eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zaliczka na podatek
 • Składki ZUS i zaliczka na podatek od ekwiwalentu za urlop

  Składki ZUS i zaliczka na podatek od ekwiwalentu za urlop

  ... obowiązany do obliczenia, pobrania oraz odprowadzenia do urzędu skarbowego zaliczki na podatek tak jak od „zwykłej” pensji pracownika. Składki ZUS Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (a więc emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) jak też na ubezpieczenie zdrowotne, jest co do zasady przychód pracownika w rozumieniu przepisów ... WIĘCEJ

  Tematy: ekwiwalent za urlop, obowiązek podatkowy, rozliczenia z urzędem skarbowym, rozliczenia podatkowe
 • Odszkodowanie za zwolnienie z pracy bez podatku?

  Odszkodowanie za zwolnienie z pracy bez podatku?

  ... wypłacono z Narodowego Urzędu ds. Zatrudnienia Królestwa Belgii. Z otrzymanej kwoty została potrącona zaliczka na podatek dochodowy w Belgii. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy również w Polsce powinna z tego tytułu zapłacić podatek dochodowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(...) Zgodnie z art. 3 ust ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, zwolnienia podatkowe, zwolnienia z PIT
 • Wynagrodzenie płatnika za terminowe płacenie podatków

  Wynagrodzenie płatnika za terminowe płacenie podatków

  ... może naliczać od zapłaconych za pracowników zaliczek na podatek dochodowy. Tyle czasu na potrącenie, ile na zapłatę podatków Izba Skarbowa w Katowicach w ... na wspomniany już przepis Ordynacji podatkowej, a także na rozporządzenie. Z Ordynacji podatkowej – art. 3 pkt 3 lit. a – wynika, że pod pojęciem podatków rozumie się także zaliczki na podatek ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, ordynacja podatkowa, obowiązki pracodawcy, obowiązki płatnika
 • Kiedy ugoda sądowa ze zwalnianym pracownikiem bez podatku?

  Kiedy ugoda sądowa ze zwalnianym pracownikiem bez podatku?

  ... Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 17.08.2016 r. nr ITPB2/4511-490/16/MU. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? Wnioskodawca otrzymał w maju 2015 r. wypowiedzenie z pracy na podstawie art. 20 Karty nauczyciela z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W maju 2015 r. złożył od niego odwołanie do Sądu Pracy i wniósł o jego ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, zwolnienia podatkowe, zwolnienia z PIT
 • Refundacja za dobrowolne odejście z pracy z podatkiem dochodowym

  Refundacja za dobrowolne odejście z pracy z podatkiem dochodowym

  ... ustawy o zwolnieniach grupowych. Aby skorzystać z programu PDO, pracownik musi złożyć odpowiedni wniosek do pracodawcy. Pracownicy przystępujący do programu POD liczą na zwolnienie z podatku dochodowego o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Przepis ten mówi o odszkodowaniach i zadośćuczynieniach, których wysokość i zasady ustalania ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, zwolnienia podatkowe, zwolnienia z PIT
 • 70% podatek dochodowy od odprawy: jak liczyć głosy Skarbu Państwa?

  70% podatek dochodowy od odprawy: jak liczyć głosy Skarbu Państwa?

  ... wie, jak te głosy liczyć. 70-proc. podatek został nałożony na zbyt duże, zdaniem zwycięskiego Prawa i ... podatek dotyczy firm, w których „Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek
 • Wynagrodzenie prokurenta bez zaliczki na podatek

  Wynagrodzenie prokurenta bez zaliczki na podatek

  ... wykonuje swoje zadania. Podsumowując, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłacanego prokurentowi wynagrodzenia w związku z pełnieniem tej funkcji w Spółce. Natomiast na Wnioskodawcy na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie ciążył ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek, podatek od wynagrodzenia, źródła przychodów podatkowych
 • Jak wypełnić listę płac pracowników w 2016 r.?

  Jak wypełnić listę płac pracowników w 2016 r.?

  ... podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i jej wysokości oraz podstawy naliczenia podatku dochodowego. Aby jednak ustalić zaliczkę na podatek, użytkownik musi określić, czy przy jej liczeniu ma być uwzględniana kwota zmniejszająca podatek. W odpowiednich komórkach pojawia się komunikat wskazujący na konieczność dokonania takiego ... WIĘCEJ

  Tematy: lista płac, wynagrodzenia, płace, ustalanie wynagrodzenia za pracę
 • Przejęcie pracowników a odpowiedzialność i obowiązki płatnika

  Przejęcie pracowników a odpowiedzialność i obowiązki płatnika

  ... wykazywania za ten okres w deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) ani zaliczek na podatek dochodowy, ani też potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego. Deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) sporządza za ten okres firma przejmująca pracowników ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek, zaliczka dla pracownika, wynagrodzenie za pracę
 • Wypłata nawet rocznej pensji bez podatku dochodowego?

  Wypłata nawet rocznej pensji bez podatku dochodowego?

  ... ma na celu zadośćuczynić mu stratę w związku z brakiem możliwości osiągania wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy. Świadczenia te pozwolą także na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych w sytuacji nagłej utraty źródła dochodu. Wnioskodawca zadał pytanie, czy wystąpi podatek od odprawy wypłacanej dodatkowo zwalnianym pracownikom na mocy ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, zwolnienia podatkowe, zwolnienia z PIT
 • Ile wynosi zaliczka na poczet podatku dochodowego?

  Ile wynosi zaliczka na poczet podatku dochodowego? PORADA

  Ile wynosi kwota zaliczki na poczet podatku dochodowego, gdybym wybrał opcję "miesięczna" we wniosku CEIDG? Czy jest to kwota stała, czy zmienia się? Jeśli tak, to względem czego? Nie wiem co oznacza opcja w tym wniosku - "uproszczona", bo jest: -miesięczna -kwartalna -uproszczona Dodam, ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, zaliczka na podatek dochodowy, CEIDG, forma opodatkowania

 

1 2 ... 10 ... 16

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.