eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › obowiązkowe badania kontrolne
 • Profilaktyka raka a badania okresowe pracownika

  Profilaktyka raka a badania okresowe pracownika

  13:15 17.05.2010

  ... pośrednio beneficjentami proponowanych rozwiązań - w końcu rząd przeznacza publiczne pieniądze na badania ich pracowników. Niemniej, choć w swym założeniu proponowane rozwiązanie jest ... rozszerzania opieki profilaktycznej państwa. W przypadku uznania tych badań za obowiązkowe eksperci proponują, aby nie warunkowały one wykonania badań okresowych, ... WIĘCEJ

  Tematy: badania okresowe pracownika, badania okresowe, proflaktyka raka, mammografia
 • Ciąża pracownicy a badania kontrolne

  Ciąża pracownicy a badania kontrolne

  00:56 04.05.2010

  ... się skierowanie go na badania kontrolne. Odmienny stan pracownicy nic tu nie zmienia, podobnie jak fakt, że wykonała już ona badania na własną rękę- pracodawca nie ... dopuścić ją od razu do pracy. Jest zobligowany wystawić jej skierowanie na badania kontrolne, które powinno czynić zadość wymogom określonym w rozporządzeniu MZiOS z 30 maja 1996 r. w ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, ochrona pracy kobiet, ochrona kobiety w ciąży, kobieta w ciąży
 • Wcześniejsze badania okresowe a refundacja okularów

  Wcześniejsze badania okresowe a refundacja okularów

  12:13 28.04.2010

  ... skierowania pracownika na badania lekarskie w przypadkach gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa pracy. Obowiązkowebadania lekarskie profilaktyczne ... badania kontrolne przeprowadzane są po każdej nieobecności chorobowej trwającej dłużej niż 30 dni. Po takiej nieobecności spowodowanej chorobą dotychczasowe badania ... WIĘCEJ

  Tematy: badania okresowe, badania kontrolne, obowiązkowe badania kontrolne, okulary dla pracownika
 • Badania kontrolne pracownika bezwzględnie wymagane

  Badania kontrolne pracownika bezwzględnie wymagane

  12:33 26.03.2010

  ... nieobecności spowodowanej przedłużającą się chorobą. Ze względu na natłok zleceń pracodawca natychmiast dopuścił go do wykonywania obowiązków służbowych. Stwierdził, że badania kontrolne, których przeprowadzenie jest konieczne po tak długiej absencji, mogą poczekać kilka dni. Czy postępowanie szefa było słuszne? Czy rzeczywiście nic ... WIĘCEJ

  Tematy: badania pracowników, badania profilaktyczne, obowiązkowe badania kontrolne, badania kontrolne
 • Badania lekarskie pracowników na podstawie umowy

  Badania lekarskie pracowników na podstawie umowy

  10:18 01.02.2010

  ... praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub wykonujący zawód w formie grupowej praktyki lekarskiej. Jak już wspomniano we wstępie, badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, jak również inne świadczenia zdrowotne, są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: badania pracowników, badania profilaktyczne, obowiązkowe badania kontrolne, badania kontrolne
 • Przejęcie firmy a badania i szkolenia pracowników

  Przejęcie firmy a badania i szkolenia pracowników

  01:10 22.01.2010

  ... zaproponować nowe warunki pracy i płacy (por. art. 231 § 5 K.p.). Skoro zatem wstępne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie bhp nie jest konieczne w przypadku nawiązywania ... i obowiązki swojego poprzednika. Podkreślenia wymaga jednak, że ponowne szkolenia oraz badania pracowników staną się niezbędne, jeżeli po przejęciu firmy okaże się np ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, szkolenia BHP pracowników, badania pracowników, badania profilaktyczne
 • Skierowanie na badania kontrolne w gestii szefa

  Skierowanie na badania kontrolne w gestii szefa

  03:15 29.10.2009

  ... są badania kontrolne. Pracownik, stawiając się do pracy, nie musi bowiem dysponować stosownym orzeczeniem lekarskim. Skierowanie, które w omawianym przypadku pracodawca zobowiązany był wydać zatrudnionemu, powinno było zawierać: określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane (w tym przypadku chodziło o badanie kontrolne ... WIĘCEJ

  Tematy: badania pracowników, badania profilaktyczne, obowiązkowe badania kontrolne, badania kontrolne
 • Badania pracownika a przychody i koszty podatkowe

  Badania pracownika a przychody i koszty podatkowe

  13:25 27.08.2008

  ... dni. Obowiązkiem pracownika jest natomiast poddanie się tym badaniom. Okresowe i kontrolne badania lekarskie należy przeprowadzać w miarę możliwości w godzinach pracy, a za czas na nich spędzony pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Gdyby okazało się, że badania te muszą zostać wykonane w innej miejscowości, do której musiała udać się ... WIĘCEJ

  Tematy: badania pracowników, bezpieczeństwo i higiena pracy, badania lekarskie, badania wstępne
 • Jakie badania lekarskie pracowników?

  Jakie badania lekarskie pracowników?

  08:02 05.07.2008

  ... poddawać się tym badaniom oraz innym zaleconym mu przez lekarza i stosować się do wskazań lekarskich. Ustawodawca podzielił obowiązkowe badania profilaktyczne na trzy rodzaje: wstępne, okresowe i kontrolne. Wstępne badania lekarskie Wstępnym badaniom lekarskim, w myśl zapisu art. 229 § 1, podlegają: osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani ... WIĘCEJ

  Tematy: badania pracowników, bezpieczeństwo i higiena pracy, badania lekarskie, badania wstępne
 • Pakiety medyczne a obowiązek podatkowy i składkowy

  Pakiety medyczne a obowiązek podatkowy i składkowy

  12:03 16.05.2008

  ... , nie stwarza problemu” - stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie w postanowieniu z 24.8.2007 r., Nr IA-415-/92c/2007. Zasady oskładkowania pakietów medycznych 1. Obowiązkowe świadczenia medyczne Obowiązkowe świadczenia medyczne, które z mocy prawa musi zapewnić i sfinansować pracodawca i które nie stanowią przychodu ze stosunku pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia medyczne, opieka medyczna, świadczenia zdrowotne, dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: