eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Jakie działania ekologiczne podejmujemy we własnych domach?

Jakie działania ekologiczne podejmujemy we własnych domach?

2023-12-05 10:57

Jakie działania ekologiczne podejmujemy we własnych domach?

Najczęściej podejmowanym działaniem jest recykling odpadów © pixabay.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (9)

Grupa Europ Assistance przedstawiła wyniki pierwszej fali przeprowadzonego w sierpniu bieżącego roku badania Sustainable Living at Home. Badanie, które objęło swoim zasięgiem 7 000 osób z 7 krajów Europy (Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Portugalii, Hiszpanii i Austrii), odpowiada na pytania o postawy oraz działania ekologiczne podejmowane przez Europejczyków. Oto, do jakich wniosków prowadzi.

Przeczytaj także: Oszczędzanie przez działania proekologiczne: sposoby Polaków

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Czy przy wyborze ubezpieczenia domu znaczenie ma ochrona przed ryzykiem klimatycznym?
  • Jakie powody motywują do podjęcia działań ekologicznych?
  • W jaki sposób Europejczycy troszczą się o zmniejszenie śladu ekologicznego?

Europejczycy deklarują wysoką troskę o środowisko


Wraz z kolejnymi informacjami z raportów Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatycznych i doświadczeniami klimatycznymi z ostatnich lat, Europejczycy stali się bardziej świadomi śladu węglowego. Przełożyło się to na wzrost troski o środowisko: ogółem (78%), jak i w domu (76%).
Kwestia ta odgrywa znacznie większą rolę w krajach Europy Południowej, takich jak Włochy (89%), niż w krajach zachodnich, takich jak Niemcy (73%).

fot. mat. prasowe

Poziom troski Europejczyków o zmniejszenie śladu ekologicznego

Europejczycy stali się bardziej świadomi śladu węglowego


Ponadto kraje europejskie w różny sposób postrzegają potrzebę działania: Włosi, Austriacy, Portugalczycy są najbardziej wrażliwi i najczęściej uważają działania ekologiczne w domu za ważne. Należą do nich takie czynności jak:
  • zmniejszenie zużycia energii,
  • zarządzanie odpadami,
  • naprawa wycieków i urządzeń gospodarstwa domowego, gdy tylko jest to możliwe,
  • działania ekologiczne związane z transformacją domu, takie jak remont, izolacja ścian, dachu, instalacja regulatorów przepływu wody itp.

Hiszpanie są bardziej skłonni do wdrażania wielu działań mających na celu zmniejszenie ich śladu ekologicznego w domu, zwłaszcza poprzez instalację odnawialnych źródeł energii (29% w porównaniu do 23% w całej próbie).
Francuzi plasują się w średniej z 78% rozważających ogólne zmniejszenie swojego śladu ekologicznego (w porównaniu do 78% dla całej próby). Jednak bardziej, niż inni obywatele Europy uważają oni renowację domu za ważną: ponad dwie trzecie francuskich respondentów zadeklarowało, że rozpoczęło izolację lub renowację swoich domów.

Co zaskakujące, Niemcy i Belgowie wydają się stosunkowo najmniej zaangażowani w działania ekologiczne mające na celu zmniejszenie wpływu ich domów na środowisko. Tylko 65% ankietowanych Belgów czuje się ogólnie zaniepokojonych swoim śladem węglowym i 72% Niemców (w porównaniu do 78% w całej próbie).

Różne poziomy zaangażowania w zrównoważony rozwój w domu. Europejczycy podzieleni na 5 grup


Postawy Europejczyków możemy podzielić na 5 grup, od najbardziej zaangażowanych do najmniej zaangażowanych:

fot. mat. prasowe

5 grup

Postawy Europejczyków możemy podzielić na 5 grup, od najbardziej zaangażowanych do najmniej zaangażowanych


Green committed (16%) są zdecydowanie najbardziej zaangażowani w sprawę ekologii, zarówno pod względem swoich zachowań, jak i działań, które podjęli lub planują podjąć. Uważają, że wszystkie „zielone” postawy są ważne; w tej walce motywuje ich zarówno aspekt finansowy, jak i chęć ratowania planety. Są świadomi obowiązujących przepisów. Grupa ta reprezentowana jest przez młodych Europejczyków w wieku ok. 40 lat. Wielu z nich ma dzieci i zamieszkują głównie duże miasta.

Green Savers (19%) są szczególnie zainteresowani zmniejszeniem zużycia energii. Motywuje ich aspekt finansowy, ale także świadomość ekologiczna. Są to głównie mężczyźni i kobiety w wieku około 40 lat z dziećmi. Właściciele mieszkań w dużych miastach.

Green Sobers (36%) są bardzo zaniepokojeni swoim śladem ekologicznym: już teraz przyjmują różne zachowania „antyodpadowe” (recykling, zmniejszenie zużycia energii i odpadów, naprawa wycieków i urządzeń itp.) Są jednak dość krytyczni wobec instytucji publicznych i prywatnych, jeśli chodzi o wspieranie ich walki. Chociaż nie mają wątpliwości co do przydatności obowiązkowych norm i przepisów, o których mają niewielką wiedzę, uważają, że podmioty te zapewniają nieznaczne wsparcie, szczególnie w zakresie pomocy finansowej lub praktycznej, takiej jak dostęp do sieci zaufanych rzemieślników. Większość w tej grupie stanowią kobiety w wieku powyżej 50 lat, żyjące w związku, bez dzieci. Mieszkają w domach lub mieszkaniach w małych miastach.

Technos (16%) są raczej oderwani od ekologicznej walki i przyjęli niewiele „zielonych” postaw. Stawiają raczej na nowe technologie, aby zmniejszyć swój ślad ekologiczny: aplikacje oszczędzające energię, punkty ładowania pojazdów elektrycznych, konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego z pomocą asystenta wideo. Chociaż są dość dobrze zaznajomieni zregulacjami wprowadzanymi w Europie, nadal mają wątpliwości co do ich wykonalności. Grupa reprezentowana głównie przez mężczyzn poniżej 40 r.ż. Przeważnie z co najmniej jednym dzieckiem. Najczęściej wynajmują domy w dużych miastach.

Constraints (13%) twierdzą, że nie przejmują się zbytnio swoim śladem ekologicznym i koncentrują się głównie na podstawowych działaniach ekologicznych. Motywowani głównie oszczędnościami finansowymi, przyjmują niewiele „zielonych” postaw. Są zaskoczeni standardami i obowiązkami wprowadzanymi przez instytucje, mimo że są z nimi całkowicie zaznajomieni. Do tej grupy należą mężczyźni i kobiety ok. 50 r.ż., mieszkający samotnie. Wielu z nich wynajmuje mieszkanie w małych miastach.

84% Europejczyków uważa za ważne lub bardzo ważne, aby ich domy były chronione przez ubezpieczenie na wypadek ryzyka klimatycznego (np. grad, powódź, susza)


Zmiany klimatyczne to nie jedyna obawa Europejczyków. Niepokoi ich, jaki ma to wpływ na ich domy: 68% z nich martwi się narażeniem domu, na ryzyko klimatyczne, a 84% uważa, że ochrona przed ryzykiem klimatycznym jest ważnym czynnikiem przy wyborze ubezpieczenia.

fot. mat. prasowe

Znaczenie ochrony przed ryzykiem klimatycznym przy wyborze ubezpieczenia domu

84% badanych uważa, że ochrona przed ryzykiem klimatycznym jest ważnym czynnikiem przy wyborze ubezpieczenia


Liczą na zabezpieczenie finansowe z ubezpieczenia i oczekują niezawodnych usług assistance, w szczególności naprawy szkód w domu, relokacji i eliminacji szkodników, które są trzema najwyżej ocenianymi usługami spośród dziesięciu zaproponowanych w ankiecie.

fot. mat. prasowe

Atrakcyjność usług i ochrony przed ryzykiem

Ubezpieczeni oczekują m.in. niezawodnych usług assistance


Większość Europejczyków preferuje zachowania ekologiczne, które są łatwe do wdrożenia i przynoszą oszczędności finansowe


Europejczycy mają tendencję do skupiania się na tym, co mogą zrobić. „Zielone działania”, które są łatwe do wdrożenia, są wielkim hitem. Wielu deklaruje, że niektóre z nich wcielają już w życie. Jest to głównie: recykling odpadów (88%), zmniejszenie zużycia energii (85%), zmniejszenie ilości odpadów (85%), naprawa urządzeń, gdy jest to możliwe (78%) i naprawa wycieków (72%).

fot. mat. prasowe

Działania, które zostały wdrożone

Najczęściej wdrażane działania to recykling odpadów (88%) czy zmniejszenie zużycia energii (85%)


Europejczycy stawiają na zrównoważony rozwój: 75% respondentów woli naprawić zepsute urządzenie domowe niż kupować nowe. Ich preferowaną usługą, spośród wszystkich wymienionych w badaniu, jest dostęp do „usługi awaryjnej naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, która naprawi wszystkie urządzenia w domu w przypadku awarii i zapewni wykwalifikowanych rzemieślników”.

fot. mat. prasowe

Ważne działania proekologiczne

Ratowanie planety nie jest jedynym motorem zachowań ekologicznych


Ratowanie planety nie jest jedynym motorem zachowań ekologicznych. W rzeczywistości oszczędności finansowe są główną motywacją do działań ekologicznych (57% ankietowanych Europejczyków), wyprzedzając ratowanie planety (46%).

fot. mat. prasowe

Powody motywujące do podjęcia działania.

Do działań proekologicznych popychają również kwestie finansowe


Europ Assistance zachęca do wspólnego zaangażowania się w praktyczne rozwiązania mające na celu zmniejszenie emisji CO2


fot. mat. prasowe

Możliwi dostawcy ochrony przed ryzykiem klimatycznym

Ubezpieczyciele są postrzegani jako pierwszy możliwy dostawca ochrony przed ryzykiem klimatycznym


Badanie pokazuje, że 54% respondentów nie czuje wsparcia ze strony instytucji publicznych, a 61% ze strony ubezpieczycieli w rozwiązywaniu kwestii związanych ze zmianami klimatu.

Takie postrzeganie braku wsparcia może wynikać z faktu, że Europejczycy odczuwają rozdźwięk między potrzebą ograniczenia emisji CO2 (i związanymi z tym regulacjami), a ich możliwościami w tym zakresie.

Jest jednak sposób na to, aby firmy publiczne i prywatne były bardziej obecne w tym procesie. W szczególności ubezpieczyciele, którzy są postrzegani jako pierwszy możliwy dostawca ochrony przed ryzykiem klimatycznym (65%), znacznie powyżej usług państwowych i publicznych (20%). Ubezpieczyciele mogą zaspokoić wysokie zapotrzebowanie Europejczyków na usługi naprawcze, porady dotyczące dotacji lub informacje na temat bardziej zrównoważonego stylu życia.
Ze wszystkich powyższych powodów Europ Assistance chce być partnerem odpowiedzialnych ubezpieczycieli i angażuje się w dialog ze swoimi partnerami na temat zagrożeń klimatycznych.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: