eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Kultura w Polsce w 2010 r.

Kultura w Polsce w 2010 r.

2011-07-27 12:52

Kultura w Polsce w 2010 r.

Muzea i ich zasoby według województw w 2010 r. © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (9)

Według stanu w dniu 31 XII 2010 r. w Polsce działały 782 muzea, 370 galerii i salonów sztuki, 183 teatry i instytucje muzyczne, 443 kina oraz 8342 biblioteki publiczne i filie biblioteczne. W 2010 r. zmalała nieznacznie w stosunku do roku 2009 liczba czytelników w bibliotekach, liczba zwiedzających galerie i salony sztuki, a także liczba widzów w kinach, wzrosła natomiast liczba zwiedzających muzea oraz liczba widzów i słuchaczy w teatrach i instytucjach muzycznych - podał Główny Urząd Statystyczny.

Przeczytaj także: Kultura w Polsce w 2009 r.

fot. mat. prasowe

Wybrane instytucje kultury według województw w 2010 r.

Wybrane instytucje kultury według województw w 2010 r.

Dostępność instytucji kultury wiąże się z przystosowaniem obiektów kulturalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, szczególnie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W przypadku każdej z omawianych instytucji kultury zauważalny jest wzrost liczby tego typu jednostek.

W 2010 r. do potrzeb osób niepełnosprawnych przystosowanych było ogółem 37,6% muzeów i oddziałów muzealnych (37,1% w sektorze publicznym i 40,2% w sektorze prywatnym) o 6,2% więcej niż w 2009 r. oraz 51,1% galerii i salonów sztuki (w 2009 r. - 39,3%), z czego 56,9% galerii w sektorze publicznym i 44,0% galerii w sektorze prywatnym.

W ubiegłym roku zwiększyła się również liczba teatrów i instytucji muzycznych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie 72,7% tego typu instytucji posiada udogodnienia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (w 2009 r. - 65,6%). Wśród nich najlepiej przystosowane są opery (90,0%), operetki (80,0%) i filharmonie (88,0%), stosunkowo najgorzej - teatry dramatyczne (72,9%) i lalkowe (69,0%).

Tendencja wzrostowa odnośnie przystosowywania budynków zajmowanych przez instytucje kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich widoczna jest także w przypadku kin stałych oraz bibliotek publicznych. W 2010 r. 77,4% kin stałych dawało możliwość swobodnego dostępu do nich osobom niepełnosprawnym. W przypadku bibliotek publicznych - tylko 26,6% bibliotek i filii bibliotecznych było przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (o 5,4% więcej niż rok wcześniej).

W 2010 r. w poszczególnych województwach Polski zauważalne były różnice zarówno w dostępie do instytucji kultury, jak i w stopniu korzystania z nich. Od lat obserwuje się także zróżnicowanie między miastem a wsią, dotyczące zarówno gęstości sieci instytucji kultury, jak też uczestnictwa ludności w kulturze. Zdecydowana większość instytucji scenicznych, podobnie jak kina i galerie, zlokalizowana jest w dużych miastach.

Pomimo dalszego rozwoju w roku 2010 instytucji kultury sektora prywatnego, większość z nich stanowiły nadal instytucje publiczne. Dotyczy to przede wszystkim bibliotek publicznych i ich filii, należących wyłącznie do sektora publicznego. Ponadto, w 2010 r. 85,0% muzeów i oddziałów muzealnych, 67,9% kin oraz 55,1% galerii i salonów sztuki prowadzonych było przez jednostki sektora publicznego.

Muzea

Muzea dają wyobrażenie o bogactwie i różnorodności polskiej kultury narodowej. W ostatnich latach dostrzegalny jest rozwój sieci placówek muzealnych w Polsce. Według stanu na koniec 2010 r. w Polsce działały 782 muzea (łącznie z oddziałami), które odwiedziło 22,2 mln zwiedzających, co stanowi wzrost o 7,6 % w porównaniu z 2009 r. (20,7 mln zwiedzających). Przeciętna liczba zwiedzających na jedno muzeum wyniosła w 2010 r. 28,4 tys. osób. Liczba ta z roku na rok wzrasta - w 2009 r. odnotowano 26,7 tys. zwiedzających na jedno muzeum.

Najwięcej jest muzeów historycznych (149 czyli 19,1%), interdyscyplinarnych (102 czyli 13,0%) oraz artystycznych (81 czyli 10,4%).

fot. mat. prasowe

Wybrane wskaźniki dla instytucji kultury według województw w 2010 r.

Wybrane wskaźniki dla instytucji kultury według województw w 2010 r.

Najczęściej odwiedzanymi w 2010 r. polskimi muzeami były muzea artystyczne, które odwiedziło 5,7 mln osób (25,7% wszystkich zwiedzających). Muzea historyczne, gromadzące zbiory dotyczące dziejów kraju, chociaż najliczniejsze, odnotowały 4,4 mln (19,8% ogółu) zwiedzających. Na trzecim miejscu pod względem liczby zwiedzających znalazły się muzea martyrologiczne, zajmujące się ochroną obiektów i urządzeń byłych obozów koncentracyjnych, obozów pracy przymusowej, więzień i miejsc straceń oraz przedmiotów związanych z tymi obiektami i urządzeniami – odwiedziło je 1,9 mln osób, co stanowiło 8,6% ogółu zwiedzających.
Przeczytaj także: Kultura w Polsce w 2018 r. Kultura w Polsce w 2018 r.

 

1 2 ... 7

następna

Przeczytaj także

Ubóstwo w Polsce 2010

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: