eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zaliczka na podatek
 • Jak pozbyć się obowiązków płatnika? Skorzystać z usług zagranicznej firmy

  Jak pozbyć się obowiązków płatnika? Skorzystać z usług zagranicznej firmy

  10:30 12.10.2019

  ... za pracę na rzecz Wnioskodawcy) na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika związane z poborem zaliczki na podatek dochodowy, jak również Wnioskodawca nie będzie ciążyć również obowiązek informacyjny związany z wystawieniem oddelegowanemu pracownikowi informacji PIT-11. (…)” Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, obowiązki płatnika, podatek, odsetki podatkowe
 • Ekwiwalent za urlop a 70% podatek od odszkodowania za zakaz konkurencji

  Ekwiwalent za urlop a 70% podatek od odszkodowania za zakaz konkurencji

  13:20 06.08.2019

  ... w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami, w części, w której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania - pobiera się zryczałtowany podatek ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek
 • Praca w nadgodzinach: posiłek od pracodawcy bez podatku

  Praca w nadgodzinach: posiłek od pracodawcy bez podatku

  13:22 22.07.2019

  ... prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: przychód pracownika, przychody podatkowe, zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek
 • Emerytura z Niemiec poza polskim zeznaniem podatkowym

  Emerytura z Niemiec poza polskim zeznaniem podatkowym

  13:14 04.06.2019

  ... za pośrednictwem polskiego banku, w którym zainteresowany ma rachunek. Wnioskodawca zadał pytanie, czy w Polsce powinien płacić podatek od niemieckiej emerytury? Czy bank powinien tutaj potrącać zaliczkę na podatek i sporządzać informację podatkową i czy wreszcie emeryturę tę wykazywać w polskim rozliczeniu podatkowym? W przedmiotowej sprawie organ ... WIĘCEJ

  Tematy: Niemcy, dochody z zagranicy, zwrot podatku, PIT-36
 • Kluby sportowe: zwrot kosztów dojazdu trenerów i zawodników w PIT

  Kluby sportowe: zwrot kosztów dojazdu trenerów i zawodników w PIT

  13:55 21.05.2019

  ... podatkiem dochodowym, a w konsekwencji czy na Klubie ciąży obowiązek pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z wypłatą ww. świadczeń? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących ... WIĘCEJ

  Tematy: zwrot kosztów, zwolnienia z PIT, zwolnienie przedmiotowe z PIT, zwolnienie przedmiotowe
 • Amortyzacja nieruchomości oddanej w najem otrzymanej w darowiźnie

  Amortyzacja nieruchomości oddanej w najem otrzymanej w darowiźnie

  12:43 01.03.2019

  ... .02.2019 r. nr 0113-KDIPT2-1.4011.49.2019.1.AP. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? W 2005 r. na mocy zawartej z ojcem umowy darowizny wnioskodawczyni stała się właścicielką 1/1000 części działki. Podatek od darowizny tutaj nie wystąpił. Następnie, zgodnie z postanowieniem sądu z 2006 r. dokonano częściowego zniesienia współwłasności ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek, podatek PIT, rok 2019, koszty podatkowe
 • Zwolnienie z podatku: posiłki profilaktyczne a bony żywnościowe

  Zwolnienie z podatku: posiłki profilaktyczne a bony żywnościowe

  13:57 23.01.2019

  ... wymogów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Legitymację do tego daje bowiem sam fakt poniesienia przez podatnika nakładów na realizację ciążącego na nim obowiązku, wynikającego z przepisów o bhp. Z brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 11b wynika jednoznacznie, że w przypadku braku po stronie podatnika ... WIĘCEJ

  Tematy: przychód pracownika, przychody podatkowe, zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek
 • Zwolnienie z pracy i ugoda sądowa: odszkodowanie z podatkiem dochodowym

  Zwolnienie z pracy i ugoda sądowa: odszkodowanie z podatkiem dochodowym

  12:44 18.01.2019

  ... rozwiązaniem umowy. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy od otrzymanego świadczenia powinna zapłacić podatek? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z art. 9 ust. ... wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Z treści ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, zwolnienia podatkowe, zwolnienia z PIT
 • Zaliczki na podatek dochodowy od 2019/2020 roku

  Zaliczki na podatek dochodowy od 2019/2020 roku

  13:56 07.01.2019

  ... wpadającym w drugi próg podatkowy wychodzi podatek do dopłaty (gdy ten nie korzysta z żadnych preferencji podatkowych). Wskazana wyżej ustawa nowelizacyjna zmieni te zasady liczenia zaliczki na podatek dochodowy od 1 stycznia 2020 r. Po zmianie w miesiącu przekroczenia podanego limitu dochodów zaliczka na podatek będzie pobierana wg dwóch stawek ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek PIT, podatek dochodowy od osób fizycznych, rok 2019
 • Środki trwałe w darowiźnie: zasada kontynuacji amortyzacji

  Środki trwałe w darowiźnie: zasada kontynuacji amortyzacji

  13:40 27.12.2018

  ... trwałych miała miejsce w 2013 r., to Wnioskodawca ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych w 2018 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi do 31 grudnia 2017 r. Z uwagi na konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych, nowe rozwiązania nie znajdują zastosowania do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjętych do używania ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek, podatek od firmy, podatek PIT, rok 2018
 • Ile wynosi zaliczka na poczet podatku dochodowego?

  Ile wynosi zaliczka na poczet podatku dochodowego?

  20:19 22.03.2015 PORADA

  Ile wynosi kwota zaliczki na poczet podatku dochodowego, gdybym wybrał opcję "miesięczna" we wniosku CEIDG? Czy jest to kwota stała, czy zmienia się? Jeśli tak, to względem czego? Nie wiem co oznacza opcja w tym wniosku - "uproszczona", bo jest: -miesięczna -kwartalna -uproszczona Dodam, ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, zaliczka na podatek dochodowy, CEIDG, forma opodatkowania

 

1 2 ... 10 ... 19

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: