eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatek od wynagrodzenia
 • Jak wypełnić listę płac pracowników w 2016 r.?

  Jak wypełnić listę płac pracowników w 2016 r.?

  11:37 17.05.2016

  ... podatek. W naszym przypadku kwoty tej nie stosuje się jedynie w do wynagrodzenia Damiana Pietrzak. Po tej operacji arkusz dokona automatycznego wyliczenia należnej zaliczki na podatek dochodowy wg obowiązującej skali podatkowej. To, jakie zmiany powoduje zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek ... oprócz Anny Kowalskiej. Od jej wynagrodzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: lista płac, wynagrodzenia, płace, ustalanie wynagrodzenia za pracę
 • Podatek o premii pieniężnej wypłaconej członkowi zarządu spółki

  Podatek o premii pieniężnej wypłaconej członkowi zarządu spółki

  17:56 18.10.2015

  ... zaliczka na podatek Wynagrodzenia (premia) wypłacona członkowi zarządu stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka jako płatnik dokonujący świadczenia na rzecz osoby należącej do składu zarządu zobowiązana jest do pobrania zaliczki na podatek, stosując ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Wynagrodzenie członka zarządu spółki z podatkiem i bez składek ZUS

  Wynagrodzenie członka zarządu spółki z podatkiem i bez składek ZUS

  11:46 22.09.2015

  ... zaliczka na podatek Wynagrodzenia (premia) wypłacona członkowi zarządu stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka jako płatnik dokonujący świadczenia na rzecz osoby należącej do składu zarządu zobowiązana jest do pobrania zaliczki na podatek, stosując ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Zwolnienie (się) z pracy: wynagrodzenie a koszty podatkowe

  Zwolnienie (się) z pracy: wynagrodzenie a koszty podatkowe

  13:34 04.02.2014

  ... poboru zaliczki na podatek kwoty zmniejszającej. Otóż zgodnie z art. 32 ust. 3 updof, obliczoną zaliczkę na podatek od wynagrodzenia pracownika zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym ... WIĘCEJ

  Tematy: obliczenie podatku, wysokość podatku, podstawa opodatkowania, wynagrodzenia
 • Pracownik jako członek zarządu: zaliczka na podatek

  Pracownik jako członek zarządu: zaliczka na podatek

  13:21 11.01.2013

  ... ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ... od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych. Natomiast odnośnie wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji członka Zarządu, należy stosować zasady wynikające z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia, wynagrodzenie pracownika, zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek
 • Zaliczka na podatek gdy umowa o pracę i firma

  Zaliczka na podatek gdy umowa o pracę i firma

  13:03 24.08.2012

  ... podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej (w 2012 r. - 46,33 zł). W przeciwieństwie do kosztów pracowniczych nie przysługuje ona wyłącznie w związku z uzyskiwaniem przychodów ze stosunku pracy. Aby pracodawca ją uwzględnił, pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia, wynagrodzenie pracownika, zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek
 • Wynagrodzenie członka zarządu: zaliczka na podatek

  Wynagrodzenie członka zarządu: zaliczka na podatek

  13:57 06.06.2012

  ... na podstawie powołania w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych, bez zawierania dodatkowej odrębnej umowy. W zależności od tego, które rozwiązanie wybrano, różny będzie sposób ustalania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia takiego członka zarządu. Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie Jeżeli z członkiem zarządu zostanie zawarta umowa ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Zatrudnienie pracownika: koszty podatkowe pracodawcy

  Zatrudnienie pracownika: koszty podatkowe pracodawcy

  12:40 08.05.2012

  ... go terminie wypłaci pracownikowi tylko część należnego mu wynagrodzenia, w miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne, może zaliczyć do kosztów tylko tę część. Natomiast pozostałą kwotę pensji rozliczy w miesiącu zapłaty. Składki od częściowo wypłaconego wynagrodzenia należy uwzględnić w kosztach zgodnie z przedstawionymi wcześniej zasadami ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia, podatek od wynagrodzenia, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Zatrudnienie cudzoziemca zagranicą: zaliczka na podatek

  Zatrudnienie cudzoziemca zagranicą: zaliczka na podatek

  12:59 29.02.2012

  ... w takiej sytuacji firma powinna odprowadzać w Polsce zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi z Niemiec? Aby odpowiedzieć w pełni na to pytanie, konieczne jest odniesienie się do dwóch aktów prawnych: polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • "Niestandardowa" zaliczka na podatek pracownika

  "Niestandardowa" zaliczka na podatek pracownika

  13:12 19.12.2011

  ... tylko w roku podatkowym, w którym zostało złożone, a płatnik pobiera mniejsze zaliczki na podatek dochodowy począwszy od miesiąca następującego po tym, w którym oświadczenie to zostało mu złożone. Płatnik może ponadto obliczać zaliczkę na podatek od wynagrodzenia pracownika także wg stawki podatku wyższej, aniżeli wskazuje na to wysokość ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia, wynagrodzenie pracownika, zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: