eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › spółki
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już działa

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już działa

  09:50 15.10.2019

  ... im przepisom prawa państwa trzeciego, beneficjentem rzeczywistym spółki jest: osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż ... % ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub ... WIĘCEJ

  Tematy: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, spółki, KRS
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - nowe obowiązki dla spółek

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - nowe obowiązki dla spółek

  00:30 13.09.2019

  ... jako „CRBR” lub „Rejestr”) prowadzony przez Ministra Finansów. Wszystkie polskie (tj. posiadające siedzibę na terytorium RP) spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będą zobowiązane zgłosić nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS informacje ... WIĘCEJ

  Tematy: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, spółki, KRS
 • Spółka cywilna w ustawie PIT i VAT

  Spółka cywilna w ustawie PIT i VAT

  13:27 06.08.2019

  ... niż na gruncie ustaw o PIT i CIT wygląda podmiotowość podatkowo-prawna spółki cywilnej w ustawie o podatku od towarów i usług. W myśl przepisów VAT-owskich to spółki cywilne, a nie ich wspólnicy, występują w charakterze podatników VAT. O statusie podatnika VAT spółki cywilnej przesądza fakt, iż w istocie jest ona podmiotem wykonującym działalność ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, spółka, spółki, podatek liniowy
 • Prosta spółka akcyjna - wady i zalety

  Prosta spółka akcyjna - wady i zalety

  11:30 09.04.2019

  ... . Brak skomplikowanych wymogów w kwestii organów spółki. Prosta spółka akcyjna może działać bez rady nadzorczej. Wady prostej spółki akcyjnej Jak każdy nowy ... odebrane jako istotne zmniejszenie bezpieczeństwa spółki i jej wiarygodności w oczach inwestorów. W konsekwencji zalety prostej spółki akcyjnej w pierwszym okresie jej funkcjonowania ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna, rodzaje spółek, spółki
 • Oddział spółki angielskiej w Polsce

  Oddział spółki angielskiej w Polsce

  00:36 01.10.2018

  ... założenie nowej spółki. Do zalet tego rozwiązania możemy zaliczyć bez wątpienia jego elastyczność. Polski oddział spółki LTD może m.in. zatrudniać pracowników, ubiegać ... może dysponować majątkiem angielskiej spółki macierzystej. Dodatkowym atutem może być fakt, że spółki LTD bardziej niż polskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, cieszą ... WIĘCEJ

  Tematy: oddział spółki, spółki, spółka, spółka angielska
 • Kiedy można łączyć formy opodatkowania PIT-em?

  Kiedy można łączyć formy opodatkowania PIT-em?

  14:50 14.09.2018

  ... i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. W myśl art. ... 1. prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną, 2. jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną - wybór sposobu opodatkowania, ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, spółka, spółki, podatek liniowy
 • Ustawa o KRS: nowe obowiązki dla spółek

  Ustawa o KRS: nowe obowiązki dla spółek

  00:20 04.06.2018

  ... zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki. Spółki figurujące w rejestrze mają obowiązek złożyć takie oświadczenie wraz z pierwszym ... danych tych osób należy zgłosić sądowi rejestrowemu, przedkładając nową listę. Spółki figurujące w rejestrze mają obowiązek złożyć taką listę przy pierwszym ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o KRS, KRS, Krajowy Rejestr Sądowy, spółki
 • Przekazanie zysku na kapitał zakładowy w SKA bez podatku dochodowego

  Przekazanie zysku na kapitał zakładowy w SKA bez podatku dochodowego

  08:36 20.11.2016

  ... dopiero z chwilą jego przeznaczenia przez zgromadzenie wspólników do wypłaty akcjonariuszom. Przyjąć należy, że akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej, stosownie do art. 146 § 2 pkt 2 ww. ustawy, przysługuje zysk ze spółki tylko wtedy, gdy komplementariusze podejmą uchwałę o jego podziale. Wcześniej akcjonariusz nie ma skutecznego roszczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: Przekazanie zysku, zysk na kapitale zakładowym, kapitał zakładowy, podatek dochodowy podwyższenie kapitału zakładowego
 • Relacje inwestorskie: trendy 2015

  Relacje inwestorskie: trendy 2015

  11:14 23.09.2015

  ... ) organizuje spotkania prasowe. Wydawcy nie mogą natomiast liczyć na rozwój współpracy komercyjnej – nie przybędzie chętnych na kampanie, zamiast korzystać z e-mailingu, spółki sięgną po własne newslettery. 44% komentarzy ankietowanych mówi o tym, że podejmowane przez spółkę działania nie spotykają się z zainteresowaniem inwestorów indywidualnych ... WIĘCEJ

  Tematy: relacje inwestorskie, spółki, rynek kapitałowy, Twitter
 • Prawo korporacyjne: wymiana udziałów w spółkach jako model transakcyjny

  Prawo korporacyjne: wymiana udziałów w spółkach jako model transakcyjny

  11:22 26.06.2015

  ... , czyli po prostu zmienić spółkę, której udziały lub akcje posiadają. Może to dotyczyć na przykład woli zmiany przynależności do spółki rodzimej, na przynależność do spółki zlokalizowanej na obszarze o korzystniejszych przepisach podatkowych. Zwłaszcza wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością mogą dążyć do docelowego ulokowania swojej ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo korporacyjne, wymiana udziałów, spółki, udziały w spółce z o.o.
 • Kiedy członek zarządu nie odpowiada za zobowiązania spółki?

  Kiedy członek zarządu nie odpowiada za zobowiązania spółki?

  00:00 30.06.2012 PORADA

  Jeżeli wykaże: 1. Że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidacji lub rozpoczęto postępowanie układowe. 2. Że niezgłoszenie w/w wniosków nie nastąpiło z jego winy. 3. Że niezgłoszenie wniosku w odpowiednim czasie nie spowodowało szkody dla ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, członek zarządu, zarząd spółki, zobowiązania spółki

 

1 2 ... 7

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: