eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › świadectwo pracy
 • Świadectwo pracy - sprostowanie

  Świadectwo pracy - sprostowanie PORADA

  Chciałabym wiedzieć, czy w świadectwie pracy w pouczeniu zmieniły się daty co do odwołania się w sprawie sprostowania świadectwa, czy zostają bez zmnian 7 dni czy 21 po zmianach, które weszły w 2017 roku? WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, błąd w świadectwie pracy, treść świadectwa pracy, treść świadectwa pracy
 • ZUS twierdzi, że mam płacone składki na ubezpieczenie zdrowotne

  ZUS twierdzi, że mam płacone składki na ubezpieczenie zdrowotne PORADA

  Witam, w grudniu zwolniłam się z pracy. Żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne zdecyowałam się zapisać do urzędu pracy. Dzisiaj dostałam telefon od urzędniczki, że ZUS twierdzi iż pracuję, ponieważ mój poprzedni pracodawca płaci za mnie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dodam, że ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z pracy, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, ubezpieczenie zdrowotne, świadectwo pracy
 • Umowa zlecenie a świadectwo pracy i urlop

  Umowa zlecenie a świadectwo pracy i urlop PORADA

  Witam, pracowałam 2 lata na umowę zlecenie u jednego pracodawcy, po czym dostałam umowę o pracę, która mi wygasła i nie została przedłużona. Czy pracodawca może wystawić świadectwo pracy  od czasu wypisania pierwszej umowy zlecenie? Czy liczy mi się to do stażu pracy? Czy mam ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, umowa cywilno-prawna, wygaśnięcie umowy o pracę, świadectwo pracy
 • Czy pracownik przechodząc na emeryturę oprócz świadectwa pracy powinien dostać rozwiązanie umowy?

  Czy pracownik przechodząc na emeryturę oprócz świadectwa pracy powinien dostać rozwiązanie umowy? PORADA

  Witam, mam pytanie, czy pracownik przechodząc na emeryturę z dniem 31.12.2016 roku, otrzymując świadectwo pracy, powinien dostać również rozwiązanie umowy o pracę, czy automatycznie z wręczeniem świadectwa pracy rozwiazuje się mu umowa? Dziękuję za odpowiedź. WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, przejście na emeryturę, zasady przyznawania emerytur, świadectwo pracy
 • Czy pracodawca może mi dać świadectwo pracy w czasie urlopu wychowawczego?

  Czy pracodawca może mi dać świadectwo pracy w czasie urlopu wychowawczego? PORADA

  Witam, jestem na urlopie wychowawczym i dowiedziałam się, że firma przenosi się poza granię Polski. Chcą dać mi świadectwo pracy. Aktualnie jestem w drugiej ciąży. WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, urlop wychowawczy, ciąża, ciąża na urlopie wychowawczym
 • Czy pracodawca ma obowiązek przedłużyć mi umowę, jeśli już wystawił świadectwo?

  Czy pracodawca ma obowiązek przedłużyć mi umowę, jeśli już wystawił świadectwo? PORADA

  Jestem obecnie na urlopie macierzyńskim. U pracodawcy czeka na mnie świadectwo pracy, ale jestem w 4. miesiącu ciąży, a pracodawca o tym nie wie. Co mam zrobić w takim wypadku żebym miała przedłużoną umowe do dnia porodu? Wystarczy, że zaniose zwolnienie, czy już za poźno? WIĘCEJ

  Tematy: urlop macierzyński, świadectwo pracy, ciąża, przedłużenie umowy do dnia porodu
 • Urlop macierzyński i kolejna ciąża

  Urlop macierzyński i kolejna ciąża PORADA

  Witam, jestem na urlopie macierzyńskim do 26 lutego 2017 roku. I jestem w kolejniej ciąży, termin mam na marzec 2017 i dostałam świadectwo z pracy - firma przestała funkcjonować. Moje pytanie brzmi: co mam teraz zrobić, czy będzie należał mi się zasiłek macierzyński po kolejnym ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop macierzyński, ciąża, ciąża na urlopie macierzyńskim, świadectwo pracy
 • Komornik w świadectwie pracy. Co dalej?

  Komornik w świadectwie pracy. Co dalej? PORADA

  Witam, pracownik dostarczył świadectwo pracy, w którym jest wzmianka o zajęciu wynagrodzenia przez Komornika i Naczelnika Urzędu Skarbowego. Napisałam pismo z informacją o zatrudnieniu pracownika do byłego pracodawcy, komornika oraz do Urzędu Skarbowgo. Dostałam odpowiedź tylko od ... WIĘCEJ

  Tematy: komornik sądowy, świadectwo pracy, zajęcie wynagrodzenia przez komornika, zbieg egzekucji sądowej
 • Urlop wychowawczy i druga ciąża

  Urlop wychowawczy i druga ciąża PORADA

  Witam, obecna firma w której jestem pracownikiem przenosi się poza granicę Polski. Pracodawca chce przenieść mnie do innej firmy i dać świadectwo pracy z końcem grudnia tego roku. Obecnie jestem na urlopie wychowawczym do 08.2018. Jestem w drugiej ciąży. Moje pytanie brzmi: Co mam ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, ciąża, ciąża na urlopie wychowawczym, zmiana pracy
 • Kiedy dostane moje dokumenty?

  Kiedy dostane moje dokumenty? PORADA

  Witam, obecnie przebyłam na zwolnieniu lekarskim umowę mam do końca roku 2016. Proszę mi powiedzieć, kiedy dostanę wypowiedzenie, które powinnam dostać z 1-miesiączem wypowiedzenia tak jak świadectwo pracy, bo firmy już nie wrócę będę kontynuować leczenie, a jeszcze mam urlop ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie lekarskie, L4, świadectwo pracy, okres wypowiedzenia
 • Świadectwo pracy a umowy na czas określony

  Świadectwo pracy a umowy na czas określony

  ... stosunku pracy. W tym przypadku świadectwo pracy może zostać przesłane pocztą lub doręczone w inny sposób. Pracodawca po zakończeniu stosunku pracy jest zobowiązany posiadać przygotowane świadectwo pracy, aby móc wydać je pracownikowi w każdej chwili. Wydanie świadectwa pracy po dwóch latach zatrudnienia Zgodnie z art. 97 § 1 (1) Kodeksu pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, umowa na czas określony, wydanie świadectwa pracy, umowa o pracę
 • Świadectwo pracy

  Świadectwo pracy

  ... stosunku pracy. Świadectwo pracy zawiera informacje odnośnie: okresu wykonywanej pracy, rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania umowy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Szczegółowe zasady dotyczące wystawiania świadectwa pracy i jego ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, stosunek pracy, kodeks pracy, wydanie świadectwa pracy
 • Rozwiązywanie stosunku pracy: zapis w świadectwie

  Rozwiązywanie stosunku pracy: zapis w świadectwie

  ... . 55 § 11 Kodeksu pracy) pracownik jest obowiązany przedłożyć pracodawcy wydane mu świadectwo pracy w celu uzupełnienia treści tego świadectwa o informację o wydanym orzeczeniu sądu pracy. W razie niespełnienia tego obowiązku przez pracownika pracodawca ma prawo wezwać pracownika do niezwłocznego przedłożenia świadectwa pracy w celu zamieszczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, treść świadectwa pracy, korekta świadectwa pracy
 • Świadectwo pracy: informacja o urlopie ojcowskim

  Świadectwo pracy: informacja o urlopie ojcowskim

  ... wychowawczego, liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 K.p., a także dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop ojcowski, prawo do urlopu ojcowskiego, wymiar urlopu ojcowskiego, opieka nad dzieckiem
 • Świadectwo pracy - co powinno zawierać?

  Świadectwo pracy - co powinno zawierać?

  ... niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. W trakcie rozmów konsultanci Zielonej Linii często spotykają się z pytaniami dotyczącymi tego, jak ma wyglądać świadectwo pracy i ile czasu ma pracodawca na jego wydanie. Termin na wydanie świadectwa pracy Termin wydania świadectwa pracy określają Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, treść świadectwa pracy, korekta świadectwa pracy
 • Następca prawny firmy wystawi świadectwo pracy?

  Następca prawny firmy wystawi świadectwo pracy?

  ... wykazy stanowisk pracy w szczególnych warunkach. Innym, samoistnym środkiem dowodowym potwierdzającym wykonywanie pracy w szczególnych warunkach jest świadectwo pracy, zawierające stosowny wpis potwierdzający charakter i stanowisko pracy w szczególnych warunkach, ze wskazaniem wszystkich danych niezbędnych do uznania tej pracy (dział, wykaz ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, treść świadectwa pracy, obowiązki pracodawcy
 • Brak pisemnej umowy o pracę

  Brak pisemnej umowy o pracę

  ... o pracę, od 1 października 1984 r. pracownik pozostawał w zatrudnieniu na podstawie bezterminowej umowy o pracę. W momencie rozwiązania stosunku pracy pracodawca powinien wystawić pracownikowi świadectwo pracy potwierdzające cały okres zatrudnienia. Obecnie pracodawca powinien na piśmie potwierdzić wszystkim pracownikom fakt zawarcia umowy (ze ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, brak pisemnej umowy o pracę, umowa bezterminowa, świadectwo pracy
 • Potwierdzanie okresu zatrudnienia

  Potwierdzanie okresu zatrudnienia

  ... tych zalicza się m.in. świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie. Podstawowym dokumentem potwierdzającym okres pracy jest więc świadectwo pracy, które pracodawca ma obowiązek wydać ... WIĘCEJ

  Tematy: okres zatrudnienia, świadectwo pracy, potwierdzanie okresu zatrudnienia, obowiązki pracodawcy
 • Wydawanie świadectw pracy - zmiany do rozporządzenia

  Wydawanie świadectw pracy - zmiany do rozporządzenia

  ... stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, pracodawca wydaje świadectwo pracy w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy (dodany § 1a rozporządzenia). Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika na piśmie. Jeżeli wydanie świadectwa pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, treść świadectwa pracy, obowiązki pracodawcy
 • Umowy na zastępstwo a świadectwo pracy

  Umowy na zastępstwo a świadectwo pracy

  ... zastępstwo) lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów. Świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu 24 miesięcy licząc od dnia ... WIĘCEJ

  Tematy: umowy na zastępstwo, umowy terminowe, świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 25

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.