eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zaliczka na podatek
 • Umowa zlecenie: stawka godzinowa przekreśla podatek zryczałtowany

  Umowa zlecenie: stawka godzinowa przekreśla podatek zryczałtowany

  ... źródła przychodu). Generalnie przychody z działalności wykonywanej osobiście są opodatkowane skalą podatkową, zaś zleceniodawca jest tutaj zobowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy (liczonych od podstawy opodatkowania, czyli dochodu pomniejszonego o przysługujące odliczenia, np. w postaci składek ZUS). Od reguły tej ustawodawca ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, ryczałt, zaliczka na podatek, stawka miesięczna
 • Towary handlowe w księgach z miesięcznym spisem z natury?

  Towary handlowe w księgach z miesięcznym spisem z natury?

  ... . Ich zdaniem podatnicy dokonujący odpisywania towarów w koszty na dzień ich zakupu powinni sporządzać spisz natury na koniec każdego okresu sprawozdawczego, za który ustalana jest zaliczka na podatek (czyli koniec miesiąca lub kwartału) tak, aby była ona ustalona na podstawie realnego dochodu (podatkowego). Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie ... WIĘCEJ

  Tematy: księga przychodów i rozchodów, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, dokumentacja podatkowa, rozliczenie podatkowe
 • Wynagrodzenie średnie krajowe: obciążenia składkowe i podatkowe

  Wynagrodzenie średnie krajowe: obciążenia składkowe i podatkowe

  ... zaliczka na podatek wynosi w związku z tym: 632,63 zł - 300,94 zł = 331,69 zł - wartość tę również należy zaokrąglić do pełnych złotych. W efekcie zaliczka na podatek wynosi 332 zł Podsumujmy: Składki na ubezpieczenie społeczne: 616,95 zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 349,47 zł Zaliczka na podatek ... WIĘCEJ

  Tematy: obliczenie podatku, wysokość podatku, podstawa opodatkowania, obowiązki pracodawcy
 • Obowiązki płatnika przy zaniżonych zaliczkach na podatek

  Obowiązki płatnika przy zaniżonych zaliczkach na podatek

  ... informacja PIT-11 jest informacją o pobranych (a nie należnych) zaliczkach na podatek dochodowy. Zatem fakt niepobrania i nieuiszczenia właściwej kwoty zaliczki na podatek dochodowy nie może znaleźć odzwierciedlenia w korekcie informacji PIT-11. To, że zaległa zaliczka została uiszczona później (2017 r.) nie może znaleźć odzwierciedlenia w korekcie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, obowiązki płatnika, podatek, odsetki podatkowe
 • Składki ZUS i zaliczka na podatek od ekwiwalentu za urlop

  Składki ZUS i zaliczka na podatek od ekwiwalentu za urlop

  ... obowiązany do obliczenia, pobrania oraz odprowadzenia do urzędu skarbowego zaliczki na podatek tak jak od „zwykłej” pensji pracownika. Składki ZUS Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (a więc emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) jak też na ubezpieczenie zdrowotne, jest co do zasady przychód pracownika w rozumieniu przepisów ... WIĘCEJ

  Tematy: ekwiwalent za urlop, obowiązek podatkowy, rozliczenia z urzędem skarbowym, rozliczenia podatkowe
 • Odszkodowanie za zwolnienie z pracy bez podatku?

  Odszkodowanie za zwolnienie z pracy bez podatku?

  ... wypłacono z Narodowego Urzędu ds. Zatrudnienia Królestwa Belgii. Z otrzymanej kwoty została potrącona zaliczka na podatek dochodowy w Belgii. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy również w Polsce powinna z tego tytułu zapłacić podatek dochodowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(...) Zgodnie z art. 3 ust ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, zwolnienia podatkowe, zwolnienia z PIT
 • Wynagrodzenie płatnika za terminowe płacenie podatków

  Wynagrodzenie płatnika za terminowe płacenie podatków

  ... może naliczać od zapłaconych za pracowników zaliczek na podatek dochodowy. Tyle czasu na potrącenie, ile na zapłatę podatków Izba Skarbowa w Katowicach w ... na wspomniany już przepis Ordynacji podatkowej, a także na rozporządzenie. Z Ordynacji podatkowej – art. 3 pkt 3 lit. a – wynika, że pod pojęciem podatków rozumie się także zaliczki na podatek ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, ordynacja podatkowa, obowiązki pracodawcy, obowiązki płatnika
 • Kiedy ugoda sądowa ze zwalnianym pracownikiem bez podatku?

  Kiedy ugoda sądowa ze zwalnianym pracownikiem bez podatku?

  ... Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 17.08.2016 r. nr ITPB2/4511-490/16/MU. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? Wnioskodawca otrzymał w maju 2015 r. wypowiedzenie z pracy na podstawie art. 20 Karty nauczyciela z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W maju 2015 r. złożył od niego odwołanie do Sądu Pracy i wniósł o jego ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, zwolnienia podatkowe, zwolnienia z PIT
 • Refundacja za dobrowolne odejście z pracy z podatkiem dochodowym

  Refundacja za dobrowolne odejście z pracy z podatkiem dochodowym

  ... ustawy o zwolnieniach grupowych. Aby skorzystać z programu PDO, pracownik musi złożyć odpowiedni wniosek do pracodawcy. Pracownicy przystępujący do programu POD liczą na zwolnienie z podatku dochodowego o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Przepis ten mówi o odszkodowaniach i zadośćuczynieniach, których wysokość i zasady ustalania ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, zwolnienia podatkowe, zwolnienia z PIT
 • 70% podatek dochodowy od odprawy: jak liczyć głosy Skarbu Państwa?

  70% podatek dochodowy od odprawy: jak liczyć głosy Skarbu Państwa?

  ... wie, jak te głosy liczyć. 70-proc. podatek został nałożony na zbyt duże, zdaniem zwycięskiego Prawa i ... podatek dotyczy firm, w których „Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek
 • Ile wynosi zaliczka na poczet podatku dochodowego?

  Ile wynosi zaliczka na poczet podatku dochodowego? PORADA

  Ile wynosi kwota zaliczki na poczet podatku dochodowego, gdybym wybrał opcję "miesięczna" we wniosku CEIDG? Czy jest to kwota stała, czy zmienia się? Jeśli tak, to względem czego? Nie wiem co oznacza opcja w tym wniosku - "uproszczona", bo jest: -miesięczna -kwartalna -uproszczona Dodam, ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, zaliczka na podatek dochodowy, CEIDG, forma opodatkowania

 

1 2 ... 10 ... 16

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.