eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wydatki na kulturę
 • Ulga sponsoringowa - jakie korzyści podatkowe?

  Ulga sponsoringowa - jakie korzyści podatkowe?

  00:03 30.09.2022

  ... na wsparcie kultury ma bardzo szerokie zastosowanie. Koszty poniesione na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe W tym przypadku podatnicy mają różne drogi na skorzystanie z preferencji. W celu skorzystania z ulgi konieczne jest zawarcie umowy z uczelnią. W ramach pierwszej drogi, uldze podlegają wydatki na ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga sponsoringowa, ulga na CSR, społeczna odpowiedzialność biznesu, sponsoring
 • Ulga na wsparcie kultury. Kto i kiedy może skorzystać z ulgi na sponsoring?

  Ulga na wsparcie kultury. Kto i kiedy może skorzystać z ulgi na sponsoring?

  00:01 21.07.2022

  ... widnieje w stosownym rejestrze lub jest uczelnią/publiczną szkołą artystyczną. Celem kompleksowej analizy ustawowych warunków dla skorzystania z ulgi dla wspierających kulturę należy zwrócić uwagę, również na dodatkowe ograniczenia jakie ustawodawca przewidział dla podatników (art. 18ee ust. 8 – 11 ustawy PDOP). Podstawowo, koszt sponsoringu nie ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga sponsoringowa, ulga na CSR, społeczna odpowiedzialność biznesu, sponsoring
 • Kultura w Polsce w 2018 r.

  Kultura w Polsce w 2018 r.

  12:25 14.06.2019

  ... (o 1,8% więcej w porównaniu z 2017 r.). Status absolwenta kursu uzyskało 100,7 tys. osób. Najwięcej prowadzonych było kursów języków obcych (22,9%) oraz nauki gry na instrumentach (20,1%). W centrach kultury, domach i ośrodkach kultury, klubach i świetlicach działało 17,1 tys. grup artystycznych skupiających 291,2 tys. członków. Największą liczbę ... WIĘCEJ

  Tematy: kultura w Polsce, wydatki na kulturę, wydawnictwa, biblioteki
 • Kultura w Polsce w 2013 r.

  Kultura w Polsce w 2013 r.

  12:36 28.07.2014

  ... w 2012 r. odpowiednio o 1,1 i 17,0 p. proc. W 2013 r. 36,2% kin stałych posiadało zarówno analogową, jak i cyfrową aparaturę projekcyjną (o 3,3 p. proc. więcej niż w 2012 r.). Z roku na rok wzrasta liczba kin umożliwiających internetową rezerwację biletów. W 2013 r. 44,3% kin stałych oferowało taką możliwość, podczas gdy w 2012 r. – 37,1%. Ponadto ... WIĘCEJ

  Tematy: kultura w Polsce, wydatki na kulturę, wydawnictwa, biblioteki
 • Kultura w Polsce w 2012 r.

  Kultura w Polsce w 2012 r.

  08:22 29.07.2013

  ... świetlic, tj. o 4,4% więcej niż przed rokiem. Dominującym rodzajem jednostki były ośrodki kultury i świetlice, które łącznie stanowiły prawie 3/4 wszystkich placówek. Na wsi funkcjonowało 61,5% wszystkich instytucji, przy czym najbardziej charakterystycznymi dla obszarów wiejskich były świetlice (91,7% ogółu tego rodzaju instytucji zlokalizowanych ... WIĘCEJ

  Tematy: kultura w Polsce, wydatki na kulturę, wydawnictwa, biblioteki
 • Program Kultura - dotacje unijne do wzięcia

  Program Kultura - dotacje unijne do wzięcia

  00:10 06.12.2012

  ... w 10% osoba specjalnie zatrudniona do tego celu. Analizując te dane nasuwa się wniosek, że brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry może wpływać na małą skuteczność otrzymywania dotacji. Dlatego należy zachęcić organizacje i instytucje kultury do inwestowania w kadry i aktywnego udziału w szkoleniach, seminariach i konferencjach, które są ... WIĘCEJ

  Tematy: kultura w Polsce, wydatki na kulturę, Program Kultura, europejska współpraca kulturalna
 • Kultura w Polsce w 2011 r.

  Kultura w Polsce w 2011 r.

  12:22 27.07.2012

  ... (53) oraz koła turystyczne i sportowo- -rekreacyjne (24). Dzieci i młodzież w wieku poniżej 15 lat najchętniej uczestniczyły w zajęciach kół tanecznych (16 osób na 1 koło), ceramicznych (14) i plastycznych (13). Oferta domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic obejmowała również organizację różnego rodzaju kursów. W 2011 r. wszystkie instytucje ... WIĘCEJ

  Tematy: kultura w Polsce, wydatki na kulturę, wydawnictwa, biblioteki
 • Polacy a dziedzictwo kulturowe

  Polacy a dziedzictwo kulturowe

  11:30 27.07.2012

  ... miejscu nowoczesnej architektury. Przeciętnie 77% ankietowanych odpowiedziało, że jest to zjawisko złe. Kwestię burzenia zabytków negatywnie oceniają respondenci bez względu na wykształcenie: podstawowe – 74%, zawodowe – 77%, średnie – 78%, oraz wyższe – 83%. Bardzo ważnym aspektem badań była znajomość uregulowań prawnych oraz kwestii ... WIĘCEJ

  Tematy: dziedzictwo kulturowe, ochrona dziedzictwa kulturowego, kultura w Polsce, kino
 • Czy Internet zabija świat kultury?

  Czy Internet zabija świat kultury?

  00:20 30.01.2012

  ... seansów kinowych. Publikowany raport podważa powtarzaną często tezę, że Internet zabija kulturę. To nie jest raport o piractwie “Nasze badanie nie jest badaniem ... treści kulturowych. Ich główną formą aktywności kulturowej jest zapewne oglądanie telewizji, którą na potrzeby tego badania wyłączyliśmy z kategorii formalnego obiegu treści. Natomiast jedna ... WIĘCEJ

  Tematy: Internet, ściąganie plików, kultura, kultura w Polsce
 • Wydatki na kulturę w Polsce w 2010 r.

  Wydatki na kulturę w Polsce w 2010 r.

  12:38 04.10.2011

  ... natomiast, o 1,8%, wydatki na kulturę na 1 osobę rocznie w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek. Przeciętne roczne wydatki na kulturę na 1 osobę w gospodarstwach domowych pracowników wyniosły: 414,96 zł (251,64 zł w gospodarstwach pracowników na stanowiskach robotniczych, 626,16 zł w gospodarstwach osób pracujących na stanowiskach ... WIĘCEJ

  Tematy: kultura w Polsce, kino, biblioteki, muzea i galerie

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: