eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Ceny dostępu do Internetu: Polska a UE

Ceny dostępu do Internetu: Polska a UE

2010-06-07 12:03

Ceny dostępu do Internetu: Polska a UE

Porównanie ceny detalicznej oferowanej przez polskiego operatora alternatywnego względem oferty oper © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował analizę cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Celem podanej analizy jest porównanie cen detalicznych za dostęp do Internetu w krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Została także określona pozycja Polski oraz proponowane kroki regulacyjne w tym zakresie.

Przeczytaj także: UKE: ceny dostępu do Internetu 2008

W wyniku przeprowadzonych porównań UKE może stwierdzić, iż Polska należy do grupy państw o stosunkowo niedrogim dostępie do Internetu.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w każdym z przedziałów przepływności, w których swoje usługi szerokopasmowe oferują polscy operatorzy telekomunikacyjni oraz operatorzy telekomunikacyjni rynków europejskich i rynku USA, ceny detaliczne zaproponowane konsumentom przez polskich operatorów telekomunikacyjnych są niższe od średnich europejskich cen detalicznych w rozbiciu na poszczególne przedziały przepływności nawet o około 54%.

Porównując oferty detaliczne operatorów zasiedziałych należy stwierdzić, że ceny detaliczne oferowane przez TP S.A. w przeważającej ilości przypadków są atrakcyjniejsze dla polskich konsumentów niż podobne oferty o takich samych cechach skierowane do konsumentów w innych krajach europejskich oraz w USA. W żadnym natomiast przypadku nie zaistniała sytuacja, w której oferta detaliczna TP S.A. byłaby droższa od cen usług zaproponowanych przez innych badanych operatorów. Tylko w trzech przypadkach zdecydowanie bardziej atrakcyjne oferty zaproponowali swoim konsumentom operatorzy zasiedziali ze Słowacji, Rumunii i Bułgarii.

Podobnie korzystna dla Polski sytuacja przedstawia się w przypadku największego operatora alternatywnego w Polsce świadczącego swoje usługi detaliczne w oparciu o sieć własną PSTN lub sieć PSTN operatora zasiedziałego. Porównując ceny detaliczne zaproponowane przez polskiego operatora z cenami detalicznymi za usługi operatorów alternatywnych krajów Unii Europejskiej lub USA, różnice te były jeszcze bardziej znaczące na korzyść polskiego operatora. W przypadku najniższego progu przepływności oferowanego przez operatora alternatywnego wynoszącego 1 Mbit/s cena była niższa o około 54% od najwyższej ceny zaproponowanej za usługę przez jednego z operatorów alternatywnych działającego na terenie Finlandii. W przypadku najpopularniejszej oferowanej przez operatorów usługi o przepływności 20 Mbit/s, różnica była jeszcze bardzie znacząca i sięgała około 74% na korzyść operatora polskiego.

fot. mat. prasowe

Porównanie ceny detalicznej oferowanej przez polskiego operatora zasiedziałego względem oferty opera

Porównanie ceny detalicznej oferowanej przez polskiego operatora zasiedziałego względem oferty operatorów w UE

UKE podaje, iż we wszystkich przypadkach oferta cenowa TP S.A. i oferta cenowa operatora alternatywnego plasują się na poziomie poniżej średniej europejskiej dla poszczególnych przepływność oraz na poziomie niższym względem poszczególnych ofert operatorów działających na terenie Unii Europejskiej.

W dwóch przypadkach tj. dla przepływności 512 kbit/s i 1 Mbit/s oferta TP S.A. jest najtańsza spośród porównywanych, ale warto przy tym podkreślić, że ok. 80% operatorów telekomunikacyjnych krajów unijnych wziętych pod uwagę w zestawieniach zrezygnowało już ze świadczenia usług dostępu do Internetu na poziomie wolniejszym niż 2 Mbit/s. W przypadku przepływności 1 Mbit/s tylko cztery kraje (łącznie z Polską) oferują jeszcze usługi o tak niskim transferze bitowym. W przypadku przepływności 512 kbit/s są to zaledwie dwa kraje, w tym Polska. Niemniej jednak UKE przypomina, że właśnie przepływności poniżej 2 Mbit/s są w Polsce nadal najpopularniejsze wśród klientów (wymusza to m.in. jakość sieci dostępowej) i że korzysta z nich ponad 60% internautów.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: