eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zamówienia publiczne
 • Przetargi - raport I 2019

  Przetargi - raport I 2019

  13:20 28.02.2019

  ... 2018 roku i o 2,7 procent mniej niż miesiąc wcześniej – w grudniu 2018 – wynika z opracowania wykonanego przez serwis eGospodarka.pl. Za spadki odpowiadają głównie zamówienia na prace remontowo-budowlane, których liczba w relacji rocznej spadła aż o 29,7 procent. Pomimo spadków, przetargi z zakresu „budowlanki” utrzymują się jednak powyżej ... WIĘCEJ

  Tematy: przetargi, liczba przetargów, przetargi w Polsce, przetargi publiczne
 • Przetargi - raport 2018

  Przetargi - raport 2018

  11:23 31.01.2019

  ... zamówienia na prace remontowo-budowlane osiągnęły poziom zauważalnie wyższy od wieloletnich średnich, nawet w porównaniu z latami wyborczymi – 2014 oraz 2010. W celu wyboru wykonawcy najczęściej wybierano formę przetargu nieograniczonego. Zamówienie publiczne w tej formie wybrano w 2018 roku w 129 tys. 285 postępowaniach o udzielenie zamówienia ... WIĘCEJ

  Tematy: przetargi, liczba przetargów, przetargi w Polsce, przetargi publiczne
 • Przetargi - raport XI 2018

  Przetargi - raport XI 2018

  11:22 31.12.2018

  ... ,8 procent. To skutek kończącego się sezonu budowlanego, oraz – po części – wygasającego wpływu wyborczego cyklu inwestycyjnego. Wysoką dodatnią miesięczną dynamikę zanotowały zamówienia na dostawy usług, których w listopadzie 2018 było o 10,7 procent więcej niż w poprzedzającym miesiącu. Zamówień na dostawy towarów w jedenastym miesiącu roku ... WIĘCEJ

  Tematy: przetargi, liczba przetargów, przetargi w Polsce, przetargi publiczne
 • Przetargi - raport X 2018

  Przetargi - raport X 2018

  14:44 30.11.2018

  ... przetargów na tego typu prace. w październiku względem września liczba ogłoszeń przetargowych na prace remontowo-budowlane spadła o 11,6 procent. Mocno w górę poszły zamówienia w pozostałych dwóch kategoriach: na dostawy usług (wzrost w relacji miesięcznej o 50,66 procent) oraz dostawy towarów, których liczba w ciągu miesiąca wzrosła ... WIĘCEJ

  Tematy: przetargi, liczba przetargów, przetargi w Polsce, przetargi publiczne
 • Zwrot wadium gdy pozostaje jeszcze jeden wykonawca

  Zwrot wadium gdy pozostaje jeszcze jeden wykonawca

  09:39 30.11.2018 PORADA

  Proszę o pomoc w poniższej kwestii. W jednej z gmin jest postępowanie, w którym nasza firma brała udział. W dniu 07.11 na stronie zamawiającego pojawiła się informacja o wyborze oferty, nasze wadium zostało zwrócone, aczkolwiek w dniu 05.11 wyraziliśmy zgodę na przedłużenie terminu ... WIĘCEJ

  Tematy: wadium, zwrot wadium, zamawiający, wykonawca
 • Przetargi - raport III kw. 2018

  Przetargi - raport III kw. 2018

  12:41 31.10.2018

  ... Zamówień Publicznych pojawiło się 36 tys. 582 ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wobec 33 tys. 436 opublikowanych rok wcześniej, 24 tys. 917 ... w budynkach. Najwyższą roczną dynamiką w trzecim kwartale 2018 roku charakteryzowały się zamówienia na wyposażenie placów zabaw (w 3Q2018 o 129,5 proc. więcej niż rok ... WIĘCEJ

  Tematy: przetargi, liczba przetargów, przetargi w Polsce, przetargi publiczne
 • Błędy w SIWZ-ie i w formularzach u zamawiającego

  Błędy w SIWZ-ie i w formularzach u zamawiającego

  08:43 19.10.2018 PORADA

  Witam, chciałabym zapytać czy gmina jako zamawiający może umieścić zamówienie publiczne sektorowe jako zapytanie ofertowe? Kwota zamówienia, o której mówimy to około 1 300 000 zł. W SIWZ-ie zażyczyli sobie 2% zabezpieczenia należytego wykonania umowy od ceny oferowanej, natomiast w ... WIĘCEJ

  Tematy: SIWZ, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zamówienia publiczne, postępowanie przetargowe
 • Zamówienia publiczne. Treść SIWZ

  Zamówienia publiczne. Treść SIWZ

  14:51 05.10.2018 PORADA

  Zamawiający w SIWZ umieścił następującą klauzulę: „Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków ... WIĘCEJ

  Tematy: SIWZ, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, postępowanie przetargowe, dokumentacja przetargowa
 • Przetargi - raport VIII 2018

  Przetargi - raport VIII 2018

  12:34 28.09.2018

  Zamówienia publiczne w drugim wakacyjnym miesiącu 2018 roku upłynęły z jednej strony pod znakiem kanikuły, z drugiej zaś kalendarza wyborczego. Pierwszy czynnik wpłynął na obniżenie ... WIĘCEJ

  Tematy: przetargi, liczba przetargów, przetargi w Polsce, przetargi publiczne
 • Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych

  Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych

  08:49 20.09.2018

  ... kiedy będzie to ściśle związane z przedmiotem zamówienia. Przykładowo, jeżeli określimy, że warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane będzie wymóg posiadania certyfikatu zdolności z RODO, uznamy, że warunek ten nie jest proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, co może przysporzyć Zamawiającemu problemów na ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona danych osobowych, zamówienia publiczne, ochrona danych, przetwarzanie danych osobowych
 • Przetargi - raport VII 2018

  Przetargi - raport VII 2018

  12:56 29.08.2018

  ... ), usługi inżynieryjne w zakresie projektowania (535) oraz roboty instalacyjne w budynkach (521). Najwyższą roczną dynamiką (lipiec 2018 względem lipca 2017) cechowały się zamówienia na usługi w zakresie transportu drogowego (+94,7 proc. rdr), usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób (+93,2 proc.), wyposażenie placów zabaw (+33 ... WIĘCEJ

  Tematy: przetargi, liczba przetargów, przetargi w Polsce, przetargi publiczne
 • Ochrona podwykonawców w zamówieniach publicznych

  Ochrona podwykonawców w zamówieniach publicznych

  12:56 13.08.2018

  ... było fakultatywne i dotyczyło wyłącznie tych podwykonawców, na których zasoby powoływał się generalny wykonawca w celu wykazania spełnienia kryteriów niezbędnych do udzielenia zamówienia, a o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wcześniej, bo w 2013 r., wprowadzono do ustawy Prawo zamówień publicznych inny, bardzo ... WIĘCEJ

  Tematy: pzp, Prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne, przetargi
 • Wykonawca źle określił nr Grupy w Formularzu oferty

  Wykonawca źle określił nr Grupy w Formularzu oferty

  10:00 13.08.2018 PORADA

  Wykonawca złożył ofertę w Grupach. W formularzu oferty jedną z nich źle opisał w nagłówku. Zamiast Grupa 1, napisał Grupa 2. Treść i asortyment jest prawidłowy do Grupy 1. Omyłka Wykonawcy, czy Zamawiajacy możne ją poprawić? Na otwarciu ofert wartość tej grupy została ... WIĘCEJ

  Tematy: formularz oferty, wykonawca, oferta przetargowa, nazwa grupy
 • Czy zlecenie wykonania usług projektowych podlega zgłaszaniu jako podwykonawca

  Czy zlecenie wykonania usług projektowych podlega zgłaszaniu jako podwykonawca

  11:31 06.07.2018 PORADA

  Firma wygrała przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj. Projekt budowlany zamierza zlecić firmie zewnętrznej. Czy umowa na wykonanie projektu budowlanego podlega zgłaszaniu Zamawiającemu? WIĘCEJ

  Tematy: usługi projektowe, projekt budowlany, zamówienia publiczne, udzielenie zamówienia publicznego
 • Przetargi - raport V 2018

  Przetargi - raport V 2018

  12:19 29.06.2018

  ... (o 7,8 procent) oraz na roboty budowlano-remontowe (o 0,8 procent). Powyżej kreski znalazły się zamówienia na dostawy towarów (ich liczba w ciągu miesiąca wzrosła o 2,0 proc.). Nieznaczny majowy spadek liczby ogłaszanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ma dość trywialną przyczynę, której należy upatrywać w kalendarzu. W tym roku ... WIĘCEJ

  Tematy: przetargi, liczba przetargów, przetargi w Polsce, przetargi publiczne
 • Zmiana przez zamawiającego miejsca lokalizacji

  Zmiana przez zamawiającego miejsca lokalizacji

  14:35 21.03.2018 PORADA

  Witam, moja firma wystąpiła w zapytaniu ofertowym na życzenie zamawiającego. Przy okazji zwróciliśmy uwagę Zamawiającemu, że specyfikacja konstrukcji (w tym wypadku Street Workout) musi posiadać podłoże spełniające normy bezpieczeństwa upadkowego (czego zamawiający nie umieścił ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie przetargowe, oferta przetargowa, zamawiający, wykonawca
 • Udział w przetargu - zamówienia publiczne

  Udział w przetargu - zamówienia publiczne

  12:24 31.01.2018 PORADA

  Czy jeżeli w dokumentach dotyczących zamówienia publicznego widnieje zapis: "należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne, udział w przetargu, formularz ofertowy
 • Zatrzymanie wadium

  Zatrzymanie wadium

  11:39 04.01.2018 PORADA

  Pytanie dotyczy wadium. Brałem udział w przetargu, wpłaciłem wadium, złożyłem dokumenty. Po ocenie wstępnej zgodnie z zapisem w SIWZ zamawiający wezwał wszystkich biorących udział w postępowaniu o przedstawienie dodatkowych dokumentów, m.in. zaświadczenia z KRK, ZUS i US ... WIĘCEJ

  Tematy: udział w przetargu, przetarg, wadium, zatrzymanie wadium
 • Odpowiedzialność z art. 6471 § 1. KC a gwarancja usunięcia wad i usterek

  Odpowiedzialność z art. 6471 § 1. KC a gwarancja usunięcia wad i usterek

  13:54 11.12.2017 PORADA

  Szanowni Państwo, mam pytanie czy solidarna z wykonawcą odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych (art. 6471  § 1. KC), dotyczy również okresu po wykonaniu robót i wydaniu bezusterkowego protokołu ... WIĘCEJ

  Tematy: wykonawca, podwykonawcy, inwestor, odpowiedzialność inwestora
 • Zatrudnianie na umowę o pracę w zamówieniach publicznych

  Zatrudnianie na umowę o pracę w zamówieniach publicznych

  11:37 11.10.2017 PORADA

  Zamawiający w SIWZ wskazał, że Wykonawca musi zatrudniać na umowę o pracę min. 3 pracowników do robót brukarskich i min. 3 pracowników do robót sanitarnych. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć część robót budowlanych podwykonawcy (np. 40% z zakresu), to obowiązek zatrudnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, prawo zamówień publicznych, wykonawca, podwykonawca

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 27

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: