eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ekwiwalent za urlop
 • Urlop z pracy tymczasowej a przejście pod zakład pracy

  Urlop z pracy tymczasowej a przejście pod zakład pracy PORADA

  Witam, od listopada 2015 do listopada 2016 byłam zatrudniona przez agencję pracy. W tym czasie wykorzystałam 20 dni urlopu, a za 4 dni wypłacono ekwiwalent. Od 1 grudnia przeszłam pod zakład pracy i obowiązuje mnie kodeks pracy. Czy należą mi się 2 dni urlopu za grudzień? Proszę ... WIĘCEJ

  Tematy: agencja pracy, praca tymczasowa, wykorzystanie urlopu, urlop wypoczynkowy
 • Wypowiedzenie umowy o pracę a niewykorzystany urlop

  Wypowiedzenie umowy o pracę a niewykorzystany urlop PORADA

  Witam, jestem zatrudniona na (już trzeciej) umowie na czas określony. Przepracowałam sześć lat w rzeczonym szpitalu. Obecnie znajduję się na zwolnieniu lekarskim od 101 dni. Chciałabym rozwiązać umowę z pracodawcą - wypowiedzenie (na umowie) 2-tygodniowe. Mam jednak 5 dni ... WIĘCEJ

  Tematy: niewykorzystany urlop wypoczynkowy, prawo do urlopu wypoczynkowego, urlop wypoczynkowy, trzecia umowa o pracę
 • Urlop macierzyński, koniec umowy, brak świadectwa pracy oraz zaległy urlop

  Urlop macierzyński, koniec umowy, brak świadectwa pracy oraz zaległy urlop PORADA

  Witam, zostałam zatrudniona na umowę o pracę na 1/2 etatu, umowa została zawarta od 15.06.2015 do 31.12.2016 r. Od listopada 2015 r. przebywałam na L4 z powodu ciąży, od czerwca 2016 roku zaczął mi się urlop macierzyński połączony z rodzicielskim, który trwa  do czerwca 2017. Jak ... WIĘCEJ

  Tematy: praca na pół etatu, 1/2 etatu, ciąża, L4 w ciąży
 • Jaka kwota za niewykorzystany urlop?

  Jaka kwota za niewykorzystany urlop? PORADA

  Witam, pracowałam na pełny etat od początku kwietnia do końca grudnia tego roku, wyliczyłam iż należy mi się 15 dni urlopowych z czego dwa dni wykorzystam. Pracowałam 6 dni w tygodniu za najniższą krajową. Dodam, iż wcześniej pracowałam na umowę zlecenie u tego samego pracodawcy ... WIĘCEJ

  Tematy: ekwiwalent za urlop, wysokość ekwiwalentu, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, zaległy urlop wypoczynkowy
 • Czy przysługuje mi ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

  Czy przysługuje mi ekwiwalent za urlop wypoczynkowy? PORADA

  Witam, dniem 31.12.2016 zakończyła mi się umowa o pracę na czas określony od dnia 01.05.2014. Od 21.11.2014 do 19.11.2015 przebywałąm na urlopie macierzyńskim, po nim wykorzystałam 16 dni urlopu wypoczynkowego. Od 12.12.2015 do 31.12.2016 przebywałam na urlopie wychowawczym. Moje ... WIĘCEJ

  Tematy: koniec umowy na czas określony, urlop wychowawczy, ekwiwalent za urlop, urlop wypoczynkowy
 • Ekwiwalent za urlop. Ile wyniesie wypłata za 10 dni zaległego urlopu?

  Ekwiwalent za urlop. Ile wyniesie wypłata za 10 dni zaległego urlopu? PORADA

  Witam serdecznie, mam pytanie odnośnie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Otóż zwolniłam się z pracy i mam niewykorzystane 10 dni urlopu. Jaka kwotę pracodawca powinien mi wypłacić? Dodam, że pracowałam na cały etat, a na umowie mam 1850 zł brutto. WIĘCEJ

  Tematy: ekwiwalent za urlop, urlop wypoczynkowy, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, zaległy urlop wypoczynkowy
 • Zaległy urlop. Czy należy mi się ekwiwalent?

  Zaległy urlop. Czy należy mi się ekwiwalent? PORADA

  Witam, piszę z zapytaniem z działu prawa pracy. Moja umowa ww firmie trwała od 07.2011 do 31.12.2016, 10.03.2016 zaszłam w ciążę i od tego czasu jestem na urlopie macierzyńskim (czyli umowa skończyła mi się w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego). Chciałam się zapytać, czy szef ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop macierzyński, wygaśnięcie umowy o pracę, zaległy urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop
 • Czy i kiedy otrzymam ekwiwalent za urlop?

  Czy i kiedy otrzymam ekwiwalent za urlop? PORADA

  W ciąży byłam zarejestrowana na umowę o pracę do dnia porodu, w tym czasie przebywałam na zwolnieniu lekarskim, następnie byłam na zasiłku macierzynskim. Czy należy mi się ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Jeśli tak to kiedy powinnam go otrzymać? WIĘCEJ

  Tematy: ekwiwalent za urlop, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, zaległy urlop wypoczynkowy, ciąża
 • L4 w ciąży

  L4 w ciąży PORADA

  Jestem na zwolnieniu od 20 czerwca, umowa mi się skończyła 15 września i została przedłużona automatycznie do dnia porodu, czyli do 13 lutego. Co z moim urlopem? Czy to prawda, że będąc na u zwolnieniu, to pracodawca musi mi wypłacić za urlop nawet będąc na L4? Czy mogę iść na ... WIĘCEJ

  Tematy: L4 w ciąży, ciąża, przedłużenie umowy do dnia porodu, wygaśnięcie umowy o pracę
 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop z jednej z umów

  Ekwiwalent za niewykorzystany urlop z jednej z umów PORADA

  Prosze o pomoc. Pracuję u jednego pracodawcy na dwóch umowach. Jedna umowa o pracę na czas nieokreślony, na 3/5 etatu, druga na czas wykonywania określonych obowiązków na 2/5 etatu. Umowa na czas wykonywania określonych obowiązków kończy się wraz z dniem porodu. Czy zatem ... WIĘCEJ

  Tematy: dwie umowy o pracę, umowa na czas nieokreślony, 3/5 etatu, umowa na czas określony
 • Zaległy urlop? Sprawdź, czy go nie stracisz!

  Zaległy urlop? Sprawdź, czy go nie stracisz!

  ... że roszczenie o udzielenie urlopu wypoczynkowego ulega przedawnieniu. Trzyletni w tym przypadku okres przedawnienia liczy się od końca roku kalendarzowego, za który dany urlop przysługuje. Zdarzają się sytuacje przeniesienia niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego na kolejny rok kalendarzowy i wówczas termin przedawnienia urlopu zaległego liczy się ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległy urlop, zaległy urlop wypoczynkowy, niewykorzystany urlop, urlop wypoczynkowy
 • Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

  Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

  ... ustawowych odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty. Pracownik może dochodzić roszczenia o ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w terminie 3 lat od dnia jego wymagalności. Tylko w jednym przypadku pracodawca nie jest zobowiązany do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop po rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem. Sytuacja ma miejsce, gdy strony ... WIĘCEJ

  Tematy: niewykorzystany urlop, urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, ekwiwalent za urlop
 • Niewykorzystany urlop wypoczynkowy - jakie konsekwencje?

  Niewykorzystany urlop wypoczynkowy - jakie konsekwencje?

  ... ma niewykorzystany w pełni lub w części urlop wypoczynkowy? Z jednej strony może jeszcze pójść na płatny urlop, dopóki nie wygaśnie stosunek służbowy. Z drugiej strony za niewykorzystany urlop podwładnemu należy wypłacić ekwiwalent pieniężny, choć jest to odstępstwo od udzielenia dni wolnych w naturze. Ekwiwalent za urlop stosuje się wyłącznie przy ... WIĘCEJ

  Tematy: niewykorzystany urlop, urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, ekwiwalent za urlop
 • Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia

  Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia

  ... przysługujący mu urlop. Należy pamiętać o istotnej kwestii, że niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie przechodzi do nowego pracodawcy. Oznacza to, że taki urlop musi być wykorzystany za okres za jaki przysługuje u tego byłego pracodawcy, w przeciwnym razie za okres niewykorzystanego urlopu musi zostać wypłacony ekwiwalent za urlop. Przykład ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wypoczynkowy, okres wypowiedzenia, prawo do urlopu wypoczynkowego, umowa o pracę
 • Ekwiwalent za zaległy urlop nawet po upadłości

  Ekwiwalent za zaległy urlop nawet po upadłości

  ... wynika, że pracownik może zgłosić roszczenie do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o ekwiwalent za zaległy urlop wypoczynkowy należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy. Jeżeli chodzi o roszczenia o ekwiwalent za zaległy urlop w latach innych, niż rok, w którym ustał stosunek pracy, zainteresowany powinien zgłosić ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop, urlopy pracownicze, zaległy urlop, zaległy urlop wypoczynkowy
 • Skrócony okres wypowiedzenia to niższy ekwiwalent za urlop

  Skrócony okres wypowiedzenia to niższy ekwiwalent za urlop

  ... umowy o pracę za 3-miesiecznym wypowiedzeniem (październik - grudzień), ze skróceniem okresu wypowiedzenia do 1 miesiąca. Czy ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2013 r. należy wypłacić za cały rok czy tylko za 10 miesięcy (bez listopada i grudnia)? Odpowiedź Ekwiwalent pieniężny należy wypłacić za 10 miesięcy 2013 ... WIĘCEJ

  Tematy: skrócony okres wypowiedzenia, okres wypowiedzenia, wypowiedzenie umowy o pracę, odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia
 • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

  Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

  ... pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Zgodnie z art. 1671 k.p., w stosunku do pracownika przebywającego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, pracodawca ma prawo wyznaczyć termin urlopu wypoczynkowego, a pracownik jest zobowiązany wykorzystać urlop we wskazanym terminie. W wyroku z dnia ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie pracownika, rozwiązanie umowy o pracę, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, zwolnienie od pracy
 • Ekwiwalent za urlop dla strażaka a składka zdrowotna

  Ekwiwalent za urlop dla strażaka a składka zdrowotna

  ... : Czy ekwiwalent za urlop naliczony funkcjonariuszowi PSP na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2009 nr 12 poz. 68 ze zm.) za 2011 i 2012 rok podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego? W 2000 r. uzyskaliśmy z ZUS pisemne stanowisko, zgodnie z którym „ekwiwalenty za niewykorzystany urlop za rok 1998 ... WIĘCEJ

  Tematy: ekwiwalent za urlop, ekwiwalent dla pracownika, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, składki zdrowotne
 • Wynagrodzenie prowizyjne: jaki ekwiwalent za urlop?

  Wynagrodzenie prowizyjne: jaki ekwiwalent za urlop?

  ... podstawy obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, a ostatnim zatrudnienie w niepełnym wymiarze etatu, a co za tym idzie – obliczenie współczynnika do ustalania ekwiwalentu. Zacznijmy jednak od początku i przypomnijmy sobie, jakie są podstawowe zasady wyliczania ekwiwalentu. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się ... WIĘCEJ

  Tematy: ekwiwalent za urlop, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie prowizyjne
 • Współczynnik ekwiwalentowy w 2011 r.

  Współczynnik ekwiwalentowy w 2011 r.

  ... 171 Kodeksu pracy. § 19 rozporządzenia MPiPS z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2 , poz. 14 ze zm.). Płace w firmie pomogą ci uniknąć pomyłek w rozliczeniach płacowych dzięki poradom ekspertów, które ... WIĘCEJ

  Tematy: ekwiwalent za urlop, ekwiwalent dla pracownika, współczynnik urlopowy, współczynnik ekwiwalentowy

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 34

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.