eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatek od wynagrodzenia
 • Umowa o pracę gdy ryczałt ewidencjonowany

  Umowa o pracę gdy ryczałt ewidencjonowany

  13:13 08.12.2011

  ... 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że ustaloną przez płatnika zaliczkę od wynagrodzenia ze stosunku pracy zmniejsza się o kwotę 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia, wynagrodzenie pracownika, zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek
 • Ustanie zatrudnienia: podatek od wynagrodzenia

  Ustanie zatrudnienia: podatek od wynagrodzenia

  13:42 03.11.2011

  ... 32 ust. 3 updof mówi, że obliczoną zaliczkę na podatek od przychodu ze stosunku pracy zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru ... WIĘCEJ

  Tematy: obliczenie podatku, wysokość podatku, podstawa opodatkowania, wynagrodzenia
 • Zaliczka na podatek nowego pracownika

  Zaliczka na podatek nowego pracownika

  13:43 04.04.2011

  ... , czy też w takiej sytuacji kwoty odliczeń należy podzielić na liczbę dni przepracowanych? Zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika zostały określone w art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof). Przepis ten mówi, że opodatkowaniu podlega dochód pracownika. Za dochód rozumie ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia, wynagrodzenie pracownika, zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek
 • Koszty uzyskania przychodu ex-pracownika

  Koszty uzyskania przychodu ex-pracownika

  13:02 01.03.2011

  ... wysokości zaliczki na podatek od wynagrodzenia pracownika pracodawca stosuje ustawowo określone koszty uzyskania przychodu. Te mogą być określone w wysokości standardowej lub podwyższonej - w zależności od miejsca zamieszkania pracownika i złożonego pracodawcy oświadczenia. A jak postąpić w przypadku wynagrodzenia wypłaconego byłemu pracownikowi ... WIĘCEJ

  Tematy: obliczenie podatku, wysokość podatku, podstawa opodatkowania, wynagrodzenia
 • Umowa o pracę: "niska" zaliczka na podatek?

  Umowa o pracę: "niska" zaliczka na podatek?

  12:29 13.10.2010

  ... od początku roku przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1 - 32 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu. Z powyższego przepisu wynika zatem, że uzyskanie w trakcie roku wynagrodzenia w wysokości przekraczającej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej obliguje zakład pracy do obliczania zaliczki wg wyższej stawki podatku. Od ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Wynagrodzenie chorobowe: koszty uzyskania przychodu

  Wynagrodzenie chorobowe: koszty uzyskania przychodu

  12:34 30.06.2010

  ... chorobowe, które wypłaca pracodawca. Przy ustalaniu zaliczki na podatek od takiego wynagrodzenia uwzględnia się koszty uzyskania przychodu. Czy w sytuacji, gdy przy zwykłym wynagrodzeniu pracownika płatnik stosuje 50% koszty uzyskania przychodu, może je także zastosować do wynagrodzenia chorobowego? Jak stanowi art. 92 §1 pkt 1 Kodeksu pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: obliczenie podatku, podstawa opodatkowania, wynagrodzenia, podatek od wynagrodzenia
 • Ex-pracownik: płaca a koszty i zaliczka na podatek

  Ex-pracownik: płaca a koszty i zaliczka na podatek

  13:22 12.05.2010

  ... obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od nich przychody ze stosunku służbowego, ... podatek dochodowy płatnik powinien zmniejszyć o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: obliczenie podatku, wysokość podatku, podstawa opodatkowania, wynagrodzenia
 • Wynagrodzenie chorobowe a zaliczka na podatek dochodowy

  Wynagrodzenie chorobowe a zaliczka na podatek dochodowy

  12:22 31.03.2010

  ... pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (zarówno pieniężne jak i niepieniężne). Od wynagrodzenia chorobowego zakład pracy jest zobowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Zasady jej ustalenia są takie same, jak w przypadku zaliczki obliczonej od zwykłego wynagrodzenia za pracę. Stosuje się tutaj zatem art. 32 updof ... WIĘCEJ

  Tematy: obliczenie podatku, wysokość podatku, podstawa opodatkowania, wynagrodzenia
 • Wynagrodzenie chorobowe: zasady opodatkowania

  Wynagrodzenie chorobowe: zasady opodatkowania

  12:27 02.07.2009

  ... uzyskania przychodu przy naliczaniu zaliczki na podatek od wynagrodzenia. Posiada on także oświadczenie pracownika upoważniające go do pomniejszania zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek (46,33 zł miesięcznie). Pracodawca od tego wynagrodzenia dokonał następujących obliczeń: podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy: 2 000 zł – 139,06 zł ... WIĘCEJ

  Tematy: obliczenie podatku, wysokość podatku, podstawa opodatkowania, wynagrodzenia
 • Progi podatkowe: przekroczenie a zmiana stawki podatku

  Progi podatkowe: przekroczenie a zmiana stawki podatku

  12:59 14.10.2008

  ... podatkowego. W takiej sytuacji, jak podano wyżej, w miesiącu przekroczenia tej granicy płatnik oblicza zaliczkę na podatek wg dotychczasowej stawki, a dopiero do wynagrodzenia za kolejny miesiąc stosuje wyższą stawkę na podatek. Od powyższego istnieje jednak pewien wyjątek. Zgodnie z art. 32 ust. 1a updof, jeżeli podatnik złoży ... WIĘCEJ

  Tematy: stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku, stawki podatkowe


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: