eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › 341 transakcji fuzji i przejęć w Polsce w 2022 roku

341 transakcji fuzji i przejęć w Polsce w 2022 roku

2023-01-11 15:26

341 transakcji fuzji i przejęć w Polsce w 2022 roku

341 transakcji fuzji i przejęć w Polsce w 2022 roku © Gajus - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

W 2022 roku w Polsce przeprowadzono aż 341 transakcji fuzji i przejęć. To rekordowa liczba transakcji, o 4% większa niż w ubiegłym roku i o 48% większa niż w 2020 roku - wynika z raportu M&A Index Poland, przygotowywanego przez Navigator Capital, doradcę transakcyjnego oraz FORDATA, dostawcę usługi Virtual Data Room.

Przeczytaj także: Fuzje i przejęcia w Polsce w 2021 roku

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Ile transakcji fuzji i przejęć przeprowadzono w Polsce w 2022 roku?
  • Jaka była największa transakcja M&A w Polsce?
  • Który sektor cieszył się największą popularnością inwestorów?


Z raportu M&A Index Poland 2022 wynika, że spośród transakcji o ujawnionej wartości, największą kwotę odnotowano przy okazji przejęcia w styczniu Lotos Biopaliwa przez MOL. Akwizycja za sumę zbliżoną do 2,5 mld PLN była częścią procesu dostosowywania struktury Orlenu po fuzji z Lotosem do wymogów Komisji Europejskiej, przeciwdziałającej powstawaniu monopoli. Była to tylko jedna z kilku transakcji dokonanych przez Orlen – spółki wchodzące w skład Grupy Lotos zostały zakupione także przez Saudi Aramco, Rossi Biofuel oraz Unimot, a Orlen dokonał zakupu stacji MOLu na Słowacji i na Węgrzech.

fot. mat. prasowe

M&A Index Poland 2022

Na polskim rynku w 2022 roku przeprowadzono 341 transakcji fuzji i przejęć.


Podobnie jak w poprzednich trzech latach, największą popularnością wśród inwestorów cieszy się sektor IT/Media/Telecom. Największymi transakcjami w tym obszarze były akwizycje Emitela oraz 50% Fiberfit przez inwestorów finansowych. Nie słabło także zainteresowanie spółkami z obszaru biotechnologii i medycyny. W tym segmencie wyróżnia się transakcja sprzedaży Curiosity Diagnostics, która może osiągnąć wartość, po spełnieniu określonych warunków, nawet 840 mln PLN. Zauważyć można także wzrost zainteresowania polskich firm ekspansją zagraniczną. W minionym roku odnotowano 26 transakcji transgranicznych, w przypadku których kupującym był podmiot z Polski. Osiem spośród nich dotyczyło spółek spoza Europy, co pokazuje, iż polskie firmy coraz większą wagę przywiązują do rozwoju zagranicznego i zwiększania rozpoznawalności marki poprzez akwizycje
i włączenie do struktur podmiotów lokalnych, wykorzystując pojawiające się możliwości.

fot. mat. prasowe

Liczba transakcji M&A w Polsce 2016-2022

W 2022 roku przeprowadzono ok. 4% więcej transakcji niż przed rokiem i o ok. 48% więcej niż w 2020 roku (odpowiednio 328 i 229 transakcji).


W minionym roku po raz kolejny byliśmy świadkami rekordowej liczby transakcji na polskim rynku fuzji i przejęć. Okazuje się zatem, że niepewna sytuacja geopolityczna oraz pogarszające się otoczenie makroekonomiczne, wpływające na zwiększenie kosztów finansowania transakcji M&A nie zraziły inwestorów do inwestycji w Polsce. Podkreślić trzeba, iż realizacja procesu akwizycyjnego jest wielomiesięcznym procesem i często ma znaczenie strategiczne, wobec czego inwestorzy nie zniechęcają się na skutek przejściowych zawirowań. Prognoza liczby transakcji w 2023 roku obarczona jest znaczną niepewnością. Obserwowany spadek dynamiki inflacji oraz prognozowane obniżki stóp procentowych na przełomie 2023/2024 roku powinny wspierać inwestorów w realizacji procesów buy-side, jednakże powtórzenie tegorocznego wyniku może być wyzwaniem - komentuje Karol Szykowny, Dyrektor w Navigator Capital Group.

Swoje portfele otworzyły również fundusze PE/VC. Co ciekawsze, ta wysoka aktywność akwizycyjna funduszy nie była podyktowana ruchami pojedynczych podmiotów, a decyzjami zakupowymi wielu z nich. Zanotowaliśmy 13 przejęć. To o 5 więcej niż w roku poprzednim, na czele z przejęciem medycznej spółki Medicalgorithmics przez amerykański fundusz Biofund Capital Management za kwotę 220 milionów złotych (największa ujawniona transakcja).

fot. mat. prasowe

Fuzje i przejęcia w Polsce 2022

Spośród transakcji o ujawnionej wartości, największą kwotę odnotowano przy okazji przejęcia w styczniu Lotos Biopaliwa przez MOL.


Chodź prym w liczbie transakcji wiedzie wspomniana branża TMT, to w wymiarze procentowym większe wzrosty zanotowała branża finansowa, a także przemysł i automotive.

W raporcie M&A Index Poland 2022 przeanalizowano również czego możemy spodziewać się w 2023 roku. Według Marcina Rajewicza, eksperta FORDATA
Rynek fuzji i przejęć w Polsce pozostanie aktywny w 2023 roku, przy czym nacisk położony zostać może na sektory technologii, ochrony zdrowia i konsumencki. Prawdopodobny jest również wzrost aktywności w sektorze energetycznym i infrastrukturalnym, a także usługowym. Nad możliwościami płynącymi od aktywów zagrożonych dominować będzie najprawdopodobniej dalsza aktywność konsolidacyjna rozwijającej się gospodarki. (…) Wyzwania w tym wciąż niestabilnym politycznie i gospodarczo okresie nie powinny ulec znacznemu zróżnicowaniu - inwestorzy nadal będą przyglądać się zmianom w otoczeniu regulacyjnym, stopom procentowym, wpływem globalnych wojen handlowych oraz recesji. Ponadto mogą być zaniepokojeni zdolnością przejmowanych spółek do pomyślnej integracji i możliwościami wystąpienia nieprzewidzianych zobowiązań w dynamicznym otoczeniu gospodarczym. Szybkość prowadzenia postępowań będzie więc nadal bardzo istotnym czynnikiem. Wraz ze wzrostem wolumenu transakcyjnego, rosnąć będzie zapotrzebowanie na usługi takie jak VDR.

Podsumowując, w 2022 r. dokonano najwięcej akwizycji w następujących sektorach: Media/IT/Telecom – 23%, biotechnologia – 12%, przemysł - 9%. Wśród podmiotów kupujących dominowały firmy z branży Media/IT/Telecom – 19%, przedsiębiorstwa z obszaru Biotechnologii oraz Ochrony Zdrowia – 11% oraz fundusze PE/VC - 11%. 67% sprzedających stanowili inwestorzy prywatni, fundusze PE/VC były natomiast sprzedającym w co 10. transakcji.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: