eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wystąpienie wspólnika
 • Likwidacja spółki handlowej krok po kroku

  Likwidacja spółki handlowej krok po kroku

  11:31 27.06.2022

  ... spółce partnerskiej tylko jeden ze wspólników posiada prawo wykonywania wolnego zawodu); wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika (w tym przypadku, a także w przypadku ogłoszenia upadłości wspólnika, do zamknięcia działalności spółki wymagana jest zgoda odpowiednio wierzyciela lub syndyka). Dodatkowo, w przypadku spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja spółki, spółka handlowa, spółki handlowe, spółki kapitałowe
 • Zwrot części wkładu wniesionego do spółki osobowej nie podlega PIT

  Zwrot części wkładu wniesionego do spółki osobowej nie podlega PIT

  10:26 16.05.2022

  ... wskazał, że ustawa o CIT/PIT nie przewiduje sytuacji, w której częściowe wystąpienie ze spółki wiązałoby się z powstaniem obowiązku podatkowego. W ocenie sądów ... przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka osobowa, spółka jawna, spółka partnerska, zmniejszenie udziałów wspólnika
 • Zwrot części wkładu w spółce osobowej a podatek dochodowy

  Zwrot części wkładu w spółce osobowej a podatek dochodowy

  09:19 04.05.2022

  ... równa kwocie wydatków poniesionych przez wspólnika na objęcie ogółu praw i obowiązków. Z kolei, jeśli zwrot części wkładu wspólnika następuje w formie niepieniężnej i zdecyduje się on ... prawodawstwie nie brakuje wyjątków od reguły. Jeśli zwrot części wkładu wspólnika przyjmuje postać przekazania mu udziałów, papierów wartościowych, akcji, tytułów ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka osobowa, spółka jawna, spółka partnerska, zmniejszenie udziałów wspólnika
 • Obniżenie wkładu komandytariusza w spółce a podatek dochodowy

  Obniżenie wkładu komandytariusza w spółce a podatek dochodowy

  09:10 02.05.2022

  ... udziałów lub zmniejszenia ich wartości, czy dochód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce. Dochodem podlegającym 19% opodatkowaniu jest nadwyżka przychodu otrzymanego ... przychody ze źródła, jakim są udziały lub akcje, opisane przez wspólnika częściowe wycofanie wkładów ze spółki komandytowej będzie podlegać opodatkowaniu PIT. ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, komandytariusz, wspólnik spółki komandytowej, spółka osobowa
 • Zmniejszenie udziału wspólnika spółki osobowej bez podatku dochodowego

  Zmniejszenie udziału wspólnika spółki osobowej bez podatku dochodowego

  13:54 20.10.2021

  ... 2 pkt 16 ustawy reguluje wyłącznie skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną. Natomiast zmniejszenie udziału kapitałowego wspólnika spółki komandytowej nie oznacza wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej. Wypłata przez spółkę komandytową na rzecz wspólnika środków pieniężnych lub przekazanie części majątku spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Opodatkowanie majątku likwidowanej spółki kapitałowej

  Opodatkowanie majątku likwidowanej spółki kapitałowej

  09:23 07.08.2021

  ... świadczenia/majątku otrzymanego od osoby prawnej. Wolna od podatku PIT jest wartość otrzymanego majątku w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia przez wspólnika udziałów. Przy obliczaniu i poborze podatku trzeba wziąć pod uwagę następujące podstawowe zasady: niełączenie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych z dochodami opodatkowanymi ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Podział majątku likwidowanej spółki jawnej z podatkiem dochodowym

  Podział majątku likwidowanej spółki jawnej z podatkiem dochodowym

  12:35 24.05.2021

  ... majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki – jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Zmniejszenie udziałów w spółce komandytowej w podatku dochodowym

  Zmniejszenie udziałów w spółce komandytowej w podatku dochodowym

  12:29 17.05.2021

  ... wypłat gotówkowych ze spółki osobowej należy analizować dopiero w momencie utraty przez osobę prawną (lub osobę fizyczną) statusu wspólnika w spółce (w związku z likwidacją spółki albo wystąpieniem wspólnika ze spółki). Do tego czasu pozostają one bowiem neutralne, co wynika z mechanizmu opodatkowania spółek osobowych opartego na ... WIĘCEJ

  Tematy: wystąpienie wspólnika, wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Rozliczenie roczne po darowaniu udziałów

  Rozliczenie roczne po darowaniu udziałów

  13:42 21.04.2021 PORADA

  W dniu 17 grudnia wspólnik spółki jawnej darował swoje udziały członkowi rodziny. Tym samym wystąpił on ze spółki. Czy przy jego rozliczeniu rocznym biorę pod uwagę wyłącznie przychody i koszty do dnia 16 grudnia? Czy którekolwiek koszty dzielę proporcjonalnie np. amortyzacja ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka jawna, wspólnik spółki jawnej, wspólnicy spółki, udziały w spółce
 • Wystąpienie ze spółki jawnej: spłata udziałów w podatku dochodowym

  Wystąpienie ze spółki jawnej: spłata udziałów w podatku dochodowym

  13:37 07.07.2020

  ... wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze (art. 65 § 3 ww. ustawy). Z powyższego wynika, że wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej powoduje obowiązek rozliczenia udziału kapitałowego wspólnika. Rozliczenie poprzedza ustalenie wartości udziału kapitałowego występującego wspólnika, poprzez sporządzenie osobnego ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Wystąpienie ze spółki cywilnej i jej likwidacja w podatku dochodowym

  Wystąpienie ze spółki cywilnej i jej likwidacja w podatku dochodowym

  10:22 13.03.2020

  ... prowadzenia działalności w ramach spółki rozliczenia nie powinny rodzić szczególnych problemów związanych z tą formą współpracy – istotniejsze jest natomiast jej zakończenie. Wystąpienie wspólnika i rozwiązanie spółki Jeżeli umowa spółki została zawarta przez wspólników na czas nieokreślony, wspólnik ma prawo w dowolnym momencie, z zachowaniem ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Spółka cywilna: odstąpienie wspólnika a niższy ZUS

  Spółka cywilna: odstąpienie wspólnika a niższy ZUS

  14:54 08.08.2012 PORADA

  Witam, Założyłyśmy ze znajomą spółkę cywilną. Prowadzimy działalność gospodarcza na tak zwanym niskim zusie. Jest to nasza pierwsza działalność. Czy w momencie gdy jedna z nas odstąpi od spółki, druga będzie mogla nadal prowadzić działalność na takiej samej niskiej składce ... WIĘCEJ

  Tematy: składki ZUS, spółka cywilna, wspólnik spółki cywilnej, wystąpienie wspólnika

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: