eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › obowiązki podatnika
 • Dzień wolny a zwolnienie lekarskie

  Dzień wolny a zwolnienie lekarskie

  08:35 23.04.2019 PORADA

   Witam, pracodawca wyznacza dzień 02.05.2019 (czwartek), dniem wolnym od pracy. W zamian ustanawia dzień 11.05.2019 (sobota), dniem odróbki. Od dnia 15.04.2019 do dnia 05.05.2019 jestem na zwolnieniu lekarskim. Pytanie, czy mam obowiązek przychodzić do pracy w dzień odróbki, czyli ... WIĘCEJ

  Tematy: dzień wolny od pracy, zwolnienie lekarskie, L4, obowiązki podatnika
 • Podatek z zagranicy

  Podatek z zagranicy

  20:51 13.04.2019 PORADA

  W kwietniu 2018 dostałem z duńskiej skarbówki zwrot nadpłaty podatku za 2017 r. Do sierpnia 2017 pracowałem w Danii, a od początku 2018 w Polsce. Czy muszę te kwotę wykazać w rozliczeniu za 2018? WIĘCEJ

  Tematy: zwrot podatku, nadpłata podatku, praca za granicą, dochody z zagranicy
 • Zwolnienie z VAT a usługi budowlane za granicą

  Zwolnienie z VAT a usługi budowlane za granicą

  13:53 05.04.2019

  ... . 4 ustawy naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie. Przepis art. 113 ust. 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym od ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług
 • Świadczenie usług w VAT: zagraniczne wirtualne biuro kontrahenta

  Świadczenie usług w VAT: zagraniczne wirtualne biuro kontrahenta

  13:47 03.04.2019

  ... należy cztery podstawowe reguły: miejscem świadczenia usług na rzecz innego podatnika VAT (przedsiębiorcy) jest miejsce siedziby działalności gospodarczej tego podatnika; miejscem świadczenia usług na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika VAT jest to stałe miejsce prowadzenia działalności; miejscem świadczenia usług ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestracja VAT, rejestracja VAT UE, podatnik VAT, podatnik VAT UE
 • Podatek za wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu

  Podatek za wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu

  21:30 01.04.2019 PORADA

  Witam, prosze o informację czy z tytułu wynagrodzenia za służebność przesyłu ( wystawiam od 2011 roku jako osoba fizyczna fakturę), trzeba płacić podatek dochodowy? Do tej prory płaciłam. Halina WIĘCEJ

  Tematy: służebność przesyłu, podatek dochodowy, obowiązek podatkowy, obowiązki podatnika
 • Czy nieznajomość prawa przez urząd skarbowy nie jest respektowana?

  Czy nieznajomość prawa przez urząd skarbowy nie jest respektowana?

  00:14 31.03.2019 PORADA

  Nie zgłosiłam do urzędu skarbowego nabycia spadku po zmarłej mamie stwierdzonym przez sąd. Po prostu nie wiedziałam o tym, teraz dostałam wezwanie z urzędu skarbowego do złożenia deklaracji SD-3 lub celem przyczyn niezłożenia zeznania. Zaznaczam, że dom który odziedziczyłam jest ... WIĘCEJ

  Tematy: śmierć matki, nabycie spadku, niezgłoszenie nabycia spadku, SD-3
 • Przychody na PayPal z kursów online a PIT

  Przychody na PayPal z kursów online a PIT

  22:08 19.03.2019 PORADA

  Witam, ostatnio zacząłem udzielać korepetycji online na całym świecie z programowania. Pieniądze są wysyłane na konto PayPal w różnych kwotach. Pod koniec każdego miesiąca mam zamiar to przewalutowywać na polskie złotówki za pośrednictem kantora PayPal, a dalej uzyskane pieniądzę ... WIĘCEJ

  Tematy: korepetycje online, PayPal, kursy walut, konto bankowe
 • Postępowanie dowodowe w sprawach podatkowych

  Postępowanie dowodowe w sprawach podatkowych

  16:50 17.03.2019

  ... wskazane przez stronę okoliczności zostały już stwierdzone innym, już przeprowadzonym dowodem. Jeszcze innym środkiem ochrony podatnika może być odmowa udziału w jego przesłuchaniu jako strony. Niekiedy milczenie podatnika może przynieść więcej korzyści niż udzielane przez niego wyjaśnienia. Pewnych faktów, bez wyjaśnień strony, organ ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, obowiązki organów podatkowych, postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa
 • PIT-40A oraz PIT-11 z tytułu emerytury zagranicznej

  PIT-40A oraz PIT-11 z tytułu emerytury zagranicznej

  15:49 17.03.2019 PORADA

  Pierwszy raz rozliczam teścia PIT-40A emerytura w Polsce i PIT-11- emerytura zagraniczna wypłacana przez UP. PIT-40A - poz. 38-12298, poz. 39-702, poz. 43-953,10, poz. 46-12298, poz. 47-580, poz. 49-122, poz. 50-580. PIT-11 - poz. 39 i 40-13243,44, poz. 42-2385. W rozliczeniu rocznym PIT-37 ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-40A, PIT-11, PIT-37, nadpłata emerytury
 • Sprzedaż spadku przed upływem 5 lat

  Sprzedaż spadku przed upływem 5 lat

  16:09 14.03.2019 PORADA

  Witam, w 2014 zmarła moja mama, odziedziczyłam 1/9 nieruchomości, to mój tata też 1/9 i brat. Przepisali notarialnie 2016 na mnie swoje udziały. Czy jak teraz sprzedam 1/3 nieruchomości, to muszę pałcić podatek 19%? WIĘCEJ

  Tematy: śmierć matki, spadek, dział spadku, dziedziczenie
 • Jak rozliczyć pracownika w Niemczech, który jest oddelegowany z polskiej firmy?

  Jak rozliczyć pracownika w Niemczech, który jest oddelegowany z polskiej firmy?

  13:47 13.03.2019 PORADA

  Mój mąż pracuje w Niemczech, ale jest zatrudniony w polskiej firmie. Rozliczyć się w Polsce, ale czy trzeba w Niemczech? Jakie dokumenty są potrzebne? WIĘCEJ

  Tematy: jak rozliczyć PIT, praca w Niemczech, praca za granicą, Niemcy
 • PIT od pracodawcy i PIT z własnej działalności

  PIT od pracodawcy i PIT z własnej działalności

  08:17 13.03.2019 PORADA

  W 2018 miałem własną działalność, z której kazano mi się rozliczyć do końca stycznia tego roku. PIT został rozliczony, potem podjąłem pracę, dostałem również PIT od pracodawcy. Czy rozliczam tylko PIT od pracodawcy, czy muszę też gdzieś ująć rozliczony już w styczniu PIT? WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, zmiana pracy, umowa o pracę, jak rozliczyć PIT
 • Szacowanie podstawy opodatkowania (dochodu) przez organy podatkowe

  Szacowanie podstawy opodatkowania (dochodu) przez organy podatkowe

  13:52 05.03.2019

  ... w zakresie danych, mających znacznie dla wymiaru należnego podatku” (wyrok NSA z dnia 4 czerwca 2002 r., sygn. I SA/Łd 1421/2000). Margines swobody fiskusa i represji podatnika Instytucja szacowania wymiaru opodatkowania znana była już od dawna na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zawarta w przepisie art ... WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja księgowa, rzetelne księgi podatkowe, niewadliwe księgi podatkowe, ordynacja podatkowa
 • Czy trzeba się rozliczać?

  Czy trzeba się rozliczać?

  13:33 03.03.2019 PORADA

  Czy trzeba rozliczyć PIT za 2018 rok mając dochód zero i małoletnie dzieci? WIĘCEJ

  Tematy: brak dochodu, rozliczenia podatkowe, rozliczenia z urzędem skarbowym, obowiązek podatkowy
 • Najem prywatny u małżonków na ryczałcie: limit 100.000 zł

  Najem prywatny u małżonków na ryczałcie: limit 100.000 zł

  13:43 30.01.2019

  Poczynając od 2018 r. przychody z najmu są opodatkowane dwiema stawkami ryczałtu: 8,5% i 12,5%, gdzie ta druga ma zastosowanie do przychodów przekraczających w ciągu roku 100.000 zł. Co do zasady każdy podatnik ma tutaj swój odrębny limit. Wyjątkiem są jednak małżonkowie. Art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od ... WIĘCEJ

  Tematy: najem lokalu, wynajem mieszkania, podatek od najmu, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Prawa i obowiązki zobowiązanego w projekcie nowej Ordynacji podatkowej

  Prawa i obowiązki zobowiązanego w projekcie nowej Ordynacji podatkowej

  12:46 21.01.2019

  ... posiadaniu, niepodejmowanie działań utrudniających weryfikację prawidłowości wykonywania obowiązków. Jak wynika z powyższego i w tym przypadku zebrano znane od dawna obowiązki podatnika w jeden artykuł. W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że „taka konstrukcja umożliwia równoważenie podatkowych obowiązków zobowiązanych z przysługującymi im ... WIĘCEJ

  Tematy: fiskus, Ordynacja podatkowa, obowiązki podatnika, prawo podatkowe
 • Fiskus potwierdza. Wynajem 5 mieszkań możliwy na ryczałcie

  Fiskus potwierdza. Wynajem 5 mieszkań możliwy na ryczałcie

  13:15 25.12.2018

  ... przez niego czynności rodzą bezpośrednio dla niego określone prawa i obowiązki. Zatem każde działanie spełniające wskazane wyżej przesłanki, stanowi ... całokształt okoliczności faktycznych danej sprawy, a więc wszystkie działania podejmowane przez podatnika a nie tylko poszczególne czynności, pojedyncze elementy stanu faktycznego. Stosownie do treści ... WIĘCEJ

  Tematy: najem lokalu, wynajem mieszkania, podatek od najmu, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Sprzedaż wysyłkowa dla podatnika unijnego a zwolnienie z VAT

  Sprzedaż wysyłkowa dla podatnika unijnego a zwolnienie z VAT

  11:11 22.11.2018

  ... – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych; odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Ważne!!! Należy pamiętać, że pojęcie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju odnosi się ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy VAT, powstanie obowiązku podatkowego VAT, podatnik VAT, obowiązki podatnika
 • CIT: zatorów płatniczych nie stosuje się do leasingu finansowego?

  CIT: zatorów płatniczych nie stosuje się do leasingu finansowego?

  13:58 24.10.2018

  ... do amortyzacji stanowił więc przepis art. 16a ust. 2 pkt 3, który wyraźnie posługiwał się pojęciem środków majątkowych niestanowiących własności lub współwłasności podatnika, a użytkowanych przez niego na podstawie umowy leasingu. Uzasadnienie nieakceptowane w państwie prawa Wydawać by się mogło jasne, literalne rozumienie przepisów w odmienny ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, koszty podatkowe, podatek dochodowy
 • Podatek od wynagrodzenia pracownika z zagranicy

  Podatek od wynagrodzenia pracownika z zagranicy

  12:45 12.10.2018

  ... unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy). Obowiązki płatnika z tytułu wypłaty wynagrodzeń m.in. ze stosunku pracy zostały uregulowane w ... naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrahent zagraniczny, zaliczka na podatek dochodowy, obowiązek podatkowy, PIT

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 33

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: