eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Aktywizacja zawodowa osób 50+ konieczna

Aktywizacja zawodowa osób 50+ konieczna

2011-11-16 00:20

Starzenie się społeczeństwa to realny problem społeczny, który jest wyzwaniem dla współczesnej gospodarki i rynku pracy. Obecnie Polska na tle Europy znajduje się w końcówce krajów pod względem zatrudnienia i aktywności osób starszych. Eksperci z Work Service wskazują, że w czasach trudności na rynku pracy, należy zachować obecny poziom wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na szkolenia aktywizacyjne, które odgrywają kluczową rolę w walce z skutkami zmian w strukturze demograficznej.

Przeczytaj także: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych u osób 50+

W całej Europie następują powolne, ale nieuchronne, zmiany w strukturze społecznej. Dane Eurostatu jednoznacznie wskazują na postępujące starzenie się społeczeństw europejskich. Jeżeli ten trend się utrzyma to do połowy tego stulecia liczba osób w wieku emerytalnym wzrośnie o 70%, a w wieku produkcyjnym spadnie o około 10%.

Pomimo rosnących perturbacji gospodarek krajów Europy w długiej perspektywie czasowej to właśnie problem starzenia się społeczeństw będzie największym wyzwaniem dla Unii Europejskiej. Statystyki publikowane przez Eurostat wskazują na to, że Polacy są obecnie niedostosowani do wymagań realiów rynku pracy. W naszym kraju tylko co trzecia osoba w wieku 55-64 ma stałe zatrudnienie. Dla porównania w Niemczech, w tej kategorii wiekowej, zatrudnionych jest ponad 50% osób, a w Szwecji, która jest liderem tej kwalifikacji, aż 7 na 10 osób posiadała stałą pracę.

- Sytuacja osób starszych na rynku pracy jest bardzo trudna. Z naszych badań wynika, że 23% z badanych osób w wieku 55-64 szuka pracy ponad pół roku. Na tle Europy poziom aktywizacji Polaków w tym wieku jest niski, a jednocześnie mamy do czynienia z planowanym obniżeniem Funduszu Pracy o 3,5 miliarda złotych, z którego 57% przeznaczane jest na aktywne formy zwalczania bezrobocia – komentuje Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service S.A. Jest to krok w złym kierunku, wbrew doświadczeniom i mądrości dojrzałych gospodarek. Powinniśmy dbać o aktywizację bezrobotnych i brać przykład z naszych zachodnich sąsiadów, gdzie starsze osoby, dzięki powszechnym szkoleniom i programom aktywizacyjnym, mogą wciąż realizować się na dynamicznym rynku pracy i przekazywać swe kompetencje młodym adeptom – dodaje Tomasz Hanczarek.

- W całej Europie coraz popularniejsze są organizowane dla wybitnych młodych fachowców asysty czeladnicze u doświadczonych, często emerytowanych pracowników. W takich wspólnych pracach starsi fachowcy przekazują swoje unikalne umiejętności zbierane całe życie młodym zdolnym adeptom, dzięki czemu gospodarki dbają o kompetencje, które są największym majątkiem każdej firmy – mówi Krzysztof Inglot, Dyrektor Działu Rozwoju w Work Service S.A.

Sposobów na aktywizację osób po 50 roku życia jest wiele. W przezwyciężaniu problemów ze znalezieniem pracy pomagają darmowe szkolenia dofinansowane z funduszy unijnych. Pozwalają one podnieść kompetencje i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy. Warsztaty uczą umiejętności cenionych i poszukiwanych przez pracodawców, a oferowane staże umożliwiają nabycie niezbędnego doświadczenia lub dosłownie przekwalifikować się. - Takie szkolenia są szansą z punktu widzenia zarówno osoby starszej jak i całej polskiej gospodarki. Musimy pamiętać, że rekrutacja na dzisiejszym rynku pracy jest oparta na kryterium kompetencji, rzadziej doświadczenia. Z tego powodu osoby, które chcą wejść lub powrócić na rynek pracy, powinny korzystać z dodatkowych możliwości podnoszących umiejętności i pobudzających determinację – twierdzi Tomasz Hanczarek.

W ramach swojej działalności szkolenia organizują instytucje takie jak Urząd Pracy czy Urząd Pomocy Społecznej. Obok nich także firmy prywatne, korzystając z unijnych dotacji, zajmują się pomocą osobom mającym problemy ze znalezieniem zatrudnienia. - Z naszych doświadczeń wynika, że nawet co druga przeszkolona osoba jest w stanie powrócić na rynek pracy i podejmować efektywne starania o zatrudnienie – podsumowuje Krzysztof Inglot.

Przeczytaj także

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: