczynkowy, urlop pracownika, Odwołanie pracownika z urlopu
 • Portale społecznościowe a prawo pracy

  Portale społecznościowe a prawo pracy

  10:34 11.02.2011

  ... z tym, iż sądy rozstrzygną podobne spory pracownicze na korzyść pracodawcy. Do ochrony wolności słowa największą wagę przywiązuje się w Niemczech. Prawa pracodawcy, a zarazem obowiązki pracownika, w tym w szczególności lojalność wobec pracodawcy, są natomiast bardziej chronione we Francji czy w Polsce. Po raz pierwszy 19 listopada 2010 ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa i obowiązki pracownika, portale społecznościowe, prawo pracy, lojalność wobec pracodawcy
 • Urlop na żądanie a odwołanie z urlopu

  Urlop na żądanie a odwołanie z urlopu

  12:44 19.11.2010

  ... przepisów prawa pracy dotyczących udzielania urlopów będzie się do niego stosować. Takie podejście jest jednak nie wystarczające, ponieważ trudno ignorować szczególny charakter urlopu na żądanie. Zasady i tryb udzielania urlopu na żądanie nie przesądzają jednoznacznie o możliwości stosowania tu przesunięcia terminu lub odwołania pracownika ... WIĘCEJ

  Tematy: Odwołanie pracownika z urlopu, urlop na żądanie, prawa i obowiązki pracownika, urlop
 • Powierzenie innej pracy nie zawsze dla matki

  Powierzenie innej pracy nie zawsze dla matki

  10:17 10.05.2010

  ... pracodawca postanowił czasowo powierzyć jednej z pracownic inne obowiązki, co łączyło się z oddelegowaniem jej poza stałe miejsce pracy. Pracownica zaoponowała, ... , wynagrodzenie pracownika nie uległo obniżeniu, powierzona praca odpowiadała kwalifikacjom posiadanym przez pracownika. Łączne spełnienie powyższych przesłanek obliguje pracownika do ... WIĘCEJ

  Tematy: uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, ochrona pracy kobiet, oddelegowanie pracownika, prawa i obowiązki pracownika


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: