eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wystąpienie wspólnika
 • Spółka cywilna: spłata wspólnika a podatek dochodowy

  Spółka cywilna: spłata wspólnika a podatek dochodowy

  13:07 09.05.2012

  ... zakresie podatku dochodowego wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej co do zasady kojarzy się z obowiązkiem sporządzenia wykazu składników majątku na dzień takiego wystąpienia. Wystąpienie wspólnika bardzo często wiąże się jednak też z jego spłatą, np. w postaci środków pieniężnych. Z tego tytułu wspólnik taki niekiedy musi zapłacić podatek ... WIĘCEJ

  Tematy: wystąpienie wspólnika, wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Spółka cywilna: wystąpienie a przychód podatkowy

  Spółka cywilna: wystąpienie a przychód podatkowy

  05:54 14.03.2012

  ... 2009 r. sygn. akt I SA/Łd 642/09 oraz w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 października 2011 r., sygn. akt II FSK 800/10 – że wystąpienie wspólnika ze spółki i wiążący się z tym faktem zwrot przypadających temu wspólnikowi pieniędzy nie skutkuje powstaniem u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu. (…)” Pełną treść ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Spółka cywilna: zmiana wspólnika a podatek dochodowy

  Spółka cywilna: zmiana wspólnika a podatek dochodowy

  13:11 05.12.2011

  ... od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej, bądź w ramach wykonywania działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 17 lit ... . 3 pkt 12 lit. a) oraz art. 24 ust. 3b updof - co będzie oznaczało wystąpienie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym bądź wnieść je w formie wkładu ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Wystąpienie ze spółki cywilnej a podatek dochodowy

  Wystąpienie ze spółki cywilnej a podatek dochodowy

  06:22 21.10.2011

  ... czerwca 2011 r., sygn. akt II FSK 325/10 – że wystąpienie wspólnika ze spółki i wiążący się z tym faktem zwrot przypadającego temu wspólnikowi majątku spółki nie skutkuje powstaniem u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu. Zobowiązanie występującego ze spółki wspólnika do uiszczenia podatku dochodowego od spłaty udziału w majątku spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Wystąpienie ze spółki: spłata a odsetki od kredytu

  Wystąpienie ze spółki: spłata a odsetki od kredytu

  13:12 09.09.2011

  ... i zabezpieczenia źródła przychodów, jakim jest działalność gospodarcza prowadzona przez wspólników pozostających w tej spółce. W tym miejscu konieczne jest przypomnienie, że spłata wspólnika występującego ze spółki jawnej nie jest kwestią swobodnego uznania pozostałych wspólników - do takiej spłaty zobowiązują ich bowiem przepisy Kodeksu spółek ... WIĘCEJ

  Tematy: wystąpienie wspólnika, wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Zmiany w podatkach: likwidacja spółki

  Zmiany w podatkach: likwidacja spółki

  11:17 08.12.2010

  ... przedsiębiorstwo. Następnie ustalona w ten sposób wartość zbywcza zostanie podzielona tak, aby ustalić część przypadającą na występującego wspólnika. Jednakże z części tej wyodrębniona zostanie suma odpowiadająca wydatkom wspólnika poniesionym na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w spółce osobowej i tylko ta suma nie będzie uznana ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja spółki, podatek dochodowy, wystąpienie wspólnika, forma opodatkowania spółki
 • Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej - konsekwencje

  Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej - konsekwencje

  13:44 02.01.2009

  ... umowa spółki jawnej musi wyraźnie dopuszczać takie rozwiązanie. Zbycia ogółu praw i obowiązków nie należy utożsamiać z wypowiedzeniem umowy spółki przez wspólnika. Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej w drodze wypowiedzenia umowy spółki dokonywane jest przez złożenie jednostronnego oświadczenia woli. W przypadku umowy spółki zawartej na ... WIĘCEJ

  Tematy: wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej, spółka jawna, wspólnicy spółki, wystąpienie wspólnika

poprzednia  

1 ... 3 4Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: