eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Zaświadczenie jako PIT

  Zaświadczenie jako PIT

  11:21 26.02.2020 PORADA

  Dzień dobry, byłam zatrudniona na umowę o pracę do stycznia ub. roku. Dzisiaj otrzymałam "zaświadczenie" o przychodach jakie osiągnęłam w 2019 r. Chciałam się w związku ztym zapytać - czy to "zaświadczenie" mogę przedstawić jako PIT razem z innymi PIT-ami w rozliczeniu w Urzędzie ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, przychód, rozliczenia podatkowe, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Ulga termomodernizacyjna

  Ulga termomodernizacyjna

  12:20 25.02.2020 PORADA

  Witam, chciałbym skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. W 2019 roku ociepliłem dach za kwotę 15000 zł brutto z czego otrzymałem zwrot 4800 zł z Programu Czyste Powietrze. W tym samym roku wpłaciłem zaliczkę 5800 zł, na co mam fakturę z datą 04.12.2019 na wymianę okien. Usługa ... WIĘCEJ

  Tematy: ocieplenie dachu, ulga termomodernizacyjna, odliczenia podatkowe, Program Czyste Powietrze
 • Odliczenie aparatu słuchowego, rencista - emeryt

  Odliczenie aparatu słuchowego, rencista - emeryt

  10:45 25.02.2020 PORADA

  Witam, czy osoba, której przyznana jest renta (problemy sercowe), ale nie pobiera tej renty, ponieważ korzysta emerytury po zmarłym mężu (wyższa kwota) może odliczyć w zeznaniu PIT kwotę zakupu aparatu słuchowego? Agnieszka WIĘCEJ

  Tematy: rencista, renta, emerytura po mężu, śmierć męża
 • Rozliczenie roczne PIT-37

  Rozliczenie roczne PIT-37

  05:03 25.02.2020 PORADA

  Witam, rozliczałem się z żoną wspólnie przez kilka lat, jednak w ubiegłym roku rozliczenie było osobno. Czy w tym roku mogę ponownie rozliczyć się wspólnie? Jak w tym przypadku mogę znaleźć kwotę przychodu potrzebną do wysłania e-deklaracji, jeśli ja występuję w e-deklaracji ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-37, e-deklaracja, małżeństwo, wspólne rozliczenia podatkowe małżonków
 • Rozliczenie PIT-u za 2019 rok osoby do 26 roku życia

  Rozliczenie PIT-u za 2019 rok osoby do 26 roku życia

  22:09 24.02.2020 PORADA

  Witam, mam 23 lata, jestem panną i posiadam umowę o pracę na czas nieokreślony. W związku z ustawą o zerowym PIT dla młodych, mam pytanie. Nie złożyłam pracodawcy oświadczdnia w 2019 roku, czyli naliczał i pobierał on podatek, a otrzymując od niego PIT-11 w wersji 25, nie mam ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11, PIT-37, umowa o pracę na czas nieokreślony, PIT zerowy
 • Adres zameldowania czy zamieszkania w PIT-37

  Adres zameldowania czy zamieszkania w PIT-37

  21:47 24.02.2020 PORADA

  Witam, na PIT-11 pracodawca wpisał mój adres zameldowania, a nie zamieszkania. Czy wypełniając PIT-37, mogę wpisać adres zamieszkania? Czy pracodawca z tego tytułu nie poniesie żadnych konsekwencji? WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11, PIT-37, adres zameldowania, adres zamieszkania
 • Składki na ubezpieczenie społeczne

  Składki na ubezpieczenie społeczne

  20:23 23.02.2020 PORADA

  Prowadzę działalność gospodarczą i czy składki na ubezpieczenie społeczne wcześniej opłacone i ujęte w kosztach mogę odliczyć w rocznym zeznaniu PIT? WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, składki na ubezpieczenie społeczne, odliczenia podatkowe, rozliczenia podatkowe
 • Od którego roku mogę odliczyć faktury na termomodernizację?

  Od którego roku mogę odliczyć faktury na termomodernizację?

  15:46 22.02.2020 PORADA

  W 2017 roku dociepliłem dom i wymieniłem drzwi wejściowe. Czy mogę to odliczyć w zeznaniu za 2019 rok? WIĘCEJ

  Tematy: termomodernizacja, ulga termomodernizacyjna, odliczenia podatkowe, rozliczenia podatkowe
 • Ulga na dzieci przy niepełnym roku przepracowanym

  Ulga na dzieci przy niepełnym roku przepracowanym

  12:20 21.02.2020 PORADA

  Pracowałem niepełny rok w 2019 (t.j. 10 miesięcy UOP), przez 2 miesiące po prostu mieliśmy "wolne", nie będąc ani zatrudnionym lub na bezrobociu. Czy ulga podatkowa za dwoje dzieci przysługuje na całe 12 miesięcy, czy też tylko na 10 miesięcy, będąc pracownikiem w oparciu UOP? WIĘCEJ

  Tematy: ulga podatkowa, ulga na dzieci, rozliczenia podatkowe, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Podatek od dochodu

  Podatek od dochodu

  20:02 18.02.2020 PORADA

  W ramach programu poprawy komfortu akustycznego w mieszkaniu własnościowym położonym w okolicach lotniska otrzymaliśmy z mężem od portu lotniczego dofinansowanie do wymiany okien w ww. mieszkaniu. Do tej kwoty dołożyliśmy jeszcze trochę własnych środków, ponieważ program nie ... WIĘCEJ

  Tematy: małżeństwo, podatek dochodowy, mieszkanie własnościowe, wymiana okien
 • Przerwanie a zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

  Przerwanie a zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

  13:08 07.02.2020

  Przedawnienie zobowiązania podatkowego jest instytucją, która wyznacza organom podatkowym ramy czasowe kontroli podatkowych i weryfikacji przedsiębiorców. Podatnikom daje natomiast pewność, że do pewnych okresów fiskus nie będzie już wracał. Zasadniczo termin przedawnienia zobowiązań podatkowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w ... WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie zobowiązań podatkowych, termin przedawnienia, ordynacja podatkowa, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Podatek dochodowy: darowizna i sprzedaż nieruchomości wśród małżonków

  Podatek dochodowy: darowizna i sprzedaż nieruchomości wśród małżonków

  10:57 20.12.2019

  Na potrzeby PIT nabycie nieruchomości następuje w momencie, kiedy ta trafia do majątku wspólnego małżonków. Późniejsza darowizna między małżonkami pozostającymi we wspólności majątkowej małżeńskiej, przenosząca składnik majątkowy z majątku wspólnego do majątku osobistego (odrębnego), nie stanowi ponownego nabycia prawa do tego składnika - uznał ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż mieszkania, kupno mieszkania, ulgi podatkowe, rozliczenia podatkowe
 • Odsetki od spóźnionej spłaty także z podatkiem dochodowym

  Odsetki od spóźnionej spłaty także z podatkiem dochodowym

  13:32 11.10.2019

  Otrzymane odsetki z tytułu opóźnienia w spłacie mieszkania nie zostały wprost wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych, jak również nie stanowią dochodu, od którego zaniechano poboru podatku. W rezultacie podlegają one opodatkowaniu skalą podatkową jako przychód z innych źródeł - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-39, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, podatek od sprzedaży nieruchomości, odsetki
 • Fiskus wyciąga ręce po podatek nie badając okresu przedawnienia

  Fiskus wyciąga ręce po podatek nie badając okresu przedawnienia

  13:53 09.09.2019

  Organy podatkowe dwóch instancji odmówiły podatniczce wydania zaświadczenia o upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Stwierdziły, że nawet jeśli upływ terminu nastąpił, to nie mają one prawa do merytorycznego rozstrzygania o tym w tego typu postępowaniu. Mogą to zrobić dopiero w postępowaniu ustalającym zobowiązanie podatkowe, ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawa spadkowa, spadek, podatek od spadku, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Dropshipping możliwy bez podatku VAT?

  Dropshipping możliwy bez podatku VAT?

  07:03 30.08.2019

  Według danych polskiej Ambasady w Pekinie obroty towarowe Polski z Chinami osiągnęły w 2017 r. wartość 29 331 mln USD, zaś wartość chińskiego importu do Polski wzrosła o blisko 3,1 mld USD (w stosunku do 2016 r.). W 2017 r. nastąpiło również rozszerzenie typowej w relacjach handlowych z Chinami asymetrii. Polska importowała bowiem z Chin towary o ... WIĘCEJ

  Tematy: dropshipping, marża, faktura VAT marża, prowizja
 • Co grozi przedsiębiorcy za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie?

  Co grozi przedsiębiorcy za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie?

  13:23 19.07.2019

  Przedsiębiorcy ujawnieni w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w szczególności przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi rachunkowe, mają obowiązek przekazać w ustawowych terminach w formie elektronicznej (e-sprawozdanie) do Repozytorium Dokumentów Finansowych roczne sprawozdania finansowe. Podmiot, który nie dopełnił tego obowiązku w terminie podlega ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, składanie sprawozdań finansowych, KRS, obowiązki sprawozdawcze
 • Likwidacja ogrodu działkowego: odszkodowanie z podatkiem PIT?

  Likwidacja ogrodu działkowego: odszkodowanie z podatkiem PIT?

  13:41 03.07.2019

  Przy likwidacji ogrodu działkowego lub jego części na podstawie art. 25 ustawy o ROD nie znajduje zastosowanie ustawa o gospodarce nieruchomościami. W rezultacie otrzymane z tego tytułu odszkodowanie nie jest zwolnione z podatku dochodowego – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 28.06.2019 r. nr ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, kupno domu, rozliczenia podatkowe
 • Podatek od spadków i darowizn też się przedawnia

  Podatek od spadków i darowizn też się przedawnia

  13:05 26.06.2019

  ... się postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po matce Wnioskodawcy, czyli w 2006 r. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca złożył wówczas w urzędzie skarbowym zeznanie o nabyciu spadku po matce, w którym wykazał majątek, co do którego posiadał wiedzę. Kwestia ujawnienia dodatkowego składnika majątku pojawiła się ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawa spadkowa, spadek, podatek od spadku, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Przekształcenie i sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego

  Przekształcenie i sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego

  12:03 25.06.2019

  ... . Warunkiem przekształcenia było pokrycie całkowitego zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami za ten lokal oraz spłata nominalnej kwoty umorzenia kredytu wg ostatecznego rozliczenia. Wnioskodawczyni sprzedała mieszkanie dnia 09.02.2018 r. Zainteresowana posiada ze spółdzielni zaświadczenia, że: • dnia 12.11.2012 r. dokonała spłaty odsetek ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż mieszkania, podatek od sprzedaży mieszkania, podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż przed upływem 5 lat
 • Rezydencja podatkowa a rozliczenie w PIT dochodów z Holandii

  Rezydencja podatkowa a rozliczenie w PIT dochodów z Holandii

  13:37 19.06.2019

  ... z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Tym samym Wnioskodawczyni nie jest zobowiązania do rozliczenia się w Polsce za lata 2010-2019 z dochodów uzyskiwanych na terytorium Holandii. (…)” Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, rezydencja podatkowa, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, podwójne opodatkowanie

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 375

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: