eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zaliczka na podatek dochodowy
 • Zaliczka na podatek od pracownika a kwota zmniejszająca

  Zaliczka na podatek od pracownika a kwota zmniejszająca

  ... też wartość płatnicy mogą ewentualnie uwzględniać przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy (nawet wtedy, gdy faktyczne dochody pracownika będą mieścić się w granicy 6,5 tys. zł). Jak nietrudno zatem policzyć miesięczna kwota zmniejszająca, o którą to „spadnie” zaliczka na podatek, wynosi 1/12 x 556,02 zł = 46,33 zł, o ile ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, obowiązki płatnika, podatek, odsetki podatkowe
 • Wyższa amortyzacja jednorazowa i brak małych zaliczek na podatek

  Wyższa amortyzacja jednorazowa i brak małych zaliczek na podatek

  ... r. Mniej przelewów do fiskusa z tytułu PIT Patrząc przez pryzmat mikroprzedsiębiorców, na uwagę zasługują dwie modyfikacje. Przede wszystkim właściciele firm mają być zwolnieni z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku, jeśli należna fiskusowi zaliczka (lub suma zaliczek liczona narastająco od początku roku) nie przekroczy ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe, odpisy amortyzacyjne
 • Kiedy zaliczyć do kosztów fakturę, jeśli data wystawienia i data zdarzenia to inne miesiące?

  Kiedy zaliczyć do kosztów fakturę, jeśli data wystawienia i data zdarzenia to inne miesiące? PORADA

  Witam, prowadzę jednoosobową działalność. Nie jestem płatnikiem VAT. Rozliczam się kwartalnie. na zasadach ogólnych. Korzystam z jednej z internetowych platform do księgowania. Prowadzę KPiR. Mam dylemat odnośnie daty księgowania kosztów i proszę o pomoc. Na jednej z faktur mam ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, rozliczenia kwartalne, zasady ogólne opodatkowania, zapisy w PKPiR
 • Zaliczka na podatek dochodowy

  Zaliczka na podatek dochodowy PORADA

  Mam pytanie dotyczące rozliczania kwartalnego zaliczek na podatek pochodowy. Jeżeli w III kwartale powstaje nadwyżka u przedsiębiorcy w zaliczkach, to czy należy to w jakiś sposób zgłosić do urzędu skarbowego (druk)? Czy po prostu nie dokonuję wpłaty za III kwartał i dopiero w IV ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-, zaliczka na podatek dochodowy, podatek dochodowy, rozliczenia kwartalne
 • Rozliczenie z US na zasadach ogólnych

  Rozliczenie z US na zasadach ogólnych PORADA

  Witam, od 01.09.2017 prowadzę firmę. Przychód wynosi 1000 zł, a koszta 573 zł. Jak obliczyć zaliczkę do US? WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek dochodowy, podatek dochodowy, zasady ogólne opodatkowania, obliczenie podatku
 • Obowiązki płatnika przy delegowaniu pracowników do pracy w Niemczech

  Obowiązki płatnika przy delegowaniu pracowników do pracy w Niemczech

  ... pracy nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez pracownika z pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem, że dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na wniosek podatnika zakład pracy pobiera zaliczki na podatek dochodowy, stosownie do ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek, zaliczka dla pracownika, wynagrodzenie za pracę
 • Umowa zlecenie w gospodarstwie rolnym

  Umowa zlecenie w gospodarstwie rolnym

  ... jak też potrącanych z jego wynagrodzenia składek na ubezpieczenie społeczne, zaś od samego podatku będzie mógł odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Niestety na chwilę obecną trudno powiedzieć, czy płacone składki ZUS mogą być uwzględniane już na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy (jeżeli zleceniobiorca postanowi je wpłacać) czy ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, zatrudnianie pracowników, działalność gospodarcza, ubezpieczenie społeczne
 • Sprzedaż przez allegro

  Sprzedaż przez allegro PORADA

  Sprzedałem na allegro około 15 tych samych przedmiotów (wirtualne rzeczy w grach) w czasie miesiąca. Zarobiłem około 1000 zł. Mój roczny dochód nie przekroczył 3091 zł, więc z wyliczenia zaliczek nie muszę odprowadzić podatku do US. Czy wystarczy, że na koniec roku złożę PIT ... WIĘCEJ

  Tematy: allegro, sprzedaż przez internet, dochód, dochód roczny
 • Składki ZUS zapłacone za zleceniobiorcę bez podatku PIT

  Składki ZUS zapłacone za zleceniobiorcę bez podatku PIT

  ... do pobrania zaliczki na podatek dochodowy lub sporządzenia "Informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych" (PIT-8C). Sąd pokreślił też, że nie naliczając wcześniej składek spółka pobrała od swoich pracowników wyższą zaliczkę na podatek dochodowy. Rozpoznanie zapłaty przez ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, przychód pracownika, składki ZUS, zaliczka na podatek dochodowy
 • Umowa zlecenie przy certyfikacie rezydencji podatkowej

  Umowa zlecenie przy certyfikacie rezydencji podatkowej

  ... w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Umowa zlecenie z obywatelami UE w podatku dochodowym

  Umowa zlecenie z obywatelami UE w podatku dochodowym

  ... nie podatek zryczałtowany, a zaliczkę na podatek dochodowy - tak samo jak w przypadku zatrudnienia zleceniobiorcy krajowego. W związku z tym płatnik: pobiera zaliczkę na podatek liczoną co do zasady wg 18% stawki podatku obliczoną od podstawy opodatkowania, a więc przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania jak też składki na ubezpieczenie ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Jak wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?

  Jak wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy? PORADA

  Witam serdecznie, czy mogłabym prosić o zweryfikowanie moich wyliczeń dotyczących zaliczki na podatek dochodowy? Wolałabym mieć pewność, że wszystko dobrze rozumiem. Działalność gospodarczą założyłam 19 maja 2017 i wybrałam podatek liniowy, mały zus. Za maj nie wykazałam ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek dochodowy, obliczenie podatku, wysokość podatku, działalność gospodarcza
 • Towary handlowe w księgach z miesięcznym spisem z natury?

  Towary handlowe w księgach z miesięcznym spisem z natury?

  ... na podatek dochodowy od osób prawnych nie oznacza to, że w tym zakresie postępowanie podatnika może być dowolne.(...) Odnosząc się do opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że wydatki na ... WIĘCEJ

  Tematy: księga przychodów i rozchodów, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, dokumentacja podatkowa, rozliczenie podatkowe
 • Wysokość miesięcznego odliczenia straty w zaliczce na podatek dochodowy

  Wysokość miesięcznego odliczenia straty w zaliczce na podatek dochodowy PORADA

  Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą poniósł w poprzednim roku stratę. W jakiej wysokości może odliczyć ją w zaliczkach miesięcznych? Czy to będzie 50% straty czy 1/12 z 50% straty? Dla zobrazowania problemu podam przykład. Strata za rok ubiegły - 3000,  dochód do ... WIĘCEJ

  Tematy: strata z działalności gospodarczej, rozliczenie straty, rozliczenia podatkowe, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Podatek od umowy zlecenia obcokrajowca gdy certyfikat rezydencji

  Podatek od umowy zlecenia obcokrajowca gdy certyfikat rezydencji

  ... w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek zryczałtowany, podatek z tytułu umowy zlecenie, obliczenie podatku, wysokość podatku
 • Polski podatek od emerytury z Austrii

  Polski podatek od emerytury z Austrii

  ... musi płacić podatek w Polsce (jako polski rezydent podatkowy)? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(...) Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium ... WIĘCEJ

  Tematy: umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, przychody podatkowe, emerytury, renty
 • Rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy za grudzień 2015 w PIT-36 za 2016 rok

  Rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy za grudzień 2015 w PIT-36 za 2016 rok PORADA

  Witam, 20 stycznia 2016 zapłaciłem zaliczkę na podatek za grudzień 2015 r. Czy mogę ją odliczyć w deklaracji podatkowej PIT-36 za rok 2016? WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek dochodowy, rok 2015, PIT-36, deklaracja podatkowa
 • ZUS zasiłek chorobowy pobiera 18%. Skąd to się bierze?

  ZUS zasiłek chorobowy pobiera 18%. Skąd to się bierze? PORADA

  Witam serdecznie, od 16 listopada przebywam na zwolnieniu lekarskim. Powód zagrożona ciąża. Moja umowa z pracodawcą to umowa zlecenie na czas nieokreślony od lipca 2016 sama opłacałam minimalną składkę na ubezpieczenie chorobowe. Mam dwa pytania: otrzymując zasiłek z ZUS od ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, L4 w ciąży, ciąża, ciąża zagrożona
 • Stypendium stażowe - staż unijny

  Stypendium stażowe - staż unijny PORADA

  Witam, proszę o odpowiedź, ile wyniesie kwota netto (na konto) stypendium ze stażu unijnego? Kwota brutto wynosi 1750 zł. Czy stypendium za staż unijny podlega opodatkowaniu odprowadzane są składki zdrowotne i zaliczka na podatek? WIĘCEJ

  Tematy: wartość netto, wartość brutto, stypendium, składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • Problem w obliczeniu kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy obliczanej na polecanym kalkulatorze

  Problem w obliczeniu kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy obliczanej na polecanym kalkulatorze PORADA

  Założyłem firmę w tym miesiącu - przychód 4000 zł, koszty uzyskania przychodu teraz 1200 zł, od następnego miesiąca 300 zł/miesiąc. Rozliczam się na warunkach ogólnych i kwartalnie. Korzystałem z polecanego przez was miesięcznego kalkulatora. W tym miesiącu zaliczka wynosi 0 zł ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek dochodowy, wysokość podatku, obliczenie podatku, zakładanie działalności gospodarczej

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 31

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.