eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wysokość podatku
 • Próg podatkowy - jak obliczamy

  Próg podatkowy - jak obliczamy PORADA

  Mam pytanie dotyczące przekroczenia pierwszego progu podatkowego. Jeżeli próg zostanie przekroczony o 20 tysięcy, to od tej kwoty będzie pobierany wyższy podatek. Pytanie czy będzie to pełne 32%, czy też różnica między już pobranym tj. 18%, a tym który powinnam odprowadzić, czyli ... WIĘCEJ

  Tematy: progi podatkowe, wysokość podatku, obliczenie podatku, rozliczenia podatkowe
 • Wynajem gospodarstwa na potrzeby filmu z ryczałtem ewidencjonowanym

  Wynajem gospodarstwa na potrzeby filmu z ryczałtem ewidencjonowanym

  ... . Powyższe brzmienie tego przepisu zostało wprowadzone ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017, poz. 2175). Ponadto zauważyć ... WIĘCEJ

  Tematy: najem lokalu, wynajem mieszkania, podatek od najmu, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Podatek od sprzedaży nieruchomości z kredytem hipotecznym przed upływem 5 lat

  Podatek od sprzedaży nieruchomości z kredytem hipotecznym przed upływem 5 lat PORADA

  Witam, w 2012 r. kupiłam mieszkanie za cenę = 134 000 zł, koszt aktu = 1 460 zł. Na mieszkanie został zaciągnięty kredyt = 147 000 zł. Mieszkanie sprzedałam w 2016 r. za cenę 255 000 zł. Na dzień sprzedaży koszt kredytu pozostały do spłaty = 136 000 zł. Proszę o informację, od ... WIĘCEJ

  Tematy: kupno mieszkania, sprzedaż mieszkania, podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat
 • PIT-40A and PIT-11. Proszę o weryfikację

  PIT-40A and PIT-11. Proszę o weryfikację PORADA

  Dzień dobry, chcę policzyć PIT-37 mamie. Proszę o sprawdzenie poprawności wyliczenia. PIT-40A poz.38 - Przychód - 7673.34 poz.39 - Zaliczka - 648 poz.42 - 0 poz.43 - Zdrowotne - 594,69 poz.44 - 0 poz.45 - 0 poz.46 - podstawa 7673 poz.47 - 0 poz.48 - 0 poz.49 - NADPŁATA - 648 poz.50 ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-40A, PIT-11, PIT-37, zaliczka na podatek dochodowy
 • Sprzedaż domu na kredyt przed upływem 5 lat i zakup nowego na kredyt

  Sprzedaż domu na kredyt przed upływem 5 lat i zakup nowego na kredyt PORADA

  Kupiłem domek w 2013 roku za kwotę 324 tys. zł, całkowicie finansując ją z kredytu, po 4 latach sprzedałem domek za kwotę 425 tys. zł. spłacając kredyt i pozostawiając sobie 100 tys. zł. Następnie kupiłem drugi dom za kwotę 500 tys. zł wpłacając 50 tys. zł wkładu własnego, a ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż domu, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, podatek od sprzedaży nieruchomości, spłata kredytu
 • Mieszkanie w spadku: spłata kredytu nie zmniejsza podatku od sprzedaży

  Mieszkanie w spadku: spłata kredytu nie zmniejsza podatku od sprzedaży

  ... spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Wysokość tych nakładów, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, dziedziczenie, sprzedaż spadku, sprzedaż mieszkania
 • Czy miesięczny podatek PPE może (musi) wynosić 0 zł?

  Czy miesięczny podatek PPE może (musi) wynosić 0 zł? PORADA

  Jestem najemcą gruntu pod garaże blaszane. Do tej pory miesięczne przychody z najmu były dość regularne i zawsze wynosiły powyżej 6 zł. W marcu nie było przychodu - to znaczy, że nikt czynszu nie zapłacił (co jest zgodne z umową, bowiem wynajmujący mają termin na uiszczenie ... WIĘCEJ

  Tematy: PPE, ryczałt ewidencjonowany, najem, wysokość podatku
 • Działalność gospodarcza a etat

  Działalność gospodarcza a etat PORADA

  Praca na etacie a założenie działalności na ryczałcie wg PKD 47.91.Z, 47.99.Z, 96.09.Z. Jakie stawki podatku zryczałtowanego mogę zastosować? WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, praca na etat, działalność gospodarcza i umowa o pracę, ryczałt ewidencjonowany
 • KRUS - karta podatkowa a podatek 3300 zł

  KRUS - karta podatkowa a podatek 3300 zł PORADA

  Planuję założyć firmę na KRUS-ie (usługi fotograficzne - podlegające pod kartę podatkową - tak było w ZUS0-ie). Czy w świetle prawa, płacąc 224 zł miesięcznie za kartę podatkową (roczny podatek: 2688 zł), dalej mogę prowadzić firmę w KRUS-ie? Czy KRUS sam naliczy podatek 18% ... WIĘCEJ

  Tematy: KRUS, zakładanie działalności gospodarczej, karta podatkowa, usługi fotograficzne
 • PIT-11A z ZUS, błędne wyliczenie podatku

  PIT-11A z ZUS, błędne wyliczenie podatku PORADA

  Możliwe, że ZUS wyliczył źle podatek od L4/macierzyńskiego? Żona otrzymała PIT-11A. Dochód 93 947,36 zł, podatek: 16 911 zł. Po wprowadzeniu danych do formularza PIT-36, podatek należny ok. 17 600 zł. Jak udało mi się wydedukować, ZUS obliczył cały podatek wg 18%, natomiast ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11A, PIT-36, podatek należny, urlop macierzyński
 • Jaka stawka podatku - 18 czy 19%?

  Jaka stawka podatku - 18 czy 19%? PORADA

  Witam, mam przychody z części D PIT-8C: odsetki od zdeponowanych środków pieniężnych. PIT z sądu. Wiem, że składam PIT-36, wpisuję w pole: inne źródła, ale jak obliczyć podatek? 18 czy 19%? WIĘCEJ

  Tematy: PIT-8C, PIT-36, wysokość podatku, obliczenie podatku
 • Zmienna kwota wolna czyli dopłata podatku w rocznym PIT

  Zmienna kwota wolna czyli dopłata podatku w rocznym PIT

  ... zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku wynosi: 1 188 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6 600 zł; 1 188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr x (podstawa obliczenia podatku - 6 600 zł) ÷ 4 400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6 600 zł i nieprzekraczającej ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, zaliczka na podatek dochodowy, obliczenie podatku, wysokość podatku
 • Ryczałt (PPE) 5,5% różna kwota do zapłaty?

  Ryczałt (PPE) 5,5% różna kwota do zapłaty? PORADA

  Witam, mam pytanie odnośnie wysokości podatku PPE na ryczałcie 5,5%. Od kwoty 15200 zł, podatek do zapłaty 535 zł, a od kwoty 13760 zł podatek do zapłaty 710 zł. Ktoś mi wyjaśni, dlaczego tak jest? Przy obecnym ZUS-ie w wysokości 1232,16 zł. Proszę o wyliczenia. Z góry ... WIĘCEJ

  Tematy: wysokość podatku, obliczenie podatku, PPE, ryczałt ewidencjonowany
 • Uwaga na podatek od sprzedaży mieszkania wniesionego do majątku wspólnego

  Uwaga na podatek od sprzedaży mieszkania wniesionego do majątku wspólnego

  ... Wysokość nakładów, o których mowa w art. 22 ust. 6d ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy). Jak wynika z powyższych przepisów, podstawą obliczenia podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: wysokość podatku, darowizna mieszkania, darowizna, sprzedaż darowizny
 • Wyższy ryczałt od najmu nie zachwieje rynkiem mieszkaniowym

  Wyższy ryczałt od najmu nie zachwieje rynkiem mieszkaniowym

  ... (jak w ryczałcie). Zasadnicza różnica między ryczałtem, a zasadami ogólnymi polega na tym, że w przypadku rozliczania się ryczałtem nie ma możliwości pomniejszenia podatku poprzez zaliczenie kosztów posiadania mieszkania. W przypadku zasad ogólnych, właściciel opłaca stawki rzędu 18 lub 32 proc. (w zależności w którym progu podatkowym ... WIĘCEJ

  Tematy: najem lokalu, wynajem mieszkania, podatek od najmu, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Przychody z prywatnego najmu w 2018 r.

  Przychody z prywatnego najmu w 2018 r.

  ... ma obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów czy ksiąg rachunkowych. Na potrzeby rozliczenia podatku musi jedynie gromadzić i przechowywać dokumenty, na podstawie których wylicza wysokość osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów. Dla przejrzystości obliczeń pomocniczo warto zaprowadzić tutaj podatkową księgę przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: najem lokalu, wynajem mieszkania, podatek od najmu, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Ryczałt ewidencjonowany 2018 gdy praca na etacie

  Ryczałt ewidencjonowany 2018 gdy praca na etacie

  Ci, którzy decydują się na opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym swojej firmy, muszą pamiętać o ograniczeniach, jakie nakłada na nich ustawodawca. Jedno z nich tyczy się wykonywania usług bądź sprzedaży towarów dla swojego obecnego lub byłego pracodawcy. Z początkiem 2018 ograniczenie to ewoluuje obejmując znacznie szersze grono przedsiębiorców ... WIĘCEJ

  Tematy: forma opodatkowania, ulgi podatkowe, działalność gospodarcza, źródła przychodów podatkowych
 • Nowe zasady rozliczania strat podatkowych, ulgi na złe długi

  Nowe zasady rozliczania strat podatkowych, ulgi na złe długi

  ... osiągnięto w grudniu roku podatkowego. W projekcie przewidziane jest nowe zwolnienie od podatku od odszkodowań uzyskanych przez podatnika od ubezpieczyciela z powodu zniszczenia lub ... lub kupno nowego. Analogiczne zwolnienie przewiduje projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych omawianej nowelizacji. Podatnicy będą mogli zaliczyć ... WIĘCEJ

  Tematy: forma opodatkowania, ulgi podatkowe, działalność gospodarcza, źródła przychodów podatkowych
 • Polecenia testamentowe zmniejszają podatek od sprzedaży nieruchomości

  Polecenia testamentowe zmniejszają podatek od sprzedaży nieruchomości

  ... do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Ponadto, w myśl art. 22 ust. 6e ww. ustawy wysokość nakładów, o których mowa powyżej, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia ... WIĘCEJ

  Tematy: mieszkanie spółdzielcze, sprzedaż mieszkania, sprzedaż spadku, podatek od sprzedaży nieruchomości
 • Ulga na złe długi nie tylko w VAT ale także PIT i CIT

  Ulga na złe długi nie tylko w VAT ale także PIT i CIT

  ... , a dłużnicy bat. Rozwiązanie od lat stosowane w podatku VAT ma trafić także do podatku dochodowego. Przedsiębiorcy rozliczają podatek dochodowy co do zasady memoriałowo ... ma się zmienić. Ustawodawca zdecydował się bowiem na wprowadzenie do ustaw o podatku dochodowym nowego odliczenia od podstawy opodatkowania po stronie wierzycieli i doliczenia do ... WIĘCEJ

  Tematy: forma opodatkowania, ulgi podatkowe, działalność gospodarcza, źródła przychodów podatkowych

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 57

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.