eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatek od wynagrodzenia
 • Od umowy zlecenia z obywatelem z Ukrainy nie należy pobierać podatku dochodowego?

  Od umowy zlecenia z obywatelem z Ukrainy nie należy pobierać podatku dochodowego?

  12:23 09.12.2021

  ... podatkowej, nie powinien od wypłacanego wynagrodzenia pobierać podatku, bowiem ten wystąpi tylko na Ukrainie - uznał Dyrektor Krajowej ... . 3 ust. 2d). Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek zryczałtowany, podatek z tytułu umowy zlecenie, obliczenie podatku, wysokość podatku
 • Umowa zlecenie z obywatelem Ukrainy gdy certyfikat rezydencji podatkowej

  Umowa zlecenie z obywatelem Ukrainy gdy certyfikat rezydencji podatkowej

  13:15 04.12.2019

  ... powinna takim zleceniobiorcom od wypłacanych wynagrodzeń naliczać podatek dochodowy? Czy podatek ten powinien być obliczany od udostępnianych nieodpłatnie świadczeń zakwaterowania, ... wypłaty wynagrodzenia; 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia; 3. działalności ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek zryczałtowany, podatek z tytułu umowy zlecenie, obliczenie podatku, wysokość podatku
 • Umowa zlecenie z obywatelem Ukrainy: przydatne oświadczenie pracownika

  Umowa zlecenie z obywatelem Ukrainy: przydatne oświadczenie pracownika

  13:47 07.03.2018

  ... rezydencji podatkowej. Wnioskodawca zadał pytanie, czy jak powinien liczyć podatek od wynagrodzenia wypłacanego takiemu zleceniobiorcy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(...) Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Umowa zlecenie przy certyfikacie rezydencji podatkowej

  Umowa zlecenie przy certyfikacie rezydencji podatkowej

  08:46 14.08.2017

  ... wynagrodzenia; 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia; 3. działalności ... m.in. art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Umowa zlecenie z obywatelami UE w podatku dochodowym

  Umowa zlecenie z obywatelami UE w podatku dochodowym

  13:08 11.08.2017

  ... z tym płatnik: pobiera zaliczkę na podatek liczoną co do zasady wg 18% stawki podatku obliczoną od podstawy opodatkowania, a więc przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania jak też składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe, zaś sam podatek obniża się tutaj o pobraną z wynagrodzenia składkę na ubezpieczenie zdrowotne do ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Podatek od umowy zlecenia obcokrajowca gdy certyfikat rezydencji

  Podatek od umowy zlecenia obcokrajowca gdy certyfikat rezydencji

  13:24 31.05.2017

  ... podatkowych miejsce zamieszkania na terytorium Ukrainy, płatnik nie pobiera od wypłacanego wynagrodzenia podatku w Polsce nawet wówczas, gdy pobyt takiej osoby w RP ... art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek zryczałtowany, podatek z tytułu umowy zlecenie, obliczenie podatku, wysokość podatku
 • Umowa zlecenie z Ukraińcem w podatku dochodowym

  Umowa zlecenie z Ukraińcem w podatku dochodowym

  12:21 09.05.2017

  ... w Polsce 183 dni w roku podatkowym, płatnik obowiązany jest do pobrania od wypłacanego wynagrodzenia 20% zryczałtowany podatek i sporządzenia informacji IFT-1/IFT-1R oraz deklaracji PIT-8AR zaś po przekroczeniu 183 dni płatnik powinien pobierać zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach ogólnych, zaś po zakończeniu roku sporządzić PIT-11 oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Składki ZUS i zaliczka na podatek od ekwiwalentu za urlop

  Składki ZUS i zaliczka na podatek od ekwiwalentu za urlop

  12:55 08.03.2017

  ... w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od ... pobrania oraz odprowadzenia do urzędu skarbowego zaliczki na podatek tak jak od „zwykłej” pensji pracownika. Składki ZUS Podstawę wymiaru składek na ... WIĘCEJ

  Tematy: ekwiwalent za urlop, obowiązek podatkowy, rozliczenia z urzędem skarbowym, rozliczenia podatkowe
 • Pracownik z Ukrainy: zaliczka na podatek dochodowy

  Pracownik z Ukrainy: zaliczka na podatek dochodowy

  13:35 30.01.2017

  ... na konto fiskusa zaliczki na podatek od wynagrodzeń wypłacanych na podstawie łączącego strony stosunku pracy. Reguły są tutaj zatem takie same jak w stosunku do polskich rezydentów. Takie same są także obowiązki informacyjne. Od wypłaconego pracownikowi - będącego rezydentem Ukrainy - wynagrodzenia, z tytułu zawartej umowy o pracę, polski ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Wynagrodzenie prokurenta bez zaliczki na podatek

  Wynagrodzenie prokurenta bez zaliczki na podatek

  10:25 19.05.2016

  ... nie będzie zobowiązany do poboru miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłacanego prokurentowi wynagrodzenia w związku z pełnieniem tej funkcji w Spółce. Natomiast na Wnioskodawcy na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji o wysokości ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek, podatek od wynagrodzenia, źródła przychodów podatkowych

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: