eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zaliczka na podatek
 • Środek trwały w spadku lub darowiźnie: amortyzacja 2018

  Środek trwały w spadku lub darowiźnie: amortyzacja 2018

  ... pozwoliło sporo zaoszczędzić na podatku ... podatek od spadków i darowizn. Jeżeli skorzysta ze zwolnień, kosztów nie rozpozna. Kosztem uzyskania przychodu będą za to odpisy amortyzacyjne dokonywane od takich składników majątku w przypadku, gdy nabyto je w drodze spadku albo darowizny i podlegały one opodatkowaniu tym podatkiem, ale z uwagi na ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek, podatek od firmy, podatek PIT, rok 2018
 • Jak uniknąć wysokiego podatku PIT od odpraw i odszkodowań menedżerów

  Jak uniknąć wysokiego podatku PIT od odpraw i odszkodowań menedżerów

  ... miesiąc wypłaty odszkodowania.” Przepis dotyczy także odszkodowań i odpraw z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy przed upływem terminu, na jaki została zawarta. W lakonicznym uzasadnieniu do projektu, którego regulacje obowiązują od 1 stycznia 2016 r., czytamy, iż projekt zmierza do „przeciwdziałania patologiom ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek
 • Amortyzacja dziedziczonego majątku: galimatias legislacyjny

  Amortyzacja dziedziczonego majątku: galimatias legislacyjny

  ... , choć zbieżne z postulatami zgłaszanymi przez środowiska firm rodzinnych, może budzić uzasadnione obawy, jeżeli chodzi o przestrzeganie konstytucyjnej zasady pewności prawa. Gra na czas Nowym pomysłem urzędników było przywrócenie dotychczasowych zasad amortyzacji ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r. w drodze ustawy o zarządzie sukcesyjnym, nad którą ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek, podatek od firmy, podatek PIT, rok 2018
 • Wynagrodzenie sędziego sportowego opodatkowane na zasadach ogólnych

  Wynagrodzenie sędziego sportowego opodatkowane na zasadach ogólnych

  ... ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, ryczałt, zaliczka na podatek, stawka miesięczna
 • Rozliczenie dochodów niani w PIT za 2017 r.

  Rozliczenie dochodów niani w PIT za 2017 r.

  ... zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego. Wówczas zaliczki takie należy obliczać za okresy miesięczne. Przy liczeniu zaliczki stosowana jest z reguły 18% stawka podatku. Jeżeli niania podejmie decyzję o wpłacaniu miesięcznych zaliczek na podatek, będzie musiała ją stosować przez cały rok. Wpłata chociażby jednej zaliczki na podatek ... WIĘCEJ

  Tematy: niania, podatek dochodowy, rozliczenia z urzędem skarbowym, zeznanie roczne
 • Podatek dochodowy od posiadanych środków trwałych 2018

  Podatek dochodowy od posiadanych środków trwałych 2018

  ... podatek dochodowy z prowadzonej działalności gospodarczej. Otóż zapłacony podatek odlicza się od zaliczek na podatek z prowadzonej działalności. W przypadku gdy podatnicy wpłacają zaliczki kwartalne, odliczeniu podlega podatek obliczony za miesiące przypadające na dany kwartał. Podatku można nie wpłacać, jeżeli jest on niższy od zaliczki na podatek ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek, podatek od firmy, podatek PIT, podatek CIT
 • Podatek PIT 2018: zmiany w zwolnieniach od podatku

  Podatek PIT 2018: zmiany w zwolnieniach od podatku

  ... dziecięcego, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 400 zł, b) uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 200 zł - na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1 ustawy (czyli dzieci małoletnie, w stosunku do których można skorzystać z ulgi prorodzinnej). Będzie Od ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, zwolnienia podatkowe, zwolnienia z PIT
 • Zaliczka na podatek od pracownika a kwota zmniejszająca

  Zaliczka na podatek od pracownika a kwota zmniejszająca

  ... należnego pracownikowi wynagrodzenia, pobierania i przekazywania do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy. Jej wartość będzie różna w zależności od tego, z jakim przypadkiem mamy do czynienia. Pracownik sam może ją też nieco obniżyć. Jak jest liczona zaliczka na podatek z tytułu wypłacanego pracownikowi wynagrodzenia? Od początku roku do ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, obowiązki płatnika, podatek, odsetki podatkowe
 • Wyższa amortyzacja jednorazowa i brak małych zaliczek na podatek

  Wyższa amortyzacja jednorazowa i brak małych zaliczek na podatek

  ... r. Mniej przelewów do fiskusa z tytułu PIT Patrząc przez pryzmat mikroprzedsiębiorców, na uwagę zasługują dwie modyfikacje. Przede wszystkim właściciele firm mają być zwolnieni z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku, jeśli należna fiskusowi zaliczka (lub suma zaliczek liczona narastająco od początku roku) nie przekroczy ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe, odpisy amortyzacyjne
 • Obowiązki płatnika przy delegowaniu pracowników do pracy w Niemczech

  Obowiązki płatnika przy delegowaniu pracowników do pracy w Niemczech

  ... pracy nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez pracownika z pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem, że dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na wniosek podatnika zakład pracy pobiera zaliczki na podatek dochodowy, stosownie do ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek, zaliczka dla pracownika, wynagrodzenie za pracę
 • Ile wynosi zaliczka na poczet podatku dochodowego?

  Ile wynosi zaliczka na poczet podatku dochodowego? PORADA

  Ile wynosi kwota zaliczki na poczet podatku dochodowego, gdybym wybrał opcję "miesięczna" we wniosku CEIDG? Czy jest to kwota stała, czy zmienia się? Jeśli tak, to względem czego? Nie wiem co oznacza opcja w tym wniosku - "uproszczona", bo jest: -miesięczna -kwartalna -uproszczona Dodam, ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, zaliczka na podatek dochodowy, CEIDG, forma opodatkowania

 

1 2 ... 10 ... 17

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.