eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podstawa opodatkowania
 • Umowa zlecenie z więźniem: jakie koszty uzyskania przychodu?

  Umowa zlecenie z więźniem: jakie koszty uzyskania przychodu?

  ... od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.) jest zasada powszechności opodatkowania, która wyrażona została w art. 9 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z jego ... Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, stanowiąca podstawa do naliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ponadto wskazać ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek z tytułu umowy zlecenie, obliczenie podatku, wysokość podatku, podstawa opodatkowania
 • Spóźniona faktura z odwróconym VAT nie wpływa na odliczenie podatku

  Spóźniona faktura z odwróconym VAT nie wpływa na odliczenie podatku

  Moment, w którym ujmuje się w deklaracji transakcje objęte odwrotnym obciążeniem, nie powinien rozstrzygać o tym, kiedy można odliczyć podatek VAT. Tym samym nawet w przypadku zadeklarowania transakcji po upływie trzech miesięcy od jej dokonania można odliczyć podatek w okresie, w którym jest on należny. Taki wniosek można wyprowadzić z przepisów ... WIĘCEJ

  Tematy: wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, transakcje wewnątrzwspólnotowe, VAT naliczony, podatek VAT
 • Wniesienie aportem majątku prywatnego do spółki z podatkiem VAT?

  Wniesienie aportem majątku prywatnego do spółki z podatkiem VAT?

  ... charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Stosownie do art. 29 a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje: 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku; 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu ... WIĘCEJ

  Tematy: aport, wyłączenie z VAT, wyłączenia z opodatkowania, opodatkowanie VAT
 • Gewerbe w Niemczech, usługi w Niemczech i w Polsce

  Gewerbe w Niemczech, usługi w Niemczech i w Polsce PORADA

  Witam, mam założona gewerbe w Niemczech od 2011 r., nadany NIP-unijny, meldunek w Niemczech od 2011r. Nie posiadam meldunku w Polsce. Chciałabym wynająć (od osób fizycznych), w Polsce mieszkania i wynajmować je jako apartamenty przez strony internetowe (tzw. krótkoterminowy wynajem na ... WIĘCEJ

  Tematy: gewerbe, zakładanie działalności gospodarczej, Niemcy, NIP UE
 • Sankcja VAT za spóźnione rozliczenie WNT sprzeczna z prawem UE

  Sankcja VAT za spóźnione rozliczenie WNT sprzeczna z prawem UE

  Według polskiego prawa podatkowego wykazanie VAT należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług po upływie trzech miesięcy skutkuje naliczeniem dodatkowych odsetek. Jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł, że naliczanie odsetek z tego tytułu nie jest zgodne z unijnymi przepisami. Obowiązek, którego nie ... WIĘCEJ

  Tematy: wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, transakcje wewnątrzwspólnotowe, VAT naliczony, podatek VAT
 • Czy podatek od spadku zapłacony w USA można potraktować w jako „ciężary”, przy zgłaszaniu SD-3 w US?

  Czy podatek od spadku zapłacony w USA można potraktować w jako „ciężary”, przy zgłaszaniu SD-3 w US? PORADA

  Rozliczam się w Urzędzie Skarbowym ze spadku z USA. Otrzymałam przelew na moje konto w Polsce. Czy podatek zapłacony w USA od spadku można potraktować jako '"ciężary i zadłużenia" i odliczyć od podstawy opodatkowania, czyli kwoty otrzymanego przelewu? Czy tak samo mogę jako ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, podatek od spadku, USA, rozliczenia podatkowe
 • Obniżenie podstawy opodatkowania od spadku - kilku spadkobierców

  Obniżenie podstawy opodatkowania od spadku - kilku spadkobierców PORADA

  Dzień dobry, wypełniając formularz zeznania SD-3 w rubryce G.2. jako nakłady wpisałem poniesione przeze mnie wydatki (chodzi o nieruchomości) między innymi spłatę zadłużeń i koszty postępowania spadkowego. Jeżeli chodzi o pozostałych dwóch spadkobierców to jeden z nich poniósł ... WIĘCEJ

  Tematy: SD-3, zeznanie podatkowe, formularze podatkowe, podatek od spadku
 • Akcje marketingowe: obniżone ceny towarów w rozliczeniu VAT

  Akcje marketingowe: obniżone ceny towarów w rozliczeniu VAT

  ... przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi. Katalog elementów dodatkowych wchodzących w skład podstawy opodatkowania określony został w art. 29a ust. 6 ustawy, w myśl którego, podstawa opodatkowania obejmuje: 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku; 2. koszty dodatkowe, takie ... WIĘCEJ

  Tematy: premia pieniężna, opodatkowanie VAT, obowiązek podatkowy, obowiązek podatkowy VAT
 • Podatek od umowy zlecenia obcokrajowca gdy certyfikat rezydencji

  Podatek od umowy zlecenia obcokrajowca gdy certyfikat rezydencji

  ... za pomocą tegoż certyfikatu. Zgodnie z art. 14 ust. 1 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1994 r., Nr 63, poz. 269), dochody ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek zryczałtowany, podatek z tytułu umowy zlecenie, obliczenie podatku, wysokość podatku
 • Wynagrodzenie średnie krajowe: obciążenia składkowe i podatkowe

  Wynagrodzenie średnie krajowe: obciążenia składkowe i podatkowe

  Przeciętne miesięczne nominalne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2017 r. wyniosło ponad 4,5 tys. zł. Tyle zatem powinien zarabiać statystyczny Kowalski. Niestety na średnią składają się zarówno ci, co zarabiają więcej, jak i ci, którzy zarabiają mniej. Rozbieżności w rzeczywistych wynagrodzeniach są tutaj bardzo duże. ... WIĘCEJ

  Tematy: obliczenie podatku, wysokość podatku, podstawa opodatkowania, obowiązki pracodawcy
 • Te same czynności przy umowie zlecenie i działalności gospodarczej

  Te same czynności przy umowie zlecenie i działalności gospodarczej

  Przepisy prawa podatkowego nie zabraniają podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą możliwości równoczesnego uzyskiwania przychodów z tytułu umów zlecenia, kwalifikowanych jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet gdy te się będą pokrywały swym zakresem. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek z tytułu umowy zlecenie, obliczenie podatku, wysokość podatku, podstawa opodatkowania
 • Umowa zlecenie poza Polską z obcokrajowcem = podatek u źródła

  Umowa zlecenie poza Polską z obcokrajowcem = podatek u źródła

  ... art.29 ust. 1 ustawy o PDOF stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek zryczałtowany, podatek z tytułu umowy zlecenie, obliczenie podatku, wysokość podatku
 • Kasa fiskalna w remanencie likwidacyjnym firmy

  Kasa fiskalna w remanencie likwidacyjnym firmy

  ... zakupu tego urządzenia, powinien ująć je w remanencie likwidacyjnym i opodatkować. Za podstawę opodatkowania należy tutaj przyjąć aktualną, a nie historyczną jej wartość czyli ceną nabycia ... niepotrzebnego sporu z fiskusem, bezpieczniej kasę fiskalną w remanencie likwidacyjnym wykazać, zaś za podstawę opodatkowania przyjąć tutaj bieżącą cenę ... WIĘCEJ

  Tematy: Likwidacja firmy, remanent likwidacyjny, kasa fiskalna likwidacja działalności, remanent likwidacyjny
 • Podatek od sprzedaży nieruchomości. Jaka będzie podstawa opodatkowania?

  Podatek od sprzedaży nieruchomości. Jaka będzie podstawa opodatkowania? PORADA

  Witam, proszę o pomoc przy ustaleniu podstawy opodatkowania przy sprzedaży nieruchomości. Sytuacja wyglądała następująco. W ramach wspólnoty małżeńskiej w 2006 roku kupiliśmy działkę, w 2008 skończyliśmy budowę. Łączne koszty to 300 000 zł. W 2015 jeden ze współmałżonków ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-39, podatek od sprzedaży nieruchomości, podstawa opodatkowania, kupno działki
 • Rozliczenie umowy o dzieło - fotograf amator

  Rozliczenie umowy o dzieło - fotograf amator PORADA

  Zrobiłem zdjęcia na np. komunii u znajomej. Dostałem za swoją pracę 450 zł. Nie prowadzę działalności gospodarczej, więc spisałem z nią "umowę o dzieło" i chciałbym rozliczyć się z fiskusem: - wynagrodzenie brutto 450 zł - koszty uzyskania przychodu 50%, czyli 225 zł - podstawa ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o dzieło, rozliczenie umowy o dzieło, fotograf, zeznanie podatkowe
 • Paragon i faktura zaliczkowa

  Paragon i faktura zaliczkowa PORADA

  Witam, wystawiłam paragon "zaliczkę" dla osoby fizycznej oraz fakturę zaliczkową do tego paragonu, usługa zostanie wykonana w następnym miesiącu. W jaki sposób mam zaksięgować taki paragon? Czy księgując raport miesięczny mam zaliczyć tylko kwotę VAT, czy nie ujmować całej kwoty ... WIĘCEJ

  Tematy: paragon fiskalny, faktura zaliczkowa, ewidencja księgowa, podatek VAT
 • Obliczenie podatku PIT-37

  Obliczenie podatku PIT-37 PORADA

  Dzień dobry, rozliczam się wspólnie z małżonkiem. Moja podstawa opodatkowania - 41507 zł, małżonka - 17821 zł. Podatek wynosi 10123,02 zł, od niego możemy odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne: u mnie - 3320,29 zł, u małżonka - 1484,62 zł. W jaki sposób odliczyć te ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólne rozliczenia podatkowe małżonków, PIT-37, obliczenie podatku, podstawa opodatkowania
 • Podstawa do obliczania podatku

  Podstawa do obliczania podatku PORADA

  Prowadzę działalność gospodarczą - usługi budowlane. Moją formą opodatkowania jest ryczałt (5,5%). Od połowy roku zacząłem świadczyć usługi dla kontrahentów zagranicznych i z tego też tytułu wystawiam faktury w walucie obcej. Do tego celu założyłem również rachunek walutowy ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, usługi budowlane, ryczałt ewidencjonowany, działalność usługowa
 • Podatek rolny

  Podatek rolny PORADA

  Proszę mi wytłumaczyć, ajk w przypadku podatku rolnego wyglądają: - zakres podmiotowy i przedmiotowy - podstawa opodatkowania - konstrukcja stawek - wyłączenia i zwolnienia podatkowe - tryb poboru Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: podatek rolny, ustawa o podatku rolnym, podstawa opodatkowania, zwolnienia podatkowe
 • Sposób wyliczenia podatku dochodowego od "sprzedaży" działki ogrodowej

  Sposób wyliczenia podatku dochodowego od "sprzedaży" działki ogrodowej PORADA

  Witam, chciałabym zapytać, jak policzyć podstawę opodatkowania w przypadku "sprzedaży" działki ogrodowej w rodzinnym ogrodzie działkowym. Czy podatek dochodowy zapłacę od całej kwoty sprzedaży, czy od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a ceną zakupu? WIĘCEJ

  Tematy: podstawa opodatkowania, podatek dochodowy, sprzedaż działki, działka

 

1 2 ... 10 ... 12

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.