eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › certyfikat rezydencji
 • Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego - skutki podatkowe

  Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego - skutki podatkowe

  08:56 03.07.2023

  ... w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po jego odwołaniu warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. lub 2020 r. oraz oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych ... WIĘCEJ

  Tematy: zniesienie stanu epidemii, pandemia, stan zagrożenia epidemicznego, koronawirus
 • Dywidenda z brytyjskiej spółki z podatkiem CIT

  Dywidenda z brytyjskiej spółki z podatkiem CIT

  13:23 09.03.2022

  ... dotyczy zatem sytuacji, kiedy określone dochody poddane są różnym jurysdykcjom podatkowym, tj. regulacjom państwa, w którym dochód powstał oraz regulacji państwa rezydencji podatnika. Ponadto nie określa ona katalogu dochodów (przychodów), jakie polski podatnik może uzyskiwać za granicą. Odnosi się bowiem do wszystkich ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa, certyfikat rezydencji
 • Usługi pośrednictwa a podatek u źródła

  Usługi pośrednictwa a podatek u źródła

  00:03 01.03.2022

  Działania organów podatkowych w zakresie podatku u źródła nie sprowadzają się jedynie do sfery ustawodawstwa, lecz wchodzą w obszar indywidualnych interpretacji podatkowych. Furtkę dla fiskusa otwiera tu nieprecyzyjny przepis art. 21 ust 1 lit. 2a ustawy o CIT, w którym ustawodawca odwołuje się do świadczeń "o podobnym charakterze" w odniesieniu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, pośrednictwo handlowe, pośrednictwo sprzedaży, usługi niematerialne
 • Podatek u źródła: kopia certyfikatu rezydencji podatkowej w 2022 r.

  Podatek u źródła: kopia certyfikatu rezydencji podatkowej w 2022 r.

  12:16 02.02.2022

  ... umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Aby jednak przedsiębiorca mógł się do niej odwołać, musi posiadać certyfikat rezydencji podatkowej zagranicznego kontrahenta. Czym jest wskazany wyżej certyfikat rezydencji podatkowej? Zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa
 • Od umowy zlecenia z obywatelem z Ukrainy nie należy pobierać podatku dochodowego?

  Od umowy zlecenia z obywatelem z Ukrainy nie należy pobierać podatku dochodowego?

  12:23 09.12.2021

  Przedsiębiorca, który zawarł umowę zlecenia z obywatelem Ukrainy posiadającym ukraiński certyfikat rezydencji podatkowej, nie powinien od wypłacanego wynagrodzenia pobierać podatku, bowiem ten wystąpi tylko na Ukrainie - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek zryczałtowany, podatek z tytułu umowy zlecenie, obliczenie podatku, wysokość podatku
 • Należności licencyjne z tytułu korzystania z oprogramowania bez podatku u źródła w Polsce

  Należności licencyjne z tytułu korzystania z oprogramowania bez podatku u źródła w Polsce

  00:01 08.12.2021

  ... o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kontrahenci mają siedziby w Maroko, RPA i Niemczech. Przy wypłacie należności licencyjnych spółka posiada aktualne certyfikaty rezydencji tychże kontrahentów. Co z podatkiem u źródła? Spółka akcyjna wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji prawa podatkowego ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, licencje, oprogramowanie, licencja
 • Transgraniczny zakup usług niematerialnych: kiedy podatek u źródła?

  Transgraniczny zakup usług niematerialnych: kiedy podatek u źródła?

  13:58 07.12.2021

  ... u źródła nabywcy tych usług powinni w szczególny sposób zweryfikować status kontrahenta. W pierwszej kolejności weryfikacji powinno podlegać to, czy kontrahent prowadzi w państwie rezydencji innym niż Polska rzeczywistą działalność gospodarczą, tj. czy struktura kontrahenta nie jest sztuczna, czy jest zarejestrowany w tym kraju, posiada lokal ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, usługi niematerialne, przelew zagraniczny, rezydencja podatkowa
 • Zorganizowanie przedstawicielstwa handlowego z podatkiem u źródła

  Zorganizowanie przedstawicielstwa handlowego z podatkiem u źródła

  12:19 23.11.2021

  ... usług podatkiem u źródła w Polsce wg stawki 20%. Certyfikat rezydencji Powyższy reżim podatku u źródła łagodzi nieco instytucja certyfikatów rezydencji. Certyfikat rezydencji jest dokumentem wystawianym przez zagraniczną administrację podatkową, który potwierdza miejsce rezydencji podatnika. Innymi słowy, organ podatkowy innego kraju potwierdza ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób fizycznych, rezydencja podatkowa, certyfikat rezydencji
 • Podatek u źródła a dysponowanie prawami autorskimi

  Podatek u źródła a dysponowanie prawami autorskimi

  12:47 19.11.2021

  Opodatkowanie zagranicznych należności podatkiem u źródła staje się w ostatnich latach coraz bardziej problematycznym tematem. Przy opodatkowaniu podatkiem u źródła pod uwagę należy wziąć nie tylko krajowe ustawodawstwo, lecz także przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Sytuacji nie ułatwiły zmiany wprowadzone w podatku u źródła w 2019 ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa, certyfikat rezydencji
 • Usługi pośrednictwa w sprzedaży niekiedy bez podatku u źródła

  Usługi pośrednictwa w sprzedaży niekiedy bez podatku u źródła

  13:44 21.10.2021

  ... , a co za tym idzie - nie ma obowiązku gromadzenia certyfikatów rezydencji i oświadczeń pośrednika - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z ... podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Przy weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej niż określona w art. 21 ust. ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa, certyfikat rezydencji
 • Podwójne opodatkowanie dochodów zagranicznych

  Podwójne opodatkowanie dochodów zagranicznych

  07:13 29.12.2020 PORADA

  Witam, od trzech lat pracuję w UK przez 365 dni w roku. Wynajmuję mieszkanie od trzech lat. Posiadam certyfikat rezydencji podatkowej UK. W Polsce nie uzyskuję żadnych dochodów. Posiadam dom do wspólnoty małżeńskiej oraz żonę. Czy zapłacę podatek w Polsce od dochodu wypracowanego ... WIĘCEJ

  Tematy: Wielka Brytania, Anglia, praca w Anglii, rezydencja podatkowa

 

1 2 ... 10 ... 13

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: