eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › naruszenie obowiązków pracowniczych
 • Jakie kary dla pracownika?

  Jakie kary dla pracownika?

  00:41 20.05.2019

  ... MPiPS uznano, iż uniemożliwienie pracownikowi złożenia ustnych wyjaśnień stanowi naruszenie art. 109 § 2 KP, ponieważ złożenie wyjaśnień na piśmie związane jest z większymi utrudnieniami ... pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: kary porządkowe, kara porządkowa, nagana dla pracownika, kara dla pracownika
 • Samochód służbowy. Co robić, jeśli pracownik nie chce go zwrócić?

  Samochód służbowy. Co robić, jeśli pracownik nie chce go zwrócić?

  00:41 23.07.2016

  ... po wezwaniu do prokuratury w celu złożenia wyjaśnień może sam zwrócić samochód. Przywłaszczenie powierzonego mienia przez pracownika zawsze stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych (wyroku SN z 10 listopada 1999 r. sygn. akt I PKN 361/99). Może stanowić podstawę do zwolnienia dyscyplinarnego. Dowodem będzie prawomocny wyrok ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód służbowy, używanie samochodu służbowego, umowa powierzenia pojazdu, odpowiedzialność pracownika za szkodę
 • Nagana, upomnienie, kara pieniężna. Co warto wiedzieć o karach pracowniczych?

  Nagana, upomnienie, kara pieniężna. Co warto wiedzieć o karach pracowniczych?

  13:42 07.03.2016

  ... czy kary nagany pracodawca bierze pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy. Pracodawca ... z prawem nałożenie kary porządkowej związane jest z zachowaniem wymogów formalnych, których naruszenie może skutkować uchyleniem kary porządkowej przez sąd pracy. Kara ... WIĘCEJ

  Tematy: kary dla pracowników, kary porządkowe, nagana, upomnienie
 • Na czym polega odpowiedzialność porządkowa pracownika?

  Na czym polega odpowiedzialność porządkowa pracownika?

  09:41 17.12.2014

  ... Kodeks pracy Brak podpisu – kara gotowa? Zagadnienie odpowiedzialności porządkowej pracowników reguluje Kodeks Pracy w rozdziale 6. Jakie zachowania można uznać na naruszenie tych przepisów? – Wymienić należy tu nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, ignorowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy, opuszczenie miejsca pracy, naruszenie obowiązków pracowniczych, kary porządkowe
 • Badanie pracowników alkomatem dozwolone?

  Badanie pracowników alkomatem dozwolone?

  00:20 18.09.2014

  ... 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - Kodeks pracy Niezależnie od możliwości zastosowanie wobec pracownika kary porządkowej, ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych jest stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym, spożywanie alkoholu w miejscu i czasie pracy – nawet jeżeli jest to jednorazowa nietrzeźwość ... WIĘCEJ

  Tematy: alkomat, badanie alkomatem, kontrola trzeźwości, trzeźwość pracownika
 • Kara porządkowa: kiedy i za co?

  Kara porządkowa: kiedy i za co?

  11:31 25.03.2014

  ... konieczne jest zaistnienie dwóch przesłanek: bezprawnego zachowania polegającego na naruszeniu obowiązków pracowniczych i zawinionego naruszenia obowiązków pracowniczych, zarówno z winy umyślnej jak i nieumyślnej. Jako bezprawne naruszenie obowiązków pracowniczych, kwalifikowane są zachowania, do których zalicza się: „nieprzestrzeganie przez ... WIĘCEJ

  Tematy: kary porządkowe, kara porządkowa, nagana dla pracownika, kary dla pracowników
 • Opuszczenie miejsca pracy może być usprawiedliwione

  Opuszczenie miejsca pracy może być usprawiedliwione

  00:15 17.04.2013

  ... podstawowych zadań pracowniczych przewidzianych do wykonania na ten dzień oraz przy uwzględnieniu jego szczególnej sytuacji (np. związaną ze stanem zdrowia, samopoczuciem, koniecznością skorzystania z porady lub pomocy lekarza). Przy ocenie, czy opuszczenie miejsca pracy stanowiło ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, trzeba ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy, opuszczenie miejsca pracy, naruszenie obowiązków pracowniczych, kary porządkowe
 • (Nad)używanie alkoholu w czasie pracy

  (Nad)używanie alkoholu w czasie pracy

  11:18 15.02.2013

  ... ) Sąd Najwyższy orzekł, że: „w użytym w art. 52 § 1 pkt 1 k.p. pojęciu "ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych" mieszczą się trzy elementy. Są to: bezprawność zachowania pracownika (naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego), naruszenie albo zagrożenie interesów pracodawcy, a także zawinienie obejmujące zarówno winę umyślną ... WIĘCEJ

  Tematy: alkohol w pracy, nietrzeźwy pracownik, spożywanie alkoholu w pracy, naruszenie obowiązków pracowniczych
 • Jaka kara dla pracownika za wadliwe wykonanie pracy?

  Jaka kara dla pracownika za wadliwe wykonanie pracy?

  00:10 08.09.2012

  Zgodnie z art. 82 Kodeksu pracy, za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub usług nie przysługuje mu wynagrodzenie. Wynagrodzenie ulega natomiast odpowiedniemu zmniejszeniu, jeśli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi. Jeśli zaś pracownik usunął wady wykonanego przez siebie ... WIĘCEJ

  Tematy: naruszenie obowiązków pracowniczych, kara dla pracownika, odpowiedzialność pracownika za szkodę, potrącenia z wynagrodzeń
 • Kara pieniężna za naruszenie porządku

  Kara pieniężna za naruszenie porządku

  00:25 07.07.2012

  ... faktycznie potrąconej z wynagrodzenia pracownika będzie odpowiadała nominalnej kwocie kary nałożonej przez pracodawcę. Stosowanie i wysokość kary pieniężnej Za naruszenie obowiązków pracowniczych przepisy Kodeksu pracy przewidują kilka kar z odpowiedzialności porządkowej. Możliwość ich stosowania zależy jednak od charakteru przewinienia pracownika ... WIĘCEJ

  Tematy: kara finansowa, kara pieniężna, naruszenie porządku, kara dla pracownika

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: