eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › podatek zryczałtowany
 • Przełomowy wyrok NSA: dywidendy a podatek u źródła

  Przełomowy wyrok NSA: dywidendy a podatek u źródła

  11:48 11.08.2023

  ... prawnych, mogą odliczyć od swojego zobowiązania kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć stawki 19%. Podatek WHT zapłacony za granicą Sprawa dotyczyła jednego z przedsiębiorców, który dokonywał inwestycji zagranicznych, m.in. w otwarte fundusze, czy w akcje zagranicznych spółek. Uzyskał ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, dywidenda, przychody z dywidend, podatek od dywidendy
 • Podatek u źródła 2023 (WHT): jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnień, zwrotów i innych preferencji podatkowych?

  Podatek u źródła 2023 (WHT): jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnień, zwrotów i innych preferencji podatkowych?

  00:02 04.01.2023

  ... podatku, płatnik zobowiązany jest do jego poboru w ustawowej wysokości (19%, 20% lub 10%), a następnie może ubiegać się o zwrot jego nadpłaty. Podatek pobiera się od nadwyżki ponad kwotę 2 000 000 zł. Gdy rok podatkowy płatnika liczy więcej lub mniej niż 12 miesięcy ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, zryczałtowany podatek dochodowy, podatek dochodowy, podatek PIT
 • Podatek zryczałtowany w przypadku IKZE

  Podatek zryczałtowany w przypadku IKZE

  15:15 20.11.2022 PORADA

  Witam, Mam pytanie odnośnie zryczałtowanego podatku 10% od dochodów z IKZE. Jeżeli wpłacę np. 30.000, IKZE nic nie zarobi to w momencie wypłaty po osiągnięciu wieku emerytalnego zapłacę 10% od zgromadzonych środków, czyli 3.000? Mimo, że fundusz nic nie zarobił? Bo w przypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: IKZE, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wpłaty na IKZE, wysokość podatku
 • Od umowy zlecenia z obywatelem z Ukrainy nie należy pobierać podatku dochodowego?

  Od umowy zlecenia z obywatelem z Ukrainy nie należy pobierać podatku dochodowego?

  12:23 09.12.2021

  ... . 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy, o których mowa w ust. 1 (czyli m.in. osoby prawne i ich jednostki organizacyjne), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek zryczałtowany, podatek z tytułu umowy zlecenie, obliczenie podatku, wysokość podatku
 • Lekarz w 2022 r. będzie mógł wybrać opodatkowanie kartą podatkową

  Lekarz w 2022 r. będzie mógł wybrać opodatkowanie kartą podatkową

  12:34 15.11.2021

  ... spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. W myśl art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy ... WIĘCEJ

  Tematy: karta podatkowa, podatek od firmy, metody rozliczania podatków, formy opodatkowania
 • Ryczałt ewidencjonowany wyłącza uwzględnienie kosztów podatkowych

  Ryczałt ewidencjonowany wyłącza uwzględnienie kosztów podatkowych

  13:28 10.11.2021

  ... tej działalności usług. Stosownie natomiast do art. 12 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatek zryczałtowany, o którym mowa w ust. 1, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Powyższy przepis oznacza, że w przypadku wyboru opodatkowania w formie ryczałtu ... WIĘCEJ

  Tematy: forma opodatkowania, ewidencja księgowa, usługi biurowe, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Lekarz może wybrać opodatkowanie kartą podatkową w 2022 r.

  Lekarz może wybrać opodatkowanie kartą podatkową w 2022 r.

  13:09 29.10.2021

  ... spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. W myśl art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy ... WIĘCEJ

  Tematy: karta podatkowa, podatek od firmy, metody rozliczania podatków, formy opodatkowania
 • Kucharz może prowadzić firmę z 3% ryczałtem ewidencjonowanym

  Kucharz może prowadzić firmę z 3% ryczałtem ewidencjonowanym

  13:50 15.10.2021

  ... podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach. Z kolei, wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt ewidencjonowany, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek zryczałtowany, stawki ryczałtu ewidencjonowanego
 • Ryczałt ewidencjonowany nie uwzględnia kosztów podatkowych

  Ryczałt ewidencjonowany nie uwzględnia kosztów podatkowych

  13:11 12.08.2021

  ... ujęcia takich kosztów dla potrzeb opodatkowania podatkiem dochodowym. Wynika to z art. 12 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z tym przepisem, podatek zryczałtowany, o którym mowa w art. 12 ust. 1, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Podsumowując, przy ustalaniu przychodu, od którego powinien Pan ... WIĘCEJ

  Tematy: forma opodatkowania, ewidencja księgowa, usługi biurowe, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Działalność handlowa na ryczałcie ewidencjonowanym

  Działalność handlowa na ryczałcie ewidencjonowanym

  13:10 11.06.2021

  ... U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt ewidencjonowany, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek zryczałtowany, stawki ryczałtu ewidencjonowanego
 • Usługi administracyjne na ryczałcie ewidencjonowanym

  Usługi administracyjne na ryczałcie ewidencjonowanym

  13:33 01.06.2021

  ... niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, „działalność usługowa” to pozarolnicza działalność ... WIĘCEJ

  Tematy: forma opodatkowania, ewidencja księgowa, usługi biurowe, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Prowadzenie ewidencji z prywatnego najmu

  Prowadzenie ewidencji z prywatnego najmu

  11:49 20.09.2016 PORADA

  Czy podatnik, osiągający dochód z tytułu prywatnego najmu, opłacajacy zryczałtowany podatek 8,5% na podstawie pisemnej umowy najmu, musi prowadzić ewidencję w postaci książki? WIĘCEJ

  Tematy: najem prywatny, podatek zryczałtowany, ryczałt ewidencjonowany, umowa najmu
 • Podatek ryczałt a rozliczenie roczne

  Podatek ryczałt a rozliczenie roczne

  09:29 27.01.2016 PORADA

  Witam, rozliczam PIT-28 i mam problem :( Jeśli 1 września zapłaciłam składki ZUS w wysokości 754,67 zł, to obliczając podatek za wrzesień odejmuję tę sumę od przychodu? WIĘCEJ

  Tematy: PIT-28, rozliczenia podatkowe, rozliczenia z urzędem skarbowym, składki ZUS
 • Jakie podatki należy odprowadzać od dochodów z działalności pozarolniczej?

  Jakie podatki należy odprowadzać od dochodów z działalności pozarolniczej?

  15:49 06.09.2015 PORADA

  Jakie podatki powinienem odprowadzić, jeżeli mam zamiar założyć pozarolniczą działalność gospodarczą? Z tego co znalazłem w internecie wiem, że powinienem od tego typu dochodów odprowadzić podatek zryczałtowany, czyli 3% od miesięcznych dochodów. Chciałbym się dowiedzieć czy ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność pozarolnicza, podatek zryczałtowany, podatek VAT, rozliczenia podatkowe
 • Jak rozliczyć PIT-8C? Pomoc rekonwersyjna

  Jak rozliczyć PIT-8C? Pomoc rekonwersyjna

  19:20 08.03.2015 PORADA

  Czy powinnam rozliczyć otrzymaną informację na PIT-36 czy 37 jako inne źródła? W otrzymanym PIT-8C w poz. D na podst. art. 20 ust. 1 wpisana jest kwota 1900 zł, ale podatku zero, a może powinnam zapłacić podatek zryczałtowany? WIĘCEJ

  Tematy: pomoc rekonwersyjna, PIT-36, PIT-37, PIT-8C
 • Składki ZUS za 2015 rok

  Składki ZUS za 2015 rok

  18:45 20.01.2015 PORADA

  Czy wiadomo jest jakie składki "niski ZUS" będą obowiązywały w 2015 roku dla podatku ryczałtowego? Proszę powiedzieć, ile procent składki zdrowotnej będzie można odliczyć 279,41 to jest 9%. WIĘCEJ

  Tematy: składki ZUS, rok 2015, niski ZUS, składki ZUS dla przedsiębiorców
 • Firma w Polsce, praca w Niemczech. Jaki będzie podatek?

  Firma w Polsce, praca w Niemczech. Jaki będzie podatek?

  18:59 17.01.2015 PORADA

  Witam ekspertów, chciałbym się dowiedzieć, jak będę musiał się rozliczać zakładając firmę w Polsce, ale pracując w Niemczech. Podatki chciałbym płacić w Polsce, ponieważ w Polsce mam żonę i dziecko. Czy podatek będzie naliczany od dochodu uzyskanego w Niemczech, czy jest ... WIĘCEJ

  Tematy: zakładanie działalności gospodarczej, rozliczenia podatkowe, obowiązki przedsiębiorcy, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Obliczenie podatku - ryczałt 5,5 %

  Obliczenie podatku - ryczałt 5,5 %

  14:24 14.06.2014 PORADA

  Witam, mam pytanie jak obliczyć podatek zryczałtowany 5,5%? Mój dochód za maj wyniósł 4160,39 zł. Składkę na ubezpieczenie społeczne zapłaciłem 67,43 zł, a zdrowotne 270,40 zł. Własną działalność założyłem 19.05.2014. Z góry dziękuję za odpowiedź. WIĘCEJ

  Tematy: obliczenie podatku, podatek zryczałtowany, dochód, składki na ubezpieczenie społeczne
 • Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym, a zawieszenie działalności gospodarczej

  Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym, a zawieszenie działalności gospodarczej

  11:17 28.05.2014 PORADA

  Zawieszenie oznacza zakaz wykonywania czynności związanych z osiąganiem przychodów, a ww. ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem zryczałtowanym od osiąganych przychodów. Fizycznie rzecz biorąc są o dwa różne krańcowo zagadnienia prawne. Czy zatem ww. ustawa ma zastosowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: zawieszenie działalności gospodarczej, podatek zryczałtowany, PIT-37, wspólne rozliczenia podatkowe małżonków
 • Jak obliczyć podatek zryczałtowany 8,5 % od działalności plus zlecenie?

  Jak obliczyć podatek zryczałtowany 8,5 % od działalności plus zlecenie?

  08:50 11.04.2014 PORADA

  Witam, przeczytałam odpowiedzi na zadane pytanie od innych osób, ale nadal nie rozumiem. Czy składki ZUS, których nie sposób było odliczyć w ich pełnej wysokości z braku dochodów, i społeczne i zdrowotne, mogę przenosić aż do końca roku kalendarzowego 2013, czy również na ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek zryczałtowany, składki ZUS, wysokość podatku, obliczenie podatku

 

1 2 ... 10 ... 20

następnaAdvertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: