eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Kultura w Polsce w 2011 r.

Kultura w Polsce w 2011 r.

2012-07-27 12:22

Kultura w Polsce w 2011 r.

Muzea i zwiedzający w 2011 r. © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (9)

W 2011 r. w Polsce zmniejszyła się - w porównaniu z rokiem poprzednim - liczba prawie wszystkich instytucji kultury: muzeów i oddziałów muzealnych, instytucji paramuzealnych, galerii, salonów sztuki, teatrów, domów, ośrodków kultury, klubów i świetlic, bibliotek publicznych. Po raz pierwszy od kilku lat nieznacznie wzrosła liczba kin. Zwiększyła się liczba zwiedzających w muzeach, galeriach i salonach sztuki, instytucjach paramuzealnych oraz widzów w kinach - podał Główny Urząd Statystyczny.

Przeczytaj także: Kultura w Polsce w 2010 r.

Według stanu w dniu 31 XII 2011 r. działalność prowadziło 777 muzeów i oddziałów muzealnych, 173 teatry i instytucje muzyczne, 3708 domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic, 352 galerie i salony sztuki, 448 kin stałych oraz 8290 bibliotek publicznych (łącznie z filiami) i 1962 placówki informacyjno-biblioteczne (biblioteki naukowe, fachowe, pedagogiczne, fachowo- -beletrystyczne, ośrodki informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej oraz towarzystw naukowych).

Tak jak w poprzednich latach, w poszczególnych województwach Polski obserwuje się różnice zarówno w dostępie do instytucji kultury, jak i w stopniu korzystania z nich. Lepsza dostępność do instytucji kultury jest związana z rozwojem gospodarczym województwa i stopniem urbanizacji. Największa różnorodność instytucji kultury i bogactwo oferty artystycznej jest w dużych miastach. W małych miejscowościach i na terenach wiejskich podstawowe znaczenie dla możliwości korzystania z publicznej oferty kulturalnej mają domy i ośrodki kultury, kluby, świetlice i biblioteki. Placówki te, niejednokrotnie pełniąc funkcję centrów kultury, organizują różnorodne formy spędzania wolnego czasu poprzez urozmaiconą ofertę kulturalną dla odbiorców w różnym wieku.

Instytucje kultury systematycznie przystosowują swoje obiekty dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Coraz więcej placówek usuwa bariery architektoniczne poprzez modernizację wejść do budynków. W muzeach, galeriach i salonach sztuki, bibliotekach i kinach, dzięki wdrażaniu techniki audiodeskrypcji możliwy jest odbiór treści wizualnych przez osoby niewidzące i słabowidzące. Spośród wszystkich instytucji kultury, najwięcej obiektów przystosowanych dla potrzeb osób poruszających się na wózkach posiadają kina (81,5% kin dysponuje przystosowanym wejściem do budynku, 62,9% - udogodnieniami wewnątrz budynku), teatry i instytucje muzyczne (odpowiednio: 77,5% i 67,6%) oraz galerie i salony sztuki (47,7% i 43,2%).

Instytucje kultury poprzez Internet dają swoim widzom i zwiedzającym możliwość prześledzenia oferty, zaplanowania wizyty, zarezerwowania biletu wstępu (33,9% kin stałych oraz 19,0% muzeów).

W obszarze kultury w Polsce dominują podmioty publiczne - biblioteki, teatry i instytucje muzyczne, muzea, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice. Instytucje kultury organizowane przez podmioty prywatne to najczęściej galerie i salony sztuki oraz kina. W związku z tym rozwój instytucji kultury jest uzależniony w dużej mierze od wydatków budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

fot. mat. prasowe

Wybrane instytucje kultury według województw w 2011 r.

Tak jak w poprzednich latach, w poszczególnych województwach Polski obserwuje się różnice zarówno w dostępie do instytucji kultury, jak i w stopniu korzystania z nich


Muzea

Muzeum jako instytucja powołana do gromadzenia, badania i sprawowania opieki nad obiektami posiadającymi wartość artystyczną lub historyczną pełni funkcje ochronne, edukacyjne i estetyczne.

Według stanu w dniu 31 XII 2011 r. w Polsce prowadziło działalność 777 muzeów (łącznie z oddziałami), z których 87,8% należało do sektora publicznego. Organizatorem zdecydowanej większości instytucji były jednostki samorządu terytorialnego (71,8%). W ramach sektora prywatnego organizatorami muzeów były najczęściej organizacje społeczne, polityczne i związki zawodowe (co trzecie prywatne muzeum) oraz Kościoły i związki wyznaniowe (co czwarte).

Najwięcej muzeów funkcjonowało w województwie mazowieckim (116), małopolskim (112) oraz wielkopolskim (86). Pod względem liczby zwiedzających, tak jak w poprzednich latach, największą popularnością wyróżniały się muzea w województwie małopolskim, których wystawy zgromadziły 1/3 ogółu zwiedzających. W porównaniu z poprzednim rokiem, liczba wszystkich zwiedzających wzrosła o 12,2% i wyniosła 24,9 mln osób. Przeciętnie jedno muzeum zwiedziło 32,1 tys. osób, tj. o 3,9 tys. więcej niż rok wcześniej.

fot. mat. prasowe

Muzea i zwiedzający w 2011 r.

Najwięcej muzeów funkcjonowało w województwie mazowieckim (116), małopolskim (112) oraz wielkopolskim (86)


Przeczytaj także: Kultura w Polsce w 2018 r. Kultura w Polsce w 2018 r.

 

1 2 ... 8

następna

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: