eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wystąpienie wspólnika
 • Likwidacja spółki osobowej: majątek bez podatku dochodowego?

  Likwidacja spółki osobowej: majątek bez podatku dochodowego?

  13:38 13.02.2015

  ... nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Likwidacja spółki jawnej: udziały w spółce z o.o. a podatek dochodowy

  Likwidacja spółki jawnej: udziały w spółce z o.o. a podatek dochodowy

  13:35 06.02.2015

  ... z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Likwidacja spółki osobowej: podział majątku bez podatku dochodowego

  Likwidacja spółki osobowej: podział majątku bez podatku dochodowego

  11:47 27.01.2015

  ... wspólników tych spółek osobowych. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej (innej niż spółka komandytowo-akcyjna) uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem takiej spółki jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Likwidacja spółki jawnej: środki pieniężne a podatek dochodowy

  Likwidacja spółki jawnej: środki pieniężne a podatek dochodowy

  12:58 27.10.2014

  ... - Druk Sejmowy Nr 3500 - Sejm RP VI kadencji). Wobec powyższego, należy stwierdzić, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym otrzymanie przez Wnioskodawcę jako wspólnika spółki osobowej (spółki niebędącej osobą prawną) środków pieniężnych z tytułu likwidacji tej spółki, nie będzie skutkować dla niego powstaniem przychodu, stosownie ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Likwidacja spółki i podział majątku: spłata w podatku dochodowym

  Likwidacja spółki i podział majątku: spłata w podatku dochodowym

  13:27 11.06.2014

  ... przepisów poniższych. Z majątku pozostałego po zapłaceniu długów spółki zwraca się wspólnikom ich wkłady, stosując odpowiednio przepisy o zwrocie wkładów w razie wystąpienia wspólnika ze spółki (art. 875 § 2 Kodeksu cywilnego). Pozostałą nadwyżkę wspólnego majątku dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Likwidacja spółki jawnej: majątek bez podatku dochodowego

  Likwidacja spółki jawnej: majątek bez podatku dochodowego

  13:00 17.02.2014

  ... rozwiązania spółki spowodowanej przyczynami przewidzianymi w umowie spółki, jednomyślną uchwałą wszystkich wspólników, ogłoszeniem upadłości spółki lub wspólnika, śmiercią wspólnika, wypowiedzeniem umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela spółki oraz prawomocnym orzeczeniem sądu likwidacja nie będzie konieczna, jeśli wspólnicy uzgodnili inny ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Likwidacja spółki jawnej: podatek dochodowy wspólników

  Likwidacja spółki jawnej: podatek dochodowy wspólników

  06:48 02.02.2014

  ... z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki – jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Likwidacja spółki jawnej: podatek dochodowy u wspólnika

  Likwidacja spółki jawnej: podatek dochodowy u wspólnika

  12:53 12.12.2013

  ... jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. W świetle powyższego, wielkość przychodu przypadającego na podatnika (wspólnika spółki osobowej) określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku. Taką samą zasadę należy zastosować przy określaniu kosztów uzyskania przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Podatek PIT: majątek spółki osobowej za wystąpienie wspólnika

  Podatek PIT: majątek spółki osobowej za wystąpienie wspólnika

  13:34 19.11.2013

  ... samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Co za tym idzie, samo otrzymanie przez wspólnika składników majątku w związku z jego wystąpieniem ze spółki niebędącej ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Wystąpienie ze spółki jawnej a podatek dochodowy

  Wystąpienie ze spółki jawnej a podatek dochodowy

  12:23 13.11.2012

  ... spółki nie była wypłacana wspólnikom, tylko przeznaczana na zasilenie kapitału zapasowego spółki. Obecnie wnioskodawczy chce wystąpić ze spółki. Ponieważ wystąpienie wspólnika ze spółki będzie związane z obowiązkiem rozliczenia udziału kapitałowego, zostanie sporządzony osobny bilans uwzględniający wartość zbywczą majątku spółki, w którym zostanie ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: