eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zaliczka na podatek dochodowy
 • PIT 2017 - ulga na dzieci

  PIT 2017 - ulga na dzieci PORADA

  Witam, za rok 2017 otrzymałam tylko PIT-11A za zasiłek macierzyński do maja 2017. Przychód 12 173 zł i zaliczka 2 192 zł. Chcę odliczyć ulgę na 3 dzieci. Niestety zaliczka jest zbyt niska i nie wychodzi mi całkowity zwrot ulgi. Czy US zwróci mi ta brakującą różnicę, czy tylko ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11A, zasiłek macierzyński, ulga na dzieci, ulgi podatkowe
 • Rozliczenie a brak informacji o wysokości przychodu z 2016 roku

  Rozliczenie a brak informacji o wysokości przychodu z 2016 roku PORADA

  Chciałam się rozliczyć z podatku, ale nie mam pojęcia jaki mam przychód z 2016 r. Mam PIT-11 z 2016 roku i tam jest, że przychód mam 21 971,85 zł, koszt uzyskania przychodu 667,50 zł, zaliczka pobraniowa 1601 zł, składka społeczna 2 917,50 zł, a zdrowotna 1 460,48 zł. Rozliczam się i ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11, koszt uzyskania przychodu, zaliczka na podatek dochodowy, składka na ubezpieczenie społeczne
 • Ulga prorodzinna - wyliczenie dochodu dziecka

  Ulga prorodzinna - wyliczenie dochodu dziecka PORADA

  Witam, czy jeżeli syn posiada wskazane dochody z PIT-11: brutto - 4810, KUP - 962, podstawa - 3848, zaliczka - 693 oraz stratę wykazaną na PIT-8C 782,20, to czy przysługuje mi ulga z tego tytułu? WIĘCEJ

  Tematy: ulga prorodzinna, dochód, syn, PIT-11
 • Rozliczenie imprezy integracyjnej w kosztach uzyskania przychodu firmy

  Rozliczenie imprezy integracyjnej w kosztach uzyskania przychodu firmy

  ... zwrócona, • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów, • został właściwie udokumentowany, • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, podatek dochodowy od firm, impreza firmowa, wyjazdy integracyjne
 • Zaliczka na podatek dochodowy w działalności gospodarczej

  Zaliczka na podatek dochodowy w działalności gospodarczej PORADA

  Od września 2017 roku prowadzę działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. W sprawie obliczania zaliczki na podatek dochodowy konsultowałam się z US i księgową, w obu przypadkach dowiedziałam się, że co miesiąc od uzyskanego w danym miesiącu przychodu mogę odliczać kwotę ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek dochodowy, obliczenie zaliczki na podatek dochodowy, działalność gospodarcza, zasady ogólne opodatkowania
 • ZUS zasiłek chorobowy pobiera 18%

  ZUS zasiłek chorobowy pobiera 18% PORADA

  Witam, jestem w ciąży. ZUS mi zapłacił pierwszy zasiłek chorobowy pomniejszony o 18% zaliczki na podatek dochodowy. Mam umowę o pracę na 1/4 etatu czyli 500 zł brutto, co daje 425 zł netto na rekę. Z mojej pensji nie była nigdy pobierana zaliczka na PIT, bo jest ulga podatkowa. Dla ... WIĘCEJ

  Tematy: ZUS, zasiłek chorobowy, zaliczka na podatek dochodowy, podstawa wymiaru zasiłku
 • Zeznanie podatkowe od najmu

  Zeznanie podatkowe od najmu PORADA

  W jaki sposób rozliczyć się z US? Pozostaję w związku małżeńskim. Kupiłam mieszkanie z miejscem postojowym. W akcie notarialnym jest zapisane, że nabycia mieszkania dokonuję do swojego majątku osobistego. Miejsce postojowe zostało już wynajęte, umowa sporządzona na piśmie (nie ... WIĘCEJ

  Tematy: wynajem mieszkania, najem mieszkania, wynajem garażu, najem prywatny
 • Zaliczka pobrana przez płatnika. Jak policzyć?

  Zaliczka pobrana przez płatnika. Jak policzyć? PORADA

  Witam, muszę wypełnić PIT-37, przychód to 33600 zł, koszty uzyskania przychodu to 1335 zł, dochód to 32265 zł. Jak policzyć zaliczkę pobraną przez płatnika? WIĘCEJ

  Tematy: PIT-37, zaliczka na podatek dochodowy, podatek dochodowy, obliczenie zaliczki na podatek dochodowy
 • Podatek PIT 2018: zmiany w zwolnieniach od podatku

  Podatek PIT 2018: zmiany w zwolnieniach od podatku

  ... dziecięcego, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 400 zł, b) uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 200 zł - na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1 ustawy (czyli dzieci małoletnie, w stosunku do których można skorzystać z ulgi prorodzinnej). Będzie Od ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, zwolnienia podatkowe, zwolnienia z PIT
 • Zaliczka na podatek od pracownika a kwota zmniejszająca

  Zaliczka na podatek od pracownika a kwota zmniejszająca

  ... też wartość płatnicy mogą ewentualnie uwzględniać przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy (nawet wtedy, gdy faktyczne dochody pracownika będą mieścić się w granicy 6,5 tys. zł). Jak nietrudno zatem policzyć miesięczna kwota zmniejszająca, o którą to „spadnie” zaliczka na podatek, wynosi 1/12 x 556,02 zł = 46,33 zł, o ile ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, obowiązki płatnika, podatek, odsetki podatkowe
 • Wyższa amortyzacja jednorazowa i brak małych zaliczek na podatek

  Wyższa amortyzacja jednorazowa i brak małych zaliczek na podatek

  ... r. Mniej przelewów do fiskusa z tytułu PIT Patrząc przez pryzmat mikroprzedsiębiorców, na uwagę zasługują dwie modyfikacje. Przede wszystkim właściciele firm mają być zwolnieni z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku, jeśli należna fiskusowi zaliczka (lub suma zaliczek liczona narastająco od początku roku) nie przekroczy ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe, odpisy amortyzacyjne
 • Kiedy zaliczyć do kosztów fakturę, jeśli data wystawienia i data zdarzenia to inne miesiące?

  Kiedy zaliczyć do kosztów fakturę, jeśli data wystawienia i data zdarzenia to inne miesiące? PORADA

  Witam, prowadzę jednoosobową działalność. Nie jestem płatnikiem VAT. Rozliczam się kwartalnie. na zasadach ogólnych. Korzystam z jednej z internetowych platform do księgowania. Prowadzę KPiR. Mam dylemat odnośnie daty księgowania kosztów i proszę o pomoc. Na jednej z faktur mam ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, rozliczenia kwartalne, zasady ogólne opodatkowania, zapisy w PKPiR
 • Zaliczka na podatek dochodowy

  Zaliczka na podatek dochodowy PORADA

  Mam pytanie dotyczące rozliczania kwartalnego zaliczek na podatek pochodowy. Jeżeli w III kwartale powstaje nadwyżka u przedsiębiorcy w zaliczkach, to czy należy to w jakiś sposób zgłosić do urzędu skarbowego (druk)? Czy po prostu nie dokonuję wpłaty za III kwartał i dopiero w IV ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-, zaliczka na podatek dochodowy, podatek dochodowy, rozliczenia kwartalne
 • Rozliczenie z US na zasadach ogólnych

  Rozliczenie z US na zasadach ogólnych PORADA

  Witam, od 01.09.2017 prowadzę firmę. Przychód wynosi 1000 zł, a koszta 573 zł. Jak obliczyć zaliczkę do US? WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek dochodowy, podatek dochodowy, zasady ogólne opodatkowania, obliczenie podatku
 • Obowiązki płatnika przy delegowaniu pracowników do pracy w Niemczech

  Obowiązki płatnika przy delegowaniu pracowników do pracy w Niemczech

  ... pracy nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez pracownika z pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem, że dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na wniosek podatnika zakład pracy pobiera zaliczki na podatek dochodowy, stosownie do ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek, zaliczka dla pracownika, wynagrodzenie za pracę
 • Umowa zlecenie w gospodarstwie rolnym

  Umowa zlecenie w gospodarstwie rolnym

  ... jak też potrącanych z jego wynagrodzenia składek na ubezpieczenie społeczne, zaś od samego podatku będzie mógł odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Niestety na chwilę obecną trudno powiedzieć, czy płacone składki ZUS mogą być uwzględniane już na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy (jeżeli zleceniobiorca postanowi je wpłacać) czy ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, zatrudnianie pracowników, działalność gospodarcza, ubezpieczenie społeczne
 • Składki ZUS zapłacone za zleceniobiorcę bez podatku PIT

  Składki ZUS zapłacone za zleceniobiorcę bez podatku PIT

  ... do pobrania zaliczki na podatek dochodowy lub sporządzenia "Informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych" (PIT-8C). Sąd pokreślił też, że nie naliczając wcześniej składek spółka pobrała od swoich pracowników wyższą zaliczkę na podatek dochodowy. Rozpoznanie zapłaty przez ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, przychód pracownika, składki ZUS, zaliczka na podatek dochodowy
 • Umowa zlecenie przy certyfikacie rezydencji podatkowej

  Umowa zlecenie przy certyfikacie rezydencji podatkowej

  ... w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Umowa zlecenie z obywatelami UE w podatku dochodowym

  Umowa zlecenie z obywatelami UE w podatku dochodowym

  ... nie podatek zryczałtowany, a zaliczkę na podatek dochodowy - tak samo jak w przypadku zatrudnienia zleceniobiorcy krajowego. W związku z tym płatnik: pobiera zaliczkę na podatek liczoną co do zasady wg 18% stawki podatku obliczoną od podstawy opodatkowania, a więc przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania jak też składki na ubezpieczenie ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Towary handlowe w księgach z miesięcznym spisem z natury?

  Towary handlowe w księgach z miesięcznym spisem z natury?

  ... na podatek dochodowy od osób prawnych nie oznacza to, że w tym zakresie postępowanie podatnika może być dowolne.(...) Odnosząc się do opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że wydatki na ... WIĘCEJ

  Tematy: księga przychodów i rozchodów, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, dokumentacja podatkowa, rozliczenie podatkowe

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 32

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.