eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zaliczka na podatek
 • Podatek PIT 2018: zmiany w zwolnieniach od podatku

  Podatek PIT 2018: zmiany w zwolnieniach od podatku

  ... dziecięcego, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 400 zł, b) uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 200 zł - na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1 ustawy (czyli dzieci małoletnie, w stosunku do których można skorzystać z ulgi prorodzinnej). Będzie Od ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, zwolnienia podatkowe, zwolnienia z PIT
 • Zaliczka na podatek od pracownika a kwota zmniejszająca

  Zaliczka na podatek od pracownika a kwota zmniejszająca

  ... należnego pracownikowi wynagrodzenia, pobierania i przekazywania do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy. Jej wartość będzie różna w zależności od tego, z jakim przypadkiem mamy do czynienia. Pracownik sam może ją też nieco obniżyć. Jak jest liczona zaliczka na podatek z tytułu wypłacanego pracownikowi wynagrodzenia? Od początku roku do ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, obowiązki płatnika, podatek, odsetki podatkowe
 • Wyższa amortyzacja jednorazowa i brak małych zaliczek na podatek

  Wyższa amortyzacja jednorazowa i brak małych zaliczek na podatek

  ... r. Mniej przelewów do fiskusa z tytułu PIT Patrząc przez pryzmat mikroprzedsiębiorców, na uwagę zasługują dwie modyfikacje. Przede wszystkim właściciele firm mają być zwolnieni z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku, jeśli należna fiskusowi zaliczka (lub suma zaliczek liczona narastająco od początku roku) nie przekroczy ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe, odpisy amortyzacyjne
 • Obowiązki płatnika przy delegowaniu pracowników do pracy w Niemczech

  Obowiązki płatnika przy delegowaniu pracowników do pracy w Niemczech

  ... pracy nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez pracownika z pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem, że dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na wniosek podatnika zakład pracy pobiera zaliczki na podatek dochodowy, stosownie do ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek, zaliczka dla pracownika, wynagrodzenie za pracę
 • Umowa zlecenie w gospodarstwie rolnym

  Umowa zlecenie w gospodarstwie rolnym

  ... ) jak też potrącanych z jego wynagrodzenia składek na ubezpieczenie społeczne, zaś od samego podatku będzie mógł odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Niestety na chwilę obecną trudno powiedzieć, czy płacone składki ZUS mogą być uwzględniane już na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy (jeżeli zleceniobiorca postanowi je wpłacać ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, zatrudnianie pracowników, działalność gospodarcza, ubezpieczenie społeczne
 • Wynagrodzenie płatnika za odprowadzanie zaliczek na podatek

  Wynagrodzenie płatnika za odprowadzanie zaliczek na podatek

  ... nie zamierza korzystać z prawa do potrącenia wynagrodzenia należnego płatnikowi, w ww. wymienionych dwóch przypadkach, kiedy zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych została przekazana na rachunek właściwego organu podatkowego po terminie płatności podatku.(...)” Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, ordynacja podatkowa, obowiązki pracodawcy, obowiązki płatnika
 • Umowa zlecenie: stawka godzinowa przekreśla podatek zryczałtowany

  Umowa zlecenie: stawka godzinowa przekreśla podatek zryczałtowany

  ... źródła przychodu). Generalnie przychody z działalności wykonywanej osobiście są opodatkowane skalą podatkową, zaś zleceniodawca jest tutaj zobowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy (liczonych od podstawy opodatkowania, czyli dochodu pomniejszonego o przysługujące odliczenia, np. w postaci składek ZUS). Od reguły tej ustawodawca ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, ryczałt, zaliczka na podatek, stawka miesięczna
 • Towary handlowe w księgach z miesięcznym spisem z natury?

  Towary handlowe w księgach z miesięcznym spisem z natury?

  ... . Ich zdaniem podatnicy dokonujący odpisywania towarów w koszty na dzień ich zakupu powinni sporządzać spisz natury na koniec każdego okresu sprawozdawczego, za który ustalana jest zaliczka na podatek (czyli koniec miesiąca lub kwartału) tak, aby była ona ustalona na podstawie realnego dochodu (podatkowego). Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie ... WIĘCEJ

  Tematy: księga przychodów i rozchodów, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, dokumentacja podatkowa, rozliczenie podatkowe
 • Wynagrodzenie średnie krajowe: obciążenia składkowe i podatkowe

  Wynagrodzenie średnie krajowe: obciążenia składkowe i podatkowe

  ... zaliczka na podatek wynosi w związku z tym: 632,63 zł - 300,94 zł = 331,69 zł - wartość tę również należy zaokrąglić do pełnych złotych. W efekcie zaliczka na podatek wynosi 332 zł Podsumujmy: Składki na ubezpieczenie społeczne: 616,95 zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 349,47 zł Zaliczka na podatek ... WIĘCEJ

  Tematy: obliczenie podatku, wysokość podatku, podstawa opodatkowania, obowiązki pracodawcy
 • Obowiązki płatnika przy zaniżonych zaliczkach na podatek

  Obowiązki płatnika przy zaniżonych zaliczkach na podatek

  ... informacja PIT-11 jest informacją o pobranych (a nie należnych) zaliczkach na podatek dochodowy. Zatem fakt niepobrania i nieuiszczenia właściwej kwoty zaliczki na podatek dochodowy nie może znaleźć odzwierciedlenia w korekcie informacji PIT-11. To, że zaległa zaliczka została uiszczona później (2017 r.) nie może znaleźć odzwierciedlenia w korekcie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, obowiązki płatnika, podatek, odsetki podatkowe
 • Ile wynosi zaliczka na poczet podatku dochodowego?

  Ile wynosi zaliczka na poczet podatku dochodowego? PORADA

  Ile wynosi kwota zaliczki na poczet podatku dochodowego, gdybym wybrał opcję "miesięczna" we wniosku CEIDG? Czy jest to kwota stała, czy zmienia się? Jeśli tak, to względem czego? Nie wiem co oznacza opcja w tym wniosku - "uproszczona", bo jest: -miesięczna -kwartalna -uproszczona Dodam, ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, zaliczka na podatek dochodowy, CEIDG, forma opodatkowania

 

1 2 ... 10 ... 17

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.