eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wspólnicy spółki
 • Spółka komandytowa: udział w zyskach i stratach

  Spółka komandytowa: udział w zyskach i stratach

  ... na koniec roku zysk. Uczestnictwo wspólników w stracie Z uwagi na dyspozytywny charakter przepisów, wspólnicy spółki komandytowej mogą dość swobodnie określić w umowie spółki zasady uczestnictwa wspólników w zyskach i stratach. Tytułem przykładu, w umowie spółki wspólnicy mogą ustalić, że każdy ze wspólników uczestniczy w stracie w jednakowy sposób ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, komandytariusz, komplementariusz, wspólnicy spółki
 • Podatek dochodowy: wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej

  Podatek dochodowy: wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej

  ... środki pieniężne uzyskane z tytułu wystąpienia ze spółki osobowej, stanowią przychód z działalności gospodarczej”. Ad 2) Jak już wskazano powyżej, w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną ustalana jest wartość zbywczą jej majątku. Wartość ta odpowiada wartości jaką wspólnicy uzyskaliby sprzedając na wolnym rynku całe ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Wynagrodzenia i składki ZUS w przekształconej spółce komandytowej

  Wynagrodzenia i składki ZUS w przekształconej spółce komandytowej

  ... w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej (w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), co do zasady, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przysługujące tej spółce i jest kontynuatorem prowadzonej przez tę spółkę działalności. Sukcesja podatkowa nie obejmuje jedynie tych praw i obowiązków, które mieli wspólnicy spółki kapitałowej, a które ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS
 • Czy można mieć dwie firmy o tej samej działalności?

  Czy można mieć dwie firmy o tej samej działalności? PORADA

  W spółce z o.o. jest dwóch wspólników będących w zarządzie i posiadających po 50% udziałów. Czy mogą dodatkowo założyć spółkę cywilną zajmującą się taką samą działalnością, jak w sp. z o.o.? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., spółki cywilne, wspólnicy spółki, zarząd spółki
 • Jaka jest dopuszczalna wysokość wkładu pieniężnego w spółce cywilnej i w spółce jawnej?

  Jaka jest dopuszczalna wysokość wkładu pieniężnego w spółce cywilnej i w spółce jawnej? PORADA

  Chciałbym uzyskać informację. Jaki może być maksymalny wkład pieniężny wnoszony (podczas zakładania) do spółki jawnej przez jednego z wspólników oraz jaka może być maksymalna suma wkładów? Spotkałem się z informacją, że zarówno w przypadku spółki cywilnej jak i spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: wkład własny, spółka jawna, spółka cywilna, wspólnicy spółki
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia PORADA

  Proszę o odpowiedź czy JEDZ w przypadku spółek cywilnych wypełnia każdy ze wspólników na osobnym druku? Czy wystarczy jeden wspólny? WIĘCEJ

  Tematy: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, spółka cywilna, wspólnicy spółki, wspólnicy spółki cywilnej
 • "Niepodzielony" zysk sprzed 2015 r. bez podatku dochodowego

  "Niepodzielony" zysk sprzed 2015 r. bez podatku dochodowego

  ... lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. W świetle powyższego, dopuszczalne jest przekształcenie spółki osobowej prawa handlowego w inną spółkę osobową prawa handlowego. Analizując ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki, podatek dochodowy
 • Zmniejszenie udziału w spółce osobowej z podatkiem dochodowym

  Zmniejszenie udziału w spółce osobowej z podatkiem dochodowym

  ... udziału kapitałowego, czyli zmniejszenie wkładów wspólników. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że wspólnicy nie mają prawa do udziału w całym majątku spółki. Posiadają jedynie określone przepisami kodeksu uprawnienia dotyczące majątku spółki. W przypadku majątku pierwotnego (założycielskiego) tworzonego z wkładów są to udziały kapitałowe ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Umowa spółki cichej bez podatku od czynności cywilnoprawnych

  Umowa spółki cichej bez podatku od czynności cywilnoprawnych

  ... wspólnego przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę oraz Spółkę 2 oraz charakteru majątku „spółki”. W przypadku spółki cywilnej powstaje wspólny majątek wspólników o charakterze prawnym współwłasności łącznej (wspólności łącznej), zaś wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki. W umowie zawartej przez Wnioskodawcę ze Spółką 2 nie będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, podatek PCC, podatek od czynności cywilnoprawnych, zwolnienia w PCC
 • Wystąpienie ze spółki jawnej: przychód za pozostawiony majątek

  Wystąpienie ze spółki jawnej: przychód za pozostawiony majątek

  Jeżeli występujący ze spółki jawnej wspólnik rezygnuje z dochodzenia swoich roszczeń o wypłatę przysługującego mu udziału w majątku wspólnym spółki, to pozostający wspólnicy, wskutek zwolnienia ich ze zobowiązania dokonania odpowiedniej wypłaty, powinni rozpoznać z tego tytułu przychód z działalności gospodarczej - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Likwidacja spółki a wykup środków trwałych

  Likwidacja spółki a wykup środków trwałych PORADA

  Spółka cywilna (dwóch wspólników), zamyka się na dzień 31.09.2016. W spółce pozostają środki trwałe do podziału. Wspólnicy postanawiają, że wykupią środki trwałe ze spółki na rzecz własnych działalności gospodarczych. Czy wartość wykupowanych środków trwałych jest taka ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, wspólnicy spółki, likwidacja spółki, środki trwałe
 • Spółka komandytowa zapłaci podatek od niepodzielonego zysku

  Spółka komandytowa zapłaci podatek od niepodzielonego zysku

  ... o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. Przekształcenie spółki kapitałowej (w przedmiotowej sprawie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w osobową spółkę handlową (spółkę komandytową ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki, podatek dochodowy
 • Przekształcenie spółki w osobową: jak uniknąć podatku od niepodzielonego zysku?

  Przekształcenie spółki w osobową: jak uniknąć podatku od niepodzielonego zysku?

  ... 95% udziałów) oraz drugi wspólnik (posiadający 5% udziałów). Wspólnik w postaci spółki akcyjnej posiada w spółce z o.o. udziały od ponad 2 lat na podstawie tytułu własności. Wspólnik ten podlega też opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce. Wspólnicy spółki z o.o. zamierzają ją przekształcić w spółkę komandytową. Spółka ta w każdym roku ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, podatek dochodowy od osób prawnych, wspólnicy spółki, podatek dochodowy
 • Wspólnicy spółki cywilnej - sposób prowadzenia księgowości

  Wspólnicy spółki cywilnej - sposób prowadzenia księgowości PORADA

  Firma jednoosobowa prowadzi PKPiR, czynny VAT. Do firmy chce dojść jeden wspólnik, który prowadzi pełną księgowość z powodu przekroczenia limitu przychodów w innej spółce. Jak rozliczyć nowo powstałą spółkę? Czy spółka musi od momentu wejścia wspólnika prowadzić pełną ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, wspólnicy spółki cywilnej, wspólnicy spółki, jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Powiernik w przekształcanej spółce kapitałowej. Kto zapłaci podatek?

  Powiernik w przekształcanej spółce kapitałowej. Kto zapłaci podatek?

  ... drugiej strony umowy. I to ona faktycznie czerpie korzyści z przekształcenia spółki. Podatek jedynie od wynagrodzenia powiernika Katowicka izba przyznała podatnikowi rację. W ... , ale kiedy? Oczywiście, skoro nie powiernik opłaca podatek, wynikający z przekształcenia spółki kapitałowej w osobową, musi to zrobić osoba, w imieniu której sprawowane jest ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki, podatek dochodowy
 • Rozliczenie wspólników spółki cywilnej

  Rozliczenie wspólników spółki cywilnej PORADA

  Dzień dobry, Spółka cywilna kupiła z własnych środków finansowych kontener socjalno-biurowy (leasing finansowy), który nie związany jest trwale z gruntem. Podjęto decyzję o zaliczeniu kontenera do eśt. VAT od zakupów wykazywaliśmy w deklaracji VAT-7. Decyzją Urzędu Gminy ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, spółka cywilna, podatek VAT, VAT-7
 • Prezes spółki z o.o. a ciąża

  Prezes spółki z o.o. a ciąża PORADA

  Witam! Proszę o podpowiedź, co robić. Razem ze wspólnikiem prowadzimy spółkę z o.o. Zostałam powołana na prezesa i dodatkowo jestem zatrudniona w spółce (umowa o pracę na czas nieokreślony). Jestem w ciąży i chcę przejść na chorobowe i wykorzystać, jak najwięcej czasu z ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., prezes spółki, ciąża, składki ZUS
 • Jak rozliczyć dochody z giełdy z rachunku prywatnego i rachunku spółki, w której jestem wspólnikiem?

  Jak rozliczyć dochody z giełdy z rachunku prywatnego i rachunku spółki, w której jestem wspólnikiem? PORADA

  Witam, Mam 2 rachunki maklerskie. Na rachunku prywatnym mam zysk (wykazany w PIT-8C) na rachunku spółki cywilnej jest strata, wyliczona przez księgową spółki (nie mam PIT ). Spółka ma 5 wspólników, więc 1/5 tej straty przypada na mnie.  Czy dochody z giełdy z tych rachunków mogę ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, spółka cywilna, strata z działalności gospodarczej, giełda
 • Jak rozliczyć wspólnika spółki jawnej, który sprzedał swoje udziały?

  Jak rozliczyć wspólnika spółki jawnej, który sprzedał swoje udziały? PORADA

  Spółka jawna prowadzi PKPiR. Jest trzech wspólników. Jeden z nich chce sprzedać cały swój udział (5%) innemu wspólnikowi, pozostanie ich w spółce dwóch (25% i 75%). Sprzedaż ma nastąpić 15 maja 2016 roku. Jaki wynik spółki ustalić dla sprzedajacego swe udziały wspólnika za ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnicy spółki, spółka jawna, PKPiR, sprzedaż udziałów spółki jawnej
 • Rozliczenie roczne po zamknięciu firmy

  Rozliczenie roczne po zamknięciu firmy PORADA

  Witam, mam pytanie odnośnie rozliczenia z US. Nie wiem na jakim druku się rozliczać. Zamknęłam działalność gospodarczą w październiku 2015 r., a do tego czasu była ona zawieszona . Oprócz tego otrzymałam PIT-11 od spółki, w której  jestem wspólnikiem. Czy rozliczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: formularze podatkowe, jak rozliczyć PIT, zamknięcie działalności gospodarczej, zawieszenie działalności gospodarczej

 

1 2 ... 10 ... 16

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.