eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Kultura w Polsce w 2008 r.

Kultura w Polsce w 2008 r.

2009-09-01 07:10

Kultura w Polsce w 2008 r.

Wydatki gospodarstw domowych na kulturę przeciętnie na 1 osobę w gospodarstwie © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (7)

Wydatki na kulturę w 2008 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły zarówno nominalnie, jak też wzrósł ich udział w strukturze wydatków samorządów terytorialnych i budżetu państwa - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Przeczytaj także: Kultura w Polsce w 2007 r.

WYDATKI NA KULTURĘ

Wydatki publiczne, tj. wydatki budżetu państwa i samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2008 r. wyniosły 6798,1 mln zł (nominalnie o 14,7% więcej niż w 2007 r.), co w odniesieniu do PKB stanowiło 0,58% (w roku poprzednim – 5928,4 mln zł, tj. 0,51%). Udział wydatków z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tych wydatkach wyniósł 78,8% (w 2007 r. – 79,0%).

Wydatki z budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 38,98 zł, a ich udział w ogólnych wydatkach budżetu państwa – 0,53% (w 2007 r. – 0,52%). Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w budżetach samorządów terytorialnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 141,90 zł, a ich udział w ogólnych wydatkach z budżetów samorządowych – 3,73% (w 2007 r. – 3,66%). Wydatki bieżące z budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego stanowiły 79,8% wydatków ogółem z budżetu państwa w tym zakresie, a z budżetów samorządów terytorialnych stanowiły – 77,0%.

W strukturze wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, najważniejsze miejsce zajmowało funkcjonowanie muzeów (23,7%), działalność centrów kultury i sztuki (10,4%), teatrów dramatycznych i muzycznych (9,8%) oraz funkcjonowanie bibliotek (9,1%) i archiwów (7,9%).

W ramach wydatków samorządów terytorialnych w zakresie kultury najwięcej wydano na działalność domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów – 26,6% i bibliotek – 19,2%, a także na funkcjonowanie teatrów – 13,5% i na działalność muzeów – 12,1%.

fot. mat. prasowe

Wydatki gospodarstw domowych na kulturę przeciętnie na 1 osobę w gospodarstwie

Wydatki gospodarstw domowych na kulturę przeciętnie na 1 osobę w gospodarstwie

W 2008 r. udział wydatków na kulturę w łącznych wydatkach gospodarstw domowych wyniósł 3,5% (w roku poprzednim – 3,6%) i wahał się od 2,2% do 3,6% w poszczególnych grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych. Przeciętne roczne wydatki na zakup artykułów i usług kulturalnych osiągnęły 381,47 zł na 1 osobę. Najwyższe koszty związane były z korzystaniem z mediów elektronicznych. Średnie wydatki za abonament radiowy i telewizyjny wyniosły 40,68 zł, a za telewizję kablową – 93,00 zł i stanowiły odpowiednio: 10,7% i 24,4% wydatków gospodarstw domowych na kulturę. Na zakup odbiorników telewizyjnych wydano 50,64 zł (13,3% wydatków na kulturę).

Na gazety i czasopisma przeciętne gospodarstwo domowe wydało 41,88 zł (11,0% wydatków na kulturę). Na książki natomiast wydano 17,76 zł, ale wraz z podręcznikami do nauki kwota ta wyniosła 57,00 zł.

Na bilety wstępu do teatrów, instytucji muzycznych i kina wydano przeciętnie 14,04 zł (3,7% wydatków gospodarstw domowych na kulturę).

Najbardziej powszechnym wśród tzw. artykułów użytku kulturalnego jest odbiornik telewizyjny, który posiadało 98,5% gospodarstw domowych, a ponad połowa gospodarstw (55,9) dysponowała urządzeniem do odbioru telewizji satelitarnej lub korzystała z usług operatora sieci telewizji kablowej. W magnetowid lub odtwarzacz kaset wideo było wyposażonych 34,5% gospodarstw. Rozwój nowych technologii sprawia jednak, że odsetek ten stale zmniejsza się w ostatnich latach, podczas gdy wzrasta odsetek gospodarstw wyposażonych w odtwarzacz płyt DVD (47,7%) czy odtwarzacz MP3 lub MP4 (27,5%).
Przeczytaj także: Kultura w Polsce w 2018 r. Kultura w Polsce w 2018 r.

 

1 2 ... 4

następna

oprac. : Regina Anam / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: