eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › treść świadectwa pracy
 • Pozwy do pracodawcy

  Pozwy do pracodawcy

  06:38 26.03.2020 PORADA

  Witam, czy w jednym pozwie można uwzględnić sprostowanie świadectwa pracy oraz wypłatę ekwiwalentu? Czy muszą to być dwa osobne pozwy? I co w przypadku, kiedy złożę już pozew a dopiero wtedy pracodawca wypłaciłby ekwiwalent oraz wydał sprostowane świadectwo pracy? Czy można ... WIĘCEJ

  Tematy: sprostowanie świadectwa pracy, świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, ekwiwalent za urlop
 • Świadectwo pracy - pracodawca nie chce sprostować

  Świadectwo pracy - pracodawca nie chce sprostować

  05:55 25.03.2020 PORADA

  Dzień dobry, pracodawca nie chce sprostować świadectwa pracy, tłumacząc się, że jest w grupie ryzyka i z nikim się nie będzie spotykać żeby się nie narażać. Czy mam to uznać jako odmowę? Terminy odwołań do sądu nadal obowiązują, więc nie wiem, jak traktować taką ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, sprostowanie świadectwa pracy, odmowa sprostowania
 • Świadectwo pracy - sprostowanie

  Świadectwo pracy - sprostowanie

  07:53 24.03.2020 PORADA

  Witam, dziś mija 7 dzień jak pracodawca nie odpowiada na wniosek o sprostowanie świadectwa pracy. Kiedy powinnam złożyć pozew do sądu aby nie minął termin? WIĘCEJ

  Tematy: sprostowanie świadectwa pracy, świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, pozew do sądu pracy
 • Świadectwo pracy - artykuł 30

  Świadectwo pracy - artykuł 30

  16:00 23.03.2020 PORADA

  Witam, czy świadectwo pracy, w którym napisane jest: wypowiedzenie umowy przez pracodawcę za okresem art., 30 par. 1 pkt 2, jest poprawne? Dodam że wypowiedzenie nastąpiło z powodu likwidacji działalności w czasie trwania L4 z powodu ciąży. Czy pracodawca ma obowiązek dodania w ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, art. 30 kodeksu pracy, likwidacja firmy
 • Czy świadectwo pracy jest poprawne?

  Czy świadectwo pracy jest poprawne?

  09:33 23.03.2020 PORADA

  Dzień dobry, pracodawca w czasie ciąży wręczył mi wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony za okresem wypowiedzenia z powodu likwidacji działalności. W świadectwie pracy natomiast nie ma takiej informacji, że wypowiedzenie dotyczy likwidacji działalności. Czy pracodawca ma ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, ciąża
 • Świadectwo pracy zwolnienie nie z winy pracownika

  Świadectwo pracy zwolnienie nie z winy pracownika

  15:00 09.03.2020 PORADA

  Witam serdecznie, otrzymałam wypowiedzenie umowy na czas określony nie z winy pracownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia wraz z dwiema innymi osobami z uzasadnieniem takiej decyzji kwestiami biznesowymi. Jaki dokładnie zapis powinien widnieć na świadectwie pracy? Koleżanka która miała ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, zwolnienie z pracy, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
 • Jak zredagować świadectwo pracy?

  Jak zredagować świadectwo pracy?

  00:30 16.02.2020

  ... pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia takiego wniosku (§ 5 Rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy). IV. Treść świadectwa pracy Zgodnie z art. 97 § 2 k.p. w świadectwie pracy należy podać wszystkie informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, treść świadectwa pracy, korekta świadectwa pracy
 • Należności pracownicze po likwidacji zakładu pracy

  Należności pracownicze po likwidacji zakładu pracy

  15:45 05.01.2020 PORADA

  Witam, mój zakład pracy ogłosił upadłość w 2018 r. Pracowałam w nim 10 lat na umowę o pracę na czas nieokreślony. Na dzień rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników otrzymałam na konto wpływ dziwnie małej kwoty wynagrodzenia. Wystąpiłam więc o ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość firmy, likwidacja zakładu pracy, umowa na czas nieokreślony, świadectwo pracy
 • Wypowiedzenie na urlopie wychowawczym

  Wypowiedzenie na urlopie wychowawczym

  23:53 05.11.2019 PORADA

  Witam, czy będąc na wypowiedzeniu o pracę (3-miesięczny okres wypowiedzenia) mogę być na urlopie wychowawczym, złożyć podanie i czy za te 3 miesiące wypowiedzenia dostanę wynagrodzenie? Czy na świadectwie pracy znajduję się informacja o tym, że ktoś przebywał na zwolnieniu ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, okres wypowiedzenia, urlop wychowawczy, świadectwo pracy
 • Prawidłowa data na świadectwie pracy

  Prawidłowa data na świadectwie pracy

  16:16 25.03.2019 PORADA

  Jaka powinna być prawidłowa data na świadectwie pracy w przypadku gdy umowa o pracę została zawarta w dniu 2 maja 2017, a termin rozpoczęcia pracy 8 maj 2017? WIĘCEJ

  Tematy: data na świadectwie pracy, świadectwo pracy, treść świadectwa pracy
 • Rozwiązanie umowy z wypowiedzeniem

  Rozwiązanie umowy z wypowiedzeniem

  19:15 19.03.2019 PORADA

  Niestety znalazłam się w niezręcznej sytucji. Zostałam oskarżona o kradzież mienia znajomej z pracy w godzinach poza pracą. Dostałam wypowiedzenie przez pracodawcę z uzasadniem utraty zaufania w związku z kradzieżą mienią. Sprawa nie jest jeszcze rozwiązana, moje mieszkanie zostało ... WIĘCEJ

  Tematy: kradzież w pracy, posądzenie o kradzież, rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
 • Świadectwo pracy bez informacji o zwolnieniu dyscyplinarnym?

  Świadectwo pracy bez informacji o zwolnieniu dyscyplinarnym?

  14:11 15.02.2017

  ... pracy Pracownik ma jednocześnie prawo zawsze zakwestionować przed sądem rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym, obecnie ma na to 21 dni, a wygrana będzie się wiązała ze zmianą świadectwa pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, zwolnienie dyscyplinarne, dyscyplinarka
 • Świadectwo pracy

  Świadectwo pracy

  15:13 02.12.2014

  ... stosunku pracy. Świadectwo pracy zawiera informacje odnośnie: okresu wykonywanej pracy, rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania umowy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Szczegółowe zasady dotyczące wystawiania świadectwa pracy i jego ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, stosunek pracy, kodeks pracy, wydanie świadectwa pracy
 • Rozwiązywanie stosunku pracy: zapis w świadectwie

  Rozwiązywanie stosunku pracy: zapis w świadectwie

  12:07 15.10.2012

  ... razie prawomocnego orzeczenia sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepisami prawa wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia, pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany uzupełnić treść wydanego mu uprzednio świadectwa pracy o dodatkową informację o tym ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, treść świadectwa pracy, korekta świadectwa pracy
 • Świadectwo pracy: informacja o urlopie ojcowskim

  Świadectwo pracy: informacja o urlopie ojcowskim

  00:20 08.10.2012

  ... świadectwa pracy reguluje art. 97 K.p. oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. nr 60, poz. 282 z późn. zm.), dalej rozporządzenie. Jak wynika z regulacji powołanego aktu wykonawczego w świadectwie pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop ojcowski, prawo do urlopu ojcowskiego, wymiar urlopu ojcowskiego, opieka nad dzieckiem
 • Świadectwo pracy - co powinno zawierać?

  Świadectwo pracy - co powinno zawierać?

  10:25 13.09.2012

  ... świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem poczty, albo doręcza je w inny sposób. Treść świadectwa W treści świadectwa pracy występują informacje obligatoryjne i fakultatywne. Te ostatnie podawane są wyłącznie na żądanie pracownika. Znajdują się tam między innymi informacje o posiadanym stażu pracy, rodzaju wykonywanej pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, treść świadectwa pracy, korekta świadectwa pracy
 • Następca prawny firmy wystawi świadectwo pracy?

  Następca prawny firmy wystawi świadectwo pracy?

  13:01 25.04.2012

  ... o okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Pytanie: Nasza firma od 1994 r. jest następcą prawnym firmy budowlanej. Zgłosił się do mnie były pracownik z prośbą o ponowne, prawidłowe wystawienie świadectwa pracy, bowiem to, które otrzymał po zakończeniu stosunku pracy, nie potwierdza wykonywania przez niego pracy w szczególnych warunkach ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, treść świadectwa pracy, obowiązki pracodawcy
 • Wydawanie świadectw pracy - zmiany do rozporządzenia

  Wydawanie świadectw pracy - zmiany do rozporządzenia

  13:53 25.01.2012

  ... świadectwa pracy wpisze wszystkie okresy zatrudnienia na podstawie ww. umów. Gdyby pracownik po każdym z zakończonych stosunków pracy żądał wydania świadectwa pracy, to pracodawca obowiązany byłby je wydać w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku. W ust. 1 druku świadectwa pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, treść świadectwa pracy, obowiązki pracodawcy
 • Umowy na zastępstwo a świadectwo pracy

  Umowy na zastępstwo a świadectwo pracy

  11:05 27.12.2011

  ... czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej z umów terminowych lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy. W takim przypadku pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od ... WIĘCEJ

  Tematy: umowy na zastępstwo, umowy terminowe, świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy
 • Przedsiębiorcy krytykują świadectwa pracy

  Przedsiębiorcy krytykują świadectwa pracy

  09:46 14.10.2011

  ... Pracy PKPP Lewiatan. A zatem pomimo wystawienia świadectwa pracy, na żądanie pracownika, obejmującego pewien okres, w kolejnym świadectwie pracodawca ponownie będzie musiał wskazać ten sam okres pracy (z informacją, że za ten okres wydał już wcześniej świadectwo pracy i jaka była podstawa prawna wydania poprzedniego świadectwa pracy). Tymczasem ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, wydanie świadectwa pracy, zasady wydawania świadectwa pracy

 

1 2 ... 10 ... 14

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: