eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › świadectwo pracy
 • Jak uzyskać świadectwo pracy?

  Jak uzyskać świadectwo pracy? PORADA

  Jak mogę uzyskać świadectwo pracy od nieistniejącej od 2007 roku firmy (Plus Discount) WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, likwidacja firmy, prawa pracownika, kodeks pracy
 • Koniec umowy i zmiana pracy. Co z moim chorobowym?

  Koniec umowy i zmiana pracy. Co z moim chorobowym? PORADA

  Mam takie pytanie: 22 czerwca poszłam na zwolnienie lekarskie, pracowałam 11 miesięcy i umowa wygasła mi 10 lipca, po czym 11 lipca zawiozłam kolejne L4 do 27 lipca. Czy pracodawca nadal musi mi płacić? Po za tym za całe 11 miesięcy wybrałam tylko 5 dni urlopu. Co z resztą? Zostało mi ... WIĘCEJ

  Tematy: wygaśnięcie umowy o pracę, L4, zwolnienie lekarskie, zasiłek chorobowy
 • Wypowiedzenie przez pracodawcę a zasiłek dla bezrobotnych

  Wypowiedzenie przez pracodawcę a zasiłek dla bezrobotnych PORADA

  Witam, z końcem czerwca otrzymałam wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia na podstawie art. 30 §1punkt 2 przez pracodawcę. W firmie pracowałam ponad 2 lata. W wypowiedzeniu pracodawca wskazał, iż powodem wypowiedzenia jest nie osiąganie ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, okres wypowiedzenia, umowa na czas określony, zasiłek dla bezrobotnych
 • Świadectwo pracy przy przejściu w trybie 23 Kodeksu Pracy

  Świadectwo pracy przy przejściu w trybie 23 Kodeksu Pracy PORADA

  W kwietniu nastąpiło moje przejście z firmy A do firmy B w trybie 23 1 KP. Otrzymałam wtedy świadectwo pracy od firmy, która została przejęta. Czytając na ten temat zauważyłam, że jest do niezgodne z prawem pracy, ponieważ powinnam otrzymać po zakończeniu pracy z firmą B świadectwo ... WIĘCEJ

  Tematy: art. 23 kodeksu pracy, świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, staż pracy
 • Większe prawa pracownika. Prezydencki projekt ustawy

  Większe prawa pracownika. Prezydencki projekt ustawy

  ... pracy, z roszczeniem o zobowiązanie pracodawcy do wydania tego świadectwa do sądu pracy oraz wprowadzenie możliwości wydania przez sąd orzeczenia zastępującego świadectwo pracy w przypadku bezskutecznej egzekucji orzeczenia zobowiązującego pracodawcę lub wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa pracownika, uprawnienia pracownika, przeciwdziałanie mobbingowi, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • Podpisanie nowej umowy będąc na wypowiedzeniu i L4

  Podpisanie nowej umowy będąc na wypowiedzeniu i L4 PORADA

  Witam, w moim zakładzie stosowany jest mobbing i przedłożyłem wypowiedzenie umowy dnia 26.06.2017. Znalazłem ofertę pracy za granicą poprzez agencję i w przyszłym tygodniu musiałbym podpisać z nimi umowę (Polska Agencja). Obecny pracodawca nie zgodzi się na wypowiedzenie za ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, okres wypowiedzenia, warunki wypowiedzenie umowy, L4
 • Jak poprawnie wystawić świadectwo pracy kierowcy ciągnika siodłowego, tzw. TIR-a?

  Jak poprawnie wystawić świadectwo pracy kierowcy ciągnika siodłowego, tzw. TIR-a? PORADA

  Witam, jakie przepisy powołać przy wystawianiu świadectwa pracy w szczególnych warunkach kierowcy ciągnika siodłowego (tzw. TIR-a)? Praca w latach osiemdziesiątych. Z góry dziękuję za odpowiedź. WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, wystawienie świadectwa pracy, emerytura
 • Urlop ojcowski w świadectwie pracy

  Urlop ojcowski w świadectwie pracy PORADA

  Proszę o odpowiedź czy okres urlopu ojcowskiego wykorzystany przez pracownika powinno się wykazać także w pkt 5 ust. 13 świadectwa pracy (jako okres pobierania zasiłku), czy nie jest to konieczne i wystarczy tylko informacja o jego wykorzystaniu w pkt. 5 ust. 3? Z góry bardzo dziękuję ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop ojcowski, świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, wykorzystanie urlopu
 • Odmowa wystawienia RP7 i świadectwa pracy

  Odmowa wystawienia RP7 i świadectwa pracy PORADA

  Witam, były pracodawca odmawia wystawienia RP-7 i świadectwa pracy, tłumacząc się tym, że akta osobowe pracowników są zatrzymane przez prokuraturę, co uniemożliwia wystawienia wyżej wymienionych dokumentów. Postępowanie toczy się już przez 9 lat. Co mam robić? Z góry dziękuję ... WIĘCEJ

  Tematy: dokument Rp-7, ZUS Rp-7, świadectwo pracy, odmowa wystawienia RP-7
 • Chorobowe podczas rozwiązania umowy o pracę przez pracownika

  Chorobowe podczas rozwiązania umowy o pracę przez pracownika PORADA

  Witam, chciałem zakończyć pracę u pracodawcy ze względu na wyjazd do Holandii. Niestety szef mnie zbywał nie chcąc zaakceptować mojego wypowiedzenia i ciągle mówił, że jest źle napisane. Mieliśmy napisać według jego wersji, a chciał pewnie aby było za porozumieniem stron ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, zwolnienie lekarskie
 • Jak poprawnie wystawić świadectwo pracy kierowcy samochodu powyżej 3,5 ton?

  Jak poprawnie wystawić świadectwo pracy kierowcy samochodu powyżej 3,5 ton? PORADA

  Dzień dobry, w latach 80-tych pracowałem w transporcie międzynarodowym jako kierowca samochodu ciężarowego powyżej 3,5t ( tzw, TIR-a). W świadectwie pracy mam napisane "kierowca samochodu siodłowego"  z zaprzeczeniem, że nie jest to praca w szkodliwych warunkach. Czy jest szansa na ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wcześniejsza emerytura, emerytura, treść świadectwa pracy
 • Świadectwo pracy bez informacji o zwolnieniu dyscyplinarnym?

  Świadectwo pracy bez informacji o zwolnieniu dyscyplinarnym?

  ... pracę została rozwiązana za wypowiedzeniem świadectwo pracy zawiera także informację na temat strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 30 § 1 Kodeksu pracy - bez wypowiedzenia - pracodawca wskazuje art. 52 albo art. 53 albo art. 55 Kodeksu pracy. - Świadectwo pracy ze swej istoty jest ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, zwolnienie dyscyplinarne, dyscyplinarka
 • Świadectwo pracy a umowy na czas określony

  Świadectwo pracy a umowy na czas określony

  ... stosunku pracy. W tym przypadku świadectwo pracy może zostać przesłane pocztą lub doręczone w inny sposób. Pracodawca po zakończeniu stosunku pracy jest zobowiązany posiadać przygotowane świadectwo pracy, aby móc wydać je pracownikowi w każdej chwili. Wydanie świadectwa pracy po dwóch latach zatrudnienia Zgodnie z art. 97 § 1 (1) Kodeksu pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, umowa na czas określony, wydanie świadectwa pracy, umowa o pracę
 • Świadectwo pracy

  Świadectwo pracy

  ... stosunku pracy. Świadectwo pracy zawiera informacje odnośnie: okresu wykonywanej pracy, rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania umowy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Szczegółowe zasady dotyczące wystawiania świadectwa pracy i jego ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, stosunek pracy, kodeks pracy, wydanie świadectwa pracy
 • Rozwiązywanie stosunku pracy: zapis w świadectwie

  Rozwiązywanie stosunku pracy: zapis w świadectwie

  ... . 55 § 11 Kodeksu pracy) pracownik jest obowiązany przedłożyć pracodawcy wydane mu świadectwo pracy w celu uzupełnienia treści tego świadectwa o informację o wydanym orzeczeniu sądu pracy. W razie niespełnienia tego obowiązku przez pracownika pracodawca ma prawo wezwać pracownika do niezwłocznego przedłożenia świadectwa pracy w celu zamieszczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, treść świadectwa pracy, korekta świadectwa pracy
 • Świadectwo pracy: informacja o urlopie ojcowskim

  Świadectwo pracy: informacja o urlopie ojcowskim

  ... wychowawczego, liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 K.p., a także dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop ojcowski, prawo do urlopu ojcowskiego, wymiar urlopu ojcowskiego, opieka nad dzieckiem
 • Świadectwo pracy - co powinno zawierać?

  Świadectwo pracy - co powinno zawierać?

  ... niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. W trakcie rozmów konsultanci Zielonej Linii często spotykają się z pytaniami dotyczącymi tego, jak ma wyglądać świadectwo pracy i ile czasu ma pracodawca na jego wydanie. Termin na wydanie świadectwa pracy Termin wydania świadectwa pracy określają Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, treść świadectwa pracy, korekta świadectwa pracy
 • Następca prawny firmy wystawi świadectwo pracy?

  Następca prawny firmy wystawi świadectwo pracy?

  ... wykazy stanowisk pracy w szczególnych warunkach. Innym, samoistnym środkiem dowodowym potwierdzającym wykonywanie pracy w szczególnych warunkach jest świadectwo pracy, zawierające stosowny wpis potwierdzający charakter i stanowisko pracy w szczególnych warunkach, ze wskazaniem wszystkich danych niezbędnych do uznania tej pracy (dział, wykaz ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, treść świadectwa pracy, obowiązki pracodawcy
 • Brak pisemnej umowy o pracę

  Brak pisemnej umowy o pracę

  ... o pracę, od 1 października 1984 r. pracownik pozostawał w zatrudnieniu na podstawie bezterminowej umowy o pracę. W momencie rozwiązania stosunku pracy pracodawca powinien wystawić pracownikowi świadectwo pracy potwierdzające cały okres zatrudnienia. Obecnie pracodawca powinien na piśmie potwierdzić wszystkim pracownikom fakt zawarcia umowy (ze ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, brak pisemnej umowy o pracę, umowa bezterminowa, świadectwo pracy
 • Potwierdzanie okresu zatrudnienia

  Potwierdzanie okresu zatrudnienia

  ... tych zalicza się m.in. świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie. Podstawowym dokumentem potwierdzającym okres pracy jest więc świadectwo pracy, które pracodawca ma obowiązek wydać ... WIĘCEJ

  Tematy: okres zatrudnienia, świadectwo pracy, potwierdzanie okresu zatrudnienia, obowiązki pracodawcy

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 28

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.