eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › likwidacja działalności
 • działalność nierejestrowana

  działalność nierejestrowana

  20:43 27.02.2023 PORADA

  Dzień dobry. W grudniu 2021 zawiesiłam działalność. Czy jeśli zamknę działalność to mogę przejść na działalność nierejestrowaną? Czy muszę odczekać 5 lat? WIĘCEJ

  Tematy: działalność nierejestrowa, działalność gospodarcza, zawieszenie działalności gospodarczej, likwidacja działalności
 • Likwidacja spółki handlowej krok po kroku

  Likwidacja spółki handlowej krok po kroku

  11:31 27.06.2022

  ... przedsiębiorcy, nie chcąc paść ofiarą niekorzystnych zmian, nie przywiązują się już do wybranej formy prowadzenia działalności i dokonują adekwatnych zmian, a w skrajnych przypadkach zamykają firmę. Nie tylko likwidacja przedsiębiorstwa, ale i sama zmiana jego formy prawnej wymagają dopełnienia szeregu formalności związanych z zamknięciem jednej ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja spółki, spółka handlowa, spółki handlowe, spółki kapitałowe
 • Likwidacja firmy i otwarcie nowej. A co ze starą?

  Likwidacja firmy i otwarcie nowej. A co ze starą?

  09:00 31.03.2022

  ... usankcjonowanej Polskim Ładem podjęło decyzję o zmianie formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jak wobec tego zamknąć dotychczasową firmę, tak by ze spokojem przystąpić do otwarcia nowego podmiotu? Likwidacja firmy nie oznacza jedynie zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, zamknięcia zakładu produkcyjnego, czy sklepu. Należy ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja działalności gospodarczej, likwidacja działalności, likwidacja firmy, zamknięcie firmy
 • Działalność nierejestrowana po działalności gospodarczej

  Działalność nierejestrowana po działalności gospodarczej

  11:07 11.02.2022 PORADA

  Dzień dobry, od kwietnia 2019 do listopada 2019 roku prowadziłam działalność gospodarczą. Zamknęłam ją w listopadzie 2019. Chciałabym teraz rozpocząć działalność nierejestrowaną (zupełnie inna branża). Czy jest jakaś szansa na to, czy naprawdę w każdym przypadku trzeba ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność nierejestrowa, działalność gospodarcza, jednoosobowa działalność gospodarcza, rozpoczęcie działalności
 • Likwidacja firmy w podatku dochodowym od osób fizycznych

  Likwidacja firmy w podatku dochodowym od osób fizycznych

  12:26 24.03.2021

  ... , a dłużnik obowiązek dokonania korekty podstawy opodatkowania. Jeżeli prawo/obowiązek powstaje po likwidacji działalności gospodarczej podatnika PIT, to zmniejszenia/zwiększenia podstawy opodatkowania dokonuje się za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja działalności. Przykładowo więc, jeżeli podatnik w kwietniu wykonał usługę za 10 000 zł ... WIĘCEJ

  Tematy: spis z natury, podatek dochodowy, obowiązek podatkowy, obowiązki przedsiębiorców
 • Czy polski windykator może windykować sprawę miedzy dwoma niemieckimi firmami

  Czy polski windykator może windykować sprawę miedzy dwoma niemieckimi firmami

  17:52 04.09.2020 PORADA

  Sprawa rozgrywa się w Niemczech, mąż w roku 2012 podpisał umowę jako niemiecka firma  na usługi biurowe z firmą ADAM1. Ta firma w międzyczasie zamknęła działalność i otworzyła na nowo pod inną nazwą ADAM2, nie dając aneksu do umowy. Firma ADAM2  w 2017 wystawiła mężowi ... WIĘCEJ

  Tematy: windykacja, firma windykacyjna, windykacja należności, wezwanie do zapłaty
 • Likwidacja firmy: "wycena" majątku w PIT

  Likwidacja firmy: "wycena" majątku w PIT

  11:58 24.06.2020

  ... z takiej spółki sporządza się wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej lub na dzień ... w razie likwidacji działalności bądź w razie wystąpienia wspólnika ze spółki mają obowiązek sporządzić wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej bądź wystąpienia ze ... WIĘCEJ

  Tematy: spis z natury, podatek dochodowy, obowiązek podatkowy, obowiązki przedsiębiorców
 • Likwidacja spółki z o.o. krok po kroku

  Likwidacja spółki z o.o. krok po kroku

  00:20 17.05.2020

  ... każdego roku obrotowego składać zgromadzeniu wspólników sprawozdanie ze swej działalności oraz sprawozdanie finansowe. § 3. Do bilansu likwidacyjnego należy ... przy formularzu KRS-Z61: Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE. Do tego formularza należy również dołączyć formularz: KRS-ZR: LIKWIDATOR ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja spółki, spółka z o.o., likwidacja działalności, działalność gospodarcza
 • Likwidacja działalności gospodarczej krok po kroku

  Likwidacja działalności gospodarczej krok po kroku

  00:30 29.10.2019

  ... następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności (art. 10 ust. 2 pkt. 3 updof). Jeżeli podatnik dokona zbycia środka trwałego przed upływem 6 lat ma obowiązek wykazać przychód ze sprzedaży w rocznym rozliczeniu PIT36, wykazując kwotę jaką uzyskał ze sprzedaży jako przychód z działalności gospodarczej. W praktyce przyjmuje się ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja działalności gospodarczej, likwidacja działalności, likwidacja firmy, zamknięcie firmy
 • Likwidacja działalności - ryczałt a wykaz składników majątku

  Likwidacja działalności - ryczałt a wykaz składników majątku

  20:32 27.08.2019 PORADA

  Witam, likwiduję działalność gospodarczą i mam wątpliwości co do moich obowiązków względem Urzędu Skarbowego. Jako, że od tego roku nie wymagane są ewidencje wyposażenia i spisy z natury, a jedynie w wypadku likwidacji wykaz składników majątku, to co powinienem w nim zamieścić? ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt ewidencjonowany, likwidacja działalności, działalność gospodarcza, ewidencja wyposażenia
 • Zawieszenie/likwidacja firmy a sprzedaż środka trwałego w PIT

  Zawieszenie/likwidacja firmy a sprzedaż środka trwałego w PIT

  13:43 19.02.2019

  ... na sprzedaży bądź strata). Likwidacja firmy W sytuacji, gdy sprzedaż środka trwałego ma miejsce po likwidacji firmy, ale przed upływem 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła jej likwidacja, to jej rezultatem jest powstanie u sprzedawcy przychodu z działalności gospodarczej (art. 14 ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód w firmie, podatek od firmy, przychody podatkowe, likwidacja działalności
 • Likwidacja firmy: lokal użytkowy także w spisie z natury

  Likwidacja firmy: lokal użytkowy także w spisie z natury

  13:32 28.12.2018

  ... nie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesięcy. Nie dotyczy to podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (art. 14 ust. 3 ustawy). Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy, przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do towarów ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja działalności, remanent likwidacyjny, przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych
 • Zakończenie działalności spółki kapitałowej bez jej likwidacji?

  Zakończenie działalności spółki kapitałowej bez jej likwidacji?

  10:40 20.08.2018

  ... zaistnienia przyczyn rozwiązania następuje likwidacja lub, co ważniejsze, ma miejsce inna dyspozycja dotycząca majątku spółki, która odnosi się do ustania jej bytu prawnego. Przepisy Kodeksu spółek handlowych przyznają wspólnikom spółek osobowych szczególne uprawnienie – mogą oni wybrać sposób zakończenia działalności spółki i podziału majątku ... WIĘCEJ

  Tematy: zakończenie działalności, rozwiązanie spółki, spółka kapitałowa, spółka osobowa
 • Czy otrzymam zasiłek dla bezrobotnych 5 miesięcy po zamknięciu firmy?

  Czy otrzymam zasiłek dla bezrobotnych 5 miesięcy po zamknięciu firmy?

  16:43 13.08.2018 PORADA

  Witam, z dniem 20.08 zamykam działalność gospodarczą. Obecnie przebywam na zasiłku macierzyńskim do lutego 2019. Czy jeśli zarejestruję się w urzędzie pracy po zakończeniu zasiłku macierzyńskiego będę miała prawo do zasiłku dla bezrobotnych, mimo, że firmę zamknęłam 5 ... WIĘCEJ

  Tematy: zamknięcie działalności gospodarczej, duży ZUS, zasiłek dla bezrobotnych, prawo do zasiłku dla bezrobotnych
 • Sprzedaż działki z nowo wybudowanym domkiem letniskowym

  Sprzedaż działki z nowo wybudowanym domkiem letniskowym

  12:39 18.06.2018 PORADA

  Proszę o informację czy sprzedaży działki z wybudowanym domkiem letniskowym (współwłasność małżeńska od 09.04.2013 r.), będzie pociągała jakieś skutki podatkowe w podatku PIT i/lub VAT, jeżeli jeden z małżonków swoją działalność gospodarczą od dnia 04.01.2017 r. rozszerzył ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż działki, współwłasność nieruchomości, małżeństwo, podatek VAT
 • Likwidacja firmy: zwrot VAT od rozpoczętej inwestycji

  Likwidacja firmy: zwrot VAT od rozpoczętej inwestycji

  13:13 04.06.2018

  ... , o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja działalności, remanent likwidacyjny, podatek od firmy, rozliczenie VAT
 • Obowiązki ewidencji VAT przy likwidacji działalności gospodarczej osoby niebędącej podatnikiem VAT

  Obowiązki ewidencji VAT przy likwidacji działalności gospodarczej osoby niebędącej podatnikiem VAT

  07:43 27.03.2018 PORADA

  Zamierzam zlikwidować indywidualnie prowadzoną działalność gospodarczą. W trakcie jej prowadzenia, jako czynny podatnik VAT, nabyłem jako wyposażenie sprzęt komputerowy i drobne wyposażenie biurowe. Odliczyłem podatek VAT od nabycia. Później korzystałem ze zwolnienia z obowiązku ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja działalności, zamknięcie firmy, ewidencja VAT, podatnik VAT
 • Skrócony okres wypowiedzenia podczas urlopu wychowawczego i powrotu do pracy a odszkodowanie

  Skrócony okres wypowiedzenia podczas urlopu wychowawczego i powrotu do pracy a odszkodowanie

  09:02 20.03.2018 PORADA

  Witam, obecnie przebywam na urlopie wychowawczym. Wystosowałam do pracodawcy pismo o rezygnacji z urlopu wychowawczego i chęci powrotu do pracy. Pracodawca oświadczył, że jest zmuszony zlikwidować swoją działalność i będzie musiał mnie zwolnić. Przypuszczam, że pracodawca zastosuje ... WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia, odszkodowanie dla pracownika, prawo do odszkodowania, urlop wychowawczy
 • Zwolnienie z pracy a likwidacja działalności

  Zwolnienie z pracy a likwidacja działalności

  09:29 21.12.2017 PORADA

  Pracodawca likwiduje działalność, pracowałem u niego 18 lat na umowę na czas nieokreślony. Twierdzi, że nie należy mi się żaden okres wypowiedzenia, bo przy likwidacji działalności on może tak postąpić i nie ma dla pracownika żadnego okresu wypowiedzenia. Powiedział mi, że 2 ... WIĘCEJ

  Tematy: okres wypowiedzenia, prawo do okresu wypowiedzenia, zwolnienie z pracy, likwidacja działalności
 • Czy można podpisać umowę o pracę w czasie świadczenia rehabilitacyjnego?

  Czy można podpisać umowę o pracę w czasie świadczenia rehabilitacyjnego?

  15:15 26.08.2017 PORADA

  Pracownica po wykorzystaniu 182 dni zwolnienia lekarskiego dostała świaczenie rehabilitacyjne od 02.05.2017 do 29.08.2017. Złożyła już dokumenty na przedłużenie świadczenia. Komisję ZUS wyznaczył na 12.09.2017. Na okres od 30.08.2017 do 12.09.2017 lekarz prowadzący jej leczenie obiecał ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie rehabilitacyjne, przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego, 182 dni chorobowego, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

 

1 2 ... 8

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: