eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zaliczka na podatek dochodowy
 • Umowa zlecenie z obywatelem Ukrainy gdy certyfikat rezydencji podatkowej

  Umowa zlecenie z obywatelem Ukrainy gdy certyfikat rezydencji podatkowej

  13:15 04.12.2019

  ... w przypadku osób, które posiadają w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek zryczałtowany, podatek z tytułu umowy zlecenie, obliczenie podatku, wysokość podatku
 • Zaliczka na podatek dochodowy w jednoosobowej działalności gospodarczej

  Zaliczka na podatek dochodowy w jednoosobowej działalności gospodarczej

  22:10 26.11.2019 PORADA

  Dzień dobry, od stycznia chcę otworzyć działalność jednoosobową, i chciałabym się sama rozliczać z urzędem i ZUS-em. Czy mogłabym otrzymać informację albo czy mogłabym zostać nakierowana na jakieś artykuły związane z płatnością podatku oraz zaliczki na podatek do US? Zależy ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek dochodowy, wysokość podatku, jednoosobowa działalność gospodarcza, zakładanie działalności gospodarczej
 • Korekta PIT-28 za 2018 rok

  Korekta PIT-28 za 2018 rok

  09:54 23.10.2019 PORADA

  Witam, chcę złożyć korektę PIT-28 za 2018 rok. PIT rozliczony na 0, niewypłacane zaliczki na podatek za poszczególne miesiące. Chcę dowiedzieć się, czy teraz jeśli podatku za 2018 roku wychodzi mi do zapłacenia 900 zł, to odsetki mogę naliczyć od 31.01.2019 roku od całej kwoty ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-28, deklaracja podatkowa, korekta deklaracji, odsetki
 • Mniejszy podatek dla osób do 26. roku życia i rozliczanie go

  Mniejszy podatek dla osób do 26. roku życia i rozliczanie go

  19:36 15.10.2019 PORADA

  Dzień dobry, zwracam się do Państwa z pewnym pytaniem, gdyż szukałem osobiście informacji lecz nie jestem pewny ich w 100-tu procentach. Otóż od 1 sierpnia 2019 roku zaczął obowiązywać niższy podatek dla osób poniżej 26. roku życia, jeśli w danym roku podatkowym nie przekroczy ... WIĘCEJ

  Tematy: wysokość podatku, zwolnienia podatkowe, dochód, progi dochodowe
 • Jak pozbyć się obowiązków płatnika? Skorzystać z usług zagranicznej firmy

  Jak pozbyć się obowiązków płatnika? Skorzystać z usług zagranicznej firmy

  10:30 12.10.2019

  ... za pracę na rzecz Wnioskodawcy) na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika związane z poborem zaliczki na podatek dochodowy, jak również Wnioskodawca nie będzie ciążyć również obowiązek informacyjny związany z wystawieniem oddelegowanemu pracownikowi informacji PIT-11. (…)” Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, obowiązki płatnika, podatek, odsetki podatkowe
 • Rozliczenie PIT - umowa o dzieło

  Rozliczenie PIT - umowa o dzieło

  11:50 05.10.2019 PORADA

  Witam, przez cały rok pracuję w Holandii w oparciu o umowę o pracę. Chciałabym jednak zacząć dorabiać jako freelancer za pośrednictwem polskich platform, w oparciu o umowę o dzieło. Jak wygląda rozliczenie takich dochodów na koniec roku? Czy dochód z zagranicy wlicza się do ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenie umowy o dzieło, umowa o dzieło, freelancer, dochody z zagranicy
 • Podatek dochodowy. Jak księgować zaliczki?

  Podatek dochodowy. Jak księgować zaliczki?

  11:48 23.09.2019 PORADA

  Witam, jestem początkującą księgową i mam pytanie dotyczące księgowania zaliczek na podatek dochodowy płaconych przez wspólnika spółki jawnej - czy poniższe księgowanie jest prawidłowe? Dokument PK: Wn 100 (kasa) Ma 220 (rozr. z budżetami-pod doch)Wn 220 (rozr z budż) Ma 241 (rozr ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, zaliczka na podatek dochodowy, ewidencja księgowa, spółka jawna
 • Jak rozliczyć nadwyżkę zaliczek na PIT w zeznaniu rocznym?

  Jak rozliczyć nadwyżkę zaliczek na PIT w zeznaniu rocznym?

  13:56 15.09.2019 PORADA

  Dzień dobry, proszę podpowiedzieć, jak rozliczyć nadpłatę zaliczek na podatek dochodowy. Na przykład, w listopadzie miałem dochód 20000, zapłaciłem (nie będe liczyć dokładnie) 2000 zł podatku. W grudniu powstała strata 20 000 zł. Wychodzi, że w danym roku obrotowym nie powstał ... WIĘCEJ

  Tematy: nadpłata podatku, zaliczka na podatek dochodowy, zwrot podatku, rozliczenia podatkowe
 • Ekwiwalent za urlop a 70% podatek od odszkodowania za zakaz konkurencji

  Ekwiwalent za urlop a 70% podatek od odszkodowania za zakaz konkurencji

  13:20 06.08.2019

  ... przyznanych na ... podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-4b, 5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (art. 30 ust. 3 ww. ustawy). Z art. 41 ust. 4 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2019 r. wynika natomiast, że płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek
 • Rozliczenie roczne ławnika, osoby pełniącej obowiązki społeczne i obywatelskie

  Rozliczenie roczne ławnika, osoby pełniącej obowiązki społeczne i obywatelskie

  21:47 29.07.2019 PORADA

  Proszę o wyjaśnienie mi poniższej sytuacji. W marcu 2019 r. skorzystałam z możliwości sporządzenia zeznania rocznego tzw. PIT-37 za 2018 r., online z pomocą programu PITax i przesłaniu na portal MF Twój e-PIT. Otrzymałam dokument UPO potwierdzający m.in. prawidłowość złożonego ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-37, zeznanie roczne, e-deklaracje, Twój e-PIT
 • Praca w nadgodzinach: posiłek od pracodawcy bez podatku

  Praca w nadgodzinach: posiłek od pracodawcy bez podatku

  13:22 22.07.2019

  ... roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Mając na uwadze ... WIĘCEJ

  Tematy: przychód pracownika, przychody podatkowe, zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek
 • Emerytura z Niemiec poza polskim zeznaniem podatkowym

  Emerytura z Niemiec poza polskim zeznaniem podatkowym

  13:14 04.06.2019

  ... za pośrednictwem polskiego banku, w którym zainteresowany ma rachunek. Wnioskodawca zadał pytanie, czy w Polsce powinien płacić podatek od niemieckiej emerytury? Czy bank powinien tutaj potrącać zaliczkę na podatek i sporządzać informację podatkową i czy wreszcie emeryturę tę wykazywać w polskim rozliczeniu podatkowym? W przedmiotowej sprawie organ ... WIĘCEJ

  Tematy: Niemcy, dochody z zagranicy, zwrot podatku, PIT-36
 • Zaliczka na podatek dochodowy za I kwartał 2019 rok

  Zaliczka na podatek dochodowy za I kwartał 2019 rok

  13:11 25.03.2019 PORADA

  Witam, mam pytanie, czy dobrze liczę zaliczkę na podatek dochodowy za I kw. 2019 r. Mąż rozlicza się kwartalnie na zasadach ogólnych KPiR. Nie jest VAT-owcem. Prowadzi działalność gospodarczą jednoosobową. Nikogo nie zatrudnia. Przychód od początku roku 39200 zł koszty 11803,40 ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek dochodowy, podatek dochodowy, zasady ogólne opodatkowania, PKPiR
 • Strata za ubiegły rok

  Strata za ubiegły rok

  15:15 21.03.2019 PORADA

  Witam, studiuję ekonomię i mam pewne zadanie do wykonania. Otóż muszę rozliczyć PIT-36 - mam podane składki, zaliczki, ulgi, a nawet muszę uwzględnić stratę z ubiegłego roku (ponad 100 tys. zł). Muszę zatem stworzyć dwa PIT-11 (takie wymogi), w tym jeden musi uwzględnić dojazd ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-36, PIT-11, strata z działalności gospodarczej, studia
 • Rozliczenie podatkowe umowy o dzieło - przedsiębiorca i student

  Rozliczenie podatkowe umowy o dzieło - przedsiębiorca i student

  12:01 15.03.2019 PORADA

  Dzień dobry, prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Chcę zatrudnić do pomocy studenta na umowę o dzieło (z przekazaniem praw autorskich). Proszę o informację, jakie obowiązki muszę dopełnić w kwestii rozliczenia podatkowego. WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, zatrudnianie pracowników, student, umowa o dzieło
 • Zwolnienie z podatku: posiłki profilaktyczne a bony żywnościowe

  Zwolnienie z podatku: posiłki profilaktyczne a bony żywnościowe

  13:57 23.01.2019

  ... wymogów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Legitymację do tego daje bowiem sam fakt poniesienia przez podatnika nakładów na realizację ciążącego na nim obowiązku, wynikającego z przepisów o bhp. Z brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 11b wynika jednoznacznie, że w przypadku braku po stronie podatnika ... WIĘCEJ

  Tematy: przychód pracownika, przychody podatkowe, zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek
 • Zwolnienie z pracy i ugoda sądowa: odszkodowanie z podatkiem dochodowym

  Zwolnienie z pracy i ugoda sądowa: odszkodowanie z podatkiem dochodowym

  12:44 18.01.2019

  ... rozwiązaniem umowy. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy od otrzymanego świadczenia powinna zapłacić podatek? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z art. 9 ust. ... wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Z treści ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, zwolnienia podatkowe, zwolnienia z PIT
 • Zaliczki na podatek dochodowy od 2019/2020 roku

  Zaliczki na podatek dochodowy od 2019/2020 roku

  13:56 07.01.2019

  ... wpadającym w drugi próg podatkowy wychodzi podatek do dopłaty (gdy ten nie korzysta z żadnych preferencji podatkowych). Wskazana wyżej ustawa nowelizacyjna zmieni te zasady liczenia zaliczki na podatek dochodowy od 1 stycznia 2020 r. Po zmianie w miesiącu przekroczenia podanego limitu dochodów zaliczka na podatek będzie pobierana wg dwóch stawek ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek PIT, podatek dochodowy od osób fizycznych, rok 2019
 • Emerytura z USA w polskim zeznaniu podatkowym

  Emerytura z USA w polskim zeznaniu podatkowym

  13:15 17.12.2018

  ... należy uznać, że podatnik uzyskuje dochód z tytułu emerytury wypłacanej z zagranicy w momencie otrzymania czeku i na tej podstawie ma obowiązek samodzielnego obliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy w Polsce. Natomiast w przypadku osiągania emerytury otrzymywanej z zagranicy za pośrednictwem płatnika, płatnik dokonujący wypłaty ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, emerytura zagraniczna, USA, Polska
 • Impreza integracyjna a koszty i przychody podatkowe

  Impreza integracyjna a koszty i przychody podatkowe

  13:33 03.12.2018

  ... FSK 2770/14). Sposób obliczenia wartości na osobę. W przypadku gdy udział pracownika w imprezie integracyjnej nie spełnił wyżej wymienionych wymagań, pracodawca staje przed koniecznością obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy. Nasuwa się więc pytanie – w jaki sposób obliczyć wartość świadczenia na konkretną osobę? Należy przecież wziąć ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, podatek dochodowy od firm, impreza firmowa, wyjazdy integracyjne

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 36

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: