eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Wydatki na kulturę w Polsce w 2010 r.

Wydatki na kulturę w Polsce w 2010 r.

2011-10-04 12:38

Wydatki na kulturę w Polsce w 2010 r.

Wydatki publiczne na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego według źródła finansowania w 2010 r. © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

W 2010 r. budżet państwa, z ogółu swoich wydatków, przeznaczył mniejszą kwotę na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w stosunku do roku poprzedniego o 9,1%. Jednostki samorządów terytorialnych zwiększyły wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o 10,3% w porównaniu z rokiem 2009 - podaje Główny Urząd Statystyczny.

Przeczytaj także: Kultura w Polsce w 2010 r.

Wśród gospodarstw domowych w 2010 r. udział wydatków na 1 osobę, przeznaczonych corocznie na kulturę, pozostał na tym samym poziomie, jak rok wcześniej i wyniósł 3,4% ogółu wszystkich wydatków gospodarstw domowych. Zwiększyły się natomiast przeciętne wydatki na kulturę na 1 osobę rocznie o 4,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki publiczne, tj. wydatki budżetu państwa i jednostek samorządów terytorialnych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2010 r. wyniosły 8292,9 mln zł (o 6,3% więcej niż w 2009 r.),w tym wydatki budżetów samorządów terytorialnych stanowiły 83,4% wydatków ogółem (80,5% przed rokiem).

fot. mat. prasowe

Wydatki publiczne na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego według źródła finansowania w 2010 r.

Wydatki publiczne na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego według źródła finansowania w 2010 r.


Tak jak i w roku poprzednim, największą część w strukturze wydatków budżetów samorządów terytorialnych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowiły wydatki z budżetów gmin, których udział wzrósł z 38,2% w 2009 r. do 44,6% w 2010 r.

Udział wydatków miast na prawach powiatu w ogólnych wydatkach budżetów samorządów terytorialnych kształtował się na tym samym poziomie, co rok wcześniej (35,2% w 2010 r., 35,8% w 2009 r.), natomiast udział wydatków województw nieco się obniżył -, z 24,8% w 2009 r. do 18,5% w roku 2010. Udział wydatków powiatów ukształtował się na podobnym poziomie, co rok wcześniej, tj. 1,7% w 2010 r. (1,3% w 2009 r.).

Wydatki budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (łącznie z transferami do jednostek samorządu terytorialnego) w 2010 r. zrealizowane zostały w wysokości 1448,1 mln zł i były niższe o 9,1% w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki te stanowiły, tak jak rok wcześniej, 0,5% ogółu wydatków budżetu państwa. Z ogółu wydatków budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, na dotacje i subwencje wydano 966,3 mln zł, a na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej - 117,3 mln zł. Wydatki budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w przeliczeniu na 1 mieszkańca obniżyły się i wyniosły 37,91 zł (41,73 zł przed rokiem). Na wydatki bieżące budżet państwa wydał 1222,2 mln zł (1203,3 mln zł przed rokiem).

W 2010 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu efektywnych zmian w funkcjonowaniu kultury prowadziło programy operacyjne.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które obowiązywały w 2010 r. to:
  • Wydarzenia artystyczne, celem priorytetów (muzyka, teatr i taniec, sztuki wizualne, literatura, czasopisma, film) jest promocja, wspieranie i prezentacja cennych zjawisk w polskich wydarzeniach artystycznych, jak również popularyzacja wartościowych zjawisk z obszaru współczesnych sztuk wizualnych,
  • Edukacja kulturalna, celem programu jest m.in. aktywizacja zachowań twórczych, a także rozwijanie ekspresji twórczej,
  • Zasoby cyfrowe, program ma na celu digitalizację zbiorów: bibliotek, muzeów, archiwów i materiałów audiowizualnych oraz promocję zasobów cyfrowych, co umożliwi łatwiejszy dostęp do zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego wszystkim odbiorcom kultury polskiej,
  • Dziedzictwo kulturowe, celem priorytetu jest m.in. zachowanie, dokumentowanie, a także popularyzacja kultury ludowej,
  • Infrastruktura kultury, program ma na celu podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez stworzenie właściwej infrastruktury zapewniającej odpowiednie warunki korzystania z bibliotek,
  • Kultura polska za granicą, celem priorytetu jest m.in. ochrona dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju,
  • Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program ma na celu zwiększenie efektywności wykorzystania środków europejskich w realizacji projektów kulturalnych.

Przeczytaj także: Kultura w Polsce w 2018 r. Kultura w Polsce w 2018 r.

 

1 2 ... 4

następna

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: