eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › pełnomocnictwo
 • Potwierdzenie darowizny dla US

  Potwierdzenie darowizny dla US

  15:22 05.10.2019 PORADA

  Mąż ma w Polsce konto dolarowe wspólne ze swoją mamą. Mama mieszka w Stanach. Chce mu dać darowiznę na zakup nieruchomości. Czy jeśli mama przeleje ze Stanów dolary na wspólne konto, a mąż je sobie wypłaci, Urząd Skarbowy będzie to traktować jak darowiznę i darowizna będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: darowizna, kupno nieruchomości, przelew zagraniczny, USA
 • Na kogo faktura przy uldze ze sprzedaży mieszkania?

  Na kogo faktura przy uldze ze sprzedaży mieszkania?

  08:32 02.10.2019 PORADA

  Dzień dobry,   pytanie dotyczy podatku od sprzedaży mieszkania po teściach. W 2018 w październiku zostało sprzedane mieszkanie, jednak nie upłynęło 5 lat od otrzymania spadku przez żonę. Dlatego musi ona rozliczyć podatek. Jednak przed sprzedażą rozpoczęliśmy budowę własnego ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, sprzedaż mieszkania, ulga mieszkaniowa
 • PZP: Wadliwe pełnomocnictwo do wniesienia odwołania do KIO można uzupełnić

  PZP: Wadliwe pełnomocnictwo do wniesienia odwołania do KIO można uzupełnić

  00:20 11.07.2019

  Zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, dalej jako: „p.z.p.”, w tym art. 187 ust. 3 p.z.p., jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do ... WIĘCEJ

  Tematy: pełnomocnictwo, prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne, KIO
 • Dopuszczalny zakres pełnomocnictwa przy umowach i sporach z członkami zarządu

  Dopuszczalny zakres pełnomocnictwa przy umowach i sporach z członkami zarządu

  12:24 17.06.2019

  ... termin wygaśnięcia umocowania pełnomocnika lub w ogóle go nie określać. W przypadku pominięcia w uchwale zgromadzenia wspólników zagadnienia terminu, na jaki udzielone zostało pełnomocnictwo, należy je uznać za bezterminowe z uwzględnieniem ogólnych reguł jego odwołania. Tym samym, do samodzielnej decyzji wspólników spółki kapitałowej Sąd Najwyższy ... WIĘCEJ

  Tematy: zakres pełnomocnictwa, pełnomocnictwo, spółka kapitałowa, reprezentacja spółki
 • Ustna umowa o świadczenie usług księgowych

  Ustna umowa o świadczenie usług księgowych

  11:18 26.07.2018 PORADA

  Czy umowa pomiędzy klientem, a biurem rachunkowym musi być na papierze? US domaga się umów. Klient nie. Dostałam od nich pełnomocnictwo w formie UPL. Czy US ma rację? Czy są jakieś środki przymusu? Ewa WIĘCEJ

  Tematy: umowa ustna, biuro rachunkowe, rozliczenia z urzędem skarbowym, Urząd Skarbowy
 • Dofinansowanie z BUR PARP

  Dofinansowanie z BUR PARP

  19:14 12.04.2018 PORADA

  Mam pewien problem. Staram się o dofinansowanie usługi rozwojowej ujętej w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Przedsiębiorczości. Chodzi o studia podyplomowe. Dostałem fakturę w oparciu, o którą mam zapłacić za usługę, okazało się, że opłaty pobiera inny podmiot, nie ... WIĘCEJ

  Tematy: BUR PARP, Baza Usług Rozwojowych, dotacje, dofinansowanie studiów
 • Osoba zarządzająca przedsiębiorstwem

  Osoba zarządzająca przedsiębiorstwem

  19:36 19.02.2018 PORADA

  Witam, czy określenie w umowie o pracę "osoba zarządzająca przedsiębiorstwem w imieniu pracodawcy" jest zarezerwowana jakimś określonym rodzaju firm, czy może dotyczyć także zwykłej małej firmy, gdzie syn zarządza w firmie w imieniu rodzica. Chodzi tu o małą firmę (zwykłą ... WIĘCEJ

  Tematy: mała firma, osoba zarządzająca przedsiębiorstwem, działalność usługowa, zatrudnianie pracowników
 • Pełnomocnictwo do podpisywania JPK_VAT

  Pełnomocnictwo do podpisywania JPK_VAT

  00:15 26.01.2018 PORADA

  Mój brat prowadzi jednoosobową firmę, która od 2018 roku jest zobowiązana do przesyłania JPK_VAT. Chciałby udzielić mi pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną. Czy to pełnomocnictwo może być udzielone osobie, która nie ma podpisu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, JPK VAT, jednoosobowa działalność gospodarcza, profil zaufany
 • Unieważnienie umowy sprzedaży mieszkania przez mocodawcę pełnomocnictwa

  Unieważnienie umowy sprzedaży mieszkania przez mocodawcę pełnomocnictwa

  16:25 12.05.2017 PORADA

  Witam, czy jako mocodawca pełnomocnictwa mogę w jakiś sposób anulować umowę sprzedaży po fakcie? Pełnomocnik dokonał sprzedaży mojej nieruchomości osobie, której nie chciałem sprzedać tej nieruchomości (z pobudek osobistych) za kwotę niższą niż wartość tej nieruchomości ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa sprzedaży, sprzedaż mieszkania, unieważnienie umowy, mocodawca
 • Emerytura - zmiana konta bankowego

  Emerytura - zmiana konta bankowego

  22:52 13.03.2017 PORADA

  Witam, jestem współwłaściecielem konta bankowego mojego ojca, ponieważ zachorował i nie jest w stanie sam egzystować. Czy jest możliwość aby emerytura taty wpływała na moje osobiste konto? Dodam jeszcze, że posiadam pełnomocnictwo notarialne. WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, zmiana konta bankowego, pełnomocnictwo, współwłasność konta bankowego
 • Pełnomocnik: do czego można go upoważnić?

  Pełnomocnik: do czego można go upoważnić?

  09:29 27.04.2016

  ... cywilnym. Zgodnie z art. 98 k.c. pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj – z wyłączeniem sytuacji, w której to ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności. Pełnomocnictwo ogólne powinno być (pod ... WIĘCEJ

  Tematy: pełnomocnik, pełnomocnictwo, kodeks postępowania administracyjnego
 • Pełnomocnictwo w czasie podróży

  Pełnomocnictwo w czasie podróży

  15:24 26.03.2016 PORADA

  Witam, prowadzę jednoosobową działalnośc gospodarczą. W nastepnym miesiącu będę wybieral się na miedzynarodowe targi do Mediolanu. Chciałbym żeby w podróży towarzyszyła mi moja siostra, która zna płynnie język angielski. Czy jak ustanowię ją pełnomocnikiem mojej firmy, to ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, pełnomocnictwo, faktura, ewidencja księgowa
 • Sprzedaż mieszkania, którego jestem współwłaścicielem. Czy pełnomocnictwo wystarczy?

  Sprzedaż mieszkania, którego jestem współwłaścicielem. Czy pełnomocnictwo wystarczy?

  13:29 03.02.2016 PORADA

  Witam, chciałabym sprzedać mieszkanie, które w 1/6 należy do mnie (kolejną 1/6 ma brat, a resztę ojciec). Czy w takim przypadku wystarczy mi pełnomocnictwa od ojca spisane u notariusza o moim reprezentowaniu go w tej sprawie i zgoda brata? Czy jeśli będę posiadać takie pełnomocnictwo ... WIĘCEJ

  Tematy: współwłasność nieruchomości, sprzedaż mieszkania, pełnomocnictwo, ojciec
 • Pełnomocnictwo do odbioru dokumentów a opłata skarbowa

  Pełnomocnictwo do odbioru dokumentów a opłata skarbowa

  00:45 08.10.2015

  ... zaś powyższą logikę organów administracji, dla możliwości skorzystania z wyłączenia określonego w części IV kol. 4 pkt 1 załącznika do Ustawy, również oryginalne pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego wymagałoby dodatkowego, odrębnego poświadczenia przez notariusza lub uprawniony organ. Przydatne linki: - Ustawa z dnia 16 listopada ... WIĘCEJ

  Tematy: pełnomocnictwo do odbioru dokumentów, pełnomocnictwo, udzielenie pełnomocnictwa, opłata skarbowa
 • Wynagrodzenie pełnomocnika jest kosztem uzyskania przychodu

  Wynagrodzenie pełnomocnika jest kosztem uzyskania przychodu

  13:36 25.09.2015

  Korzystanie z pomocy zewnętrznych fachowców nie jest rzadkością, zwłaszcza gdy idzie o problemy natury prawnej. Stąd w różnych firmach nietrudno o faktury od radców prawnych, adwokatów czy doradców podatkowych. Osobom tym często udzielane są także pełnomocnictwa do reprezentowania, oczywiście odpłatnego, firmy w danej sprawie. Czy wydatki związane ... WIĘCEJ

  Tematy: udzielenie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo, pełnomocnictwo substytucyjne, udzielenie pełnomocnictwa substytucyjnego
 • Pełnomocnictwo w przetargach nie zawsze do uzupełnienia

  Pełnomocnictwo w przetargach nie zawsze do uzupełnienia

  11:10 05.08.2015

  ... . Pełnomocnictwa, które występują w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) możemy podzielić na kilka rodzajów. I. Pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy w toku postępowania/dla lidera konsorcjum. Pełnomocnictwo do złożenia i podpisania oferty, a także do podejmowania w toku postępowania stosownych działań w imieniu i na rzecz ... WIĘCEJ

  Tematy: przetargi, zamówienia publiczne, Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictwo
 • Zakaz prokury łącznej z członkiem zarządu spółki

  Zakaz prokury łącznej z członkiem zarządu spółki

  00:22 17.04.2015

  W praktyce często stosowane rozwiązanie, w teorii równie często budzące wątpliwości i zastrzeżenia. Mowa o dopuszczalności ustanawiania prokury łącznej z członkiem zarządu spółki, a po uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 roku (sygn. akt III CZP 34/14) - właściwie o niedopuszczalności takiego rozwiązania. To, że ... WIĘCEJ

  Tematy: udzielenie prokury, prokura, prokura łączna, członek zarządu
 • Opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa

  Opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa

  13:45 22.10.2014

  ... w art. 25 ust. 1 pkt 11 (dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG), do wykazania przed organem administracji publicznej upoważnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: udzielenie prokury, prokura, pełnomocnictwo, udzielenie pełnomocnictwa
 • Wspólnota mieszkaniowa a udzielenie pełnomocnictwa

  Wspólnota mieszkaniowa a udzielenie pełnomocnictwa

  13:57 07.05.2014

  ... specjalnym, udzielane dla podjęcia ściśle określonej czynności prawnej. Takiego pełnomocnictwa może wymagać ustawa, np. do zbywania i obciążania nieruchomości wymagane jest pełnomocnictwo do poszczególnej czynności (art. 1093 k.c.), zaś jej podjęcie z naruszeniem tego przepisu jest działaniem bez umocowania (zob. art. 109 k.c.). Jednak udzielenie ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnota mieszkaniowa, udzielenie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo, zarządzanie nieruchomościami
 • Reprezentacja spółki: na co zwrócić uwagę?

  Reprezentacja spółki: na co zwrócić uwagę?

  08:10 27.03.2014

  W gorączce negocjacji handlowych często zapominamy o sprawdzeniu rzeczy tak ważnych, jak choćby podpisu drugiej strony pod umową podczas finalizacji transakcji. Zanim podpiszesz umowę z przedsiębiorcą warto sprawdzić czy osoba, która będzie składała podpis na dokumentach jest do tego uprawniona. Pozwoli to uniknąć wielu negatywnych konsekwencji w ... WIĘCEJ

  Tematy: reprezentacja spółki, pełnomocnictwo, prokura, prokurent

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: