eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wspólnicy spółki
 • Przekształcenie firmy w spółkę z o.o.: rozliczenie wynagrodzeń

  Przekształcenie firmy w spółkę z o.o.: rozliczenie wynagrodzeń

  12:49 18.09.2018

  ... r., tj. miesiąca za który będą należne. Nie mogą być zatem kosztami spółki, która powstanie od 2019 r. wskutek przekształcenia podatnika. Inaczej jest w przypadku składek ... pkt 2 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 57a updop, będą kosztem uzyskania przychodu Spółki w momencie ich faktycznej zapłaty, a więc w miesiącu w którym Wnioskodawca nie będzie już ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pracownicze
 • Zbycie praw i obowiązków w spółce osobowej z wysokim podatkiem!

  Zbycie praw i obowiązków w spółce osobowej z wysokim podatkiem!

  10:47 05.09.2018

  ... przychodów ze sprzedaży rozumiane są jako udokumentowane wydatki poniesione przez wnioskodawcę, czyli wartość historyczną wniesionego w gotówce lub aportem wkładu do spółki osobowej, co stanowi niewielką kwotę w stosunku do tego, co przedsiębiorca mógłby odliczyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Mocne stanowisko organów administracji ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka jawna, wyjście ze spółki, udziały w spółce, wspólnicy spółki
 • Przekazanie wspólnikowi spółki jawnej udziałów w spółce z o.o.

  Przekazanie wspólnikowi spółki jawnej udziałów w spółce z o.o.

  13:56 23.07.2018

  ... nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu polegają natomiast dochody poszczególnych wspólników tej spółki. Jeżeli wspólnikiem spółki jawnej jest osoba fizyczna, to w odniesieniu do jej dochodów uzyskanych z tej spółki zastosowanie znajdują zasady opodatkowania przewidziane w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Podatek od zysków osiągniętych przed 2015 rokiem trzeba zapłacić

  Podatek od zysków osiągniętych przed 2015 rokiem trzeba zapłacić

  12:46 16.07.2018

  ... względzie, że do końca 2008 roku niejasne było podatkowe podejście do niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych, w sytuacji kiedy te spółki przekształcały się w spółki osobowe. W tym zakresie niejednolite były poglądy i stanowisko organów podatkowych. Brak uregulowań zmusił ustawodawcę do rozwiązania dylematu poprzez doprecyzowanie przepisów ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki, podatek dochodowy
 • Przekształcenia spółek w 2018 r. tylko ze względów ekonomicznych

  Przekształcenia spółek w 2018 r. tylko ze względów ekonomicznych

  13:41 10.07.2018

  ... Przede wszystkim z tego powodu, iż spółka przeprowadzająca przekształcenie oraz jej wspólnicy ryzykują, że zapłacą podatek dochodowy od całej wartości rynkowej ... spółki przy przejęciu innej spółki i przy jej późniejszej sprzedaży oraz od wspólników spółki. Ponadto z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT usunięto fragment „w przypadku wniesienia do spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki, podatek dochodowy
 • Umowa pożyczki od wspólników spółki z o.o. na zasilenie spółki

  Umowa pożyczki od wspólników spółki z o.o. na zasilenie spółki

  17:11 21.06.2018 PORADA

  Witam, na wstępie chciałam powiedzieć, że uczę się na księgową, stąd moje pytanie wyjaśniam. Spółka z o.o. powstała w lipcu 2017 r., wpis do KRS 09.2017. Spółka 1 sprawozdanie będzie miała za okres od 07.2017 do 31.12.2018 połączenie obu lat. W spółce nie dochodziło do ... WIĘCEJ

  Tematy: KUP, koszty uzyskania przychodu, umowa pożyczki, spółka z o.o.
 • Plan przekształcenia spółki: jak i kiedy należy go przedłożyć?

  Plan przekształcenia spółki: jak i kiedy należy go przedłożyć?

  00:40 29.01.2018

  ... wspólnicy chcą przekształcić prowadzoną przez siebie spółkę w inną formę prawną, tzn. np. planują ... W dokumencie tym m.in. ustalona zostaje wartość bilansowa majątku przekształcanej spółki (por. art. 558 KSH). Na jaki dzień ustalamy wartość majątku spółki Skoro ustalamy wartość majątku spółki, musimy przyjąć określony dzień, na jaki zostanie ona ... WIĘCEJ

  Tematy: plan przekształcenia spółki, przekształcenie spółki, spółka, spółka z o.o.
 • Przekształcenie firmy w spółkę z o.o. w podatku dochodowym

  Przekształcenie firmy w spółkę z o.o. w podatku dochodowym

  13:03 05.01.2018

  ... 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ten rodzaj przekształcenia nie opiera się bowiem na aporcie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki kapitałowej, lecz jest w swej istocie przeniesieniem wyodrębnionego majątku przedsiębiorcy na inny podmiot będący bezpośrednim kontynuatorem prowadzonej działalności. Przekształcenie to jest ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki, podatek dochodowy
 • Spółka komandytowa: udział w zyskach i stratach

  Spółka komandytowa: udział w zyskach i stratach

  09:20 16.11.2017

  ... na koniec roku zysk. Uczestnictwo wspólników w stracie Z uwagi na dyspozytywny charakter przepisów, wspólnicy spółki komandytowej mogą dość swobodnie określić w umowie spółki zasady uczestnictwa wspólników w zyskach i stratach. Tytułem przykładu, w umowie spółki wspólnicy mogą ustalić, że każdy ze wspólników uczestniczy w stracie w jednakowy sposób ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, komandytariusz, komplementariusz, wspólnicy spółki
 • Podatek dochodowy: wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej

  Podatek dochodowy: wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej

  13:28 31.10.2017

  ... środki pieniężne uzyskane z tytułu wystąpienia ze spółki osobowej, stanowią przychód z działalności gospodarczej”. Ad 2) Jak już wskazano powyżej, w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną ustalana jest wartość zbywczą jej majątku. Wartość ta odpowiada wartości jaką wspólnicy uzyskaliby sprzedając na wolnym rynku całe ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Wynagrodzenia i składki ZUS w przekształconej spółce komandytowej

  Wynagrodzenia i składki ZUS w przekształconej spółce komandytowej

  12:39 15.09.2017

  ... w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej (w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), co do zasady, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przysługujące tej spółce i jest kontynuatorem prowadzonej przez tę spółkę działalności. Sukcesja podatkowa nie obejmuje jedynie tych praw i obowiązków, które mieli wspólnicy spółki kapitałowej, a które ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS
 • Czy można mieć dwie firmy o tej samej działalności?

  Czy można mieć dwie firmy o tej samej działalności?

  08:25 24.05.2017 PORADA

  W spółce z o.o. jest dwóch wspólników będących w zarządzie i posiadających po 50% udziałów. Czy mogą dodatkowo założyć spółkę cywilną zajmującą się taką samą działalnością, jak w sp. z o.o.? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., spółki cywilne, wspólnicy spółki, zarząd spółki
 • Jaka jest dopuszczalna wysokość wkładu pieniężnego w spółce cywilnej i w spółce jawnej?

  Jaka jest dopuszczalna wysokość wkładu pieniężnego w spółce cywilnej i w spółce jawnej?

  22:01 08.02.2017 PORADA

  Chciałbym uzyskać informację. Jaki może być maksymalny wkład pieniężny wnoszony (podczas zakładania) do spółki jawnej przez jednego z wspólników oraz jaka może być maksymalna suma wkładów? Spotkałem się z informacją, że zarówno w przypadku spółki cywilnej jak i spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: wkład własny, spółka jawna, spółka cywilna, wspólnicy spółki
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

  13:48 15.12.2016 PORADA

  Proszę o odpowiedź czy JEDZ w przypadku spółek cywilnych wypełnia każdy ze wspólników na osobnym druku? Czy wystarczy jeden wspólny? WIĘCEJ

  Tematy: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, spółka cywilna, wspólnicy spółki, wspólnicy spółki cywilnej
 • Likwidacja spółki a wykup środków trwałych

  Likwidacja spółki a wykup środków trwałych

  11:39 09.09.2016 PORADA

  Spółka cywilna (dwóch wspólników), zamyka się na dzień 31.09.2016. W spółce pozostają środki trwałe do podziału. Wspólnicy postanawiają, że wykupią środki trwałe ze spółki na rzecz własnych działalności gospodarczych. Czy wartość wykupowanych środków trwałych jest taka ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, wspólnicy spółki, likwidacja spółki, środki trwałe
 • Wspólnicy spółki cywilnej - sposób prowadzenia księgowości

  Wspólnicy spółki cywilnej - sposób prowadzenia księgowości

  08:34 09.08.2016 PORADA

  Firma jednoosobowa prowadzi PKPiR, czynny VAT. Do firmy chce dojść jeden wspólnik, który prowadzi pełną księgowość z powodu przekroczenia limitu przychodów w innej spółce. Jak rozliczyć nowo powstałą spółkę? Czy spółka musi od momentu wejścia wspólnika prowadzić pełną ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, wspólnicy spółki cywilnej, wspólnicy spółki, jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Rozliczenie wspólników spółki cywilnej

  Rozliczenie wspólników spółki cywilnej

  12:23 30.05.2016 PORADA

  Dzień dobry, Spółka cywilna kupiła z własnych środków finansowych kontener socjalno-biurowy (leasing finansowy), który nie związany jest trwale z gruntem. Podjęto decyzję o zaliczeniu kontenera do eśt. VAT od zakupów wykazywaliśmy w deklaracji VAT-7. Decyzją Urzędu Gminy ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, spółka cywilna, podatek VAT, VAT-7
 • Prezes spółki z o.o. a ciąża

  Prezes spółki z o.o. a ciąża

  22:48 18.05.2016 PORADA

  Witam! Proszę o podpowiedź, co robić. Razem ze wspólnikiem prowadzimy spółkę z o.o. Zostałam powołana na prezesa i dodatkowo jestem zatrudniona w spółce (umowa o pracę na czas nieokreślony). Jestem w ciąży i chcę przejść na chorobowe i wykorzystać, jak najwięcej czasu z ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., prezes spółki, ciąża, składki ZUS
 • Jak rozliczyć dochody z giełdy z rachunku prywatnego i rachunku spółki, w której jestem wspólnikiem?

  Jak rozliczyć dochody z giełdy z rachunku prywatnego i rachunku spółki, w której jestem wspólnikiem?

  19:57 25.04.2016 PORADA

  Witam, Mam 2 rachunki maklerskie. Na rachunku prywatnym mam zysk (wykazany w PIT-8C) na rachunku spółki cywilnej jest strata, wyliczona przez księgową spółki (nie mam PIT ). Spółka ma 5 wspólników, więc 1/5 tej straty przypada na mnie.  Czy dochody z giełdy z tych rachunków mogę ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, spółka cywilna, strata z działalności gospodarczej, giełda
 • Jak rozliczyć wspólnika spółki jawnej, który sprzedał swoje udziały?

  Jak rozliczyć wspólnika spółki jawnej, który sprzedał swoje udziały?

  14:39 07.04.2016 PORADA

  Spółka jawna prowadzi PKPiR. Jest trzech wspólników. Jeden z nich chce sprzedać cały swój udział (5%) innemu wspólnikowi, pozostanie ich w spółce dwóch (25% i 75%). Sprzedaż ma nastąpić 15 maja 2016 roku. Jaki wynik spółki ustalić dla sprzedajacego swe udziały wspólnika za ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnicy spółki, spółka jawna, PKPiR, sprzedaż udziałów spółki jawnej

 

1 2 ... 10 ... 17

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.