eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wspólnicy spółki
 • Umowa pożyczki od wspólników spółki z o.o. na zasilenie spółki

  Umowa pożyczki od wspólników spółki z o.o. na zasilenie spółki PORADA

  Witam, na wstępie chciałam powiedzieć, że uczę się na księgową, stąd moje pytanie wyjaśniam. Spółka z o.o. powstała w lipcu 2017 r., wpis do KRS 09.2017. Spółka 1 sprawozdanie będzie miała za okres od 07.2017 do 31.12.2018 połączenie obu lat. W spółce nie dochodziło do ... WIĘCEJ

  Tematy: KUP, koszty uzyskania przychodu, umowa pożyczki, spółka z o.o.
 • Plan przekształcenia spółki: jak i kiedy należy go przedłożyć?

  Plan przekształcenia spółki: jak i kiedy należy go przedłożyć?

  ... wspólnicy chcą przekształcić prowadzoną przez siebie spółkę w inną formę prawną, tzn. np. planują ... W dokumencie tym m.in. ustalona zostaje wartość bilansowa majątku przekształcanej spółki (por. art. 558 KSH). Na jaki dzień ustalamy wartość majątku spółki Skoro ustalamy wartość majątku spółki, musimy przyjąć określony dzień, na jaki zostanie ona ... WIĘCEJ

  Tematy: plan przekształcenia spółki, przekształcenie spółki, spółka, spółka z o.o.
 • Przekształcenie firmy w spółkę z o.o. w podatku dochodowym

  Przekształcenie firmy w spółkę z o.o. w podatku dochodowym

  ... 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ten rodzaj przekształcenia nie opiera się bowiem na aporcie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki kapitałowej, lecz jest w swej istocie przeniesieniem wyodrębnionego majątku przedsiębiorcy na inny podmiot będący bezpośrednim kontynuatorem prowadzonej działalności. Przekształcenie to jest ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki, podatek dochodowy
 • Spółka komandytowa: udział w zyskach i stratach

  Spółka komandytowa: udział w zyskach i stratach

  ... na koniec roku zysk. Uczestnictwo wspólników w stracie Z uwagi na dyspozytywny charakter przepisów, wspólnicy spółki komandytowej mogą dość swobodnie określić w umowie spółki zasady uczestnictwa wspólników w zyskach i stratach. Tytułem przykładu, w umowie spółki wspólnicy mogą ustalić, że każdy ze wspólników uczestniczy w stracie w jednakowy sposób ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, komandytariusz, komplementariusz, wspólnicy spółki
 • Podatek dochodowy: wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej

  Podatek dochodowy: wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej

  ... środki pieniężne uzyskane z tytułu wystąpienia ze spółki osobowej, stanowią przychód z działalności gospodarczej”. Ad 2) Jak już wskazano powyżej, w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną ustalana jest wartość zbywczą jej majątku. Wartość ta odpowiada wartości jaką wspólnicy uzyskaliby sprzedając na wolnym rynku całe ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Wynagrodzenia i składki ZUS w przekształconej spółce komandytowej

  Wynagrodzenia i składki ZUS w przekształconej spółce komandytowej

  ... w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej (w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), co do zasady, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przysługujące tej spółce i jest kontynuatorem prowadzonej przez tę spółkę działalności. Sukcesja podatkowa nie obejmuje jedynie tych praw i obowiązków, które mieli wspólnicy spółki kapitałowej, a które ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS
 • Czy można mieć dwie firmy o tej samej działalności?

  Czy można mieć dwie firmy o tej samej działalności? PORADA

  W spółce z o.o. jest dwóch wspólników będących w zarządzie i posiadających po 50% udziałów. Czy mogą dodatkowo założyć spółkę cywilną zajmującą się taką samą działalnością, jak w sp. z o.o.? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., spółki cywilne, wspólnicy spółki, zarząd spółki
 • Jaka jest dopuszczalna wysokość wkładu pieniężnego w spółce cywilnej i w spółce jawnej?

  Jaka jest dopuszczalna wysokość wkładu pieniężnego w spółce cywilnej i w spółce jawnej? PORADA

  Chciałbym uzyskać informację. Jaki może być maksymalny wkład pieniężny wnoszony (podczas zakładania) do spółki jawnej przez jednego z wspólników oraz jaka może być maksymalna suma wkładów? Spotkałem się z informacją, że zarówno w przypadku spółki cywilnej jak i spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: wkład własny, spółka jawna, spółka cywilna, wspólnicy spółki
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia PORADA

  Proszę o odpowiedź czy JEDZ w przypadku spółek cywilnych wypełnia każdy ze wspólników na osobnym druku? Czy wystarczy jeden wspólny? WIĘCEJ

  Tematy: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, spółka cywilna, wspólnicy spółki, wspólnicy spółki cywilnej
 • "Niepodzielony" zysk sprzed 2015 r. bez podatku dochodowego

  "Niepodzielony" zysk sprzed 2015 r. bez podatku dochodowego

  ... lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. W świetle powyższego, dopuszczalne jest przekształcenie spółki osobowej prawa handlowego w inną spółkę osobową prawa handlowego. Analizując ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki, podatek dochodowy
 • Zmniejszenie udziału w spółce osobowej z podatkiem dochodowym

  Zmniejszenie udziału w spółce osobowej z podatkiem dochodowym

  ... udziału kapitałowego, czyli zmniejszenie wkładów wspólników. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że wspólnicy nie mają prawa do udziału w całym majątku spółki. Posiadają jedynie określone przepisami kodeksu uprawnienia dotyczące majątku spółki. W przypadku majątku pierwotnego (założycielskiego) tworzonego z wkładów są to udziały kapitałowe ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Umowa spółki cichej bez podatku od czynności cywilnoprawnych

  Umowa spółki cichej bez podatku od czynności cywilnoprawnych

  ... wspólnego przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę oraz Spółkę 2 oraz charakteru majątku „spółki”. W przypadku spółki cywilnej powstaje wspólny majątek wspólników o charakterze prawnym współwłasności łącznej (wspólności łącznej), zaś wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki. W umowie zawartej przez Wnioskodawcę ze Spółką 2 nie będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, podatek PCC, podatek od czynności cywilnoprawnych, zwolnienia w PCC
 • Wystąpienie ze spółki jawnej: przychód za pozostawiony majątek

  Wystąpienie ze spółki jawnej: przychód za pozostawiony majątek

  Jeżeli występujący ze spółki jawnej wspólnik rezygnuje z dochodzenia swoich roszczeń o wypłatę przysługującego mu udziału w majątku wspólnym spółki, to pozostający wspólnicy, wskutek zwolnienia ich ze zobowiązania dokonania odpowiedniej wypłaty, powinni rozpoznać z tego tytułu przychód z działalności gospodarczej - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Likwidacja spółki a wykup środków trwałych

  Likwidacja spółki a wykup środków trwałych PORADA

  Spółka cywilna (dwóch wspólników), zamyka się na dzień 31.09.2016. W spółce pozostają środki trwałe do podziału. Wspólnicy postanawiają, że wykupią środki trwałe ze spółki na rzecz własnych działalności gospodarczych. Czy wartość wykupowanych środków trwałych jest taka ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, wspólnicy spółki, likwidacja spółki, środki trwałe
 • Spółka komandytowa zapłaci podatek od niepodzielonego zysku

  Spółka komandytowa zapłaci podatek od niepodzielonego zysku

  ... o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. Przekształcenie spółki kapitałowej (w przedmiotowej sprawie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w osobową spółkę handlową (spółkę komandytową ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki, podatek dochodowy
 • Wspólnicy spółki cywilnej - sposób prowadzenia księgowości

  Wspólnicy spółki cywilnej - sposób prowadzenia księgowości PORADA

  Firma jednoosobowa prowadzi PKPiR, czynny VAT. Do firmy chce dojść jeden wspólnik, który prowadzi pełną księgowość z powodu przekroczenia limitu przychodów w innej spółce. Jak rozliczyć nowo powstałą spółkę? Czy spółka musi od momentu wejścia wspólnika prowadzić pełną ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, wspólnicy spółki cywilnej, wspólnicy spółki, jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Rozliczenie wspólników spółki cywilnej

  Rozliczenie wspólników spółki cywilnej PORADA

  Dzień dobry, Spółka cywilna kupiła z własnych środków finansowych kontener socjalno-biurowy (leasing finansowy), który nie związany jest trwale z gruntem. Podjęto decyzję o zaliczeniu kontenera do eśt. VAT od zakupów wykazywaliśmy w deklaracji VAT-7. Decyzją Urzędu Gminy ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, spółka cywilna, podatek VAT, VAT-7
 • Prezes spółki z o.o. a ciąża

  Prezes spółki z o.o. a ciąża PORADA

  Witam! Proszę o podpowiedź, co robić. Razem ze wspólnikiem prowadzimy spółkę z o.o. Zostałam powołana na prezesa i dodatkowo jestem zatrudniona w spółce (umowa o pracę na czas nieokreślony). Jestem w ciąży i chcę przejść na chorobowe i wykorzystać, jak najwięcej czasu z ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., prezes spółki, ciąża, składki ZUS
 • Jak rozliczyć dochody z giełdy z rachunku prywatnego i rachunku spółki, w której jestem wspólnikiem?

  Jak rozliczyć dochody z giełdy z rachunku prywatnego i rachunku spółki, w której jestem wspólnikiem? PORADA

  Witam, Mam 2 rachunki maklerskie. Na rachunku prywatnym mam zysk (wykazany w PIT-8C) na rachunku spółki cywilnej jest strata, wyliczona przez księgową spółki (nie mam PIT ). Spółka ma 5 wspólników, więc 1/5 tej straty przypada na mnie.  Czy dochody z giełdy z tych rachunków mogę ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, spółka cywilna, strata z działalności gospodarczej, giełda
 • Jak rozliczyć wspólnika spółki jawnej, który sprzedał swoje udziały?

  Jak rozliczyć wspólnika spółki jawnej, który sprzedał swoje udziały? PORADA

  Spółka jawna prowadzi PKPiR. Jest trzech wspólników. Jeden z nich chce sprzedać cały swój udział (5%) innemu wspólnikowi, pozostanie ich w spółce dwóch (25% i 75%). Sprzedaż ma nastąpić 15 maja 2016 roku. Jaki wynik spółki ustalić dla sprzedajacego swe udziały wspólnika za ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnicy spółki, spółka jawna, PKPiR, sprzedaż udziałów spółki jawnej

 

1 2 ... 10 ... 16

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.