eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zarządzanie
  • Studentka zarządzania - problem z zadaniem z rachunkowości

    Studentka zarządzania - problem z zadaniem z rachunkowości

    09:21 04.04.2018 PORADA

    W spółce NIKO SP. z o.o. koszty podstawowej działalności ewidencjonowane są na kontach zespołu 4. Salda wybranych kont na dzień 31 stycznia br. przedstawiają się następująco: 101 Kasa 6 000 131 Rachunek bieżący 57 000 200 Rozrachunki z odbiorcami 12 500 234 Inne rozrachunki z ... WIĘCEJ

    Tematy: rachunkowość, zarządzanie
  • Zarządzanie ryzykiem jako nieodłączny element realizacji projektu

    Zarządzanie ryzykiem jako nieodłączny element realizacji projektu

    00:41 11.03.2016

    ... Dlatego etap kontroli symptomów materializacji ryzyk, sprawdzanie wszelkich oznak świadczących o przyszłych lub aktualnych ryzykach, umożliwia podjęcie działań zapobiegawczych. Osoby zaangażowane w zarządzanie projektem, czy to w warstwie strategicznej czy też operacyjnej będą musiały podejmować istotne decyzje już od samego początku przygotowując ... WIĘCEJ

    Tematy: zarządzanie ryzykiem, zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, zarządzanie, governance
  • Zarządzanie strategiczne w połączeniu z zarządzaniem przez jakość gwarancją rozwoju organizacji

    Zarządzanie strategiczne w połączeniu z zarządzaniem przez jakość gwarancją rozwoju organizacji

    00:22 17.09.2015

    Teoria zarządzania strategicznego i zarządzania przez Jakość jest teoretycznie prosta i powszechnie znana wśród kierownictwa. Kiedy rozglądam się jednak wokół, wręcz automatycznie nasuwa mi się pytanie, ile firm na rynku stosuje to w praktyce? Stosować to nie wszystko, ale wdrożyć i uzyskać dzięki temu wymierne korzyści w postaci: zwiększenia ... WIĘCEJ

    Tematy: zarządzanie strategiczne, zarządzanie przez jakość, zarządzanie, zarządzanie organizacją
  • Czym jest zarządzanie różnorodnością w organizacji?

    Czym jest zarządzanie różnorodnością w organizacji?

    15:36 20.08.2015

    ... poziomem kompetencji, ale z systemem ich zarządzania. Czym jest zarządzanie różnorodnością? Bardzo częste pytanie, na które staramy się odpowiedzieć klientom to czym jest zarządzanie różnorodnością? Polega ono na zidentyfikowaniu poszczególnych wymiarów ... i eksperci nie zastąpią istotnej roli firmy i osób w niej odpowiedzialnej za zarządzanie ... WIĘCEJ

    Tematy: zarządzanie różnorodnością, zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, planowanie procesów rozwojowych
  • Ocena okresowa pracownika

    Ocena okresowa pracownika

    00:13 03.04.2015

    ... nie są tylko domeną szkolnych dzienników i studenckich indeksów. To podstawa znajomości własnych pracowników i gwarancja skuteczności, która leży w ich rękach. Sprawne zarządzanie organizacją wymaga wiedzy. Trzeba znać sytuację na rynku, obserwować konkurencję i orientować się w potrzebach klientów. Konieczne jest też dobre rozeznanie we ... WIĘCEJ

    Tematy: ocena okresowa pracownika, ocena pracownika, zarządzanie organizacją, zarządzanie
  • Rozwiń swoje umiejętności przywódcze

    Rozwiń swoje umiejętności przywódcze

    00:45 04.12.2014

    Bez względu na to jakie stanowisko zajmujesz, umiejętność zarządzania pracą własną i innych osób może wspomóc rozwój Twojej kariery. Inteligentni pracodawcy wiedzą, że dbałość o rozwijanie tych kompetencji u swoich podwładnych, niezależnie od pełnionej funkcji, wspomoże rozwój ich firmy. Przygotuj się na przyszłość Przewodzenie innym nie jest ... WIĘCEJ

    Tematy: przywództwo, zarządzanie, zarządzanie personelem, przywództwo w pracy
  • Zrównoważona karta wyników

    Zrównoważona karta wyników

    10:08 03.12.2014

    Koncepcja opracowana przez Roberta S. Kaplana i Davida P. Nortona. Karta wyników jest instrumentem zarządzania strategicznego, pozwalającym na umiejscowienie długookresowej strategii firmy w systemie zarządzania przedsiębiorstwem poprzez mechanizm pomiaru. Tworzona jest przez zestaw zrównoważonych mierników, służy planowaniu i kontrolowaniu ... WIĘCEJ

    Tematy: zrównoważona karta wyników, motywacja, zarządzanie, strategia zarządzania
  • 4 grzechy zarządzania

    4 grzechy zarządzania

    12:37 30.10.2014

    Brak przykładu płynącego z samej góry, strach przed formułowaniem krytycznych opinii, zbyt obszerne, przez co trudne do egzekwowania regulacje oraz nadmierne uzależnianie wynagrodzenia od osiąganych wyników. To, zdaniem międzynarodowej organizacji ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants), cztery czynniki potrafiące skutecznie ... WIĘCEJ

    Tematy: kultura organizacyjna firmy, kultura korporacyjna, zarządzanie organizacją, zarządzanie
  • Komunikacja w firmie: dwukierunkowe zarządzanie

    Komunikacja w firmie: dwukierunkowe zarządzanie

    10:31 10.01.2014

    ... szef potrafi słuchać i wyzbyć się swojego ,,JA". Zarządzanie szefem jest tak samo możliwe jak zarządzanie i wywieranie wpływu na innych ludzi. Po ... świata drugiego człowieka. Jeżeli nie będziemy tego robić, zostaniemy posądzeni o zwykłą manipulację. Zarządzanie przez cele i marchewkę Niestety, w wielu firmach produkcyjnych jedynym środkiem ... WIĘCEJ

    Tematy: zarządzanie, ocena pracownika, motywowanie pracownika, zarządzanie przez cele
  • Popularność szkodzi Six Sigma

    Popularność szkodzi Six Sigma

    13:33 04.04.2013

    ... ich Green czy Black Belt – i na tym w zasadzie koniec. Kształcenie rozmaitych Beltów bez zadbania o właściwe wsparcie, nadzór, strukturę, komunikację i świadome zarządzanie programem jest niestety często początkiem szeregu patologii. Co zatem powoduje, że po 26 latach i rosnącej liczbie błędów, pomyłek i porażek we ... WIĘCEJ

    Tematy: Six Sigma, zarządzanie, koncepcje zarządzania, menedżer
  • Koncepcja zarządzania przez odpowiedzialność cz.III

    Koncepcja zarządzania przez odpowiedzialność cz.III

    10:03 04.06.2012

    Istotą zarządzania przez odpowiedzialność jest zespół trzech elementów: stworzenie warunków do wolnego działania i samodzielnego podejmowania zadań, przyjęcie lub wykreowanie meta-systemu wartości i oceniania oraz wytworzenie postawy zaangażowania. Istotą zarządzania przez odpowiedzialność jest zespół następujących trzech elementów: stworzenie ... WIĘCEJ

    Tematy: koncepcje zarządzania, zarządzanie ludźmi, zarządzanie personelem, szef

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: