eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zobowiązanie podatkowe
 • Gmina może dłużej dochodzić dodatkowej opłaty za parkowanie

  Gmina może dłużej dochodzić dodatkowej opłaty za parkowanie

  09:52 21.11.2019

  Urzędy skarbowe umarzały postępowania egzekucyjne ws. opłat dodatkowych za brak opłaty za postój w strefach płatnego parkowania po upływie 5-letniego terminu przedawnienia tych roszczeń, wskazanego w ustawie o drogach publicznych. Jedno z takich postanowień o umorzeniu zaskarżył Prezydent m.st. Warszawy, wskazując, że termin przedawnienia nie ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, postępowanie karne, zobowiązanie podatkowe
 • Fiskus nie może bezkarnie podwyższać zabezpieczenia majątkowego

  Fiskus nie może bezkarnie podwyższać zabezpieczenia majątkowego

  12:45 27.09.2019

  Zgodnie z zawartą w art. 234 Ordynacji podatkowej zasadą postępowania podatkowego, rozszerzanie obowiązku, jaki organ nakłada na podatnika możliwe jest tylko, gdy decyzja organu rażąco narusza prawo lub interes publiczny. W wyroku z 25 lipca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w sprawie, w której organy celem ustanowienia zabezpieczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, obowiązki podatnika, zobowiązanie podatkowe, zaległości podatkowe
 • Fiskus wyciąga ręce po podatek nie badając okresu przedawnienia

  Fiskus wyciąga ręce po podatek nie badając okresu przedawnienia

  13:53 09.09.2019

  Organy podatkowe dwóch instancji odmówiły podatniczce wydania zaświadczenia o upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Stwierdziły, że nawet jeśli upływ terminu nastąpił, to nie mają one prawa do merytorycznego rozstrzygania o tym w tego typu postępowaniu. Mogą to zrobić dopiero w postępowaniu ustalającym zobowiązanie podatkowe, ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawa spadkowa, spadek, podatek od spadku, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Zawyżanie kosztów uzyskania przychodu i jego konsekwencje

  Zawyżanie kosztów uzyskania przychodu i jego konsekwencje

  13:57 07.08.2019

  ... decyzję wymiarową w postępowaniu podatkowym, jeżeli owe korekty nie zostaną złożone. Postępowanie podatkowe może doprowadzić do wydania decyzji zabezpieczającej na majątku podatnika, zaś sama decyzja wymiarowa będzie oznaczać nie tylko zobowiązanie do zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami, ale często będzie także stanowić asumpt ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe, zobowiązania podatkowe, kontrola podatkowa
 • Fiskus musi dokonać wszczęcia postępowania skarbowego w terminie

  Fiskus musi dokonać wszczęcia postępowania skarbowego w terminie

  12:53 17.07.2019

  ... paliwowej. Oskarżony był w spółce jedynie prokurentem. Nie pełnił funkcji członka zarządu. Mimo to, organy skarbowe przypisały mu odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki, którą zatwierdziły wyrokami sąd rejonowy i sąd okręgowy w Bydgoszczy. Organy miały 5 lat na dochodzenie ukarania przedsiębiorcy W kwietniu 2018 r., występująca w roli ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, postępowanie karne, zobowiązanie podatkowe
 • Podatek od spadków i darowizn też się przedawnia

  Podatek od spadków i darowizn też się przedawnia

  13:05 26.06.2019

  ... tego zdarzenia. Zobowiązanie podatkowe może jednak powstać również w wyniku działania organów podatkowych: wskutek wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania. W takim przypadku zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego. W myśl art. 21 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawa spadkowa, spadek, podatek od spadku, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Pominięcie pełnomocnika a przedawnienie podatku

  Pominięcie pełnomocnika a przedawnienie podatku

  12:03 21.06.2019

  ... w wyroku z 9 grudnia 2016 r. (sygn. akt I FSK 359/15) uznał, że jeżeli podatnik skutecznie ustanowił pełnomocnika i prawidłowo zawiadomił o tym fakcie organy podatkowe, ewentualne pismo o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia doręcza się pełnomocnikowi. Istnieje nawet trzecia linia, która zakłada bezwzględny obowiązek doręczenia zawiadomienia ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, postępowanie karne, zobowiązanie podatkowe
 • Podatek od darowizny: czysta wartość a polecenie darczyńcy

  Podatek od darowizny: czysta wartość a polecenie darczyńcy

  12:46 29.05.2019

  Gdy obdarowany otrzymaną darowiznę w całości (zgodnie ze wskazaniem darczyńcy) przeznaczy na cel ściśle wskazany w umowie darowizny, nie będzie on zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn z tytułu otrzymanej darowizny – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 27.05.2019 r. nr 0111-KDIB4.4015.48 ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od spadków i darowizn, podatek od darowizny, zeznanie podatkowe, zobowiązanie podatkowe
 • Uchwała NSA: zawieszenie biegu przedawnienia podatku

  Uchwała NSA: zawieszenie biegu przedawnienia podatku

  15:31 12.05.2019

  Każde zobowiązanie podatkowe ulega przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie terminu przedawnienia organ podatkowy nie może dochodzić zapłaty podatku. Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe, zobowiązania podatkowe, przedawnienie zobowiązań
 • Alkohol na spotkaniu biznesowym a koszty uzyskania przychodów

  Alkohol na spotkaniu biznesowym a koszty uzyskania przychodów

  13:26 08.04.2019

  Przysłowiowa lampka wina lub kieliszek innego alkoholu – fakty i mity o możliwości rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów. Sarmacki, staropolski zwyczaj czy reprezentacja? Spotkania o charakterze biznesowym od lat były problemem, z którym fiskus nie potrafił się uporać. Dominowały zatem stanowiska, iż miejsce odbycia konsumpcji (w siedzibie ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, zobowiązanie podatkowe, VAT należny, faktury VAT

 

1 2 ... 10 ... 15

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: