eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › świadectwo pracy
 • Akta osobowe sprzed lat. Gdzie ich szukać?

  Akta osobowe sprzed lat. Gdzie ich szukać?

  00:32 16.11.2019

  ... świadczenia emerytalnego dla ZUS znaczenie mają przede wszystkim pisemne zaświadczenia pracodawcy, świadectwa pracy i legitymacje ubezpieczeniowe z wpisami o dacie rozpoczęcia i zakończenia pracy, rodzaju i wymiarze czasu pracy oraz orzeczenia sądu. Staż pracy i wysokość wynagrodzenia mogą również poświadczać pośrednie dowody, jak np. umowy o pracę ... WIĘCEJ

  Tematy: dokumentacja pracownicza, akta osobowe pracownika, świadectwo pracy, staż pracy
 • Wypowiedzenie na urlopie wychowawczym

  Wypowiedzenie na urlopie wychowawczym

  23:53 05.11.2019 PORADA

  Witam, czy będąc na wypowiedzeniu o pracę (3-miesięczny okres wypowiedzenia) mogę być na urlopie wychowawczym, złożyć podanie i czy za te 3 miesiące wypowiedzenia dostanę wynagrodzenie? Czy na świadectwie pracy znajduję się informacja o tym, że ktoś przebywał na zwolnieniu ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, okres wypowiedzenia, urlop wychowawczy, świadectwo pracy
 • Świadectwo pracy, zasiłek chorobowy

  Świadectwo pracy, zasiłek chorobowy

  17:09 28.10.2019 PORADA

  Witam, wręczyłam wypowiedzenie z pracy za porozumienie stron na okres 3 miesiące od 01.09.2019 do 30.11.2019. Zwolnienie lekarskie od 09.10.2019 do 25.10.2019. Nagle dowiaduję się, że czeka na mnie świadectwo pracy z dniem 08.10.2019. Jestem osobą 50 plus. Chorowałam w tym roku 8 dni ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, zasiłek chorobowy, zwolnienie lekarskie, kto wypłaci L4
 • Świadectwo pracy - poprawność informacji o urlopie i dalsze kroki

  Świadectwo pracy - poprawność informacji o urlopie i dalsze kroki

  14:02 14.10.2019 PORADA

  Witam serdecznie, moja sytuacja jest analogiczna do Pani z tematu: http://www.porady.egospodarka.pl/Urlopy-pracownicze/17237-Swiadectwo-pracy-zapis-o-urlopie-wypoczynkowym-z-ktorego-nie-korzystalam-w-2014-roku.html A więc w świadectwie pracy mam informację "wykorzystała urlop wypoczynkowy w ... WIĘCEJ

  Tematy: ekwiwalent za urlop, urlop wypoczynkowy, wykorzystanie urlopu, świadectwo pracy
 • Kosztowne zmiany w prawie pracy

  Kosztowne zmiany w prawie pracy

  00:45 04.10.2019

  ... pracodawcy Jedna ze zmian w prawie pracy odnosi się do zapisów regulujących kwestie związane ze świadectwem pracy. Dotychczas obowiązek jego wystawienia spoczywał na pracodawcy od - najwcześniej - następnego dnia po zakończonym stosunku pracy. Obecnie świadectwo pracy należy wręczyć nie tylko ostatniego dnia pracy, ale też zrobić to osobiście ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, Kodeks pracy, świadectwo pracy, mobbing
 • Świadectwo pracy po zmianach

  Świadectwo pracy po zmianach

  00:20 16.09.2019

  ... , które warto egzekwować. Poprawny proces Paradoksalnie w branży, dla której pracujemy, znacznie większe zainteresowanie wywołują czerwcowe zmiany w zakresie świadectw pracy. Dotyczyły one wzoru świadectwa pracy i usunięcia z niego imion rodziców pracownika. Choć ten fakt może dziwić, jest on związany z tym, że uczelnie wyższe zawierają ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie pracy, prawo pracy, świadectwo pracy, zmiany w prawie
 • Porozumienie stron w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia. Jaki zapis w świadectwie pracy?

  Porozumienie stron w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia. Jaki zapis w świadectwie pracy?

  23:32 06.09.2019 PORADA

  Witam, szukam u Państwa pomocy, ponieważ cały dzień przeglądam sieć i nie znalazłam odpowiedzi. Mąż długo chorował i po powrocie do pracy dowiedział się, że na jego stanowisko zatrudniono inną osobę. W związku z tym pracodawca chce rozwiązać umowę, ale w trybie, który mąż ... WIĘCEJ

  Tematy: choroba pracownika, długotrwała choroba, porozumienie stron, rozwiązanie umowy o pracę
 • Zmiany w prawie pracy - co nas czeka?

  Zmiany w prawie pracy - co nas czeka?

  12:24 03.09.2019

  ... do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy. Co to oznacza w praktyce? To sąd będzie określał treść świadectwa pracy, a prawomocny wyrok albo postanowienie zobowiązujący pracodawcę do wydania świadectwa pracy będzie zastępował to świadectwo. - czytamy w komunikacie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie pracy, prawo pracy, nauka zawodu, zatrudnianie młodocianych
 • Likwidacja firmy w trakcie macierzyńskiego, a następna ciąża

  Likwidacja firmy w trakcie macierzyńskiego, a następna ciąża

  21:49 02.09.2019 PORADA

  Witam, do 5 listopada jestem na urlopie rocznym macierzyńskim-rodzicielskim, firma w której pracowałam jest w trakcie likwidacji i na dniach otrzymam świadectwo pracy. Dzisiaj dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Czy będzie mi po 5 listopada przysługiwał zasiłek? Dziękuję za ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, ciąża na urlopie macierzyńskim, likwidacja firmy, urlop macierzyński
 • L4, likwidacja zakładu pracy, zasiłek macierzyński

  L4, likwidacja zakładu pracy, zasiłek macierzyński

  17:06 31.07.2019 PORADA

  Witam, od 26.06.2019 przebywam na L4 z powodu ciąży. Pracowałam do 8 miesiąca ciąży. Pracodawca z dniem 30.06.2019 wystawił mi świadectwo pracy w związku z likwidacją zakładu pracy. Wczoraj dostałam pismo, iż nie dostanę zasiłku macierzyńskiego (w dalszym ciągu przebywam na L4 ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, L4 w ciąży, świadectwo pracy, likwidacja zakładu pracy
 • Świadectwo pracy a określenie wymiaru urlopu rodzicielskiego

  Świadectwo pracy a określenie wymiaru urlopu rodzicielskiego

  15:42 27.06.2019 PORADA

  Pracownica urodziła dziecko w sierpniu 2015 roku. Wykorzystała 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.  Obecny wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi 32 tygodnie. W jaki sposób określić wymiar urlopu ... WIĘCEJ

  Tematy: urodzenie dziecka, wykorzystanie urlopu, urlop macierzyński, urlop rodzicielski
 • Prawidłowa data na świadectwie pracy

  Prawidłowa data na świadectwie pracy

  16:16 25.03.2019 PORADA

  Jaka powinna być prawidłowa data na świadectwie pracy w przypadku gdy umowa o pracę została zawarta w dniu 2 maja 2017, a termin rozpoczęcia pracy 8 maj 2017? WIĘCEJ

  Tematy: data na świadectwie pracy, świadectwo pracy, treść świadectwa pracy
 • Informacja do świadectwa pracy wydawana od 1 stycznia 2019 roku

  Informacja do świadectwa pracy wydawana od 1 stycznia 2019 roku

  11:08 22.03.2019

  ... każdym z punktów. Czy informacja do świadectwa pracy to osobny dokument? Pracodawca, który rozwiązuje stosunek pracy, ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy. Dokument ten powinien zostać wydany w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Jeżeli nie możliwości, aby świadectwo wydać w tym terminie, powinno ono ... WIĘCEJ

  Tematy: informacja do świadectwa pracy, świadectwo pracy, dokumentacja pracownicza, rok 2019
 • Rozwiązanie umowy z wypowiedzeniem

  Rozwiązanie umowy z wypowiedzeniem

  19:15 19.03.2019 PORADA

  Niestety znalazłam się w niezręcznej sytucji. Zostałam oskarżona o kradzież mienia znajomej z pracy w godzinach poza pracą. Dostałam wypowiedzenie przez pracodawcę z uzasadniem utraty zaufania w związku z kradzieżą mienią. Sprawa nie jest jeszcze rozwiązana, moje mieszkanie zostało ... WIĘCEJ

  Tematy: kradzież w pracy, posądzenie o kradzież, rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
 • Zasiłek dla bezrobotnych po urlopie wychowawczym

  Zasiłek dla bezrobotnych po urlopie wychowawczym

  10:41 19.03.2019 PORADA

  Witam, od 1 listopada 2018 roku byłam na urlopie wychowawczym, na początku marca tego roku otrzymałam informację, że zostaje zlikwidowana firma, w której byłam zatrudniona na czas nieokreślony. Pracodawca zastosował skrócony okres wypowiedzenia - zamiast trzech miesięcy - był ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek dla bezrobotnych, prawo do zasiłku dla bezrobotnych, urlop wychowawczy, likwidacja firmy
 • Dokumentacja pracownicza - zmiany

  Dokumentacja pracownicza - zmiany

  10:58 02.11.2018

  ... . Od 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące prowadzenia akt pracowniczych, okresu ich przechowywania oraz nowy wzór świadectwa pracy zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej ( z dnia 13 września 2018 r.) Rewolucja w prowadzeniu akt osobowych polega na dodaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: dokumentacja pracownicza, e-zwolnienia, e-ZLA, akta osobowe pracownika
 • Większe prawa pracownika. Prezydencki projekt ustawy

  Większe prawa pracownika. Prezydencki projekt ustawy

  13:47 30.06.2017

  ... pracy, z roszczeniem o zobowiązanie pracodawcy do wydania tego świadectwa do sądu pracy oraz wprowadzenie możliwości wydania przez sąd orzeczenia zastępującego świadectwo pracy w przypadku bezskutecznej egzekucji orzeczenia zobowiązującego pracodawcę lub wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa pracownika, uprawnienia pracownika, przeciwdziałanie mobbingowi, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • Świadectwo pracy bez informacji o zwolnieniu dyscyplinarnym?

  Świadectwo pracy bez informacji o zwolnieniu dyscyplinarnym?

  14:11 15.02.2017

  ... pracę została rozwiązana za wypowiedzeniem świadectwo pracy zawiera także informację na temat strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 30 § 1 Kodeksu pracy - bez wypowiedzenia - pracodawca wskazuje art. 52 albo art. 53 albo art. 55 Kodeksu pracy. - Świadectwo pracy ze swej istoty jest ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, zwolnienie dyscyplinarne, dyscyplinarka
 • Świadectwo pracy a umowy na czas określony

  Świadectwo pracy a umowy na czas określony

  10:35 29.12.2014

  ... stosunku pracy. W tym przypadku świadectwo pracy może zostać przesłane pocztą lub doręczone w inny sposób. Pracodawca po zakończeniu stosunku pracy jest zobowiązany posiadać przygotowane świadectwo pracy, aby móc wydać je pracownikowi w każdej chwili. Wydanie świadectwa pracy po dwóch latach zatrudnienia Zgodnie z art. 97 § 1 (1) Kodeksu pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, umowa na czas określony, wydanie świadectwa pracy, umowa o pracę
 • Świadectwo pracy

  Świadectwo pracy

  15:13 02.12.2014

  ... stosunku pracy. Świadectwo pracy zawiera informacje odnośnie: okresu wykonywanej pracy, rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania umowy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Szczegółowe zasady dotyczące wystawiania świadectwa pracy i jego ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, stosunek pracy, kodeks pracy, wydanie świadectwa pracy

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 34

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: