eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › obowiązki podatnika
 • Zły adres w PIT-11

  Zły adres w PIT-11 PORADA

  Witam, co zrobić jeśli były pracodawca wpisał w PIT-11 zły adres zamieszkania? potrzebna korekta, czy składając zeznanie wystarczy wpisać prawidłowy adres? WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11, korekta deklaracji, adres zamieszkania, zeznanie podatkowe
 • Rozliczenie odpłatnego zbycia nagrody w PIT-36

  Rozliczenie odpłatnego zbycia nagrody w PIT-36 PORADA

  Otrzymałem od banku nagrodę w postaci telefonu komórkowego o wartości 550 zł brutto. Zgodnie z regulaminem promocji nagroda była zwolniona z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W terminie krótszym niż pół ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-36, koszty uzyskania przychodu, KUP, przychód
 • Zaliczka na podatek z etatu przy wspólnym opodatkowaniu małżonków

  Zaliczka na podatek z etatu przy wspólnym opodatkowaniu małżonków

  ... z małżonkiem, zaś przewidywane za ten rok, określone w oświadczeniu: dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a małżonek nie uzyskuje żadnych ... kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, tj. 46,33 zł; dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a małżonek nie uzyskuje żadnych ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, zaliczka na podatek dochodowy, obliczenie podatku, wysokość podatku
 • Wybór sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy w 2017 r.

  Wybór sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy w 2017 r.

  ... jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorców. Mają do niej prawo jedynie ci, którzy spełniają definicję małego podatnika oraz niektóre nowe firmy. Za nową firmę nie uważa się podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, zaliczka na podatek dochodowy, obliczenie podatku, wysokość podatku
 • Sprzedaż działki przed upływem 5 lat i wykończenie domu za pieniądze ze sprzedaży

  Sprzedaż działki przed upływem 5 lat i wykończenie domu za pieniądze ze sprzedaży PORADA

  Witam, mąż dostał od rodziców działkę budowlaną w maju 2015 r. Chcemy ją teraz sprzedać a pieniądze ze sprzedaży przeznaczyć na wykończenie domu. Czy i jaki podatek będziemy musieli zapłacić? WIĘCEJ

  Tematy: darowizna, darowizny od najbliższych, działka budowlana, darowizna działki
 • Sprzedaż kwiatów ozdobnych - forma opodatkowania

  Sprzedaż kwiatów ozdobnych - forma opodatkowania PORADA

  Prowadzę na popularnym portalu aukcyjnym sprzedaż wysyłkową kwiatów (sadzonki, nasiona, bulwy). Kwiaty te pochodzą z własnej produkcji, nie zatrudniam pracowników. Chciałbym się dowiedzieć, czy muszę się z tej sprzedaży rozliczać z Urzędem Skarbowym i czy tę działalność ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż przez internet, rozliczenia podatkowe, rozliczenia z urzędem skarbowym, obowiązki podatnika
 • Podatek od sprzedaży rzeczy na allegro

  Podatek od sprzedaży rzeczy na allegro PORADA

  Witam, jestem osobą fizyczną i nie prowadzę działalności gospodarczej. Kilka razy w ciągu roku sprzedam na allegro rzeczy używane, ale które mają mniej niż 6 miesięcy od zakupu i podobno zgodnie z debilnym prawem polskim, rzecz używana jest dopiero od 6 miesięcy od momentu jej zakupu, ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż, sprzedaż na allegro, allegro, sprzedaż przez internet
 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Rekompensata za mienie zabużańskie PORADA

  Czy rekompensata w formie pieniężnej za mienie zabużańskie jest opodatkowana? Jeśli "nie" to, czy powinienem mimo to poinformować urząd skarbowy o tym fakcie? W rocznym rozliczeniu te pieniądze powinny być ujęte? Jan45 WIĘCEJ

  Tematy: mienie zabużańskie, rekompensata, obowiązek podatkowy, obowiązki podatnika
 • Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2017 cz. 1

  Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2017 cz. 1

  ... rok 2017 pozostała bez zmian. Mamy za to nowe kwoty wolne od podatku (zamiast jednej), które są uzależnione od dochodu podatnika. Od 1 stycznia 2017 r. kwota zmniejszająca podatek wynosi: 1.188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6.600 zł; 1.188 zł pomniejszone ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, zaliczka na podatek dochodowy, obliczenie podatku, wysokość podatku
 • Wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty podatku VAT - nieterminowa płatność

  Wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty podatku VAT - nieterminowa płatność PORADA

  Witam, Urząd Skarbowy rozłożył mi na raty zobowiązanie podatkowe. Z powodu problemów finansowych spóźniłam się z dwoma ratami, trzecia została zapłacona w terminie, lecz US zaksięgowal ją dzień później. Mam potwierdzenie wysłania przelewu w dniu wymagalności. W dniu dziisjeszym ... WIĘCEJ

  Tematy: rozłożenie podatku na raty, raty, raty do spłaty, rozliczenia podatkowe
 • Obroty do 200 tys. zł: Powrót do zwolnienia z VAT w 2017 r.

  Obroty do 200 tys. zł: Powrót do zwolnienia z VAT w 2017 r.

  ... , przekroczyła 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł (art. 18 ustawy o zmianie ustawy o VAT, Dz.U. 2016 poz. 2024) Nowe obowiązki w VAT mogą zachęcić do zwolnień Nie jest jednak tak, że w każdym przypadku wybór zwolnienia w VAT się opłaca. Jeśli przedsiębiorca od ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestracja VAT, podatnik VAT, obowiązki podatnika, zwolnienie z VAT
 • Liczenie zaliczki na podatek w 2017 r. wg skali podatkowej

  Liczenie zaliczki na podatek w 2017 r. wg skali podatkowej

  ... wartość tej kwoty jest zmienna. W postaci proporcji jest ona ustalana, jeżeli roczny dochód podatnika będzie wahał się w granicach pomiędzy 6,6 tys. zł a 11 tys. zł oraz 85,5 tys. ... wydaje się być pogląd, zgodnie z którym do czasu, gdy próg dochodów takiego podatnika nie przekroczy wskazanego limitu 85,5 tys. zł, kwotę wolną od podatku w wysokości ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, zaliczka na podatek dochodowy, obliczenie podatku, wysokość podatku
 • Zwolnienie podmiotowe z VAT w 2017 r.

  Zwolnienie podmiotowe z VAT w 2017 r.

  ... - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych; odpłatna dostawa towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Ustawa zawiera przy tym także katalog czynności, które bezwzględnie wyłączają prawo ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestracja VAT, podatnik VAT, obowiązki podatnika, zwolnienie z VAT
 • Usługi fotograficzne za granicą Polski

  Usługi fotograficzne za granicą Polski PORADA

  Witam, przeprowadzam się z Polski do Dani, będe tam zameldowana, ubezpieczona oraz zatrudniona na umowę o pracę w przedsiębiorstwie X. Mam w planach otworzyć też firmę świadczącą usługi fotograficzne (sesje zdjęciowe) na terenie Polski, jak i na terenie Danii. Czy tą firmę mogę ... WIĘCEJ

  Tematy: polskie firmy za granicą, Dania, adres zameldowania, usługi fotograficzne
 • Przekroczenie limitu a moment zgłoszenia do VAT

  Przekroczenie limitu a moment zgłoszenia do VAT PORADA

  Wystawiając fakturę z datą 31.09.2016 r. oprzekroczę przychód 150 tys zł. Kiedy najpóźniej muszę zgłosić się do VAT i kiedy stanę się VAT-owcem? WIĘCEJ

  Tematy: wystawienie faktury, faktura VAT, podatek VAT, podatnik VAT
 • Czy stypendium rektora należy ujawnić w PIT?

  Czy stypendium rektora należy ujawnić w PIT? PORADA

  Witam, w grudniu 2014 roku dostałam stypendium rektora z wyrównaniem za 3 miesiące i wynosiło ono 900 złotych. Od stycznia do lipca 2015 roku co miesiąc dostawałam stypendium w kwocie 150 złotych. Oprócz tego pracowałam na dwóch inwentaryzacjach, gdzie osiągnełam dochód około 250 ... WIĘCEJ

  Tematy: stypendium, rozliczenia podatkowe, rozliczenia z urzędem skarbowym, zeznanie podatkowe
 • Deklaracje VAT warto korygować dobrowolnie

  Deklaracje VAT warto korygować dobrowolnie

  ... słowy kwota ta będzie historyczna. Tym samym dobrowolna korekta deklaracji VAT dokonana przez podatnika w przypadku stwierdzenia błędów w dokonanych rozliczeniach, a skutkująca powstaniem zaległości podatkowych, jest prawem takiego podatnika, z którego warto korzystać. Dzięki niej można bowiem zminimalizować wysokość sankcji finansowych z tym ... WIĘCEJ

  Tematy: rok 2016, Ordynacja podatkowa, odsetki za zwłokę, odsetki podatkowe
 • Hotel dla koni rozliczany jak umowa najmu?

  Hotel dla koni rozliczany jak umowa najmu?

  Rolnik, który zamierza udostępnić swoją stajnię dla przechowywania cudzych koni w zamian za produkowany przez te konie obornik, nie może powyższego zaliczyć do przychodów z działalności rolniczej w myśl ustawy o podatku dochodowym. Jego zachowanie jest bowiem zbliżone do wynajmującego i tak też przychód taki należy rozliczyć - uznał Dyrektor Izby ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, hotel dla zwierząt, hotel dla koni, ryczałt ewidencjonowany
 • Spóźniona zapłata podatku = odsetki podatkowe za zwłokę

  Spóźniona zapłata podatku = odsetki podatkowe za zwłokę

  Podstawowym obowiązkiem podatnika jest zapłata podatków w obowiązujących terminach. Warto pamiętać, że każda zwłoka kosztuje – jeśli nie opłatę prolongacyjną, to odsetki za zwłokę, które ... WIĘCEJ

  Tematy: rok 2016, Ordynacja podatkowa, odsetki za zwłokę, odsetki podatkowe
 • Podatek VAT: jak szeroko rozumieć usługi na nieruchomości?

  Podatek VAT: jak szeroko rozumieć usługi na nieruchomości?

  ... podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej. Jeżeli jednak usługi te są świadczone na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika znajdującego się w miejscu innym niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Tę ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 23

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.